News

 Czy widzisz w swojej najbliższej problem, który chciałabyś rozwiązać? Może to być np. rozpadający się plac zabaw, ponura poczekalnia w przychodni dziecięcej, brak rąk do pomocy w pobliskim schronisku dla zwierząt  lub potrzeba zorganizowania kwesty. Porozmawiaj z innymi mieszkańcami i ustalcie, co chcielibyście zrobić dla swojej społeczności. A potem włączcie się do konkursu grantowego realizowanego w ramach Programu „Wolontariat Rodzinny”! Do wygrania jest 6 grantów w wysokości do 7 000 zł i 12 grantów w wysokości do 3 000 zł. Fundacja PZU i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czekają na zgłoszenia do 15 stycznia!

 

Włącz się!

Jeśli jesteście rodziną, której marzy się fajna akcja w okolicy, chcecie małymi krokami zmieniać świat na lepsze i jednocześnie spędzić czas wspólnie na wartościowych rzeczach – „Wolontariat Rodzinny” to coś dla Was – mówią przedstawiciele Fundacji PZUAkademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Jak włączyć się do akcji? Jeśli jesteście rodziną, znajdźcie przynajmniej 2 inne rodziny, które chciałyby zaangażować się w Wasze działania i wspólnie zastanówcie się, co warto zmienić w Waszej okolicy. Następnie zgłoście się np. do najbliższej organizacji pozarządowej lub instytucji (biblioteki, dom kultury, szkoły, ośrodka pomocy społecznej itd.), poinformujcie ją o konkursie grantowym w ramach Programu „Wolontariat Rodzinny” i namówcie do złożenia wniosku on-line na stronie www.wolontariatrodzinny.pl. Projekty, które dostaną grant, będą realizowane już od kwietnia. 

 

Zaproszenie do niezwykłej przygody

Zapraszamy rodziny, organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje do organizowania takiego wolontariatu, który połączy ich wspólne działania na rzecz lokalnej społeczności. Każdy, kto się zgłosi, ma szansę otrzymać grant na realizację autorskiego projektu wolontariatu dla rodzin. Jest to pierwszy program łączący wolontariat z grywalizacją, czyli z wykorzystaniem mechanizmów znanych z gier do zwiększania zaangażowania ludzi działających w jakimś celu. Te mechanizmy to przyjemność, jaka płynie z pokonywania kolejnych wyzwań, przyjacielska rywalizacja oraz współpraca dążąca do osiągnięcia konkretnego celu . W naszym Programie grywalizacja będzie służyła stałemu kontaktowi z organizacjami/instytucjami i rodzinami, które będą realizować projekty w ramach wolontariatu rodzinnego. Tworzona specjalnie na potrzeby Programu platforma grywalizacyjna jest doskonałym narzędziem do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także informowania o tym, jak atrakcyjne działania można realizować w ramach wolontariatu rodzinnego – dodaje Magdalena Wachol, koordynatorka programu.

 

Wolontariat odmraża, czyli dlaczego warto

Wolontariat rodzinny, podobnie jak każda inna forma wolontariatu, opiera się na chęci zrobienia czegoś dobrego dla innych. Chęć ta może wynikać z cech charakteru wolontariusza, jego przekonań i doświadczeń lub po prostu wiary, że czyniąc dobro można liczyć na to, że prędzej czy później ono do nas powróci. Jak mówi Zdzisław Hofman, Prezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu, ekspert zaangażowany w Program „Wolontariat Rodzinny: Wolontariat odmraża. Odmraża emocje, otwiera na doświadczenie uczuć, pozwala na wartościowe spędzenie czasu z bliskimi. Co ważne –  jak wynika z badań CBOS, przeprowadzonych w 2013 r. – Polacy najchętniej poświęcą swój czas rodzinie, ponieważ jest dla nich najważniejszą wartością. Aż 78% ankietowanych stwierdziło, że najważniejszą wartością, którą kierują się w życiu, jest szczęście rodzinne. Jak w takim razie sprawić, by czas spędzony razem z naszymi bliskimi był jak najbardziej wartościowy? Odpowiedź jest prosta – zaangażować się w działania na rzecz innych. W odpowiedzi na potrzeby Polaków Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Fundacją PZU stworzyła Program „Wolontariat Rodzinny”. 

