News

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce to główne cele programu „Agrafka Agory”. Fundacja Agory i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w ciągu dziewięciu lat przyznały ponad milion złotych na ten cel. W IX edycji „Agrafki Agory” kolejne 9 lokalnych organizacji pozarządowych, przyznających stypendia, otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 68 400,00 zł. Stypendia Programu „Agrafka Agory” to dla wielu młodych ludzi „przepustka na studia”, bez której trudno byłoby im podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki na uczelni w większym mieście.

 Do konkursu w ramach IX edycji Programu startowało 20 organizacji. Komisja oceniła nadesłane zgłoszenia i wybrała osiem, które spełniły kryteria merytoryczne i tym samym przyznała im dotacje na stypendia dla studentów pochodzących z małych miejscowości. Jedno stypendium w roku akademickim 2014/2015 wyniesie 380,00 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez 9 miesięcy, począwszy od października 2014 r.

Wśród lokalnych organizacji stypendialnych, które uzyskały dofinansowanie w IX edycji Programu „Agrafka Agory” są:

  1.     Fundacja Fundusz Lokalny SMK – 6 800 zł
  2.     Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego – 6 800 zł
  3.     Fundacja Pokolenia – 6 800 zł
  4.     Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak – 6 800 zł
  5.     Gołdapski Fundusz Lokalny – 13 680 zł
  6.     Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu – 6 800 zł
  7.     Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Bez Barier" – 6 800 zł
  8.     Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno – 6 800 zł
  9.     Towarzystwo Przyjaciół Ząbek – 6 800 zł


Komisja oceniła tegoroczny poziom Konkursu „Agrafka Agory” jako bardzo wysoki. Uznała, że procedury i kryteria większości zgłoszonych lokalnych konkursów stypendialnych są przejrzyste oraz zapewniają bezstronność przyznających stypendia. Komisja zauważyła, że coraz więcej lokalnych programów stara się związać stypendystów z organizacją i włączyć ich w zbieranie środków na kolejne edycje konkursów stypendialnych. Warto również zwrócić uwagę na to, że kilka organizacji wskazywało jako jedną ze ścieżek promocji programów stypendialnych wykorzystanie narzędzi social media, blogów stypendystów.

„Agrafka Agory” to partnerski program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce realizowany od 2006 r. Do tej pory w dziewięciu edycjach Programu przyznano ponad 120 dotacji na realizację lokalnych programów stypendialnych na sumę ponad 1 000 000 zł.

 

Wejdź na stronę internetową glosuj.dobroczyncaroku.pl, poznaj najciekawsze i najbardziej wartościowe działania społeczne polskich firm i wybierz swojego faworyta! Każdego dnia możesz oddać jeden głos na firmy w kilku kategoriach! Warto, bo wśród głosujących zostaną rozlosowane zaproszenia na galę finałową Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” 28 maja br. nad którą Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.  Głosowanie internautów trwa do 14 kwietnia.

 

 

KATEGORIA: PROJEKT SPOŁECZNY - Duża firma

W kategorii Projekt społeczny o nagrodę walczą zarówno duże, jak i małe lub średnie firmy. Wśród tych pierwszych jest T-MOBILE nominowany przez Fundację TVN "nie jesteś sam" za projekt „Pomoc Mierzona Kilometrami”. Do akcji włączyło się ponad 250 tysięcy aktywnych posiadaczy smartfonów, którzy przebiegli  ponad 40 milionów kilometrów, zdobywając tym samym milion złotych na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji TVN „nie jesteś sam”. Druga firmą jest Nowa Era nominowana przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Navegadores" za projekt "eduBudzik – Nakręcamy Edukację!" oraz kolejny, przeprowadzony w Marokańskiej wiosce Idaougnidif. Pracownicy Nowej Ery zrobili remont ośrodka edukacji i aktywizacji zawodowej z funkcją przedszkola, następnie go wyposażyli i uruchomili. Dzięki niemu zapewniono dostęp do edukacji dla miejscowych, niepiśmiennych kobiet. W ciągu 6 dni, dzięki zaangażowaniu 130 wolontariuszy, pracowników Nowej Ery, projekt został w pełni wdrożony. Z kolei Fundację BGK J.K. Steczkowskiego nominowało Centrum Edukacji Obywatelskiej za wspólne tworzenie innowacyjnego programu „Młody Obywatel”,  w ramach którego w 2013 r. niemal tysiąc młodych ludzi z całej Polski przeprowadziło działania lokalne w swojej okolicy. Pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wolontariatu pracowniczego prowadzą wspólnie z animatorami CEO lekcje o finansach dla młodzieży. 

