Czym jest regranting?        O projekcie         Pliki do pobrania

 

CZYM JEST REGRANTING?

Regranting to angielskie określenie, używane w Polsce w brzmieniu oryginalnym, gdyż nie doczekało się na razie dobrego rodzimego odpowiednika. Opisuje ono mechanizm, w ramach którego środki otrzymane w formie dotacji (grantu) przez jeden podmiot są – także w formie grantów – przekazywane innym podmiotom. Pojęcie regrantingu przywędrowało do Polski na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku wraz z pomocą finansową z krajów zachodniej Europy, a przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Grant ma charakter finansowego wsparcia bezzwrotnego, służącego z reguły osiąganiu celów ważnych społecznie lub gospodarczo. Jeśli na przykład samorząd chce na swoim terenie zagospodarować dzieciom i młodzieży czas wolny po lekcjach, może ogłosić konkurs, w ramach którego przyzna dotacje organizacjom pozarządowym mającym najlepsze pomysły na realizację tego zadania.

 

W ramach regrantingu samorząd sam nie organizuje konkursów i nie rozdaje dotacji, ale znajduje partnera (operatora)  – organizację pozarządową – który w jego imieniu zajmuje się przygotowaniem konkursów dotacyjnych oraz przyznawaniem i rozliczaniem dotacji. Regranting stosowany przez samorząd jest formą outsourcingu zadań publicznych, czyli zlecania ich realizacji na zewnątrz, przez podmioty spoza sektora finansów publicznych. W wypadku regrantingu możemy mówić o podwójnym outsourcingu, dotyczącym bowiem realizacji projektów wspieranych dotacjami i jednocześnie obsługi procesu przyznawania tych dotacji.

 

Umiejętne stosowanie regrantingu może stymulować kontraktowanie przez samorządy zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Osiągnięciu celu nadrzędnego mają służyć trzy cele bezpośrednie projektu „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, czyli:

 

• wypracowanie i wdrożenie modelowego mechanizmu regrantingu

• wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie regrantingu i innych form kontraktowania zadań pożytku publicznego wśród przedstawicieli administracji samorządowej i organizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie,

• upowszechnienie wypracowanego modelu regrantingu wśród samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i instytucji rządowych.

 

W Polsce regranting jest z powodzeniem stosowany od kilku lat przez organizacje pozarządowe, na przykład w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W sektorze publicznym jest on jednak nadal w zasadzie nieznany. Dotychczas był sporadycznie wykorzystywany przez administrację rządową w konkursach dotacyjnych, organizowanych na przykład przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub w ramach tak zwanych Funduszy Norweskich i Szwajcarskich. Regranting od dwóch lat jest również stosowany w Programie Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, obsługiwanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Problemem jest to, że nawet gdy samorządy gminne i powiatowe były zainteresowane stosowaniem regrantingu, nie wdrażały tego narzędzia, tłumacząc, że nie pozwalają im na to przepisy i służby kontrolujące ich przestrzeganie. Sytuacja prawna zmieniła się dwa i pół roku temu, kiedy nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z marca 2010 roku wprowadzono możliwość zastosowania regrantingu (art. 16 ust. 7). Ustawa wskazała możliwość wykorzystania tego mechanizmu w ramach zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Okazało się jednak, że zmiana ustawowa to za mało, żeby samorządy zaczęły stosować regranting. Jak pokazały badania zrealizowane w ramach projektu, główne przeszkody w stosowaniu regrantingu to:

 

• brak wiedzy ogólnej o tym mechanizmie, szczególnie zaś o podstawach prawnych i korzyściach wynikających z jego stosowania,

• ogólnikowość zapisów ustawowych, które nie precyzują, w jaki sposób należy stosować regranting

• brak doświadczeń w stosowaniu regrantingu przez samorządy,

• ogólna obawa przed stosowaniem nowych, innowacyjnych rozwiązań.

 

Realizowany przez ARFP projekt powinien pomóc pokonać te przeszkody, zapewniając samorządom wiedzę na temat regrantingu, przede wszystkim jednak oferując sprawdzony w praktyce, przetestowany w ramach projektu model, czyli sposób przygotowania, wdrażania i oceny regrantingu. Zostanie on ujęty w formie podręcznika stosowania regrantingu, zaopatrzonego w przykłady procedur i dokumentów oraz użyteczne wskazówki dotyczące ich stosowania.

 

Wprowadzenie regrantingu wiąże się z licznymi korzyściami. Dla samorządów to przede wszystkim:

• zmniejszenie obciążeń organizacyjnych i ludzkich związanych z przeprowadzeniem otwartych konkursów ofert, monitorowaniem i rozliczeniem wykorzystania przyznanych dotacji,

• skuteczniejsze dotarcie z ofertą konkursów do różnych organizacji i środowisk,

• lepsza jakość ofert składanych w konkursach,

• pomnożenie środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych dzięki potencjalnemu wkładowi ze strony operatora i grantobiorców,

• efektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych na zlecanie zadań publicznych,

• budowanie dobrego wizerunku.

