News

Kultura, Edukacja, Zdrowie, Ekologia, Sport i Pomoc Charytatywna to nowe kategorie w Plebiscycie „Gwiazdy Dobroczynności”. Od 8 września ruszyła jego VI edycja. Jak co roku, najbardziej zaangażowane społecznie polskie gwiazdy kina, teatru, telewizji oraz sportu, mają szansę ubiegać się o tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” oraz otrzymać  5 tys. zł dla wybranej organizacji. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz magazyn SHOW czekają na wnioski do 17 października.

 

Organizacje pozarządowe, firmy, menadżerowie gwiazd mogą zgłaszać do Plebiscytu gwiazdy, które z nimi współpracują i poświęcają swój czas m.in. na udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach pieniędzy na szczytne cele czy apelowanie do oddawania 1% na rzecz potrzebujących. Wystarczy wejść na stronę www.gwiazdydobroczynnosci.pl i wypełnić wniosek. Od tegorocznej edycji Plebiscytu wprowadzona została zmiana kategorii. Jak mówi Paweł Łukasiak, pomysłodawca plebiscytu: Do tej pory kategorie konkursowe odnosiły się do rodzaju działalności. Od tego roku Tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” przyznawany jest ze względu na obszar, w jakim charytatywnie działają Nominowani. Po pięciu latach  prowadzenia  Plebiscytu uznaliśmy, że taki podział działalności jest bardziej przejrzysty i ułatwi organizacjom  kwalifikację działalności osób znanych.

 

W tym roku zostanie przyznana również nagroda specjalna Magazynu SHOW dla osoby, która wykazuje się działalnością społeczną zasługującą, w ocenie przedstawicieli partnera Plebiscytu magazynu SHOW na szczególne wyróżnienie. Kapituła Plebiscytu przyzna również  tytuł „Honorowej Gwiazdy Dobroczynności”.

 

Gwiazdy Dobroczynności to kompleksowy i jedyny w Polsce program społeczny  nagradzający i promujący społeczne zaangażowanie osób znanych, a zarazem kształtujący postawy prospołeczne Polaków. Został wymieniony jako jedna z dobrych praktyk w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” sporządzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

 

Więcej informacji i najnowsze informacje o działaniach dobroczynnych Gwiazd na www.gwiazdydobroczynnosci.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na organizację konferencji dla przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji samorządowych
i samorządów z całej Polski w ramach projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali
i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie", wraz z zapewnieniem noclegu uczestnikom konferencji.

 

W związku z realizacją projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce poszukuje wykonawcy usługi polegającej na organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Celem projektu jest upowszechnienie regrantingu – mechanizmu, umożliwiającego  samorządom zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom zewnętrznym, np. organizacjom pozarządowym.
W ramach projektu wypracowany został modelowy mechanizm regrantingu, który upowszechniany będzie w całej Polsce. Modelowy mechanizm regrantingu opisany został w podręczniku
pt. „Podręcznik regrantingu, czyli jak wdrażać mechanizm regrantingu w samorządach gminnych
i powiatowych”. Liderem Projektu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a partnerami: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz Miasto Biłgoraj.

 

ZAMAWIAJACY:

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6

00-590 Warszawa

Tel. 022 622 01 22

 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1.       Przedmiot zamówienia:

Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji dla 90 osób – przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji samorządowych i samorządów.

 

2.       Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

 

3.       Szczegółowy opis zadań:

 

Konferencja odbędzie się w pierwszej połowie grudnia 2014 roku w Warszawie (preferowany termin to 9 grudnia). Dokładny termin Zamawiający wskaże przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. Konferencja będzie trwała maksymalnie 8 godzin zegarowych, wliczając w to recepcję uczestników i lunch. Zamawiający zapewnia rekrutację uczestników na spotkania oraz program merytoryczny i moderację konferencji.

Zadaniem wykonawcy jest zapewnienie na konferencji:

a.       Miejsca, w którym odbędzie się konferencja przystosowanego do swobodnego pomieszczenia co najmniej 90 osób, położonego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy lub w innych jego dzielnicach, ale umożliwiającego dotarcie z okolic Placu Defilad w ciągu 30 minut komunikacją miejską.  Miejsce powinno odznaczać się wysoką estetyką i zapewniać uczestnikom konferencji dodatkowe atrakcje turystyczne.

