Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych ogłaszają II edycję konkursu „Dobre praktyki. Dojrz@łość w sieci”. Celem konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki” jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych działań edukacji cyfrowej mających charakter międzypokoleniowy ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50-tym roku życia.


Adresatami konkursu są organizacje, instytucje i firmy, które podejmują różnorodne działania na rzecz edukacji cyfrowej dojrzałych Polaków. Poprzez konkurs Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Porozumienie chcą popularyzować inicjatywy zmierzające do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza w grupie szczególnie na to narażonej, jaką są seniorzy. Konkurs ma się przyczynić do kontynuacji realizowanych inicjatyw a także do inspirowania innych podmiotów do korzystania z najlepszych, skutecznych rozwiązań.


Do konkursu można zgłaszać działania z zakresu edukacji cyfrowej mające charakter międzypokoleniowy, które mogą mieć zarówno charakter cykliczny, długofalowy (np. autorski kurs internetowy), jak również akcyjny, jednorazowy (np. spotkanie zorganizowane w ramach „Tygodnia z Internetem 2013”). Poza prezentacją działania należy również pokazać jego wymiar indywidualny, czyli przykład konkretnej osoby, która skorzystała  z uczestnictwa w danym przedsięwzięciu (należy opisać , jak udział w akcji wpłynął na życie tej osoby).


Cyfryzacja jest wielką szansą Polaków. Świat cyfrowy rozwija się niezwykle dynamicznie i daje jego użytkownikom coraz większe możliwości, zaś umiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi stają się koniecznością. Nie możemy więc dopuścić do tego żeby duże grupy społeczne pozostały poza możliwościami jakie oferuje Internet i nowe technologie. Korzyści płynące z rozwoju społeczeństwa cyfrowego powinny być dostępne dla wszystkich obywateli. Dlatego tak ważne są działania mające na celu przełamywanie barier mentalnych i psychologicznych starszych osób, a także tych wynikających z braku podstawowych kompetencji cyfrowych. Z uwagi na skalę wyzwania niezwykle istotne jest również gromadzenie informacji i propagowanie dobrych praktyk dotyczących sposobów aktywizowania oraz edukowania starszych osób w zakresie korzystania z technologii cyfrowych.  - powiedział minister Michał Boni, który zasiada w kapitule konkursu.


Działania zgłaszane do konkursu nie muszą się ograniczać wyłącznie do Internetu, ale powinny dotyczyć wykorzystania nowych technologii np. możliwości aparatów fotograficznych czy telefonów komórkowych wykorzystywane w połączeniu z komputerem. Przewidziano dwie kategorie konkursowe: edukacja cyfrowa 50+ i działania zwiększające kompetencje cyfrowe o wymiarze międzypokoleniowym.


Dla większości osób uczących się lub aktywnych zawodowo korzystanie z Internetu jest czymś naturalnym. Powinniśmy mieć świadomość, że jest w Polsce liczna grupa osób, w większości w wieku starszym, która nie miała wcześniej możliwości przekonania się o jego użyteczności. Dotarcie do nich, pokazanie im możliwości i konkretnych korzyści, jakie daje Internet, nie jest wcale proste. Dlatego bardzo ważna jest wymiana doświadczeń w osiąganiu tego celu. Nic tak nie przemawia do wyobraźni, jak dobry przykład. Warto zatem wyławiać skuteczne formy dotarcia do osób wykluczonych cyfrowo, warto z nich korzystać i je rozwijać.” – powiedział Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji w Polsce, inicjator powołania Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Polsce.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie firma audytorska Deloitte, która jest partnerem Koalicji „Dojrz@łość w sieci”.


Konkurs będzie miał następujący przebieg:
- od 21 sierpnia do 30 września br. wnioski w formie opisów będą zgłaszane za pośrednictwem aplikacji na stronie internetowej Koalicji;
- w październiku br. Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli różnych sektorów – administracji, biznesu, organizacji pozarządowych, mediów – dokona oceny wniosków typując zwycięzców oraz grupę wniosków, która będzie poddana głosowaniu Internautów, w celu wyłonienia laureata nagrody publiczności. Kryteria oceny dla Kapituły będą zarówno kierunkowe, jak i jakościowe – chodzi o identyfikację najciekawszych przykładów, możliwie prostych rozwiązań o dużych możliwościach adaptacji i replikacji.
- wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 października br.


Najciekawsze przykłady dobrych praktyk zgłoszonych do konkursu będą promowane przez Koalicję oraz Szerokie Porozumienie i zostaną opisane w publikacji zamieszczonej m.in. na stronach internetowych Koalicji
i Porozumienia.

Więcej na: www.dojrzaloscwsieci.pl oraz www.umiejetnoscicyfrowe.pl

 

1. 10 mln Polaków po 50 roku życia jest wykluczona cyfrowo. Źródło: Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci” „Między alienacją a adaptacją. Polacy 50+ wobec Internetu.”

 

 

 

 

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się