News

 

"Z definicji ma rosnąć i żyć. Upamiętniać życie. Niekoniecznie długie, doniosłe i heroiczne. Również takie, które było zbyt krótkie. Przebiegło zbyt niepostrzeżenie". O Funduszach Wieczystych założonych przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w dzisiejszym tygodniku POLITYKA, w artykule Pani Ewy Wilk. Więcej o funduszach wieczystych na www.funduszwieczysty.pl

 DLACZEGO WARTO POWOŁYWAĆ FUNDUSZE WIECZYSTE?

Często spotykamy się z pytaniami: Jak założyć fundację? Jak można wesprzeć jakiś cel społeczny, ale tak, aby to był "żywy pomnik” imienia konkretnej osoby czy rodziny? Kiedy wyjaśniamy jakich formalności trzeba dopełnić, oraz ile kosztuje utrzymanie takiej organizacji, większość zainteresowanych się zniechęca i w rezultacie wszyscy na tym tracimy: nie otrzymują wsparcia potencjalni odbiorcy (np. dzieci, młodzież, seniorzy), ale również potencjalni darczyńcy nie wspierają ważnych dla nich celów społecznych, nie mają satysfakcji ze wspierania tego, co dla nich jest ważne, realizacji ważnych, życiowych celów. Jest jednak proste rozwiązanie takiego dylematu: założenie funduszu wieczystego.

 

PRZYWILEJ DLA WSZYSTKICH

Ludzie od zawsze szukali sposobów na utrwalenie swojego nazwiska. Budowali pomniki, fundowali monumentalne grobowce, malowali portrety. Jednak nawet najwspanialsze obrazy i spiżowe pomniki były martwe – nie sprawiały, że wartości i pasje ważne dla ich bohaterów były rozwijane także po ich śmierci. Udało się to niewielu, głównie artystom i filantropom. Ci pierwsi zawdzięczają to swemu talentowi, ci drudzy najczęściej ufundowali instytucje będące „żywymi pomnikami”. Współczesnym sposobem na budowę takich „żywych pomników” są fundusze wieczyste zarządzane przez fundacje i stowarzyszenia. Można je tworzyć dla wielu darczyńców równolegle, rozwijać przez kilka pokoleń, a przywilej ich budowy nie jest już zarezerwowany tylko dla najbogatszych. 

 

PRZESTRZEŃ DO SAMOREALIZACJI

 

Bardzo ważną cechą funduszu wieczystego jest to, że nie musi on być zakładany poprzez zapis testamentowy. Żyjący fundator/darczyńca może założyć fundusz, zaprosić do jego rady członków rodziny i przyjaciół czy osoby, które uznaje za autorytety. Poprzez założenie funduszu można zbudować dla siebie przestrzeń samorealizacji poza działalnością zawodową, rozwijać pasje. Wyobraźmy sobie na przykład program stypendialny wspierający młodych adeptów malarstwa, dający jednocześnie fundatorowi możliwość zaproszenia do tego działania wielu ważnych dla niego osób. Darczyńca może obserwować, jak rozwijają się uzdolnieni młodzi ludzie, cieszyć się z ich sukcesów i dokonań. Stypendyści, ich rodziny i otoczenie współpracują z fundatorem i radą funduszu, stając się uosobieniem ważnych dla niego wartości i pasji.

 

NIENARUSZALNY KAPITAŁ ŻELAZNY

 

Aby nadać stabilność i niezależność funduszu wieczystego, warto część środków ulokować bądź zainwestować tak, by móc z wypracowanego zysku finansować stypendia w kolejnych latach. Tak ulokowane/zainwestowane środki finansowe tworzą nienaruszalny kapitał żelazny. Można będzie go jedynie powiększać, co sprawi, że wybrany cel lub inicjatywa zawsze będą miały zapewnione źródło finansowania. Fundusz wieczysty jest połączeniem przynoszącego zyski kapitału żelaznego ze społecznie użyteczną misją: na przykład finansowaniem stypendiów. O realizację takiego scenariusza zadba organizacja pozarządowa, przy której utworzyliśmy fundusz wieczysty. 