 

KATEGORIA: PROJEKT SPOŁECZNY - Małe i średnie firmy

Wśród małych i średnich firm w finale Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku znalazła się firma UBM-HPG nominowana przez Fundację Jaśka Meli „Poza Horyzonty”. Firma zorganizowała w 2013 r.  znany w całej Polsce „Poland Business Run”, łączący środowisko biznesowe i propagujący zdrowy styl życia. Dzięki wydarzeniu, w którym wzięło udział 4 555 osób, udało się zebrać pieniądze potrzebne na zakup protez dla podopiecznych Fundacji Jaśka Meli. Z kolei równie ciekawą współpracą okazała się ta, pomiędzy drugą firmą nominowaną w tej kategorii PieM PROJEKT a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Rybniku. Bezpośrednie zaangażowanie właściciela firmy – Pawła Mitury-Zielonki – w nieodpłatne przygotowywanie materiałów graficznych, pomoc przy organizacji różnych wydarzeń tj. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, Dzień Otwartych Drzwi Warsztatu Terapii Zajęciowej, druk kalendarzy, pomoc przy wyjazdach w góry – zaowocowało wspólną akcją zbiórki publicznej na zakup nowego busa. Przewozi on niepełnosprawnych uczestników WTZ, zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło”. Trzecią firmą spośród nominowanych w tej kategorii jest SMAY, nominowany przez „Dzieło Pomocy św. Ojca Pio”. Organizacja ta prowadzi projekt mieszkań wspieranych, dzięki czemu osoby bezdomne uczą się samodzielnego prowadzenia domu. Firma SMAY pomagając bezdomnym rodzinom, pokrywa koszty utrzymania całego domu. Dzięki temu, rodzina przebywająca w mieszkaniu może tworzyć kapitał wyjściowy, który jest wykorzystywany w momencie opuszczenia wspieranego lokalu i rozpoczęcia samodzielnego funkcjonowania. 

 

KATEGORIA: NOWE TECHNOLOGIE W SPOŁECZNYM ZAANGAŻOWANIU

Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu to zupełnie nowa kategoria w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Jej opiekunem jest Orange Polska, który jest także partnerem merytorycznym Konkursu. Wśród nominowanych w tej kategorii firm jest Kompania Piwowarska, która uruchomiła internetową „Platformę Wolontariatu”, aby usprawnić komunikację pomiędzy organizacjami potrzebującymi wsparcia, a wolontariuszami z zespołu firmy. Za pomocą formularza na stronie Kompanii Piwowarskiej organizacje przedstawiają oferty współpracy, które są rejestrowane w bazie i widoczne dla wszystkich pracowników. Z kolei Fundacja „All for Planet” firmy Allegro działa na rzecz promocji ochrony środowiska i edukacji proekologicznej. Organizując kampanię „Kręć kilometry, zaparkuj klimatycznie” połączono konkurs indywidualny z rywalizacją województw. Uczestnicy, wykorzystując specjalnie przygotowaną aplikację mobilną, „zbierali” kilometry pokonywane na rowerze i realizowali zadania konkursowe. Przejechany dystans był zapisywany na koncie uczestnika oraz na rzecz wybranego przez niego województwa. Te regiony, których mieszkańcy byli najbardziej aktywni w akcji, wygrywały nowe stojaki rowerowe od Fundacji „All For Planet”. W akcji przejechano łącznie 477 692 tysiące kilometrów. W tej kategorii znalazła się również firma Samsung Electronics za program "Mistrzowie Kodowania", którego głównym celem była popularyzacja nauki programowania w polskich szkołach. Dzięki temu ponad 1 500 dzieci z 34 szkół z całej Polski nauczyło się programowania w języku Scratch. W trakcie programu uczniowie rozwinęli umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, uczyli się współpracy i kreatywności, zdobyli kompetencje potrzebne do rozumienia otaczającego, cyfrowego świata i przydatne na rynku pracy.