Więcej szczegółów dotyczących Programu i konkursu grantowego (w tym formularz wniosku on-line oraz regulamin) znajdziecie na www.wolontariatrodzinny.pl

 

 

 

 

 

 Jak wynika z badania TNS Polska 71% Polaków uważa, że brakuje im atrakcyjnych inicjatyw społecznych, w które mogliby się zaangażować. Jednocześnie najchętniej poświęcą swój czas rodzinie, ponieważ jest dla nich najważniejszą wartością. W odpowiedzi na potrzeby Polaków Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Fundacją PZU stworzyła Program „Wolontariat Rodzinny”. Program wystartował  5 grudnia.

Chcemy zachęcić organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje do organizowania takiego wolontariatu, w którym będą mogły uczestniczyć  całe rodziny. Dlatego 5 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ogłosiliśmy konkurs na najlepsze praktyki wolontariatu rodzinnego. Do wygrania jest w sumie 18 nagród  – mówi Paweł Łukasiak, pomysłodawca Programu „Wolontariat Rodzinny”, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. I dodaje: Nie działamy sami. Razem z Fundacją PZU chcemy stworzyć nową, silną markę społeczną, której misją jest zmiana postaw w społeczeństwie i propagowanie wartości takich jak odpowiedzialność, życzliwość, opiekuńczość.

Zwycięstwo nad brakiem czasu

Gdyby zacząć przysłuchiwać się rozmowom znajomych w pracy, przyjaciół czy nawet przypadkowych towarzyszy podróży w autobusie, okazałoby się, że tym, czego najbardziej nam dziś brakuje, jest czas. Nie mamy czasu, żeby zjeść śniadanie, by porządnie się wyspać, by zrobić coś dla innych. Co najważniejsze – często nie mamy zbyt wielu chwil dla naszych bliskich, a przecież większość Polaków deklaruje, że rodzina jest dla nich najważniejsza. Potwierdzają to badania CBOS przeprowadzone w 2013 r. – 78% ankietowanych stwierdziło, że najważniejszą wartością, którą kierują się w życiu, jest szczęście rodzinne. Jak w takim razie sprawić, by czas spędzony razem z naszymi bliskimi był jak najbardziej wartościowy? Odpowiedź jest prosta – zaangażować się w działania na rzecz innych. 

Wolontariat nie jest nudny

W porównaniu z wcześniejszymi badaniami odsetek wolontariuszy zwiększył się z 20 proc. w 2011 r. do aż 26 proc. w 2013 r. Wcale nie dlatego, że ludzie chcą się bardziej poświęcać. Wolontariat to spędzanie czasu na działaniach, które są przyjemne i sprawiają niesamowitą radość. Większość z nas po cichu wierzy, że czyniąc dobro można liczyć na to, że prędzej czy później ono do nas powróci.  

Z kolei wolontariat rodzinny jest szczególną formą wolontariatu – daje rodzinom poczucie celu i przynależności, pomaga rodzinom poznać ich własną społeczność i jej problemy, a także pozwala na zbudowanie szczególnego rodzaju więzi opartych na wsparciu, zaufaniu i wzajemnym szacunku. Wolontariat rodzinny daje możliwość tworzenia pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży oraz buduje kręgosłup moralny młodych ludzi. 

