News

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że dnia 30 września 2014 roku Zamawiający zdecydował się unieważnić postępowanie realizowane w drodze zasady konkurencyjności na organizację konferencji dla przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji samorządowych i samorządów z całej Polski w ramach projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Decyzja ta wynika z rekomendacji Komisji oceny ofert powołanej przez Zamawiającego, a spowodowana jest zastrzeżeniami dotyczącymi możliwości obiektywnej oceny kryterium zapewnienia dodatkowych atrakcji turystycznych, które było jednym z kryteriów oceny ofert sformułowanym w w/w postępowaniu zgłoszonymi w trakcie postępowania przez firmę ODS Grupa. Komisja rekomendowała Zamawiającemu ponowne ogłoszenie postępowania z tak sformułowanymi kryteriami, aby nie budziły one wątpliwości co do możliwości ich obiektywnej oceny.

Zamawiający ogłosi ponownie postępowanie ze zmienionymi kryteriami do dnia 15 października 2014 roku.

 

Kultura, Edukacja, Zdrowie, Ekologia, Sport i Pomoc Charytatywna to nowe kategorie w Plebiscycie „Gwiazdy Dobroczynności”. Od 8 września ruszyła jego VI edycja. Jak co roku, najbardziej zaangażowane społecznie polskie gwiazdy kina, teatru, telewizji oraz sportu, mają szansę ubiegać się o tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” oraz otrzymać  5 tys. zł dla wybranej organizacji. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz magazyn SHOW czekają na wnioski do 17 października.

 

Organizacje pozarządowe, firmy, menadżerowie gwiazd mogą zgłaszać do Plebiscytu gwiazdy, które z nimi współpracują i poświęcają swój czas m.in. na udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach pieniędzy na szczytne cele czy apelowanie do oddawania 1% na rzecz potrzebujących. Wystarczy wejść na stronę www.gwiazdydobroczynnosci.pl i wypełnić wniosek. Od tegorocznej edycji Plebiscytu wprowadzona została zmiana kategorii. Jak mówi Paweł Łukasiak, pomysłodawca plebiscytu: Do tej pory kategorie konkursowe odnosiły się do rodzaju działalności. Od tego roku Tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” przyznawany jest ze względu na obszar, w jakim charytatywnie działają Nominowani. Po pięciu latach  prowadzenia  Plebiscytu uznaliśmy, że taki podział działalności jest bardziej przejrzysty i ułatwi organizacjom  kwalifikację działalności osób znanych.

 

W tym roku zostanie przyznana również nagroda specjalna Magazynu SHOW dla osoby, która wykazuje się działalnością społeczną zasługującą, w ocenie przedstawicieli partnera Plebiscytu magazynu SHOW na szczególne wyróżnienie. Kapituła Plebiscytu przyzna również  tytuł „Honorowej Gwiazdy Dobroczynności”.

 

Gwiazdy Dobroczynności to kompleksowy i jedyny w Polsce program społeczny  nagradzający i promujący społeczne zaangażowanie osób znanych, a zarazem kształtujący postawy prospołeczne Polaków. Został wymieniony jako jedna z dobrych praktyk w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” sporządzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

 

Więcej informacji i najnowsze informacje o działaniach dobroczynnych Gwiazd na www.gwiazdydobroczynnosci.pl 

 

 

Unieważnienie postępowania realizowanego w drodze zasady konkurencyjności na organizację konferencji dla przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji samorządowych i samorządów z całej Polski w ramach projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Nazwa Zamawiającego: Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Tryb udzielania zamówienia: Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Komisja do oceny ofert złożonych w postępowaniu powołana przez Zamawiającego postanowiła unieważnić postępowanie z uwagi na to, że złożone oferty nie zawierają szczegółowych informacji umożliwiających porównanie kosztów i podjęcie racjonalnej decyzji o wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty. Komisja zleciła Zamawiającemu ponowienie postępowania w oparciu o poprawiony formularz oferty, który będzie umożliwiał porównanie kosztów jednostkowych.

Zamawiający zgodnie z rekomendacją Komisji unieważnił postępowanie i ogłosi je ponownie w oparciu o zmieniony formularz ofertowy do dnia 9 września 2014 r. 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na organizację konferencji dla przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji samorządowych
i samorządów z całej Polski w ramach projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali
i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie", wraz z zapewnieniem noclegu uczestnikom konferencji.

