News

Minęły już czasy, w których wolontariat pracowniczy kojarzony był głównie z czynem społecznym. Dziś mamy do czynienia z nowym zjawiskiem – wolontariatem jako drogą do realizacji własnych celów, podniesienia motywacji i zaangażowania pracowników. Co na temat wolontariatu pracowniczego sądzą prezesi największych firm w Polsce zaangażowani w Koalicję Prezesi-wolontariusze 2011”, a co pracownicy? Odpowiedź poznamy już 5 grudnia, podczas konferencji "Wolontariat drogą do odpowiedzialnego przywództwa".

Inicjatorzy konferencji stawiają sobie za cel pokazanie wartości wolontariatu pracowniczego, jego wpływu na rozwój zawodowy i osobisty wolontariuszy oraz na kształtowanie postawy odpowiedzialnego przywództwa. W jednym miejscu i w jednym czasie spotkają się prezesi firm należących do Koalicji „Prezesi-wolontariusze 2011” oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauk społecznych, coachowie, psychologowie biznesu oraz gość specjalny - Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz. Konferencja ma również na celu przedstawienie wolontariatu, jako drogi do budowania kapitału społecznego i ludzkiego oraz zaproszenie do wspólnej dyskusji na te tematy środowiska, których potencjał dotychczas nie był doceniony.


„Bajka akustyczna” i kalejdoskop wolontariatów


Na początku konferencji pracownicy firmy Capgemini pokażą spektakl pt. „Bajka akustyczna”. Jest to jedna z form angażowania się pracowników tej firmy w dobroczynność. We wrześniu 2013 roku zagrali spektakl „Czerwony Kapturek” w Teatrze Kamienica w ramach działań dobroczynnych „Koalicji Prezesi-wolontariusze 2011”. Jak mówi Marek Grodziński, dyrektor centrum Capgemini BPO w Polsce: od lat angażuję się w projekty społeczne i mam z tego wiele satysfakcji, a łamanie stereotypu „prezesa sztywniaka” bardzo mi odpowiada. Nasz tradycyjny spektakl charytatywny pokazuje jak niesztampowy i pełen frajdy może być wolontariat pracowniczy. Wolontariat zawsze wiąże się z tzw. „human story”, stąd organizatorzy konferencji postanowili tuż po spektaklu firmy Capgemini pokazać siedem osobistych historii pracowników angażujących się w wolontariat w swoich firmach. Wolontariusze zaprezentują swoje doświadczenia, przedstawią najciekawsze pomysły, opowiedzą o trudnościach, emocjach i - co równie ważne - o korzyściach jakie przyniosła im aktywność wolontariacka. Wszystko to w postaci dynamicznych, krótkich i inspirujących prezentacji. Opowieści te będą najlepszym świadectwem tego, jak wolontariat pomaga im wnosić pozytywne zmiany w życie innych ludzi i skutecznie rozwiązywać lokalne problemy społeczne.


