News

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce to główne cele programu „Agrafka Agory”. O dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych skierowanych do studentów mogą się ubiegać lokalne organizacje pozarządowe, które zgodnie ze swoim statutem mogą prowadzić programy stypendialne. Minimalna dotacja jaką można otrzymać w ramach Programu  wynosi  6840 zł, a maksymalna - 13680 zł. Zgłoszenia można nadsyłać do 3 marca 2014 r. na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

„Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach siedmiu edycji Programu do tej pory przyznano prawie 120 dotacji na realizację lokalnych programów stypendialnych, na łączną kwotę ponad miliona złotych. Główne cele Programu to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce. 

O dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych skierowanych do studentów mogą się ubiegać lokalne organizacje pozarządowe, które zgodnie ze swoim statutem mogą prowadzić programy stypendialne. Preferowane są organizacje mające siedzibę na terenie wsi i miast do około 100 tys. mieszkańców. Minimalna dotacja jaką można otrzymać w ramach Programu „Agrafka Agory" wynosi 6840,00 zł, a maksymalna - 13680,00 zł.

 

Więcej informacji w Regulaminie Programu „Agrafka Agory”.  Dokumenty aplikacyjne do pobrania TUTAJ

 

Zgłoszenia można nadsyłać do 03 marca 2014 r. na adres:

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa

 

Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu:  724 361 204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przedstawiciele Ośrodków Działaj Lokalnie wzięli udział w dwudniowym szkoleniu w Warszawie. Uczestnicy spotkali się z Henrykiem Wujcem, doradcą Prezydenta RP ds. społecznych, Katarzyną Karpą-Świderek, dziennikarką TVN Biznes i Świat, Piotrem Kowalskim z Polskiego Związku Głuchych, trenerami, pracownikami Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Omówili włączenie się Działaj Lokalnie w Inicjatywę Razem ’89, sposoby wdrażania regrantingu, promocji programu i uczestniczyli w sześciu sesjach tematycznych. 

 

FOTORELACJA

 

„Działaj Lokalnie” i „Razem ‘89”

25 rocznica odzyskania wolności dzięki historycznym wyborom z 1989 roku to nie tylko czas zmian politycznych. To też zmiany społeczne na poziomie lokalnym, czego dowodem jest Program „Działaj Lokalnie”. Aby podsumować dotychczasowe osiągnięcia w kontekście czerwcowej rocznicy, przedstawiciele Ośrodków Działaj Lokalnie spotkali się w siedzibie PAFW z Henrykiem Wujcem, doradcą Prezydenta RP ds. społecznych. Była to również okazja, aby porozmawiać, jak Działaj Lokalnie włączy się w obchody 25 rocznicy wolnych wyborów w ramach inicjatywy „Razem ‘89”. Jak mówi Iwona Olkowicz – koordynatorka programu Działaj Lokalnie: Chodzi nam przede wszystkim o to, aby Ośrodki Działaj Lokalnie miały szansę wymyślić autorski pomysł na nietuzinkowe, radosne wyrażenie tego, jak wiele zmian przyniosło te 25 lat wolności. Inicjatywa „Razem ’89 jest świetną okazją, aby włączyć Działaj Lokalnie w obchody ogólnopolskie 25-lecia odzyskania wolności

 

Regranting, certyfikaty i dodatkowe źródła finansowania

W drugiej części spotkania Tomasz Schimanek omówił wyniki testowania w ramach programu służącego wypracowaniu zasad stosowania regrantingu przez samorządy lokalne, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Przekazał również ODL-om pakiet informacji do zastosowania przetestowanych już rozwiązań. Po gorącej dyskusji Iwona Olkowicz ogłosiła główne założenia procesu certyfikowania Ośrodków Działaj Lokalnie, natomiast Paweł Łukasiak omówił dodatkowe źródła finansowania w Programie Działaj Lokalnie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

 

Sesje tematyczne

Po dwóch częściach szkolenia, które odbyły się w siedzibie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności uczestnicy pojechali do Powsina, gdzie spotkali się Katarzyną Karpa-Świderek z TVN24 Biznes i Świat i rozmawiali o tym, jak komunikować o projektach lokalnych, czyli jak formułować komunikat dla mediów, komu wysyłać informacje prasowe oraz na co zwracać uwagę we współpracy z mediami.  Dziennikarka stacji TVN24 BiŚ zaprezentowane dobre przykłady współpracy oraz pomysły na wypromowanie lokalnych projektów. Następnie odbyły się trzy równoległe sesje tematyczne. 