 

GWARANTOWANE WSPARCIE MERYTORYCZNE

 

Założenie i poprowadzenie funduszu wieczystego oferują zazwyczaj doświadczone, stabilne organizacje pozarządowe. Do takich organizacji należy Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Formalności są ograniczone do minimum, podobnie jak koszty. Darczyńca ma pewność, że jego pieniądze będą czynić dobro w bardzo długiej perspektywie czasowej. 

 

RÓŻNORODNE MODELE WSPÓŁPRACY Z DARCZYŃCĄ

 

Jeżeli darczyńca życzy sobie na przykład przyznawać stypendia, to może osobiście uczestniczyć w wyborze stypendystów, a organizacja przeprowadzi konkurs stypendialny, przygotuje wszystkie procedury oraz umowy stypendialne. Jeżeli jego marzeniem jest pomoc dzieciom z niepełnosprawnością słuchu, to organizacja pozarządowa przeprowadzi konkurs na najlepszy projekt grantowy, przygotuje i podpisze umowę dotacji z wybranym beneficjentem, a następnie będzie monitorować proces realizacji projektu i jego rezultaty. Zadba również o prawidłowe rozliczenie projektu. 

 

STRATEGIA WYGRANY - WYGRANY

 

Taka współpraca (jak przedstawiona wyżej na przykładzie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce) jest korzystna nie tylko dla darczyńców, lecz także dla organizacji pozarządowych. Odwiecznym problemem trzeciego sektora jest poszukiwanie skutecznych, zrównoważonych (opartych na win-win strategy) i długofalowych sposobów współpracy z darczyńcami. Zaproponowanie utworzenia funduszu wieczystego otwiera przestrzeń dla dialogu z filantropem. Daje możliwość poznania jego pasji, wartości, marzeń. Co ważne, organizacja pozarządowa może liczyć nie tylko na jednorazowe wsparcie, lecz także na współpracę kontynuowaną przez pokolenia.

 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE TEŻ MAJĄ SZANSĘ

 

Istnieją organizacje, które wyspecjalizowały się w tworzeniu funduszy wieczystych dla członków społeczności terytorialnych, na terenie których funkcjonują. Te organizacje to fundusze lokalne (community foundations), jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się organizacji na świecie. Fundusz lokalny to, mówiąc najprościej, organizacja, która zarządza funduszami wieczystymi, powierzonymi jej przez osoby prywatne, rodziny i instytucje. Dochody z zarządzania zgromadzonymi w ten sposób zasobami służą zaspokajaniu potrzeb konkretnych społeczności lokalnych.

 

DOBROCZYNNOŚĆ NA MIARĘ CZASÓW

Zasadniczą zmianę stanowi wzrost zainteresowania Polaków dobroczynnością. Z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się jednoprocentowe odpisy podatkowe na rzecz organizacji pożytku publicznego, w dobrym tonie jest angażowanie się zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw w działalność dobroczynną. Jakościową zmianą naszych czasów jest także rosnąca dojrzałość organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych, które odchodzą od jednorazowej akcyjności w stronę budowania długotrwałych relacji. Rolę tę znakomicie spełniają fundusze wieczyste i kapitały żelazne.

 

Fundusz wieczysty jest jedną z form współczesnej filantropii indywidualnej i instytucjonalnej. Ma osobisty charakter, odzwierciedla zainteresowania i buduje prestiż darczyńcy, stawiając tym samym „żywy pomnik” wyznawanych idei i kluczowych wartości. Fundusz wieczysty zapewnia długofalowe wsparcie celów społecznych, które są bliskie fundatorowi. Realizację dążeń umożliwiają środki finansowe stanowiące nienaruszalny kapitał żelazny, który jest bezpiecznie inwestowany, a dochody z inwestycji przeznaczane są na realizację celów Funduszu. Dzięki temu fundusz wieczysty jest najsprawniejszą i najbardziej dostosowującą się do potrzeb darczyńcy formą działalności dobroczynnej. 

 

Współcześnie zarówno w Polsce, jak i za granicą dzięki możliwościom, jakie daje wolny rynek, oraz przy wsparciu prawodawstwa (m.in. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) organizacje pozarządowe znów mogą zarządzać swoimi finansami, aby pomoc udzielana była w sposób efektywny. Dzięki kapitałom żelaznym i funduszom wieczystym organizacje mogą tworzyć długofalowe wizje rozwoju i planować projekty w perspektywie kilku lub nawet kilkunastu lat.