 

 Korzyści dla organizacji pozarządowych – odbiorców grantów – są następujące:

• lepsze dostosowanie warunków konkursu do specyfiki działania lokalnych organizacji,

• prostsze procedury ubiegania się o dotacje i ich wykorzystania, a zatem łatwiejszy dostęp do dotacji,

• większe wsparcie przy składaniu ofert i rozliczaniu przyznanych dotacji oraz przy realizacji dofinansowanych projektów,

• większa pula środków przeznaczonych na dotacje.

 

Organizacje pozarządowe – operatorzy konkursów samorządowych – dzięki wprowadzeniu regrantingu zyskają:

• możliwość prowadzenia konkursów ofert samorządu wiedzę i doświadczenie w zakresie regrantingu

• możliwość pokrycia kosztów stałych prowadzonej działalności,

• prestiż, uznanie, zaufanie.

 

Korzyści dla mieszkańców danego terenu to przede wszystkim:

• więcej środków przeznaczonych na projekty realizowane w społeczności lokalnej,

• więcej dobrych projektów służących mieszkańcom,

• projekty w nowych obszarach, dotychczas nieobjętych otwartymi konkursami ofert,

• silny lokalny operator, który może przyciągać dodatkowe środki zewnętrzne.

 

Źródło: Regranting w sektorze publicznym, Biuletyn KIW nr 2/2013.

 

 

O PROJEKCIE

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 r. umożliwiła polskim samorządom zlecanie prowadzenia konkursów dotacyjnych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom. Takie rozwiązanie, zwane powszechnie regrantingiem, choć bardzo dla samorządów korzystne, jest jeszcze w Polsce mało znane. Z tego powodu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, wychodząc naprzeciw potrzebom samorządów i organizacji pozarządowych, rozpoczęła realizację projektu „Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie”, którego celem jest upowszechnienie regrantingu wśród jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z samorządami doświadczonymi we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Starostwem Powiatowym w Nidzicy oraz Gminą Miasto Biłgoraj, a także z partnerami regionalnymi: Nidzicką Fundacją Rozwoju „NIDA” oraz Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A.

 

Czego dotyczy Projekt?

W ramach Projektu wypracowany zostanie modelowy mechanizm regrantingu, obejmujący wszystkie istotne działania związane z regrantingiem, począwszy od planowania zadań publicznych, przez przeprowadzenie konkursów, po ocenę skuteczności i efektywności ich realizacji. Po zakończeniu fazy testowania, model ten upowszechniany będzie wśród jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w całej Polsce.

 

Kto bierze udział w Projekcie?

Do fazy testowania modelowego mechanizmu regrantingu zakwalifikowanych zostało 8 jednostek samorządu terytorialnego z dwóch województw:

 

I. Województwo lubelskie:

• Gmina Adamów (powiat łukowski)

• Gmina Biłgoraj

• Miasto Biłgoraj

• Powiat Janów Lubelski

 

II. Województwo warmińsko – mazurskie:

• Powiat Bartoszycki

• Miasto Ełk

• Powiat Nidzicki

• Gmina Pisz

 

Jak wyglądała faza testowania produktu?

Testowanie modelowego mechanizmu regrantingu przeprowadzone było w ww. samorządach w okresie od września 2012 r. do lutego 2014 r.

Test mechanizmu odbywał się na podstawie „Modelu regrantingu” – wstępnej wersji podręcznika, który będzie stanowił finalny produkt niniejszego projektu. W „Modelu” uwzględnione zostały następujące etapy wprowadzania mechanizmu regrantingu:

 

Operatorzy regrantingu

W każdej jst biorącej udział w  projekcie po cyklu warsztatów przygotowujących wybrani zostali operatorzy regrantingu – organizacje pozarządowe, których zadaniem było przygotowanie, przeprowadzenie, rozstrzygnięcie i dokonanie ewaluacji lokalnego konkursu grantowego na realizację zadań publicznych. Operatorami regrantingu zostali:

Woj. lubelskie:

- w gminie Adamów – Lubelski Ośrodek Samopomocy

- w gminie oraz mieście Biłgoraj – Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

- w powiecie janowskim – Lokalna Grupa Działania „Leśny krąg”

 

Woj. warmińsko-mazurskie:

- w powiecie bartoszyckim – Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

- w Ełku – Stowarzyszenie Adelfi

- w powiecie nidzickim – Nidzicki Fundusz Lokalny

- w gminie Pisz – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:

Dorota Stronkowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marzena Kacprowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

PLIKI DO POBRANIA

Podręcznik regrantingu, czyli jak wdrażać regranting w samorządach gminnych i powiatowych. Modelowe rozwiązanie opracowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. [pobierz cz. 1 i pobierz cz. 2]

Raport Badanie dotyczące potrzeb i możliwości oraz praktycznych uwarunkowań dotyczących kontraktowania usług społecznych, w szczególności regrantingu, [pobierz]

Prezentacje:

Tomasz Schimanek, Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi [pobierz]

Dorota Stronkowska, Potrzeby i możliwości regrantingu [pobierz]

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się