 

W związku z realizacją projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce poszukuje wykonawcy usługi polegającej na organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Celem projektu jest upowszechnienie regrantingu – mechanizmu, umożliwiającego  samorządom zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom zewnętrznym, np. organizacjom pozarządowym.
W ramach projektu wypracowany został modelowy mechanizm regrantingu, który upowszechniany będzie w całej Polsce. Modelowy mechanizm regrantingu opisany został w podręczniku
pt. „Podręcznik regrantingu, czyli jak wdrażać mechanizm regrantingu w samorządach gminnych
i powiatowych”. Liderem Projektu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a partnerami: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz Miasto Biłgoraj.

 

ZAMAWIAJACY:

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6

00-590 Warszawa

Tel. 022 622 01 22

 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1.       Przedmiot zamówienia:

Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji dla 90 osób – przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji samorządowych i samorządów.

 

2.       Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

 

3.       Szczegółowy opis zadań:

 

Konferencja odbędzie się w pierwszej połowie grudnia 2014 roku w Warszawie (preferowany termin to 9 grudnia). Dokładny termin Zamawiający wskaże przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. Konferencja będzie trwała maksymalnie 8 godzin zegarowych, wliczając w to recepcję uczestników i lunch. Zamawiający zapewnia rekrutację uczestników na spotkania oraz program merytoryczny i moderację konferencji.

Zadaniem wykonawcy jest zapewnienie na konferencji:

a.       Miejsca, w którym odbędzie się konferencja przystosowanego do swobodnego pomieszczenia co najmniej 90 osób, położonego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy lub w innych jego dzielnicach, ale umożliwiającego dotarcie z okolic Placu Defilad w ciągu 30 minut komunikacją miejską.  Miejsce powinno odznaczać się wysoką estetyką i zapewniać uczestnikom konferencji dodatkowe atrakcje turystyczne.

§  Na miejscu powinny być dostępne dla uczestników konferencji:

Ÿ  jedna sala konferencyjna duża dla 100 osób,

Ÿ  trzy mniejsze sale konferencyjne (warsztatowe), każda dla 40 osób,

Ÿ  foyer i szatnia wraz z jej obsługą.

§  Każda z sal powinna:

Ÿ  umożliwiać swobodne przeprowadzenie spotkań w różnych ustawieniach stołów: podkowa – kinowy – kawiarniany,

Ÿ  posiadać ogrzewanie i klimatyzację, których użytkowanie nie powoduje hałasu mogącego zakłócić komfort uczestników konferencji,

Ÿ  posiadać sprzęt komputerowy przystosowany do wyświetlania filmu
w wersji HD,

Ÿ  posiadać projektor multimedialny wraz z nagłośnieniem przystosowany do wyświetlania filmu w wersji HD,

Ÿ  posiadać ekran podłączony do sprzętu komputerowego oraz rzutnika multimedialnego do wyświetlania filmu w wersji HD,

Ÿ  posiadać stół dla prelegentów, przy czym na dużej sali stół powinien być przeznaczony dla 10 osób, w małych salach dla 5 osób, którym swobodnie zmieści się 5 osób,

Ÿ  posiadać mikrofony bezprzewodowe wraz z nagłośnieniem, dla dużej sali minimum 3 mikrofony, dla każdej małej sali co najmniej 2,

Ÿ  posiadać flipchart wraz z kartami i mazakami,

Ÿ  posiadać stoły i miękkie krzesła.

§  Wyżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny i stanowić stały element wyposażenia sal.

§  Sale nie mogą posiadać elementów wnętrza lub wyposażenia, które utrudniać będą odbiór konferencji przez jej uczestników.

§  Foyer powinno umożliwić organizację przerw kawowych i lunchu (szwedzki stół) dla uczestników konferencji. Jeżeli nie jest to możliwe, to wykonawca zapewni inną salę, w której będą mogły odbyć się przerwy kawowe i lunch.

§  W miejscu konferencji powinien być dostępny parking z co najmniej 30 miejscami parkingowymi dla uczestników konferencji.

