W ramach projektu „Możemy więcej i lepiej. Akademia współpracy finansowej JST-NGO” przygotowujemy lokalne organizacje pozarządowe do budowania trwałych relacji z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym współpracy finansowej. Organizacje zdobędą wiedzę na temat stosowania poszczególnych mechanizmów współpracy, a następnie wdrożą wybrane instrumenty we wsółpracy z jst. Podsumowaniem zadania publicznego będzie opracowanie praktycznych materiałów szkoleniowych, aktualizacja podręcznika regrantingu, promocja instrumentów współpracy finansowej oraz organizacja lokalnych spotkań i konferencji dotyczących współpracy jst z ngo.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

.

Program  Stypendialny "Agrafka" jest realizowany we współpracy z partnerskimi organizacjami lokalnymi. Wspiera aktywność wybitnie utalentowanej młodzieży, pochodzącej spoza dużych centrów edukacyjno-kulturalnych, ze środowisk dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. Program jest realizowany dzięki hojności i zaangażowaniu wielu darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych. Co roku stypendia finansowane są z odsetek od kapitału żelaznego Funduszu Celowego Agrafka ufundowanego przez Michała Kotta i Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz ze środków przekazywanych przez Fundację Agory. Przyznawane stypendia mają charakter socjalno-naukowy. Co roku nabór wniosków rusza w maju.

Więcej informacji o programie i o tym, jak go wesprzeć„Jesteśmy dziś, jutro, zawsze” to kampania społeczno-edukacyjna, której zadaniem jest propagowanie idei funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych. Kampania wystartowała w 2010 roku. Stoi za nią Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerem Strategicznym jest zaś Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności. Akademia jest odpowiedzialna za bezpieczne inwestowanie środków przeznaczonych na fundusze wieczyste. Przynajmniej raz na rok przygotowywane jest sprawozdanie z zarządzania i wykorzystania środków. Na życzenie darczyńcy Akademia może współpracować z mediami, prowadzić kampanie informacyjne na temat funduszu na portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych lub też przygotować teczkę, czyli komplet materiałów (ulotki, raporty, wizytówki) o ustanowionym funduszu.

 

 

 

.

Koalicja Prezesi-wolontariusze to jedyny projekt społeczny w Polsce, który stwarza przestrzeń do osobistego wolontariackiego zaangażowania liderów biznesu. Celem Projektu jest  także propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów prezesów i członków zarządów dzielących się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich, a także prowadzenie dyskusji na temat społecznego zaangażowania wśród liderów biznesu. Podstawowa aktywność członków Koalicji przebiega w ramach programu wolontariatu kompetencji „Wiedza i doświadczenie”. Program ten: Buduje mosty, dzięki którym młodzież, studenci, innowatorzy i przedsiębiorcy społeczni, młodzi liderzy biznesu otrzymują szansę na rozwój oraz pomaga odbiorcom programu zdobywać wiedzę w dziedzinach, które są kluczowe dla ich sukcesu zawodowego poprzez uczestnictwo w warsztatach, wykładach, spotkaniach indywidualnych, mentoringu. Koalicja współpracuje z wieloma partnerami społecznymi. Jest również inicjatorem jedynych w Polsce konferencji wolontariackich organizowanych już od 2013 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza..

Konkurs o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska ma na celu pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w zmaganiu się z różnymi społecznymi problemami, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną. Konkurs adresowany jest do osób działających na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego. Konkurs „Społecznik Roku” jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację POMOC SPOŁECZNA SOS w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla. Więcej na stronie tygodnika Newsweek

POBIERZ WNIOSEK POBIERZ REGULAMIN

.

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się