News

Wolontariusz, twarz kampanii społecznej, darczyńca, współpraca z organizacją lub własna działalność społeczna - internauci od dziś mogą wybrać swojego zwycięzcę w jednej z 5 kategorii. To oni zdecydują, który z finalistów otrzyma statuetkę „Gwiazdy Dobroczynności” w V edycji plebiscytu oraz  5 tys. zł dla wspieranej przez Gwiazdę organizacji. Głosować można od 2 grudnia na stronie www.gwiazdydobroczynnosci.pl.

 

Nominowani w V edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”:

KATEGORIA WOLONTARIUSZ: Jerzy Stuhr, Małgorzata Socha, Zespół PECTUS, Henryka Krzywonos-Strycharska, Halina Benedyk. KATEGORIA TWARZ KAMPANII SPOŁECZNEJ: Szymon Majewski, KREWNIACY, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Piotr Cyrwus, Joanna Koroniewska. KATEGORIA DARCZYŃCA: Agnieszka Cegielska, [Błaszczykowski, Lewandowski, Piszczek], Dariusz Michalczewski, Anna i Robert Lewandowscy, Katarzyna Cichopek. KATEGORIA STRATEGICZNA WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJĄ SPOŁECZNĄ: Alicja Majewska, Dorota Wellman, Andrzej Pągowski, Natalia Kukulska, Olga Bończyk. KATEGORIA WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: Jaś Mela, Marcin Gortat, Bohdan Smoleń, Ewa Chodakowska.

 

 

W skład Kapituły konkursu weszli przedstawiciele świata mediów i organizacji pozarządowych. Z ramienia wydawnictwa Bauer, który od dwóch lat jest partnerem głównym plebiscytu, w Kapitule zasiadła Monika Krokiewicz - wydawca czasopism kobiecych luksusowych, poradnikowych i młodzieżowych. Z ramienia organizacji pozarządowych: Bożena Walter - założycielka i prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, Krystyna Aldridge Holc - wiceprezes Fundacji Polsat, Jerzy Koźmiński - Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Piotr Pawłowski - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Jerzy Karwelis  - mentor Fundacji Dobra Sieć oraz Paweł Łukasiak - Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Wśród przedstawicieli świata mediów były: Nina Terentiew - Członek Zarządu i Dyrektor Programowy Telewizji Polsat, Agata Młynarska  - dziennikarka TVP oraz założycielka portalu onaonaona.com, Ewa Wojciechowska - dziennikarka, założycielka portalu ewa.wojciechowska.pl, Anna Popek  - dziennikarka telewizyjna i radiowa, prezenterka Telewizji Polskiej Programu II, oraz panowie - Edward Miszczak  - Dyrektor Programowy TVN i Kamil Dąbrowa - Dyrektor Radiowej Jedynki Polskiego Radia.

 

Wnioski do Plebiscytu składały organizacje pozarządowe, firmy, menadżerowie gwiazd oraz same gwiazdy. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Plebiscytu wybrała 24 finalistów, spośród których w drodze otwartego głosowania na stronie http://gwiazdydobroczynnosci.pl zostaną wyłonieni Laureaci. Organizacja wspierana przez zwycięską Gwiazdę otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 5.000 zł. Kapituła konkursu przyznała również Honorową „Gwiazdę Dobroczynności”

 

„Gwiazdy Dobroczynności” to największa kampania medialna promująca działania społeczne i jedyny w Polsce plebiscyt publiczności mający na celu promocję zaangażowania społecznego Gwiazd. To również szansa dla organizacji społecznych, które współpracują z gwiazdami, na nagłośnienie ważnych spraw i problemów, szukanie partnerów do ich rozwiązywania. Cały dochód z Plebiscytu przekazywany jest na Fundusz Gwiazd Dobroczynności, który wspiera organizacje charytatywne w Polsce. 

 

Szczegółowe informacje na stronie http://gwiazdydobroczynnosci.pl Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na łamach dwutygodnika SHOW w lutym 2014 r. 