 

 

Rodzina niejedno ma imię

W wolontariat angażują się różne osoby, często bardzo spontanicznie. Niekoniecznie muszą się znać. Skupiając się wokół konkretnych akcji, są przygotowane na to, że będą działać z nieznanymi sobie osobami. I wychodzi im to zaskakująco dobrze. Działania dobroczynne wykonywane z rodziną, w oparciu o wyciągnięte z życia rodzinnego zasady działań, mają jeszcze większe szanse powodzenia, ponieważ opierają się na większym zaufaniu i zaangażowaniu. 

Program „Wolontariat Rodzinny” ma łączyć różnych członków rodziny. Co ważne – wolontariat rodzinny nie stawia wolontariuszy przed trudnym wyborem:  społeczne zaangażowanie czy rodzina, ponieważ łączy te dwie sfery. Na dodatek nie trzeba mieć wyjątkowych umiejętności ani być specjalistą w jakiejś dziedzinie – wystarczy chęć, by pomagać innym, a przy tym spędzić czas wspólnie z rodziną – podkreśla Magdalena Wachol, koordynator projektu.

Rodziny i organizacje w drużynie dobra

Organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje, które chcą otrzymać grant na realizację autorskiego projektu wolontariatu dla rodzin, mają szansę wziąć udział w pierwszej edycji konkursu grantowego na najlepsze praktyki wolontariatu rodzinnego. Jest to pierwszy program łączącym wolontariat z grywalizacją, czyli z wykorzystaniem mechanizmów znanych z gier do zwiększania zaangażowania ludzi działających w jakimś celu. Te mechanizmy to przyjemność, jaka płynie z pokonywania kolejnych wyzwań, przyjacielska rywalizacja oraz współpraca dążąca do osiągnięcia konkretnego celu . W naszym Programie grywalizacja będzie służyła stałemu kontaktowi z organizacjami/instytucjami i rodzinami, które będą realizować projekty w ramach wolontariatu rodzinnego. Tworzona specjalnie na potrzeby Programu platforma grywalizacyjna jest doskonałym narzędziem do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także informowania o tym, jak atrakcyjne działania można realizować w ramach wolontariatu rodzinnego – dodaje Magdalena Wachol.

Więcej na www.wolontariatrodzinny.pl

 

 

 

 

 

 Trudno nam uwierzyć, że szef, lider czy top menadżer bezinteresownie wprowadza wolontariat pracowniczy w swojej firmie. Najczęściej uważa się, że to tylko sposób na poprawienie swojego wizerunku lub wpisanie się w ogólny trend. Wynika to głównie z niewiedzy, jak jest naprawdę. Właśnie dlatego, 5 grudnia 2013 r. w „Międzynarodowym Dniu Wolontariusza”, 26 liderów skupionych w Koalicji „Prezesi-wolontariusze 2011” spotkało się, aby pokazać co dobrego wynika dla zarządu i samych pracowników z programów wolontariatu pracowniczego oraz jak wyglądają ich konkretne działania dobroczynne. Była to również okazja, aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w tworzeniu projektów wolontariatu w przedsiębiorstwach tak ogromnie ważne jest osobiste zaangażowanie liderów. 

 

Przykład idzie z góry – czyli kim jest odpowiedzialny przywódca

 

Wolontariat pracowniczy to nie tylko wspólne działanie podwładnych. Minęły również czasy, w których kojarzony był głównie z czynem społecznym. Dziś mamy do czynienia z nowym zjawiskiem – wolontariatem jako drogą do realizacji własnych celów, podniesienia motywacji i zaangażowania pracowników przez osoby z samego zarządu. Jak mówił  Maciej Witucki, przewodniczący Rady Nadzorczej TP, biorący udział w konferencji: wolontariat w firmie pozwala zmieniać tradycyjny leadership w nowoczesny styl przywództwa oparty na empatii, zaufaniu i dobrej współpracy z ludźmi. I dodaje: Tylko lider autentycznie zaangażowany w wolontariat będzie wiarygodny i pociągnie za sobą swoich pracowników. Mówił też, że dobrze prowadzony CSR  wpływa na to, jak czujemy się w firmie, ale też wpływa na wyniki przedsiębiorstwa, bo szczęśliwy, zadowolony, pełen energii pracownik jest wielką wartością dla każdej firmy. W Orange na 20 tys. pracowników jest 3 tys. aktywnych wolontariuszy. Dr Leszek Melibruda, wprowadzając uczestników do konferencji, podkreślał, że odpowiedzialne przywództwo to dla jednych zwykłe  hasło a dla innych inspirujące źródło autorefleksji. Jakie przemyślenia na ten temat mieli inni goście konferencji?