 

Pierwsza z nich - Lokalne projekty realizowane w Rumunii – inspiracje (Aneta Kapel, Iwona Olkowicz, ARFP) dotyczyła dwóch projektów realizowanych przez fundusze lokalne w Rumunii: Youth Banks oraz sportowe imprezy fundraisingowe. Youth Banks to idea zapoczątkowana w Irlandii, polegająca na angażowaniu młodzieży w działania społeczne i cały proces konkursu grantowego: od ogłoszenia konkursu, poprzez zbieranie środków na granty, ocenę złożonych projektów, aż po monitoring działań i doradztwo dla grantobiorców. Sportowe imprezy fundraisingowe polegają na organizacji maratonów, swimatonów (zawodów pływackich) czy rajdów rowerowych, połączonych ze zbieraniem funduszy przez uczestników na wybrane projekty lokalne. Działania te cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, mediów oraz partnerów instytucjonalnych. Projekty te mogą stanowić inspirację do działań lokalnych prowadzonych przez ODL. W tym samym czasie Paweł Łukasiak omawiał Kampanie 1%. Uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń dotyczących realizacji kampanii 1%, poznali przykłady efektywnych kampanii prowadzonych przez ODL oraz nietypowe sposoby promocji. Z kolei Krystyna Stodółkiewicz i Karolina Muzal z ARFP omówiły Generator Działaj Lokalnie. Przede wszystkim odpowiadały na pytania i wątpliwości dotyczące użytkowania systemu on-line. 

 

II dzień szkoleń

Spotkanie poświęcone kwestiom podatkowym prowadzone przez Tomasza Bruskiego z ARFP otworzyło drugi dzień szkoleń dla ODL.

Po nim odbyły się kolejne, równoległe sesje tematyczne: 

•    Czy procedury Działaj Lokalnie są przyjazne? - warsztat ewaluacyjny (Maja Durlik, Łukasz Ostrowski, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”)

•  Finanse w ODL - sesja dla przedstawicieli nowych ODL i nowych pracowników doświadczonych ODL (Tomasz Bruski, ARFP) tu Tomasz opowiadał o kwestiach finansowych i księgowych, dotyczących działalności grantodawczej.

•   Nowe Technologie Lokalnie (Dawid Szarański,  FRSI oraz Mobilni Doradcy) Uczestnicy mieli okazję poznać wiele przydatnych narzędzi w zarządzaniu organizacją i projektami: kalendarz Google, Doodle, Dropbox oraz program Asana.

 

Po przerwie kawowej część uczestników szkoleń omówiła razem z Michałem Sztąberkiem z iSecure zasady stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i obowiązki wynikające ze specyfiki prowadzenia konkursów grantowych. Z kolei na swoim drugim spotkaniu Maja Durlik i Łukasz Ostrowski, z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” omówili wyzwania dotyczące rozwoju sieci ODL.

 

Po dwóch sesjach tematycznych wszyscy przedstawiciele ODL zgromadzeni w Powsinie razem z Pawłem Łukasiakiem i Iwoną Olkowicz z ARFP rozmawiali o nowym konkursie FIO na regionalnych operatorów. Na koniec Piotr Kowalski z Polskiego Związku Głuchych przekonywał, dlaczego warto spowodować, aby osoby głuchonieme brały udział w projektach Działaj Lokalnie. Zaprezentował rewolucyjną aplikację Wideotłumacza Języka Migowego przeznaczonego przede wszystkim dla urzędów i instytucji na terenie całej Polski, takich jak:

•    administracja publiczna (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy skarbowe itp.),

•    służby ratowniczo-interwencyjne (komendy i posterunki policji, komendy straży pożarnej, pogotowie ratunkowe),

•    publiczne jednostki ochrony zdrowia (szpitale, kliniki, przychodnie),

które od 1 kwietnia 2012 r. ustawowo powinny zapewnić osobom głuchym dostęp do tłumacza języka migowego (Ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209 z 2011 r., poz. 1243). 

Dwa dni szkolenia były niezwykle intensywne i minęły bardzo szybko, mamy jednak nadzieję, że nie brakowało chwil do wymiany inspiracji, doświadczeń i nawiązaniu współpracy międzyregionalnej. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i mówimy: do zobaczenia wkrótce!