 

KATEGORIA: WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Bank BPH został zakwalifikowany do grona finalistów w kategorii „Wolontariat pracowniczy” m.in. za ósmą edycję konkursu „Wiosna z GE Volunteers” i trzecią edycję ogólnopolskiej akcji „Witaj Szkoło”, realizowaną w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Pracownicy firmy zaangażowali się przekazując wyprawki szkolne 4150 niezamożnym dzieciom. W ramach akcji „Bankowość jest OK” pracownicy Banku BPH przeprowadzili warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekonomicznej, nauki oszczędzania i podstaw bankowości, a w czasie „Akademii Finansów Banku BPH” cykl wykładów dla seniorów na uniwersytetach trzeciego wieku. Drugą firmą nominowaną w tej kategorii jest Grupa GPEC za Program „Wspólne Działanie - Lokalne Zaangażowanie”, który ma na celu budowanie zespołu i integrację pracowników przy jednoczesnym działaniu na rzecz lokalnej społeczności, wybranej instytucji lub grupy społecznej. W ramach programu pracownicy przedstawiają swoje pomysły, następnie wybierają jeden i go realizują dzięki środkom firmy, w ramach ustalonego budżetu. Do tej pory zrealizowano niespełna 50 projektów, na które wydano łącznie prawie 500 tys zł. Trzecia firma, która jest finalistą w tej kategorii to Stocznia Darłowo M&W. Od 2010 r. firma jest Partnerem Strategicznym Darłowskiego Centrum Wolontariatu w ramach Programu "Działaj Lokalnie” i realizuje wartościowe akcje społeczne poprzez wolontariat pracowniczy. Jego celem jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania pracowników na rzecz dobra wspólnego, w szczególności w zakresie sportu i  ochrony środowiska. Stocznia Darłowo M&W wzięła udział w akcji "Łatwo pomagać", która ma na celu niesienie pomocy chorym dzieciom i polega na zbiórce i sprzedaży plastikowych nakrętek. Firma wspiera również organizacyjnie festyn „Laponia Św. Mikołaja”, organizowany od 5 lat przez Darłowskie Centrum Wolontariatu.

 

Dobroczynna firma roku – Ty zdecyduj!

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 17 lat towarzyszy dużym i małym firmom, promuje najlepszych i zachęca do pójścia w ich ślady. Dąży również do tego, by już nikt nie dzielił firm według archaicznego podziału na dobre, bo osiągające sukces, i dobre, bo pomagające innym, ponieważ dobro jest jedno. Jak mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: Od lat pokazujemy, że w całej Polsce są przedsiębiorstwa, dla których działania społeczne są równie ważne, co sukces w biznesie. Wokół Konkursu „Dobroczyńca Roku” powstała szeroka i różnorodna koalicja mediów, organizacji biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji naukowych, które wspólnie pracują na rzecz diagnozy i rozwoju roli społecznego zaangażowania biznesu w Polsce. W Konkursie wyłaniane są firmy angażujące się w najciekawsze i najbardziej wartościowe projekty społeczne. 

 

Głosowanie internautów na stronie glosuj.dobroczyncaroku.pl trwać będzie do 14 kwietnia br. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali Finałowej 28 maja br. Tego wieczoru zostaną także przyznane nagrody w kategorii „Zaangażowanie lokalne” oraz „Strategia społecznego zaangażowania”. Laureatów w tych kategoriach wyłoniła Kapituła Konkursu, która obradowała 17 marca 2014r.

 

Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem tegorocznej edycji jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor – firma EY. Partnerem merytorycznym Konkursu i opiekunem nowej kategorii konkursowej „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu” została firma Orange. Partnerem technologicznym Konkursu jest DBS Systems. Konkurs organizowany pod patronatem PARP. Partnerami wspierającymi są: Business Centre Club, Konfederacja „Lewiatan”, Pracodawcy RP, Związek Firm PR, UNGC, Freshmail. Patroni medialni: Forbes, Manager, PURPOSE, wyborcza.biz, BIZON, CSRinfo.org, CRnavigator, Marketing przy kawie, ngo.pl, kampaniespoleczne.pl, odpowiedzialny biznes.pl, Businesswoman&life