 

Okrągły Stół: „Odpowiedzialne Przywództwo – lider o wolontariacie”

 

Punktem kulminacyjnym konferencji był pierwszy w Polsce Okrągły Stół „Odpowiedzialne przywództwo – lider o wolontariacie”. Głównym tematem była rola wolontariatu w kształtowaniu wrażliwości społecznej, jako ważnej cechy dojrzałego, odpowiedzialnego przywódcy. Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange, stwierdziła, że nowoczesny lider dostrzega wartość w byciu blisko ludzi i rozwijaniu dobrej współpracy z otoczeniem firmy.  Mirella Panek - Owsiańska – Dyrektor Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu zauważyła, że wolontariat, zwłaszcza rozpoczynany w młodym wieku, uczy zarządzania przez wartości, a więc zarządzania z najwyższej półki. Potwierdzają to jej osobiste doświadczenia: Dzięki licznym doświadczeniom wolontariackim rozpoczętym w szkole podstawowej, umiem planować, sprawnie prowadzić spotkania i moderować debaty oraz wiem, że rozwój człowieka zawsze będzie dla mnie najważniejszy w zarządzaniu ludźmi. Dla Marka Jurkiewicza, Dyrektora Zarządzającego Start People, antywzorem dla odpowiedzialnych przywódców są tzw. pseudoliderzy, którzy opierają swój autorytet na władzy związanej z zajmowanym stanowiskiem, działający według zasady „cel uświęca środki”. Odpowiedzialni liderzy są w pełni świadomi swoich wartości, drogi którą podążają i celu, który chcą osiągnąć wraz z osobami, którym przewodzą. Egzekwują w pierwszej kolejności od siebie, a później od innych. Z kolei Krzysztof Kaczmar podkreślał, że odpowiedzialne przywództwo to rozwijanie kompetencji i inicjatyw pracowników, umożliwienie im zdobywania ciekawego doświadczenia i budowanie ich osobistej satysfakcji. Co ciekawe, dla Prezesa Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym, to również troska o pracowników na emeryturze. Jeszcze inną perspektywę przedstawił coach i doradca z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym – Wojciech Zezula. Według niego kluczową kompetencją przywódcy jest odkrywanie potencjału pracowników i stwarzanie im możliwości planowania własnego rozwoju i samorealizacji – szczególnie poprzez umiejętne budowanie partnerskich relacji w zespole. Według Zezuli odpowiedzialny przywódca identyfikuje również pozazawodowe aspiracje i pasje pracowników, szczególnie w obszarze ich aktywności społecznej. Ten znany coach i doradca zauważył, że w przypadku wolontariatu w czystej formie następuje zminimalizowanie hierarchizacji, ponieważ gdy działamy  zespołowo, to już nie zasadzie szef- prezes-dyrektor- pracownik. Z kolei Prezes PZU, Andrzej Klesyk, który pół roku temu dołączył do  Koalicji „Prezesi-wolontariusze” potwierdził, tak samo jak inni paneliści, że działania podejmowane w ramach wolontariatu pracowniczego przynoszą korzyści trzem stronom: beneficjentom akcji wolontariackich, pracownikom i samej firmie, która - co mocno podkreślił – musi zarabiać, aby móc działać dobroczynnie. Wśród panelistów był również coach oraz psycholog biznesu – Zbigniew Kieras oraz Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS, który przedstawił bardzo ciekawe stanowisko. Podkreślał, że nie wolno bagatelizować tego, co się dzieje w tzw. „ruchach społecznych”, bo one udowadniają, że coś źle funkcjonuje w strukturach państwowych. Te ruchy też wpływają na nowe spojrzenie na bycie liderem, przywódcą. Podkreślał dużą rolę wolontariatu – czyli bezinteresownego działania, w życiu całego społeczeństwa, w szczególności przedsiębiorstw. "Okrągły Stół" poprowadził reporter rynkowy i prezenter w TVN CNBC – Jan Niedziałek, który – nawiązując do słów Marka Jurkiewicza celnie stwierdził, że wolontariat to wychowywanie przyszłych elit.

