News

22 lutego 2018 roku w Warszawie odbyła się gala podsumowująca V edycję Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” połączona z wręczeniem nagród w konkursie o tytuł „Społecznika Roku 2017” tygodnika „Newsweek Polska”. Wydarzenie zgromadziło  180 uczestników.

Galę rozpoczęło wystąpienie Ambasadora Jerzego Koźmińskiego, Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz przekaz video Tomasza Lisa, Redaktora Naczelnego Tygodnika Newsweek Polska.

 

W pierwszej części  ogłoszono wyniki konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska”, którego partnerem głównym jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – merytorycznym. 

W kategorii ogólnopolskiej nagrodę otrzymała Jolanta Golianek, założycielka Fundacji Poparzeni za objęcie opieką medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną oraz prawną osób, które uległy ciężkim poparzeniom. Nagrodę w kategorii lokalnej przyznano Agnieszce Dejnie, współzałożycielce Spółdzielni Socjalnej „Dalba”. Otrzymała ją za aktywne działania na rzecz aktywizacji zawodowej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, a zwłaszcza za umożliwienie im realizacji celów życiowych dzięki zatrudnieniu w Browarze Spółdzielczym w Pucku oraz uczestnictwu w innowacyjnym programie rehabilitacji poprzez nurkowanie.

Oprócz nagród głównych Kapituła konkursu przyznała dwie nagrody specjalne. Pierwszą z nich dla Łukasza Ossowskiego, sołtysa wsi Rytel, za niezwykle aktywne i skuteczne zorganizowanie pomocy dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 roku oraz za koordynację wsparcia płynącego z całej Polski, a także za zaangażowanie licznego grona wolontariuszy w akcję usuwania szkód. Drugą nagrodę specjalną otrzymał Ireneusz Nitkiewicz, radny miasta Bydgoszczy za angażowanie mieszkańców w pomoc osobom bezdomnym w ramach cyklicznej akcji „Ciepło Serca w Słoiku” oraz za aktywne promowanie idei dzielenia się żywnością, a także za działalność charytatywną na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

.
.

.

.

Nagrody wręczyli Ryszard Holzer – sekretarz redakcji tygodnika „Newsweek Polska”, Jerzy Koźmiński – prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Paweł Łukasiak – prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W skład Kapituły konkursu „Społecznik Roku” wchodzą: Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce; Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”, Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”; Przemysław Radwan-Röhrenschef, prezes Fundacji Szkoła Liderów; Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia; Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej i Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.

Konkurs nawiązuje do inicjatywy Wisławy Szymborskiej z 1996 roku, podjętej przez Jacka Kuronia i Fundację „Pomoc Społeczna SOS”. Jego celem jest nagradzanie działalności społecznej w Polsce i promowanie aktywności pojedynczych ludzi, którzy w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych oraz w placówkach samorządowych zmagają się z rozmaitymi problemami społecznymi.

.

.

.

.

Druga część gali , która poświęcona była podsumowaniu V edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”rozpoczął swoim przemówieniem Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. 

Uroczystość była okazją do nagrodzenia zwycięzców w konkursie dla najefektywniejszych Grup Inicjatywnych i najaktywniejszych partnerstw Pracowni Dobra Wspólnego.

Nagrodę w postaci zagranicznej wizyty studyjnej  otrzymały Grupy Inicjatywne partnerstw realizujących projekty:

„Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji” (gmina Warka) za zbudowanie szerokiego i trwałego partnerstwa organizacji oraz instytucji, a także za ponadprzeciętne zaangażowanie partnerów w realizację projektu, a zwłaszcza za sukces w wypromowaniu jabłka jako lokalnego produktu oraz skuteczne włączenie mieszkańców w szereg wspólnych działań, w tym utworzenie „Szlaku Jabłkowego”.

„Sieć Miejsc Przyjaznych Młodzieży” (gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Lubenia) za wzorową współpracę z partnerami z czterech podkarpackich gmin w realizacji projektu, a w szczególności za wyjątkowo skuteczne działania służące integracji młodych osób i budowaniu relacji międzypokoleniowych, w tym za utworzenie przestrzeni dla ich aktywności i wytyczenie na mapie czterdziestu przyjaznych im miejsc.