 

 

 

 

Minęły już czasy, w których wolontariat pracowniczy kojarzony był głównie z czynem społecznym. Dziś mamy do czynienia z nowym zjawiskiem – wolontariatem jako drogą do realizacji własnych celów, podniesienia motywacji i zaangażowania pracowników. Co na temat wolontariatu pracowniczego sądzą prezesi największych firm w Polsce zaangażowani w Koalicję Prezesi-wolontariusze 2011”, a co pracownicy? Odpowiedź poznamy już 5 grudnia, podczas konferencji "Wolontariat drogą do odpowiedzialnego przywództwa".

Inicjatorzy konferencji stawiają sobie za cel pokazanie wartości wolontariatu pracowniczego, jego wpływu na rozwój zawodowy i osobisty wolontariuszy oraz na kształtowanie postawy odpowiedzialnego przywództwa. W jednym miejscu i w jednym czasie spotkają się prezesi firm należących do Koalicji „Prezesi-wolontariusze 2011” oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauk społecznych, coachowie, psychologowie biznesu oraz gość specjalny - Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz. Konferencja ma również na celu przedstawienie wolontariatu, jako drogi do budowania kapitału społecznego i ludzkiego oraz zaproszenie do wspólnej dyskusji na te tematy środowiska, których potencjał dotychczas nie był doceniony.


„Bajka akustyczna” i kalejdoskop wolontariatów


Na początku konferencji pracownicy firmy Capgemini pokażą spektakl pt. „Bajka akustyczna”. Jest to jedna z form angażowania się pracowników tej firmy w dobroczynność. We wrześniu 2013 roku zagrali spektakl „Czerwony Kapturek” w Teatrze Kamienica w ramach działań dobroczynnych „Koalicji Prezesi-wolontariusze 2011”. Jak mówi Marek Grodziński, dyrektor centrum Capgemini BPO w Polsce: od lat angażuję się w projekty społeczne i mam z tego wiele satysfakcji, a łamanie stereotypu „prezesa sztywniaka” bardzo mi odpowiada. Nasz tradycyjny spektakl charytatywny pokazuje jak niesztampowy i pełen frajdy może być wolontariat pracowniczy. Wolontariat zawsze wiąże się z tzw. „human story”, stąd organizatorzy konferencji postanowili tuż po spektaklu firmy Capgemini pokazać siedem osobistych historii pracowników angażujących się w wolontariat w swoich firmach. Wolontariusze zaprezentują swoje doświadczenia, przedstawią najciekawsze pomysły, opowiedzą o trudnościach, emocjach i - co równie ważne - o korzyściach jakie przyniosła im aktywność wolontariacka. Wszystko to w postaci dynamicznych, krótkich i inspirujących prezentacji. Opowieści te będą najlepszym świadectwem tego, jak wolontariat pomaga im wnosić pozytywne zmiany w życie innych ludzi i skutecznie rozwiązywać lokalne problemy społeczne.