 

 

Kalejdoskop dobroczynności

 

Doświadczenie, pomysły, emocje, trudności, samorealizacja, pasja, korzyści i lider – te słowa powtarzały się najczęściej w kontekście wolontariatu pracowniczego podczas konferencji „Wolontariat drogą do odpowiedzialnego przywództwa” w Hotelu Sofitel Victoria. Pracownicy firm CITI HANDLOWY, ICP GROUP S.A., STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, DANONE SP Z O.O., MEDICOVER SP. Z O.O., ENEA S.A., ORANGE POLSKA, PZU S.A. opowiedzieli swoje osobiste, często bardzo wzruszające relacje z działań wolontariackich. Każda z tych firm ma swój pomysł na dobroczynność. Bank City Handlowy od lat prowadzi „Klub Wolontariusza”, który zrealizował do tej pory ponad tysiąc projektów. W program „Go4Help” zaangażowani są wszyscy pracownicy firmy ICP Group – wspierają m.in. schronisko dla zwierząt w Celestynowie. Danone co roku angażuje pracowników w Ogólnopolską Zbiórkę Żywności i różne kwesty. W Medicoverze oferta wolontariatu jest dopasowana do indywidualnych możliwości i kompetencji. Wolontariusze firmy ENEA odwiedzają przedszkola i szkoły, biorą udział w imprezach masowych, takich jak festyny czy pikniki. Pracownicy Orange mają w sobie Pierwiastek W* jak wolontariusz i realizują z pasją liczne akcje na rzecz lokalnych społeczności, np. remonty szkół, świetlic szpitalnych, zajęcia w domach dziecka czy aktywności dla osób niepełnosprawnych. PZU angażuje wolontariuszy w ustalone z góry działania, w projekty zgłaszane przez samych pracowników, ale także wspiera inicjatywy, w które pracownicy mogą zaangażować się z całymi rodzinami tj. „Wolontariat Rodzinny” prowadzony razem z Akademią Rozwoju Filantropii w Polce. Z kolei w firmie STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi w ramach idei wolontariatu, praktykanci posiadają m.in. indywidualnych opiekunów i pełen dostęp do unikalnej wiedzy dot. profesji zawodu brokerskiego. 

 

Teatralnie o wolontariacie

 

Pracownicy firmy Capgemini pokazali podczas konferencji spektakl pt. „Bajka akustyczna”. Jest to jedna z form angażowania się pracowników tej firmy w dobroczynność. We wrześniu 2013 roku zagrali spektakl „Czerwony Capturek” w Teatrze Kamienica w ramach działań dobroczynnych „Koalicji Prezesi-wolontariusze 2011”. Jak mówił Marek Grodziński, dyrektor centrum Capgemini BPO w Polsce: od lat angażuję się w projekty społeczne i mam z tego wiele satysfakcji, a łamanie stereotypu „prezesa sztywniaka” bardzo mi odpowiada. Nasz tradycyjny spektakl charytatywny pokazuje jak niesztampowy i pełen frajdy może być wolontariat pracowniczy. 