Nagrody w konkursie dla najaktywniejszych partnerstw Pracowni Dobra Wspólnego otrzymały:

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, lider partnerstwa działającego na terenie gmin Biłgoraj i Zwierzyniec - nagroda w wysokości 15 tys. zł za kontynuację działań Partnerstwa, które niezmiennie od kilku lat dba o to, aby przestrzeń miejska w Biłgoraju była otwarta na inicjatywy mieszkańców, a także za upowszechnianie metody animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego w nowych społecznościach.

Fundacja Bieszczadzka, lider partnerstwa działającego na obszarze gmin Lesko i Ustrzyki Dolne – nagroda w wysokości 10 tys. zł za zbudowanie silnej koalicji wokół promowania idei wolontariatu i zrównoważonego rozwoju w Bieszczadach, wsparcie eksperckie przy tworzeniu nowych partnerstw i aktywne uczestnictwo w Pracowni Dobra Wspólnego.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, lider partnerstwa działającego na obszarze powiatu rybnickiego – nagroda w wysokości 10 tys. zł za dynamiczne reagowanie na zmieniające się potrzeby lokalnej społeczności, aktywne uczestnictwo w Pracowni Dobra Wspólnego i upowszechnianie idei budowania lokalnych partnerstw w nowych społecznościach

.

.

 

.

.

 

Galę uświetnił występ Doroty Miśkiewicz przy akompaniamencie Marka Napiórkowskiego. 

Uroczystość poprowadziła Olga Bończyk.

Wystartowała dwudziesta pierwsza edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku”. Od 3 stycznia można nominować firmy i fundacje korporacyjne, dla których priorytetem jest rzetelność, dbanie o klientów, otoczenie i przede wszystkim zaangażowanie w zmienianie świata – począwszy od lokalnego, aż po globalny. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków do 5 lutego 2018 r. Laureatów poznamy w czerwcu podczas uroczystej Gali Finałowej.

Ferdynand Magellan odkrył i powiedział światu o istnieniu Patagonii.

Marek Rybiec i Darek Pietluszenko zdobędą Patagonię, by odkryć, co do powiedzenia światu ma Basia.

250 kilometrowy ultramaraton przez góry Patagonii w Ameryce Południowej. Słońce, piach, kamienie ciągnące się po horyzont i nadludzki wysiłek potrzebny, by wciąż biec przed siebie.

Marek Rybiec podjął się przebiegnięcia w 2018 roku całego cyklu „4 deserts” obejmującego 4 ultramaratony 250 km każdy, na 4 pustyniach: na Saharze – najgorętszej pustyni świata, na Gobi – najwietrzniejszej pustyni, Atacamie – najbardziej suchej pustyni i w Antarktyce – najzimniejszej pustyni świata. Cykl ten należy do najbardziej ekstremalnych wyzwań sportowych na świecie. Przed podjęciem tego wyzwania Marek Rybiec wraz z kolegą Darkiem Pietluszenko w listopadzie tego roku, wyruszy na podbój Patagonii – ich celem jest ukończenie 7 dniowego biegu 250 km z plecakiem przez góry Ameryki Południowej. Wszystko po to, by umożliwić sparaliżowanej Basi Bagorro komunikację ze światem.

Basia urodziła się jako zdrowa dziewczynka. Mając niecałe dwa latka, na skutek wypadku doznała uszkodzenia mózgu, w następstwie którego straciła możliwość poruszania się oraz komunikacji werbalnej. Jej życie to pasmo operacji, rehabilitacji, pobytów w niezliczonych klinikach i szpitalach. Mama szesnastoletniej dziś Basi prowadzi ciągłą walkę, by stan dziewczynki nie uległ pogorszeniu. W ich życiu pierwszy raz od wypadku pojawiła się szansa, by mogły ze sobą porozmawiać. Basia testowała C-Eye. Pozytywne wyniki podjętych prób, pokazują, że z pomocą tego urządzenia jest to możliwe.