§  Na miejscu powinny być dostępne dla uczestników konferencji:

Ÿ  jedna sala konferencyjna duża dla 100 osób,

Ÿ  trzy mniejsze sale konferencyjne (warsztatowe), każda dla 40 osób,

Ÿ  foyer i szatnia wraz z jej obsługą.

§  Każda z sal powinna:

Ÿ  umożliwiać swobodne przeprowadzenie spotkań w różnych ustawieniach stołów: podkowa – kinowy – kawiarniany,

Ÿ  posiadać ogrzewanie i klimatyzację, których użytkowanie nie powoduje hałasu mogącego zakłócić komfort uczestników konferencji,

Ÿ  posiadać sprzęt komputerowy przystosowany do wyświetlania filmu
w wersji HD,

Ÿ  posiadać projektor multimedialny wraz z nagłośnieniem przystosowany do wyświetlania filmu w wersji HD,

Ÿ  posiadać ekran podłączony do sprzętu komputerowego oraz rzutnika multimedialnego do wyświetlania filmu w wersji HD,

Ÿ  posiadać stół dla prelegentów, przy czym na dużej sali stół powinien być przeznaczony dla 10 osób, w małych salach dla 5 osób, którym swobodnie zmieści się 5 osób,

Ÿ  posiadać mikrofony bezprzewodowe wraz z nagłośnieniem, dla dużej sali minimum 3 mikrofony, dla każdej małej sali co najmniej 2,

Ÿ  posiadać flipchart wraz z kartami i mazakami,

Ÿ  posiadać stoły i miękkie krzesła.

§  Wyżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny i stanowić stały element wyposażenia sal.

§  Sale nie mogą posiadać elementów wnętrza lub wyposażenia, które utrudniać będą odbiór konferencji przez jej uczestników.

§  Foyer powinno umożliwić organizację przerw kawowych i lunchu (szwedzki stół) dla uczestników konferencji. Jeżeli nie jest to możliwe, to wykonawca zapewni inną salę, w której będą mogły odbyć się przerwy kawowe i lunch.

§  W miejscu konferencji powinien być dostępny parking z co najmniej 30 miejscami parkingowymi dla uczestników konferencji.

§  Miejsce konferencji powinno być dostępne dla organizatorów w dniu konferencji od godziny 8:00 do godziny 17:00.

b.      organizacyjno-technicznej obsługi sal,

c.       stołu recepcyjnego we foyer, przy którym swobodnie zmieszczą się 3 osoby.

d.      cateringu dla 90 osób, w którego skład wejdą:

§  dwie przerwy kawowe: dostępny dla gości ekspres kawowy, herbata, woda, soki, owoce, tartinki, ciasteczka, dostępne dla uczestników w sali lub przy wejściu do niej w godzinach,

§  lunch: dania gorące: zupa + II danie, deser, dostępny dla uczestników w godzinach,

§  obsługa kelnerska,

§  zastawa stołowa i sztućce inne niż papierowe i plastikowe,

§  stoliki koktajlowe lub stoły lunchowe.

e.      noclegu dla uczestników konferencji w hotelu co najmniej trzygwiazdkowym,
w pokojach jedno- lub dwuosobowych ze śniadaniem, w odległości pozwalającej na przejazd komunikacją miejską do/z miejsca konferencji w ciągu nie więcej niż 20 minut. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę nazwisk gości do celu zakwaterowania
w hotelu.

 

4.       Warunki realizacji zamówienia:

a.       Zamawiający dostarczy Wykonawcy agendę spotkania we wspólnie uzgodnionym terminie.

b.      Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym szczegóły realizacji usługi, m.in. menu. Usługa może zostać zrealizowana tylko po uprzedniej akceptacji szczegółowych założeń realizacji usługi przez Zamawiającego.

c.       Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są do rzetelnej i terminowej jego realizacji.