 

 

 

 Agnieszka Cegielska, Halina Benedyk, Małgorzata-Ostrowska-Królikowska, Natalia Kukulska i Bohdan Smoleń - to tegoroczni laureaci Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”. O ich zwycięstwie zadecydowało ponad 70 tys. głosów internautów. Nagrodę specjalną Magazynu SHOW odebrała w tym roku Małgorzata Socha. Kapituła przyznała również Honorową Gwiazdę Dobroczynności Magdalenie Różczce. Nagrody wręczono 8 lutego podczas V Balu Charytatywnego „Gwiazdy Dobroczynności” w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Gwiazdą wieczoru był Zespół PECTUS.

 

W kategorii „Darczyńca organizacji społecznej” po raz drugi zwyciężyła Agnieszka Cegielska za czteroletnią współpracę z Fundacją „Szkoła Otwartych Serc”. Prezenterka zorganizowała wiele zbiórek odzieży dla podopiecznych fundacji, otoczyła specjalną opieką rodziny wielodzietne – dzieci z tych rodzin otrzymują ubrania, zabawki, gry dydaktyczne. Od lat pomaga w promocji działań Fundacji, zdobywaniu pieniędzy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo z przedszkola "Biedroneczki". Dzięki swojemu zaangażowaniu prezenterka otrzymała Koronę Królowej Dziecięcych Serc.

 

„Twarzą kampanii społecznej” została Małgorzata Ostrowska - Królikowska. Aktorka jest Ambasadorką Fundacji Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei”. Brała udział w akcji „Całe Hospicjum czyta dzieciom” zaangażowała się w przygotowanie materiałów promujących kampanię społeczną pt. ”By śmiały się do końca”, wzięła udział w pikniku integracyjnym dla chorych dzieci. 

 

W kategorii „Wolontariusz” nagrodę odebrała piosenkarka Halina Benedyk wspierająca od 1998 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka. Artystka uczy osoby uzdolnione wokalnie śpiewać, patronuje diecezjalnym przeglądom piosenki religijnej osób niepełnosprawnych, pozyskuje dla stowarzyszenia przyjaciół i darczyńców. 

 

Bohdan Smoleń wygrał w kategorii „Własna działalność społeczna”. Aktor w 2007 w roku założył Fundację „Stworzenia Pana Smolenia”, której działalność polega na organizowaniu i prowadzeniu zajęć hipoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Mimo poważnej choroby Bohdan Smoleń aktywnie uczestniczy w imprezach, szkoleniach, zawodach organizowanych w założonym przez siebie Ośrodku Rehabilitacyjnym. 

 

Laureatką kategorii „Strategiczna współpraca z organizacją pozarządową” została Natalia Kukulska, która w 2012 i 2013 roku wspierała Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce we wszystkich działaniach: malowała z dziećmi symboliczne domy SOS na Pl. Defilad w Warszawie, wzięła udział w akcji "Powrót do szkoły”, podczas której zbierano pieniądze na wyprawki szkolne i zajęcia wyrównawcze dla potrzebujących dzieci, śpiewała w charytatywnych koncertach. Oprócz współpracy ze Stowarzyszeniem SOS, Natalia Kukulska zagrała na Marszu Różowej Wstążki w Warszawie, dla Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio oraz dla Caritasu w Starogardzie Gdańskim.

 

W tegorocznej edycji Plebiscytu Nagrodę Honorową Kapituły otrzymała Magdalena Różczka, za szczególne zaangażowanie społeczne, aktywną działalność filantropijną na wielu polach, propagowanie postaw prospołecznych i promowanie mądrej pomocy. Aktorka zaangażowała się szczególnie w działania Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku, przez kilka lat była Ambasadorką UNICEF, regularnie wspiera Fundację Spełnionych Marzeń, Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, Fundację Rodzin Adopcyjnych, a od dwóch lat wspiera Klub „Gaja” w akcji „Jeszcze żywy Karp”.

 

Nagrodę Specjalną Magazynu SHOW odebrała Małgorzata Socha. Aktorka od 2009 współpracuje z Fundacją Dr. Clown. Wspólnie z terapeutami Fundacji odwiedza dzieci w jednym z warszawskich szpitali, bezpłatnie użycza swego wizerunku m.in. do przygotowania bilbordu z związku z kampanią 1%, uczestniczy w imprezach, które organizowane są dla dzieci. Co roku gości na fundacyjnym Dniu Dziecka „Pod znakiem Czerwonego Noska”.