C-Eye to urządzenie, które umożliwia komunikowanie się, pracę na komputerze i naukę pisania za pomocą wzroku, poprzez poruszanie gałką oczną. Jego cena, wraz z kosztem przygotowania do użytkowania - 50 tys. zł. - sprawia jednak, że znajduje się poza zasięgiem rodziny dziewczynki. Marek Rybiec zawodowo zajmuje się funduszami inwestycyjnymi ; jest także ojcem trójki dzieci i mężem. Przez ostatnie 5 lat był prezesem zarządu spółki Skarbiec TFI. Wśród jego sportowych osiągnięć są maratony i ultramaratony. Teraz podejmuje nowe, potrójne wyzwanie: chce przebiec Patagonię, zebrać pieniądze na C-Eye dla Basi i zachęcić innych do wspierania cennych inicjatyw społecznych.

Tygodniową walkę Marka i Darka w górach Patagonii można będzie śledzić na stronie www.4deserts.com.

Dołącz do wyprawy! Spokojnie – Patagonię przebiegnie Marek wraz z Darkiem. Ty pomóż usłyszeć, co do powiedzenia światu ma Basia. Wesprzyj zbiórkę na stronie www.potrojnewyzwanie.pl

W zbiórce funduszy na rzecz Basi i promocji idei wspierania cennych inicjatyw społecznych, w czasie biegu Marka wspierają Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,  Fundacja Integracja oraz Koalicja Prezesi Wolontariusze.

W dn. 7 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja dla samorządowców i przedstawicieli administracji rządowej pt. „Możemy więcej i lepiej – współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych”.

Oblicze polskiej dobroczynności zmienia się od kilku lat. Według badań CBOS[1] w 2015 roku ponad ¾ Polaków pomagało potrzebującym. Najczęściej przekazujemy pieniądze na konkretne cele dobroczynne. Odpowiedzią na takie potrzeby Polaków jest spotkanie giving circle. W czasie wydarzenia organizacje, zaproszone przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, zaprezentują zgromadzonej publiczności swoje projekty. To ona zdecyduje, czy będą mogli je zrealizować. W Warszawie spotkają się społecznicy, wolontariusze, przedstawiciele biznesu, kultury, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

„Zainspirowany”, „pełen wrażeń”, „pełen otuchy” ,„dumny” , to słowa, którymi goście i prezentujący projekty opisują swoje wrażenia po wieczorze giving circle. 16 listopada w Warszawie będzie podobnie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznać ludzi pełnych pasji, energii, mistrzów dobrych uczynków i wesprzeć konkretne działania zmieniające lokalne społeczności – zachęcają organizatorzy.

Giving circle to nowoczesna forma „filantropii uczestniczącej” oraz crowdfunding w wersji „na żywo”. W czasie spotkania przedstawiciele organizacji wraz ze swoimi ambasadorami zaprezentują na scenie niezwykłe projekty i będą się starać o ich sfinansowanie, zachęcając zgromadzonych darczyńców do wpłacania dowolnej kwoty na ich realizację.

Giving circle nie ma na razie polskiego odpowiednika, dlatego posługujemy się oryginalnym określeniem. Ta forma filantropii jest to bardzo popularna w USA i Australii. W Europie funkcjonuje od kilku lat, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, gdzie tego typu wydarzenia organizowane są średnio raz w miesiącu. Pierwsze spotkania poza USA i Wielka Brytanią odbyły się w Czechach, Rumunii, Turcji, a także na Węgrzech, Łotwie i Cyprze – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Akademia jest jedyną w Polsce organizacją promującą model giving circle, afiliowaną przy The Funding Network.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są The Funding Network oraz Frederick Mulder Foundation. Partnerem spotkania jest Fundacja BGŻ BNP Paribas.

Wydarzenie odbędzie się 16 listopada br. w Warszawie w Nowym Świecie Muzyki, ul. Nowy Świat 63. Więcej informacji na temat wydarzenia dostępnych jest na stronach: www.givingcircle.pl oraz https://www.facebook.com/GivingCirclePolska

Osoby zainteresowane uczestnictwem bardzo prosimy o kontakt z Kają Petryką, koordynatorką wydarzenia – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź pod numerem telefonu: 22 622 01 22 wew. 13.

---

[1] http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_040_16.PDF

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się