Warsztaty: Wolontariat pracowniczy w praktyce


Osoby z działów HR, CSR, przedstawiciele NGO, osoby tworzące wolontariat pracowniczy w swoich firmach lub te, które planują stworzyć program wolontariatu pracowniczego w swoim przedsiębiorstwie, w drugiej części konferencji będą mogły wziąć udział w jednym z czterech dedykowanych warsztatów. ABC wdrożenia wolontariatu w firmie to propozycja dla osób z działów HR, HRBP oraz stanowisk przy zarządzie firmy. Marek Jurkiewicz (Start People) i Wojciech Zezula (Coach i doradca) razem z uczestnikami zastanowią się m.in. jak stworzyć strukturę HR-ową w firmie, aby wolontariat nie był przymusem, lecz przestrzenią rozwijania potrzeb indywidualnych i zawodowych. W czasie drugiego warsztatu - Dobry wolontariat pracowniczy – narzędzia, metody, trendy z udziałem Krzysztofa Kaczmara (prezes Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga), Zbigniewa Kierasa (trener biznesu) oraz osób tworzących wolontariat pracowniczy w firmach (szczególnie z działów CSR) – uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania jak stworzyć wolontariat pracowniczy dopasowany do potrzeb organizacji i jak monitorować jego efekty i go ewaluować, jak badać korzyści, o co pytać i co zrobić z wynikami badań. Z kolei Karolina Długosz (Capgemini Polska) oraz Ewa Krupa (dyrektor Fundacji Orange) w czasie warsztatu Jak stworzyć ofertę wolontariatu dla firm pokażą przedstawicielom NGO i tym, którzy planują zaangażować pracowników swoich firm w wolontariat, jak projektować program wolontariatu „szyty na miarę” firmy. Zaprezentują też przykłady dobrej współpracy angażującej wolontariuszy firm w działania organizacji pozarządowych. Ostatni warsztat to Jak komunikować o wolontariacie światu i ludziom. Jak mówi jeden z prowadzących Paweł Łukasiak (prezes zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce) będzie to okazja, aby tropić stereotypy, pustosłowie, i jednocześnie poszukiwać nowych podejść w komunikowaniu o wolontariacie. Będziemy się zastanawiać czy i jak uwolnić się od gorsetu języka powinności, obowiązku i poświęcenia krępującego komunikację o wolontariacie. Podyskutujemy o tym, jak komunikować językiem korzyści, rozwoju osobistego, nabywania nowych kompetencji, sukcesu, rozmawiając o wolontariacie; jak budować autorytet i szacunek dla wolontariusza; jak uczynić temat wolontariatu atrakcyjnym dla różnych środowisk i grup wiekowych w Polsce. Warsztat ten będzie współprowadzony z psychologiem biznesu dr Leszkiem Melibrudą.


Okrągły Stół: „Odpowiedzialne Przywództwo – lider o wolontariacie”


Punktem kulminacyjnym konferencji będzie pierwszy w Polsce Okrągły Stół „Odpowiedzialne przywództwo – lider o wolontariacie”, w którym weźmie udział gość honorowy – Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz oraz Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange i Mirella Panek-Owsiańska - Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Spośród prezesów będących w Koalicji „Prezesi-wolontariusze 2011” przy Okrągłym Stole zasiądą Marek Jurkiewicz, Andrzej Klesyk (Prezes Zarządu PZU) i Krzysztof Kaczmar (Fundacja Kronenberga). Wśród panelistów będą również coachowie, psychologowie biznesu m.in. Zbigniew Kieras, dr Leszek Melibruda, Wojciech Zezula i zaproszeni goście. Podczas dyskusji rozmówcy zmierzą z tematem wolontariatu i jego roli w kształtowaniu wrażliwości społecznej, jako ważnej cechy dojrzałego, odpowiedzialnego przywódcy oraz odniosą się do wyzwania, jakim jest kształtowanie wrażliwości społecznej liderów. Okrągły Stół poprowadzi reporter rynkowy i prezenter w TVN CNBC Jan Niedziałek.

 

Organizatorem konferencji jest Koalicja „Prezesi-wolontariusze 2011”. Wsparcie organizacyjne zapewnia  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Inwestycje Społeczne

 

Więcej informacji oraz REJESTRACJA na www.konferencja.dobrybiznes.info

 

 

 

 

 

 

 

Ruszyła XVII edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku". Do 14 stycznia 2014 r. firmy, organizacje pozarządowe, fundacje firm mogą składać wnioski na stronie www.dobroczyncaroku.pl. Zwycięzców poznamy w maju 2014 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. Ogólnopolski konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku”- organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 1997 roku - to największy i najdłużej działający w Polsce konkurs nagradzający społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw.

Kto może zostać „Dobroczyńcą Roku”?

W Konkursie mogą wziąć udział zarówno duże, jak i małe firmy, w zależności od kategorii. Zgłoszenia mogą być przesłane przez organizacje pozarządowe, pracowników zgłaszanej firmy lub jej kierownictwo. Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie www.dobroczyncaroku.pl.