 

5.       Wymagania dotyczące Wykonawcy:

a.       Realizacja co najmniej trzech konferencji dla liczby osób większej niż 70.

b.      Dysponowanie zasobami zapewniającymi realizację zamówienia.

 

6.       Kryteria wyboru oferty:

a.       Dodatkowe atrakcje turystyczne miejsca konferencji (25%)

b.      Realizacja podobnych zamówień (25%)

c.       Cena (50%)

 

7.       Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

8.       Informacje dotyczące składania ofert:

§  Wykonawca składa Zamawiającemu:

- oświadczenie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania,

- ofertę Wykonawcy (Załącznik nr 2 do zapytania) wraz ze zdjęciami proponowanych miejsc,

- opis dodatkowych atrakcji turystycznych (Załącznik 3),

-  wykaz wykonanych usług/produktów (Załącznik nr 4 do zapytania),

 

§  Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy przesłać e-mailem najpóźniej do dnia
25 września 2014 roku, do godziny 12:00, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

§  Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest Marzena Kacprowicz, tel.: 22 622 01 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

ZAŁACZNIK:

Zapytanie ofertowe [.doc]

Zapytanie ofertowe [.pdf]

 

Warszawa, 10 września 2014

 

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

 

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

 

6 maja 2014 r. została ogłoszona kolejna edycja Programu Stypendialnego „Agrafka” wśród organizacji partnerskich. Nominacje kandydatów do stypendium można było przesłać do biura Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do 29 lipca 2014 r.

 

Program cieszył się dużym zainteresowaniemzarównoze strony organizacji oraz kandydatów do stypendium.W tegorocznej edycji 13 lokalnych organizacji partnerskich Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce,  nadesłało 59 wniosków nominacyjnych.

 

26 sierpnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendium Programu Stypendialnego „Agrafka” spośród najwyżej ocenionych kandydatur w drodze głosowania i dyskusji Komisja postanowiła przyznać 11 stypendiów naukowo-socjalnych w wysokości 300,00 zł miesięcznie na rok szkolny/akademicki 2014/2015 osobom według poniższej listy.

 

STYPENDYŚCI PROGRAMU AGRAFKA 2014/2015

       

1

Czarnecka

Lidia

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

2

Charuk

Filip

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

3

Akerman

Adrian

Fundacja Pokolenia

4

Talar

Patrycja

Fundusz Lokalny w Leżajsku

5

Stańczyk

Aleksandra

Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

6

Ikier

Bartosz

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"

7

Dziadul

Paulina

Fundusz "Tratwa" Szczecinek

8

Cyngot

Andżelika

Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej „Koalicja dla Młodych”

9

Bykowska

Kinga

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „ARKA”

10

Grzebieluch

Mikołaj

Świętokrzyski Fundusz Lokalny

11

Kwiatkowska

Sylwia

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

 

Dziękujemy lokalnym organizacjom partnerskim za współpracę przy w tegorocznym naborze do Programu Stypendialnego „Agrafka”. To dzięki aktywności nominatorów mamy możliwość poznać wielu zdolnych młodych ludzi i wybranym z nich przyznać roczne stypendium.

 

 

 

 

 

 

Unieważnienie postępowania realizowanego w drodze zasady konkurencyjności na organizację konferencji dla przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji samorządowych i samorządów z całej Polski w ramach projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Nazwa Zamawiającego: Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Tryb udzielania zamówienia: Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Komisja do oceny ofert złożonych w postępowaniu powołana przez Zamawiającego postanowiła unieważnić postępowanie z uwagi na to, że złożone oferty nie zawierają szczegółowych informacji umożliwiających porównanie kosztów i podjęcie racjonalnej decyzji o wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty. Komisja zleciła Zamawiającemu ponowienie postępowania w oparciu o poprawiony formularz oferty, który będzie umożliwiał porównanie kosztów jednostkowych.

Zamawiający zgodnie z rekomendacją Komisji unieważnił postępowanie i ogłosi je ponownie w oparciu o zmieniony formularz ofertowy do dnia 9 września 2014 r. 