 

 

Warsztaty: Wolontariat pracowniczy w praktyce

 

Osoby z działów HR, CSR, przedstawiciele NGO, osoby tworzące wolontariat pracowniczy w swoich firmach lub te, które planują stworzyć program wolontariatu pracowniczego w swoim przedsiębiorstwie, w drugiej części konferencji mogły wziąć udział w jednym z czterech dedykowanych warsztatów: ABC wdrożenia wolontariatu w firmie z udziałem Marka Jurkiewicza (Start People) i Wojciecha Zezuli (Coach i doradca), Dobry wolontariat pracowniczy – narzędzia, metody, trendy z udziałem Krzysztofa Kaczmara (prezes Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga), Zbigniewa Kierasa (trener biznesu). Z kolei Karolina Długosz (Capgemini Polska) oraz Ewa Krupa (dyrektor Fundacji Orange) poprowadziły warsztat Jak stworzyć ofertę wolontariatu dla firm. Ostatni warsztat pt. Jak komunikować o wolontariacie światu i ludziom poprowadził Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) z psychologiem biznesu dr. Leszkiem Melibrudą.

Organizatorem konferencji była Koalicja „Prezesi-wolontariusze 2011”. Wsparcie organizacyjne zapewniły Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Inwestycje Społeczne. Było to największe tego typu wydarzenie w Polsce skupiające przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, nauk społecznych oraz przedstawicieli rządu.

 

Więcej informacji na www.dobrybiznes.info

 

RELACJA FOTO

 

 

 

 

Jeśli Twoja firma robi coś dla innych, lub organizacja pozarządowa, w której działasz współpracuje z taką firmą, zgłoś ją do Konkursu! Dobro musi zyskać rozgłos, by pozytywnie zarazić innych! Trwa nabór wniosków w XVII edycji Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku". Do 14 stycznia 2014 r. firmy, organizacje pozarządowe, fundacje firm mogą nominować czyniące dobro firmy na stronie www.dobroczyncaroku.pl. Zwycięzców poznamy w maju 2014 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie.

Kim jest „Dobroczyńca Roku”? 

To dobra firma, która nie siedzi z założonymi rękami i nie pyta, czy pomoc innym jej się opłaci. Pomaga, bo czuje, że tak trzeba. I już. W efekcie czynione dobro powraca do niej. Nie w przenośni, ale naprawdę - w postaci zaufania i szacunku ze strony innych. „Dobroczyńca Roku” jest po to, by już nikt nigdy nie dzielił firm na dobre, bo osiągające sukces, i dobre, bo pomagające innym. Dobro jest jedno! Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest najstarszym w Polsce konkursem promującym społeczne zaangażowanie firm – tych dużych i tych małych. Wnioski można składać w kilu kategoriach:

Projekt społeczny – firmę zgłasza organizacja pozarządowa.

Strategia społecznego zaangażowania - firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.

Wolontariat pracowniczy -  firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama.

Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu - firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.

Zaangażowanie lokalne - firmę zgłasza organizacja pozarządowa, uczestnicząca w Programie Działaj Lokalnie.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o kategoriach Konkursowych? Wejdź na www.dobroczyncaroku.pl i sprawdź, w jakiej kategorii możesz złożyć wniosek.

 

Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem tegorocznej edycji jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor - firma Ernst & Young. Partnerem merytorycznym Konkursu i opiekunem nowej kategorii konkursowej „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu” została firma Orange. Partnerem technologicznym Konkursu jest DBS Systems. Konkurs organizowany pod patronatem PARP. Partnerami wspierającymi są: Business Centre Club, PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Firm PR, UNGC, Freshmail. Patroni medialni: Forbes, Manager, PURPOSE, wyborcza.biz, BIZON, CSRinfo.org, CRnavigator, Marketing przy kawie, ngo.pl, kampaniespoleczne.pl, odpowiedzialnybiznes.pl, Businesswoman&life.