Warsztaty: Wolontariat pracowniczy w praktyce


Osoby z działów HR, CSR, przedstawiciele NGO, osoby tworzące wolontariat pracowniczy w swoich firmach lub te, które planują stworzyć program wolontariatu pracowniczego w swoim przedsiębiorstwie, w drugiej części konferencji będą mogły wziąć udział w jednym z czterech dedykowanych warsztatów. ABC wdrożenia wolontariatu w firmie to propozycja dla osób z działów HR, HRBP oraz stanowisk przy zarządzie firmy. Marek Jurkiewicz (Start People) i Wojciech Zezula (Coach i doradca) razem z uczestnikami zastanowią się m.in. jak stworzyć strukturę HR-ową w firmie, aby wolontariat nie był przymusem, lecz przestrzenią rozwijania potrzeb indywidualnych i zawodowych. W czasie drugiego warsztatu - Dobry wolontariat pracowniczy – narzędzia, metody, trendy z udziałem Krzysztofa Kaczmara (prezes Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga), Zbigniewa Kierasa (trener biznesu) oraz osób tworzących wolontariat pracowniczy w firmach (szczególnie z działów CSR) – uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania jak stworzyć wolontariat pracowniczy dopasowany do potrzeb organizacji i jak monitorować jego efekty i go ewaluować, jak badać korzyści, o co pytać i co zrobić z wynikami badań. Z kolei Karolina Długosz (Capgemini Polska) oraz Ewa Krupa (dyrektor Fundacji Orange) w czasie warsztatu Jak stworzyć ofertę wolontariatu dla firm pokażą przedstawicielom NGO i tym, którzy planują zaangażować pracowników swoich firm w wolontariat, jak projektować program wolontariatu „szyty na miarę” firmy. Zaprezentują też przykłady dobrej współpracy angażującej wolontariuszy firm w działania organizacji pozarządowych. Ostatni warsztat to Jak komunikować o wolontariacie światu i ludziom. Jak mówi jeden z prowadzących Paweł Łukasiak (prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce) będzie to okazja, aby tropić stereotypy, pustosłowie, i jednocześnie poszukiwać nowych podejść w komunikowaniu o wolontariacie. Będziemy się zastanawiać czy i jak uwolnić się od gorsetu języka powinności, obowiązku i poświęcenia krępującego komunikację o wolontariacie. Podyskutujemy o tym, jak komunikować językiem korzyści, rozwoju osobistego, nabywania nowych kompetencji, sukcesu, rozmawiając o wolontariacie; jak budować autorytet i szacunek dla wolontariusza; jak uczynić temat wolontariatu atrakcyjnym dla różnych środowisk i grup wiekowych w Polsce. Warsztat ten będzie współprowadzony z psychologiem biznesu dr Leszkiem Melibrudą.


Okrągły Stół: „Odpowiedzialne Przywództwo – lider o wolontariacie”


Punktem kulminacyjnym konferencji będzie pierwszy w Polsce Okrągły Stół „Odpowiedzialne przywództwo – lider o wolontariacie”, w którym weźmie udział gość honorowy – Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz oraz Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange i Mirella Panek-Owsiańska - Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Spośród prezesów będących w Koalicji „Prezesi-wolontariusze 2011” przy Okrągłym Stole zasiądą Marek Jurkiewicz, Andrzej Klesyk (Prezes Zarządu PZU) i Krzysztof Kaczmar (Fundacja Kronenberga). Wśród panelistów będą również coachowie, psychologowie biznesu m.in. Zbigniew Kieras, dr Leszek Melibruda, Wojciech Zezula i zaproszeni goście. Podczas dyskusji rozmówcy zmierzą z tematem wolontariatu i jego roli w kształtowaniu wrażliwości społecznej, jako ważnej cechy dojrzałego, odpowiedzialnego przywódcy oraz odniosą się do wyzwania, jakim jest kształtowanie wrażliwości społecznej liderów. Okrągły Stół poprowadzi reporter rynkowy i prezenter w TVN CNBC Jan Niedziałek.

 

Organizatorem konferencji jest Koalicja „Prezesi-wolontariusze 2011”. Wsparcie organizacyjne zapewnia  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Inwestycje Społeczne

 

Więcej informacji oraz REJESTRACJA na www.konferencja.dobrybiznes.info

 

 

 

 

 

 

 

Ile wynosi średnie stypendium w Polsce? Czy społeczne programy stypendialne oferują coś więcej, niż tylko pieniądze? Czy „uczą się” i dostosowują do swoich odbiorców? Jak komunikować o stypendiach, by trafić do potencjalnych stypendystów i darczyńców? Odpowiedzi na te i inne pytania udzieli kolejna z cyklu „Dobre Stypendia” ogólnopolska konferencja „Mapa stypendiów w Polsce”, która odbędzie się 26 listopada 2013 r. w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Dobra Sieć.


Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki ogólnopolskiego badania społecznych programów stypendialnych –  „Mapa stypendiów”, przeprowadzonego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na zlecenie Fundacji Dobra Sieć, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji BGŻ. Celem badania było przede wszystkim zdobycie aktualnej wiedzy o stypendiach przyznawanych przez NGO, firmy, samorządy lub szkoły, a także znalezienie odpowiedzi, na takie pytania: Jaka jest średnia wysokość stypendiów? Na jaki okres są zwykle przyznawane? Z jakich pochodzą źródeł? Ilu stypendystów z nich korzysta? Czy organizatorzy programów stypendialnych stosują nowe technologie?