 

 

 

Blisko 25 lat od odrodzenia sektora pozarządowego w Polsce, zarejestrowano już około 80 tysięcy fundacji i stowarzyszeń. Znaczne rozwarstwienie powoduje, że mimo upływu lat i zdobywania coraz większej wiedzy i praktyki, organizacje nadal mało wiedzą na temat skutecznego budowania kapitału i zarządzania pieniędzmi. Dlatego też projekt „Dobrze inwestuj w dobro!”, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, doczekał się drugiej edycji. Organizatorzy chcą przez najbliższe pół roku przekonywać, że bezpieczeństwo, stabilność i profesjonalizacja to trzy filary, bez których organizacja pozarządowa nie ma szans na przetrwanie. 

 

Z badań CBOS przeprowadzonych w ramach pierwszej edycji projektu jednoznacznie wynika, że pośród organizacji pozarządowych istnieje ogromna potrzeba realizacji projektu z zakresu edukacji ekonomicznej. Jednak blisko 2/3 z nich określa swój dostęp do ekspertów, narzędzi i wiedzy z zakresu inwestycji finansowych, jako niewystarczający. Dlatego też od czerwca do października Lokalni Trenerzy poprowadzą warsztaty w 10 regionach w Polsce. Dotyczyć one będą przede wszystkim budżetowania projektów, rachunkowości i sprawozdawczości, budowania funduszy wieczystych i zarządzania nimi, analizowania ofert instytucji finansowych. Jak mówi Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: chcemy, aby organizacje pozarządowe stały się bardziej stabilnymi, profesjonalnymi podmiotami, które w sposób racjonalny i bezpieczny zarządzają swoimi finansami, potrafią efektywnie pozyskiwać środki finansowe na swoją działalność. I dodaje: Zważywszy na dramatycznie mały poziom zaufania społecznego, zależy nam szczególnie, aby rzetelnie sporządzały sprawozdania finansowe oraz potrafiły wykorzystywać system finansowo-księgowy do zarządzania projektami i organizacją.

 

Trzy filary

Doświadczenia poprzedniej edycji projektu „Dobrze inwestuj w dobro!” pozwoliły Akademii Rozwoju Filantropii oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu stworzyć trzy filary, bez których nie przetrwa żadna organizacja pozarządowa. Pierwszym z nich jest bezpieczeństwo, rozumiane m.in. jako unikanie ryzyka związanego z zawieraniem umów finansowych, unikanie wysoko oprocentowanych i  krótkoterminowych pożyczek oraz usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa. Stabilność to racjonalne gospodarowanie finansami i budowanie rezerw finansowych, poznanie przez przedstawicieli organizacji pozarządowych dobrych praktyk zarządzania finansami, wpływających na ich stabilność. Jedną z takich praktyk jest  zarządzanie funduszami wieczystymi. Z kolei profesjonalizację może zapewnić dobrze utrwalona wiedza na temat systemu finansowo-księgowego, sprawozdawczości, obowiązków wobec administracji publicznej oraz zasad współpracy z innymi podmiotami, m.in. z instytucjami finansowymi. Jak mówi Tomasz Schimanek z ARFP, jeden z ekspertów projektu: Dzięki tym trzem filarom, jakość działań realizowanych przez organizacje będzie wyższa, a współpraca z potencjalnymi partnerami, takimi jak samorządy lokalne oraz instytucje grantodawcze będzie bardziej profesjonalna i owocna. Kolejne działania z zakresu edukacji ekonomicznej skierowane do organizacji pozarządowych znacząco wpłyną na kondycję III sektora, a w konsekwencji na dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

 

Warsztaty z dobrego i mądrego zarządzania finansami – kto, dla kogo, gdzie i kiedy

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza przede wszystkim pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych na warsztaty racjonalnego zarządzania finansami, które odbędą się w różnych regionach Polski.  Mile widziani będą także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalni liderzy i społecznicy. Spotkania poprowadzą Lokalni Trenerzy na terenie województw mazowieckiego, pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Szczegółowe terminy i lokalizacje warsztatów będą pojawiać się na stronie www.funduszewieczyste.pl w zakładce Inwestuj w dobro!

 

Projekt "Dobrze inwestuj w dobro! II edycja. Racjonalne zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych"  jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerem wspierającym projekt jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

 

 

 

 

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się