 

Święto dobroczynności

 

Podczas balu można było wziąć udział w licytacji cennych przedmiotów przekazanych na aukcję przez osobistości świata sztuki i mediów m.in pracę Edwarda Dwurnika z 1965 roku, współprowadzenie Prognozy pogody w Dzień Dobry TVN razem z Agnieszką Cegielską, epizod w serialu TVN, najdroższe perfumy świata. Dochód z balu zostanie przeznaczony na wspieranie cennych projektów organizacji pozarządowych.  Jak mówi Ola Brzozowska z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: Bal Charytatywny „Gwiazd Dobroczynności” to wielkie święto wszystkich laureatów i nominowanych oraz organizacji pozarządowych, które zgłosiły Gwiazdy do Plebiscytu. Cały dochód przekazywany jest na Fundusz Gwiazd Dobroczynności, dzięki czemu możemy potem wesprzeć cenne inicjatywy społeczne oraz promować działania dobroczynne Gwiazd. I dodaje: Przede wszystkim jednak jego celem jest uhonorowanie gwiazd angażujących swój czas, energię i pieniądze w pomoc innym, bardzo tego potrzebującym. Wnioski do Plebiscytu składały organizacje pozarządowe, firmy, menadżerowie gwiazd oraz same gwiazdy. Kapituła Plebiscytu wybrała 24 finalistów, spośród których internauci wybrali zwycięzców. Organizacja wspierana przez zwycięską Gwiazdę otrzymała 5.000 zł. na dalsze działania społeczne.

 

Ponad podziałami

 

„Gwiazdy Dobroczynności” to największa kampania medialna promująca działania społeczne i jedyny w Polsce plebiscyt publiczności mający na celu promocję zaangażowania społecznego Gwiazd. To również szansa dla organizacji społecznych, które współpracują z gwiazdami, na nagłośnienie ważnych spraw i problemów, szukanie partnerów do ich rozwiązywania. Opiekę medialną nad przedsięwzięciem sprawują wspólnie trzy największe polskie stacje telewizyjne – POLSAT, TVN oraz TVP. Plebiscyt organizowany jest wspólnie z Magazynem SHOW oraz tytułami wspierającymi - miesięcznikami TWÓJ STYL oraz PANI i Grazia, które należą do Wydawnictwa Bauer. Patronem medialnym V edycji jest między innymi portal Styl.pl, onaonaona.com, ewawojciechowska.pl, a patronem radiowym - Jedynka Polskiego Radia. 

 

V charytatywny Bal Gwiazd Dobroczynności poprowadziły Dorota Gardias (TVN),  Anna Popek (TVP) i Agnieszka Popielewicz (Polsat), Gwiazdą Wieczoru był jeden z finalistów plebiscytu - zespół Pectus.

 

Informacje na temat balu na www.gwiazdydobroczynnosci.pl/bal 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

25 rocznica odzyskania wolności dzięki historycznym wyborom z 1989 roku to nie tylko czas zmian politycznych. To też zmiany społeczne na poziomie lokalnym. Dowodem na to jest Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Aby podsumować dotychczasowe osiągnięcia w kontekście czerwcowej rocznicy, przedstawiciele Ośrodków Działaj Lokalnie spotkają się w siedzibie PAFW z Henrykiem Wujcem, doradcą Prezydenta RP ds. społecznych. Będzie to również okazja, aby porozmawiać, jak Działaj Lokalnie włączy się w obchody 25 rocznicy wolnych wyborów w ramach inicjatywy „Razem ‘89”.

 

Ludzie, którzy zmieniali oblicze wolności - 25 rocznica odzyskania wolności dzięki historycznym wyborom z 1989 roku a Program Działaj Lokalnie - to temat spotkania z Henrykiem Wujcem. Program Działaj Lokalnie współtworzą wspaniali liderzy organizacji lokalnych, którzy od lat wprowadzają realne zmiany społeczne korzystając z szansy, jaką dało im odzyskanie wolności w czerwcu ’89 roku. 

 

Dlatego też 13 lutego 2014 w siedzibie Przedstawicielstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Henryk Wujec porozmawia o inicjatywie ”Razem ‘89”z przedstawicielami Ośrodków Działaj Lokalnie. Jak mówi Iwona Olkowicz – koordynatorka programu Działaj Lokalnie: Chodzi nam przede wszystkim o to, aby Ośrodki Działaj Lokalnie miały szansę wymyślić autorski pomysł na nietuzinkowe, radosne wyrażenie tego, jak wiele zmian przyniosło te 25 lat wolności. Inicjatywa „Razem ’89 jest świetna okazją, aby włączyć Działaj Lokalnie w obchody ogólnopolskie 25-lecia odzyskania wolności.