Jeszcze ciekawszym zagadnieniem jest to, czy instytucje prowadzące programy stypendialne dysponują wiedzą o losach swoich stypendystów oraz czy programy są ewaluowane i dostosowywane do zmieniających się warunków. Wierzymy, że to badanie pomoże mądrze projektować i skutecznie promować nowe programy stypendialne oraz stanie się argumentem w dyskusji ze stroną rządową nad zmianą prawa dotyczącego obywatelskich stypendiów – mówi Paweł Łukasiak z Fundacji Dobra Sieć.

Elementem konferencji będzie również prezentacja Stylebooka Komunikacji Zdaniowej dla Stypendiów w Polsce – efektu współpracy środowiska instytucji zaangażowanych w rozwój programów stypendialnych, które skupione są wokół konferencji „Dobre Stypendia”. Stylebook to propozycja nowego sposobu komunikowania o stypendiach – praktyczne narzędzie, które może być wykorzystywane w budowaniu informacji prasowych, ogłoszeń o naborze wniosków stypendialnych, regulaminów, korespondencji z potencjalnymi darczyńcami i stypendystami. Skierowany jest do organizatorów programów stypendialnych oraz do instytucji zainteresowanych uruchomieniem programu stypendialnego. O stypendiach mówi się nudno albo wcale. Media rzadko są zainteresowane tym tematem, a stypendium to nie tylko pieniądze, lecz także wsparcie mentorów, kurs językowy lub studia na Harwardzie – podkreśla Małgorzata Stradomska-Kalinka z serwisu mojestypendium.pl.

Komentarzem do wyników badania i prezentowanego stylebooka będą dwa panele dyskusyjne – „Przyszłość rynku stypendialnego w Polsce” i „Jak mówić o stypendiach?” z udziałem m.in. Małgorzaty Zdzienickiej-Grabarz – Prezes Fundacji BGŻ, Krzysztofa Daniewskiego – Prezesa Harvard Club of Poland, dr. Jacka Wasilewskiego z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Zofii Sapijaszki z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Konferencję poprowadzi Justyna Dżbik – dziennikarka  Polskiego Radia.


Podczas Konferencji zostaną wręczone nagrody dla laureatów IV edycji Konkursu na najlepsze programy stypendialne – „Dobre Stypendia 2013”. Do Konkursu swoje programy zgłaszają firmy, fundacje, stowarzyszenia, samorządy i uczelnie. Galę wręczenia nagród poprowadzi dziennikarka Anna Popek.


Wydarzenie jest czwartą konferencją z cyklu „Dobre Stypendia”. W ubiegłych latach podczas konferencji przedstawiono treść Karty zasad dobrego programu stypendialnego. Karta stanowi propozycję dobrowolnego przyjęcia standardów, których przestrzeganie przyczyni się do unowocześnienia systemu stypendialnego w Polsce.

 

 

 

 

 

 

Jeśli zamierzasz zostać darczyńcą:

Zdefiniuj obszary działań lub grupy osób, które chcesz objąć swoim wsparciem. Określ jaką kwotę przeznaczysz na ten cel.

Skontaktuj się z doświadczoną organizacją pozarządową (fundacją, stowarzyszeniem), która realizuje projekty i inicjatywy leżące w polu Twojego zainteresowania oraz buduje kapitały żelazne.

Podpisz z wybraną organizacją umowę o przekazaniu środków na wkład do kapitału żelaznego lub umowę o utworzeniu funduszu wieczystego, która określa zasady jego funkcjonowania.

 

Przy nawiązaniu współpracy z organizacją budującą kapitały żelazne, pamiętaj:

Organizacja, która otrzyma darowiznę powinna zobowiązać się do korzystnego i bezpiecznego lokowania środków stanowiących kapitał żelazny funduszu i do ich sukcesywnego powiększania.

Konkretne projekty lub obszary działania, które wskażesz jako darczyńca, powinny być finansowane z przychodów finansowych pochodzących z inwestowania kapitału żelaznego stanowiącego fundusz.