Kategorie konkursowe:

1.    Projekt społeczny – firmę zgłasza organizacja pozarządowa.
2.    Strategia społecznego zaangażowania -- firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
3.    Wolontariat pracowniczy - - firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama.
4.    Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu - firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
5.    Zaangażowanie lokalne - firmę zgłasza organizacja pozarządowa, uczestnicząca w Programie Działaj Lokalnie.
Procedury

Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. To oni wskażą najlepsze zgłoszenia, a spośród nich Kapituła Konkursu wybierze:
•   laureatów w kategoriach Strategia społecznego zaangażowania oraz Zaangażowanie lokalne
•   finalistów w kategorii Projekt społeczny i Wolontariat pracowniczy, Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu, którzy wezmą udział w otwartym głosowaniu online w kwietniu 2014 r, na drodze którego wyłonieni zostaną laureaci.

Do tej pory, w Konkursie o tytuł "Dobroczyńca Roku" nominowano niemal 4 000 firm, które wspierały inicjatywy społeczne finansowo, za pomocą darów rzeczowych oraz poprzez wiedzę i doświadczenie swoich pracowników.


Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem tegorocznej edycji Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor - firma Ernst & Young. Partnerem merytorycznym Konkursu i opiekunem nowej kategorii konkursowej „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu” została firma Orange. 

 

 

Ile wynosi średnie stypendium w Polsce? Czy społeczne programy stypendialne oferują coś więcej, niż tylko pieniądze? Czy „uczą się” i dostosowują do swoich odbiorców? Jak komunikować o stypendiach, by trafić do potencjalnych stypendystów i darczyńców? Odpowiedzi na te i inne pytania udzieli kolejna z cyklu „Dobre Stypendia” ogólnopolska konferencja „Mapa stypendiów w Polsce”, która odbędzie się 26 listopada 2013 r. w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Dobra Sieć.


Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki ogólnopolskiego badania społecznych programów stypendialnych –  „Mapa stypendiów”, przeprowadzonego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na zlecenie Fundacji Dobra Sieć, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji BGŻ. Celem badania było przede wszystkim zdobycie aktualnej wiedzy o stypendiach przyznawanych przez NGO, firmy, samorządy lub szkoły, a także znalezienie odpowiedzi, na takie pytania: Jaka jest średnia wysokość stypendiów? Na jaki okres są zwykle przyznawane? Z jakich pochodzą źródeł? Ilu stypendystów z nich korzysta? Czy organizatorzy programów stypendialnych stosują nowe technologie?

Jeszcze ciekawszym zagadnieniem jest to, czy instytucje prowadzące programy stypendialne dysponują wiedzą o losach swoich stypendystów oraz czy programy są ewaluowane i dostosowywane do zmieniających się warunków. Wierzymy, że to badanie pomoże mądrze projektować i skutecznie promować nowe programy stypendialne oraz stanie się argumentem w dyskusji ze stroną rządową nad zmianą prawa dotyczącego obywatelskich stypendiów – mówi Paweł Łukasiak z Fundacji Dobra Sieć.

Elementem konferencji będzie również prezentacja Stylebooka Komunikacji Zdaniowej dla Stypendiów w Polsce – efektu współpracy środowiska instytucji zaangażowanych w rozwój programów stypendialnych, które skupione są wokół konferencji „Dobre Stypendia”. Stylebook to propozycja nowego sposobu komunikowania o stypendiach – praktyczne narzędzie, które może być wykorzystywane w budowaniu informacji prasowych, ogłoszeń o naborze wniosków stypendialnych, regulaminów, korespondencji z potencjalnymi darczyńcami i stypendystami. Skierowany jest do organizatorów programów stypendialnych oraz do instytucji zainteresowanych uruchomieniem programu stypendialnego. O stypendiach mówi się nudno albo wcale. Media rzadko są zainteresowane tym tematem, a stypendium to nie tylko pieniądze, lecz także wsparcie mentorów, kurs językowy lub studia na Harwardzie – podkreśla Małgorzata Stradomska-Kalinka z serwisu mojestypendium.pl.