§  Miejsce konferencji powinno być dostępne dla organizatorów w dniu konferencji od godziny 8:00 do godziny 17:00.

b.      organizacyjno-technicznej obsługi sal,

c.       stołu recepcyjnego we foyer, przy którym swobodnie zmieszczą się 3 osoby.

d.      cateringu dla 90 osób, w którego skład wejdą:

§  dwie przerwy kawowe: dostępny dla gości ekspres kawowy, herbata, woda, soki, owoce, tartinki, ciasteczka, dostępne dla uczestników w sali lub przy wejściu do niej w godzinach,

§  lunch: dania gorące: zupa + II danie, deser, dostępny dla uczestników w godzinach,

§  obsługa kelnerska,

§  zastawa stołowa i sztućce inne niż papierowe i plastikowe,

§  stoliki koktajlowe lub stoły lunchowe.

e.      noclegu dla uczestników konferencji w hotelu co najmniej trzygwiazdkowym,
w pokojach jedno- lub dwuosobowych ze śniadaniem, w odległości pozwalającej na przejazd komunikacją miejską do/z miejsca konferencji w ciągu nie więcej niż 20 minut. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę nazwisk gości do celu zakwaterowania
w hotelu.

 

4.       Warunki realizacji zamówienia:

a.       Zamawiający dostarczy Wykonawcy agendę spotkania we wspólnie uzgodnionym terminie.

b.      Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym szczegóły realizacji usługi, m.in. menu. Usługa może zostać zrealizowana tylko po uprzedniej akceptacji szczegółowych założeń realizacji usługi przez Zamawiającego.

c.       Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są do rzetelnej i terminowej jego realizacji.

 

5.       Wymagania dotyczące Wykonawcy:

a.       Realizacja co najmniej trzech konferencji dla liczby osób większej niż 70.

b.      Dysponowanie zasobami zapewniającymi realizację zamówienia.

 

6.       Kryteria wyboru oferty:

a.       Dodatkowe atrakcje turystyczne miejsca konferencji (25%)

b.      Realizacja podobnych zamówień (25%)

c.       Cena (50%)

 

7.       Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

8.       Informacje dotyczące składania ofert:

§  Wykonawca składa Zamawiającemu:

- oświadczenie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania,

- ofertę Wykonawcy (Załącznik nr 2 do zapytania) wraz ze zdjęciami proponowanych miejsc,

- opis dodatkowych atrakcji turystycznych (Załącznik 3),

-  wykaz wykonanych usług/produktów (Załącznik nr 4 do zapytania),

 

§  Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy przesłać e-mailem najpóźniej do dnia
25 września 2014 roku, do godziny 12:00, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

§  Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest Marzena Kacprowicz, tel.: 22 622 01 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

ZAŁACZNIK:

Zapytanie ofertowe [.doc]

Zapytanie ofertowe [.pdf]

 

Warszawa, 10 września 2014

 

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

 

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

 

6 maja 2014 r. została ogłoszona kolejna edycja Programu Stypendialnego „Agrafka” wśród organizacji partnerskich. Nominacje kandydatów do stypendium można było przesłać do biura Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do 29 lipca 2014 r.

 

Program cieszył się dużym zainteresowaniemzarównoze strony organizacji oraz kandydatów do stypendium.W tegorocznej edycji 13 lokalnych organizacji partnerskich Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce,  nadesłało 59 wniosków nominacyjnych.

 

26 sierpnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendium Programu Stypendialnego „Agrafka” spośród najwyżej ocenionych kandydatur w drodze głosowania i dyskusji Komisja postanowiła przyznać 11 stypendiów naukowo-socjalnych w wysokości 300,00 zł miesięcznie na rok szkolny/akademicki 2014/2015 osobom według poniższej listy.

 

STYPENDYŚCI PROGRAMU AGRAFKA 2014/2015

       

1

Czarnecka

Lidia

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

2

Charuk

Filip

Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

3

Akerman

Adrian

Fundacja Pokolenia

4

Talar

Patrycja

Fundusz Lokalny w Leżajsku

5

Stańczyk

Aleksandra

Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

6

Ikier

Bartosz

Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"

7

Dziadul

Paulina

Fundusz "Tratwa" Szczecinek

8

Cyngot

Andżelika

Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej „Koalicja dla Młodych”

9

Bykowska

Kinga

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „ARKA”

10

Grzebieluch

Mikołaj

Świętokrzyski Fundusz Lokalny

11

Kwiatkowska

Sylwia

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

 

Dziękujemy lokalnym organizacjom partnerskim za współpracę przy w tegorocznym naborze do Programu Stypendialnego „Agrafka”. To dzięki aktywności nominatorów mamy możliwość poznać wielu zdolnych młodych ludzi i wybranym z nich przyznać roczne stypendium.

 

 

 

 

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się