 

 

 

 

 

Wolontariusz, twarz kampanii społecznej, darczyńca, współpraca z organizacją lub własna działalność społeczna - internauci od dziś mogą wybrać swojego zwycięzcę w jednej z 5 kategorii. To oni zdecydują, który z finalistów otrzyma statuetkę „Gwiazdy Dobroczynności” w V edycji plebiscytu oraz  5 tys. zł dla wspieranej przez Gwiazdę organizacji. Głosować można od 2 grudnia na stronie www.gwiazdydobroczynnosci.pl.

 

Nominowani w V edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”:

KATEGORIA WOLONTARIUSZ: Jerzy Stuhr, Małgorzata Socha, Zespół PECTUS, Henryka Krzywonos-Strycharska, Halina Benedyk. KATEGORIA TWARZ KAMPANII SPOŁECZNEJ: Szymon Majewski, KREWNIACY, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Piotr Cyrwus, Joanna Koroniewska. KATEGORIA DARCZYŃCA: Agnieszka Cegielska, [Błaszczykowski, Lewandowski, Piszczek], Dariusz Michalczewski, Anna i Robert Lewandowscy, Katarzyna Cichopek. KATEGORIA STRATEGICZNA WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJĄ SPOŁECZNĄ: Alicja Majewska, Dorota Wellman, Andrzej Pągowski, Natalia Kukulska, Olga Bończyk. KATEGORIA WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Jaś Mela, Marcin Gortat, Bohdan Smoleń, Ewa Chodakowska.

 

 

W skład Kapituły konkursu weszli przedstawiciele świata mediów i organizacji pozarządowych. Z ramienia wydawnictwa Bauer, który od dwóch lat jest partnerem głównym plebiscytu, w Kapitule zasiadła Monika Krokiewicz - wydawca czasopism kobiecych luksusowych, poradnikowych i młodzieżowych. Z ramienia organizacji pozarządowych: Bożena Walter - założycielka i prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, Krystyna Aldridge Holc - wiceprezes Fundacji Polsat, Jerzy Koźmiński - Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Piotr Pawłowski - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Jerzy Karwelis  - mentor Fundacji Dobra Sieć oraz Paweł Łukasiak - Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Wśród przedstawicieli świata mediów były: Nina Terentiew - Członek Zarządu i Dyrektor Programowy Telewizji Polsat, Agata Młynarska  - dziennikarka TVP oraz założycielka portalu onaonaona.com, Ewa Wojciechowska - dziennikarka, założycielka portalu ewa.wojciechowska.pl, Anna Popek  - dziennikarka telewizyjna i radiowa, prezenterka Telewizji Polskiej Programu II, oraz panowie - Edward Miszczak  - Dyrektor Programowy TVN i Kamil Dąbrowa - Dyrektor Radiowej Jedynki Polskiego Radia.

 

Wnioski do Plebiscytu składały organizacje pozarządowe, firmy, menadżerowie gwiazd oraz same gwiazdy. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Plebiscytu wybrała 24 finalistów, spośród których w drodze otwartego głosowania na stronie http://gwiazdydobroczynnosci.pl zostaną wyłonieni Laureaci. Organizacja wspierana przez zwycięską Gwiazdę otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 5.000 zł. Kapituła konkursu przyznała również Honorową „Gwiazdę Dobroczynności”

 

„Gwiazdy Dobroczynności” to największa kampania medialna promująca działania społeczne i jedyny w Polsce plebiscyt publiczności mający na celu promocję zaangażowania społecznego Gwiazd. To również szansa dla organizacji społecznych, które współpracują z gwiazdami, na nagłośnienie ważnych spraw i problemów, szukanie partnerów do ich rozwiązywania. Cały dochód z Plebiscytu przekazywany jest na Fundusz Gwiazd Dobroczynności, który wspiera organizacje charytatywne w Polsce. 

 

Szczegółowe informacje na stronie http://gwiazdydobroczynnosci.pl Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na łamach dwutygodnika SHOW w lutym 2014 r. 

 

 

 

 

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się