Organizacja zarządzająca funduszem powinna zapewnić Tobie istotny wpływ na sposób realizowania wspieranych inicjatyw. Przykładem takiej aktywności może być np. czynne uczestnictwo w Kapitule konkursu grantowego.

Organizacja, przy której powstaje fundusz wieczysty, powinna zapewnić jego odpowiednią i długofalową promocję. Powinna informować o powstaniu i przeznaczeniu funduszu.

Raz w roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, organizacja społeczna w porozumieniu z Tobą powinna podjąć decyzję o przeznaczeniu dochodów z kapitału żelaznego na cele zgodne z Twoim zamysłem i statutem organizacji.

Przynajmniej raz w roku organizacja zarządzająca funduszem wieczystym powinna przygotować sprawozdanie z zarządzania i wykorzystania środków.

 

Ulgi podatkowe

Na mocy Ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 350) darczyńca indywidualny może od swojego dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nieprzekraczającą 6% tego dochodu. Odliczenie dokonywane jest w zeznaniu rocznym, pod warunkiem, że darowizna ta przekazana została za pośrednictwem przelewu bankowego organizacjom, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. organizacjom pozarządowym) m.in. na działalność taką jak: nauka, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podobne zasady obowiązują przy odliczaniu darowizn przekazanych przez osoby prawne (firmy, instytucje), przy czym – zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21 poz. 86) – mogą one odliczyć od dochodu wartość darowizny nieprzekraczającą 10% dochodu.

Ruszyła XVII edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku". Do 14 stycznia 2014 r. firmy, organizacje pozarządowe, fundacje firm mogą składać wnioski na stronie www.dobroczyncaroku.pl. Zwycięzców poznamy w maju 2014 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. Ogólnopolski konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku”- organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 1997 roku - to największy i najdłużej działający w Polsce konkurs nagradzający społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw.

Kto może zostać „Dobroczyńcą Roku”?

W Konkursie mogą wziąć udział zarówno duże, jak i małe firmy, w zależności od kategorii. Zgłoszenia mogą być przesłane przez organizacje pozarządowe, pracowników zgłaszanej firmy lub jej kierownictwo. Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie www.dobroczyncaroku.pl.

Kategorie konkursowe:

1.    Projekt społeczny – firmę zgłasza organizacja pozarządowa.
2.    Strategia społecznego zaangażowania -- firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
3.    Wolontariat pracowniczy - - firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama.
4.    Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu - firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
5.    Zaangażowanie lokalne - firmę zgłasza organizacja pozarządowa, uczestnicząca w Programie Działaj Lokalnie.
Procedury

Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. To oni wskażą najlepsze zgłoszenia, a spośród nich Kapituła Konkursu wybierze:
•   laureatów w kategoriach Strategia społecznego zaangażowania oraz Zaangażowanie lokalne
•   finalistów w kategorii Projekt społeczny i Wolontariat pracowniczy, Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu, którzy wezmą udział w otwartym głosowaniu online w kwietniu 2014 r, na drodze którego wyłonieni zostaną laureaci.

Do tej pory, w Konkursie o tytuł "Dobroczyńca Roku" nominowano niemal 4 000 firm, które wspierały inicjatywy społeczne finansowo, za pomocą darów rzeczowych oraz poprzez wiedzę i doświadczenie swoich pracowników.


Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem tegorocznej edycji Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor - firma Ernst & Young. Partnerem merytorycznym Konkursu i opiekunem nowej kategorii konkursowej „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu” została firma Orange. 

 

 

 

"Z definicji ma rosnąć i żyć. Upamiętniać życie. Niekoniecznie długie, doniosłe i heroiczne. Również takie, które było zbyt krótkie. Przebiegło zbyt niepostrzeżenie". O Funduszach Wieczystych założonych przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w dzisiejszym tygodniku POLITYKA, w artykule Pani Ewy Wilk. Więcej o funduszach wieczystych na www.funduszwieczysty.pl

 DLACZEGO WARTO POWOŁYWAĆ FUNDUSZE WIECZYSTE?