 

Planowany program szkolenia dla przedstawicieli Ośrodków Działaj Lokalnie Warszawa, 13-14 lutego 2014 r.

Miejsce szkolenia:

 

13 lutego godz. 10.00-14.45 - siedziba Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolnościul. Królowej Marysieńki 48, Warszawa

13 lutego 15.20 – 19:00Centrum Konferencyjno Apartamentowe „Mrówka”, ul. Przekorna 33, 02- 971 Warszawa

14 lutego - Centrum Konferencyjno Apartamentowe „Mrówka”, ul. Przekorna 33, 02- 971 Warszawa

 

 

 

 Ponad 70 tysięcy głosów internautów zdecydowało, kto spośród 24 finalistów otrzyma w tym roku tytuł „Gwiazdy Dobroczynności”. 8 lutego odbędzie się V Bal Charytatywny, podczas którego zostaną wręczone statuetki w pięciu kategoriach oraz Honorowa Gwiazda Dobroczynności i nagroda specjalna Magazynu SHOW. Podczas balu będzie można wziąć udział w licytacji cennych przedmiotów przekazanych na aukcję przez osobistości świata sztuki i mediów m.in pracę Edwarda Dwurnika z 1965 roku, współprowadzenie Prognozy pogody w Dzień Dobry TVN razem z Agnieszką Cegielską, epizody w serialach TVP, TVN i Polsatu, najdroższe perfumy świata. Dochód z balu zostanie przeznaczony na wspieranie cennych projektów organizacji pozarządowych. Dla gości wystąpi zespół PECTUS.

 

Święto dobroczynności

Jak mówi Ola Brzozowska z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: Bal Charytatywny „Gwiazd Dobroczynności” to wielkie święto wszystkich laureatów i nominowanych oraz organizacji pozarządowych, które zgłosiły Gwiazdy do Plebiscytu. Bal ma charakter dobroczynny. Cały dochód przekazywany jest na Fundusz Gwiazd Dobroczynności, dzięki czemu możemy potem wesprzeć cenne inicjatywy społeczne oraz promować działania dobroczynne Gwiazd. I dodaje: Przede wszystkim jednak jego celem jest uhonorowanie gwiazd angażujących swój czas, energię i pieniądze w pomoc innym, bardzo tego potrzebującym. Wnioski do Plebiscytu składały organizacje pozarządowe, firmy, menadżerowie gwiazd oraz same gwiazdy. Kapituła Plebiscytu wybrała 24 finalistów, spośród których internauci wybrali zwycięzców. Organizacja wspierana przez zwycięską Gwiazdę otrzyma 5.000 zł. na dalsze działania społeczne.

 

Podziały nie pomagają

„Gwiazdy Dobroczynności” to największa kampania medialna promująca działania społeczne i jedyny w Polsce plebiscyt publiczności mający na celu promocję zaangażowania społecznego Gwiazd. To również szansa dla organizacji społecznych, które współpracują z gwiazdami, na nagłośnienie ważnych spraw i problemów, szukanie partnerów do ich rozwiązywania. Cały dochód z Plebiscytu przekazywany jest na Fundusz Gwiazd Dobroczynności, który wspiera organizacje charytatywne w Polsce. Plebiscyt „Gwiazdy Dobroczynności” to medialne przedsięwzięcie ponad podziałami. Opiekę medialną nad przedsięwzięciem sprawują trzy największe polskie stacje telewizyjne – Telewizja POLSAT, Telewizja TVN oraz Telewizja Polska. Plebiscyt organizowany jest wspólnie z Magazynem SHOW oraz tytułami wspierającymi - miesięcznikami TWÓJ STYL oraz PANI i Grazia, które należą do Wydawnictwa Bauer. Patronem medialnym V edycji jest między innymi portal Styl.pl, onaonaona.com, ewawojciechowska.pl, a patronem radiowym Jedynka Polskiego Radia. V charytatywny Bal Gwiazd Dobroczynności poprowadzą gwiazdy telewizji: Anna Popek (TVP) i Dorota Gardias (TVN).

 

Informacje na temat balu na www.gwiazdydobroczynnosci.pl/bal 

 

 

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się