 

Więcej o konkursie na www.dobroczyncaroku.pl 

 

 

 

 

Zuchowa Wyspa, rekonstrukcja walk partyzantów z batalionu AK Barbara a może rodzinny teatr w szpitalu? Spotkanie z Baronem von Roth lub ogród form warzywnych? Boisko zamiast błota, a może piknik rodzinny promujący rodzicielstwo zastępcze? Propozycji jest więcej! Organizacje i instytucje z 26 miast i miasteczek walczą o 18 grantów w Programie „Wolontariat Rodzinny”! Zdecyduj, która dostanie jeden z nich. 5 marca ruszyło głosowanie internetowe na najlepsze projekty z całej Polski.  

 

Mechanizm jest prosty. Wystarczy wejść na stronę www.grywalizacja.wolontariatrodzinny.pl i przejść do głosowania. Każdy internauta, po uprzednim zalogowaniu się przez portal Facebook, konto Google lub po zarejestrowaniu się na stronie, może obejrzeć krótkie filmy, które zapowiadają, co będzie się działo w projekcie. Aby głos był ważny, należy zagłosować na trzy z nich. Co ważne, głosować można codziennie do 26 marca, do godziny 18.00. 12 projektów, które wnioskują o „mały grant” i 6 projektów, które wnioskują o „duży grant” z największą liczbą prawidłowo oddanych głosów, otrzymają dofinansowanie w konkursie i posłużą jako dobre praktyki wolontariatu rodzinnego.

 

 

 

 

Poniżej prezentujemy nazwy projektów, na które można głosować na stronie WOLONTARIATU RODZINNEGO

Osiedle Marcelin w akcji - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

 

Działając razem wygrywamy wszyscy - Koło Caritas w Internacie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku

 

Pomalować, Stworzyć, Przedstawić - czyli Kółko teatralno-czytelnicze „Pod Książkami” - STOWARZYSZENIE ROZWOJU I POMOCY WSI STARE MIASTO

 

Zielona energia, czyli budowanie na trawie przy wspólnej zabawie - Stowarzyszenie Nasza świetlica pomocna dłoń - Świetlica przy Gimnazjum w Spiczynie

 

W rodzinie przy podwieczorku - Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile

 

Rodzinne czytanie w Klubie Mam - Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie

 

Mała Akademia Sztuki - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu

 

Zuchowa Wyspa - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych (Radlin)

 

CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT – RODZINNE FOTO-MALOWANIE - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra” (Studzieniec)

 

RODZINA – RODZINIE -  Pokarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego WIELKIE SERCE (Łężany)

 

Skok do przeszłości - zapomniane zabawy - Akademia Rozwoju Inicjatyw Lokalnych (Toruń)

 

Rodzina Rodzinie - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych w Darłowie

 

Budujmy razem pokolenia - Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Różan)

 

Pamiętajcie o ogrodach - Zespół Szkół w Marzęcicach

 

Rodzinny rajd rowerowy - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” (Łaszczów)

 

Szli Partyzanci - Stowarzyszenie Rozwoju Jodłówki Tuchowskiej i Jej Mieszkańców

 

„O dwóch takich co ukradli księżyc” w Teatrze Rodzinnym - HOTHAUS – Fundacja Wojciecha Terechowicza (Kraków)

 

Rodzinne odkrywanie świata - Żywiecka Fundacja Rozwoju

 

Rodzinna Potańcówka w ogrodzie - projekt odnowienia zew. wyglądu klubu integrującego rodziny na warszawskim Bemowie - Stowarzyszenie "Rodzice Razem" (Warszawa)

 

Rodzinne spacerowanie = wspólne pomaganie -  Fundacja Mamy z Morza (Gdynia)

 

Spotkajmy się pod kasztanem - Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach

 

Rodzinne odkrywanie tajemniczych zakątków - Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz (Czernica)

 

DOM / Ogród Warzywny / OSIEDLE - FUNDACJA DLACZEGO POMAGAM (Elbląg)

 

Rodzinne Kręgi - Stowarzyszenie Kreatorzy Rzeczywistości w Sakach

 

KLOPSZTANGA czyli przełamywanie barier - STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA LEŚNEGO W PANIÓWKACH

 

Boisko NADZIEI - Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” (Bielsko-Biała)

 

Więcej o programie na www.wolontariatrodzinny.pl 

 

 

 

 Wycieczki, warsztaty, gry planszowe, zabawy edukacyjne, quizy, gry terenowe i wiele innych – tak od dziś może wyglądać nauka matematyki! Jeśli jesteś zwolennikiem edukacji przez zabawę, pasjonują cię nauki ścisłe i masz swój pomysł na niebanalne i skuteczne uczenie matematyki zgłoś się do konkursu grantowego „mPotęga”! Termin nadsyłania wniosków - 9 maja 2014r.