Często spotykamy się z pytaniami: Jak założyć fundację? Jak można wesprzeć jakiś cel społeczny, ale tak, aby to był "żywy pomnik” imienia konkretnej osoby czy rodziny? Kiedy wyjaśniamy jakich formalności trzeba dopełnić, oraz ile kosztuje utrzymanie takiej organizacji, większość zainteresowanych się zniechęca i w rezultacie wszyscy na tym tracimy: nie otrzymują wsparcia potencjalni odbiorcy (np. dzieci, młodzież, seniorzy), ale również potencjalni darczyńcy nie wspierają ważnych dla nich celów społecznych, nie mają satysfakcji ze wspierania tego, co dla nich jest ważne, realizacji ważnych, życiowych celów. Jest jednak proste rozwiązanie takiego dylematu: założenie funduszu wieczystego.

 

PRZYWILEJ DLA WSZYSTKICH

Ludzie od zawsze szukali sposobów na utrwalenie swojego nazwiska. Budowali pomniki, fundowali monumentalne grobowce, malowali portrety. Jednak nawet najwspanialsze obrazy i spiżowe pomniki były martwe – nie sprawiały, że wartości i pasje ważne dla ich bohaterów były rozwijane także po ich śmierci. Udało się to niewielu, głównie artystom i filantropom. Ci pierwsi zawdzięczają to swemu talentowi, ci drudzy najczęściej ufundowali instytucje będące „żywymi pomnikami”. Współczesnym sposobem na budowę takich „żywych pomników” są fundusze wieczyste zarządzane przez fundacje i stowarzyszenia. Można je tworzyć dla wielu darczyńców równolegle, rozwijać przez kilka pokoleń, a przywilej ich budowy nie jest już zarezerwowany tylko dla najbogatszych. 

 

PRZESTRZEŃ DO SAMOREALIZACJI

 

Bardzo ważną cechą funduszu wieczystego jest to, że nie musi on być zakładany poprzez zapis testamentowy. Żyjący fundator/darczyńca może założyć fundusz, zaprosić do jego rady członków rodziny i przyjaciół czy osoby, które uznaje za autorytety. Poprzez założenie funduszu można zbudować dla siebie przestrzeń samorealizacji poza działalnością zawodową, rozwijać pasje. Wyobraźmy sobie na przykład program stypendialny wspierający młodych adeptów malarstwa, dający jednocześnie fundatorowi możliwość zaproszenia do tego działania wielu ważnych dla niego osób. Darczyńca może obserwować, jak rozwijają się uzdolnieni młodzi ludzie, cieszyć się z ich sukcesów i dokonań. Stypendyści, ich rodziny i otoczenie współpracują z fundatorem i radą funduszu, stając się uosobieniem ważnych dla niego wartości i pasji.

 

NIENARUSZALNY KAPITAŁ ŻELAZNY

 

Aby nadać stabilność i niezależność funduszu wieczystego, warto część środków ulokować bądź zainwestować tak, by móc z wypracowanego zysku finansować stypendia w kolejnych latach. Tak ulokowane/zainwestowane środki finansowe tworzą nienaruszalny kapitał żelazny. Można będzie go jedynie powiększać, co sprawi, że wybrany cel lub inicjatywa zawsze będą miały zapewnione źródło finansowania. Fundusz wieczysty jest połączeniem przynoszącego zyski kapitału żelaznego ze społecznie użyteczną misją: na przykład finansowaniem stypendiów. O realizację takiego scenariusza zadba organizacja pozarządowa, przy której utworzyliśmy fundusz wieczysty. 

 

GWARANTOWANE WSPARCIE MERYTORYCZNE

 

Założenie i poprowadzenie funduszu wieczystego oferują zazwyczaj doświadczone, stabilne organizacje pozarządowe. Do takich organizacji należy Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Formalności są ograniczone do minimum, podobnie jak koszty. Darczyńca ma pewność, że jego pieniądze będą czynić dobro w bardzo długiej perspektywie czasowej. 