Komentarzem do wyników badania i prezentowanego stylebooka będą dwa panele dyskusyjne – „Przyszłość rynku stypendialnego w Polsce” i „Jak mówić o stypendiach?” z udziałem m.in. Małgorzaty Zdzienickiej-Grabarz – Prezes Fundacji BGŻ, Krzysztofa Daniewskiego – Prezesa Harvard Club of Poland, dr. Jacka Wasilewskiego z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Zofii Sapijaszki z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Konferencję poprowadzi Justyna Dżbik – dziennikarka  Polskiego Radia.


Podczas Konferencji zostaną wręczone nagrody dla laureatów IV edycji Konkursu na najlepsze programy stypendialne – „Dobre Stypendia 2013”. Do Konkursu swoje programy zgłaszają firmy, fundacje, stowarzyszenia, samorządy i uczelnie. Galę wręczenia nagród poprowadzi dziennikarka Anna Popek.


Wydarzenie jest czwartą konferencją z cyklu „Dobre Stypendia”. W ubiegłych latach podczas konferencji przedstawiono treść Karty zasad dobrego programu stypendialnego. Karta stanowi propozycję dobrowolnego przyjęcia standardów, których przestrzeganie przyczyni się do unowocześnienia systemu stypendialnego w Polsce.

 

 

 

 

 

 

Jeśli zamierzasz zostać darczyńcą:

Zdefiniuj obszary działań lub grupy osób, które chcesz objąć swoim wsparciem. Określ jaką kwotę przeznaczysz na ten cel.

Skontaktuj się z doświadczoną organizacją pozarządową (fundacją, stowarzyszeniem), która realizuje projekty i inicjatywy leżące w polu Twojego zainteresowania oraz buduje kapitały żelazne.

Podpisz z wybraną organizacją umowę o przekazaniu środków na wkład do kapitału żelaznego lub umowę o utworzeniu funduszu wieczystego, która określa zasady jego funkcjonowania.

 

Przy nawiązaniu współpracy z organizacją budującą kapitały żelazne, pamiętaj:

Organizacja, która otrzyma darowiznę powinna zobowiązać się do korzystnego i bezpiecznego lokowania środków stanowiących kapitał żelazny funduszu i do ich sukcesywnego powiększania.

Konkretne projekty lub obszary działania, które wskażesz jako darczyńca, powinny być finansowane z przychodów finansowych pochodzących z inwestowania kapitału żelaznego stanowiącego fundusz.

Organizacja zarządzająca funduszem powinna zapewnić Tobie istotny wpływ na sposób realizowania wspieranych inicjatyw. Przykładem takiej aktywności może być np. czynne uczestnictwo w Kapitule konkursu grantowego.

Organizacja, przy której powstaje fundusz wieczysty, powinna zapewnić jego odpowiednią i długofalową promocję. Powinna informować o powstaniu i przeznaczeniu funduszu.

Raz w roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, organizacja społeczna w porozumieniu z Tobą powinna podjąć decyzję o przeznaczeniu dochodów z kapitału żelaznego na cele zgodne z Twoim zamysłem i statutem organizacji.

Przynajmniej raz w roku organizacja zarządzająca funduszem wieczystym powinna przygotować sprawozdanie z zarządzania i wykorzystania środków.

 

Ulgi podatkowe

Na mocy Ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 350) darczyńca indywidualny może od swojego dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nieprzekraczającą 6% tego dochodu. Odliczenie dokonywane jest w zeznaniu rocznym, pod warunkiem, że darowizna ta przekazana została za pośrednictwem przelewu bankowego organizacjom, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. organizacjom pozarządowym) m.in. na działalność taką jak: nauka, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podobne zasady obowiązują przy odliczaniu darowizn przekazanych przez osoby prawne (firmy, instytucje), przy czym – zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21 poz. 86) – mogą one odliczyć od dochodu wartość darowizny nieprzekraczającą 10% dochodu.

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się