 

Wiele uwagi poświęca się problemowi niewystarczającej liczby inżynierów, osób z technicznym wykształceniem na polskim rynku pracy. Z drugiej strony coroczne oblężenie uczelni na kierunkach humanistycznych przez młodych ludzi, pokazuje, że wciąż obawiają się oni matematyki. Aby budować kapitał intelektualny Polski, należy inwestować w młodych ludzi i ich rozwój kompetencji matematycznych, cyfrowych. Do tego jednak dziś niezbędne są programy grantowe.

 

W Dzień Liczby Pi ruszają programy grantowe i stypendialne fundacji należącej do mBanku. Jednym z nich jest Program „mPotęga”, którego partnerem jest Fundacja Dobra Sieć. Jego głównym celem jest zainspirowanie nauczycieli i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy, rutynę lekcji i inspirowali dzieci i młodzież do nauki matematyki. 

Zabawa z matematyką do mPotęgi!

O granty w programie „mPotęga”, mogą ubiegać się m.in.: szkoły, uczelnie wyższe, biblioteki, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne chcące w ciekawy i nieszablonowy sposób promować naukę matematyki. Jak mówi Iwona Ryniewicz, prezes  fundacji mBanku: Zapraszamy do konkursu wszystkich, którzy mają pomysł na konkursy, gry, seminaria lub inne działania, które w ciekawy i nieszablonowy sposób będą promować naukę matematyki. 

 

Granty zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych oraz uczniów z gimnazjów, liceów i techników. Na realizację swoich pomysłów zwycięzcy konkursów otrzymają od 2 do 5 tys. złotych (w przypadku szkół podstawowych) lub od 5 do 8 tys. złotych (w przypadku gimnazjów, liceów i techników). 

 

Wnioski przyjmowane będą od 14 marca do 9 maja za pośrednictwem strony internetowej www.mpotega.pl  

 

 

 

 

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 28 lutego 2014 r. czeka na zgłoszenia prac doktorskich z dziedziny humanistyki, poświęconych współczesności, obronionych w 2013 roku.

 

W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to m.in. prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, pracujące w Instytucie Badań Literackich PAN, prof.  Marek Zaleski - polski krytyk literacki, eseista i publicysta, oraz  dr Tomasz Żukowski, uczeń prof. Aliny Brodzkiej-Wald. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Profesor Alina Brodzka-Wald była jednym z założycieli Olimpiady Polonistycznej, wypromowała ponad 20 doktorów, koordynowała pracę zespołu redakcyjnego „Słownika Literatury XX wieku”, stanowiącego jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy o tym okresie polskiej literatury, nie tylko dla studentów polonistyki.

 

Jak wspominają jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy była osobą o wielkiej erudycji, niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności i niepowtarzalności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia.  Wszyscy laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę prof. Aliny Brodzkiej-Wald, nie tylko na tę naukową, ale także zwyczajną, związaną z życiem codziennym. Teraz, po jej odejściu, młodzi zdolni humaniści z tytułem doktora mają szanse zostać wynagrodzeni za swoja pracę dzięki wspaniałomyślności przyjaciół prof. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald.

 

Wnioski o przyznanie Nagrody  należy nadsyłać w wersji elektronicznej i papierowej, pracę i autoreferat tylko w wersji elektronicznej (w formacie .doc, .docx lub .pdf) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki w wersji papierowej:

 

a) opinie recenzentów,

 

b) inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

 

Wymagane są opinie opatrzone podpisem. Dokumenty należy przesłać na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2014 r.

 

Więcej na http://funduszwieczysty.pl

 

 

 

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się