 

RÓŻNORODNE MODELE WSPÓŁPRACY Z DARCZYŃCĄ

 

Jeżeli darczyńca życzy sobie na przykład przyznawać stypendia, to może osobiście uczestniczyć w wyborze stypendystów, a organizacja przeprowadzi konkurs stypendialny, przygotuje wszystkie procedury oraz umowy stypendialne. Jeżeli jego marzeniem jest pomoc dzieciom z niepełnosprawnością słuchu, to organizacja pozarządowa przeprowadzi konkurs na najlepszy projekt grantowy, przygotuje i podpisze umowę dotacji z wybranym beneficjentem, a następnie będzie monitorować proces realizacji projektu i jego rezultaty. Zadba również o prawidłowe rozliczenie projektu. 

 

STRATEGIA WYGRANY - WYGRANY

 

Taka współpraca (jak przedstawiona wyżej na przykładzie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce) jest korzystna nie tylko dla darczyńców, lecz także dla organizacji pozarządowych. Odwiecznym problemem trzeciego sektora jest poszukiwanie skutecznych, zrównoważonych (opartych na win-win strategy) i długofalowych sposobów współpracy z darczyńcami. Zaproponowanie utworzenia funduszu wieczystego otwiera przestrzeń dla dialogu z filantropem. Daje możliwość poznania jego pasji, wartości, marzeń. Co ważne, organizacja pozarządowa może liczyć nie tylko na jednorazowe wsparcie, lecz także na współpracę kontynuowaną przez pokolenia.

 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE TEŻ MAJĄ SZANSĘ

 

Istnieją organizacje, które wyspecjalizowały się w tworzeniu funduszy wieczystych dla członków społeczności terytorialnych, na terenie których funkcjonują. Te organizacje to fundusze lokalne (community foundations), jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się organizacji na świecie. Fundusz lokalny to, mówiąc najprościej, organizacja, która zarządza funduszami wieczystymi, powierzonymi jej przez osoby prywatne, rodziny i instytucje. Dochody z zarządzania zgromadzonymi w ten sposób zasobami służą zaspokajaniu potrzeb konkretnych społeczności lokalnych.

 

DOBROCZYNNOŚĆ NA MIARĘ CZASÓW

Zasadniczą zmianę stanowi wzrost zainteresowania Polaków dobroczynnością. Z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się jednoprocentowe odpisy podatkowe na rzecz organizacji pożytku publicznego, w dobrym tonie jest angażowanie się zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw w działalność dobroczynną. Jakościową zmianą naszych czasów jest także rosnąca dojrzałość organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych, które odchodzą od jednorazowej akcyjności w stronę budowania długotrwałych relacji. Rolę tę znakomicie spełniają fundusze wieczyste i kapitały żelazne.

 

Fundusz wieczysty jest jedną z form współczesnej filantropii indywidualnej i instytucjonalnej. Ma osobisty charakter, odzwierciedla zainteresowania i buduje prestiż darczyńcy, stawiając tym samym „żywy pomnik” wyznawanych idei i kluczowych wartości. Fundusz wieczysty zapewnia długofalowe wsparcie celów społecznych, które są bliskie fundatorowi. Realizację dążeń umożliwiają środki finansowe stanowiące nienaruszalny kapitał żelazny, który jest bezpiecznie inwestowany, a dochody z inwestycji przeznaczane są na realizację celów Funduszu. Dzięki temu fundusz wieczysty jest najsprawniejszą i najbardziej dostosowującą się do potrzeb darczyńcy formą działalności dobroczynnej. 

 

Współcześnie zarówno w Polsce, jak i za granicą dzięki możliwościom, jakie daje wolny rynek, oraz przy wsparciu prawodawstwa (m.in. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) organizacje pozarządowe znów mogą zarządzać swoimi finansami, aby pomoc udzielana była w sposób efektywny. Dzięki kapitałom żelaznym i funduszom wieczystym organizacje mogą tworzyć długofalowe wizje rozwoju i planować projekty w perspektywie kilku lub nawet kilkunastu lat.

 

Fundusze wieczyste już od kilku lat zakładane są przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współpracujących z nią funduszach lokalnych i innych organizacjach pozarządowych. Z utworzonych funduszy wieczystych prowadzą programy stypendialne i wspierają programy organizacji społecznych.

 

 

 

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się