 

Fundusze wieczyste już od kilku lat zakładane są przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, współpracujących z nią funduszach lokalnych i innych organizacjach pozarządowych. Z utworzonych funduszy wieczystych prowadzą programy stypendialne i wspierają programy organizacji społecznych.

 

 

 

Działaj zgodnie z prawem, postępuj w przejrzysty sposób, unikaj konfliktu interesów i prowadzenia nieetycznych inwestycji – te i inne zasady bezpiecznego inwestowania pieniędzy w organizacjach pozarządowych zostały omówione na śniadaniu prasowym podsumowującym projekt „Dobrze inwestuj w dobro”, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. W spotkaniu wzięli udział m.in. dr Ewa Balcerowicz (Fundacja CASE), dr Tomasz Perkowski (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), Norbert Konarzewski (Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga), oraz Andrzej Rybus-Tołłoczko (Doradca Wojewody Mazowieckiego, Przewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego). Komentarza do panelu dyskusyjnego udzielił - Daniel Prędkopowicz - prezes Stowarzyszenia Europa i My, Sekretarz Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

CBOS i wiedza o bezpieczeństwie finansów organizacji

Na początku spotkania dr Zbigniew Augustynowicz, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP omówił, czym są projekty w ramach edukacji ekonomicznej NBP. Następnie przedstawiciele Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przedstawili wyniki ogólnopolskiego badania CBOS wśród organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z zakresu wiedzy dotyczącej bezpiecznego zarządzania finansami. Wynika z niego m.in. to, że zaledwie 4,6% organizacji pozarządowych jest finansowanych z tzw. kapitału żelaznego. Tylko 25% inwestuje posiadane pieniądze, a pozostała część z nich podaje, że brak inwestycji wynika głównie ze zbyt małych środków, jakie posiadają. Dlatego też Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim zorganizowała cykl seminariów w Nidzicy, Radomiu, Gdańsku, Sandomierzu i Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu. Dzięki temu aż 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządów mogło dowiedzieć się więcej o tym, jak zapewnić sobie stabilność finansową m.in. dzięki kapitałom żelaznym.

 

 

Jak gospodarować pieniędzmi, aby utrzymać się na fali? 

Oprócz spotkań regionalnych, organizatorzy projektu „Dobrze inwestuj w dobro!” powołali Grupę Ekspercką, składającą się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów i ekspertów z dziedziny finansów. Jej zadaniem było wypracowanie „10 zasad bezpiecznego zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego”. Zbiór ten został przedstawiony w formie unikalnych video tutoriali. Wśród ekspertów, którzy brali udział w ich nagraniu znaleźli się wszyscy członkowie Grupy Eksperckiej.

„10 zasad bezpiecznego zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego” stało się również fundamentem publikacji pt. „Dobrze Inwestuj w dobro!” stworzonej przy wsparciu merytorycznym dr Ewy Balcerowicz. Poczynając od wyjaśnienia zasady „Działaj zgodnie z prawem” a kończąc na „Działaj na rzecz podnoszenia kompetencji finansowych w organizacji”, można tu znaleźć cenne wskazówki zarówno dla organizacji, które dopiero zaczynają swoją działalność w trzecim sektorze jak i dla tych, które są w nim obecne od lat.

 

 

Organizacje mają swoje priorytety

W czasie spotkania odbył się panel ekspercki pt., „Dlaczego przestrzeganie zasad bezpiecznego zarządzania finansami jest tak ważne w rozwoju polskich organizacji pozarządowych?” z udziałem dr Ewy Balcerowicz (Fundacja CASE), dr Tomasza Perkowskiego (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), Norberta Konarzewskiego (Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga), oraz Andrzeja Rybusa-Tołłoczko (Doradca Wojewody Mazowieckiego, Przewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego). Następnie, komentarza do panelu dyskusyjnego udzielił Daniel Prędkopowicz (prezes Stowarzyszenia Europa i My, Sekretarz Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

Jak zadbać o pamięć najbliższych? Jak zbudować „żywy pomnik”?

Ponieważ fundusze wieczyste są jedną z form „dobrego inwestowania w dobro” w organizacjach pozarządowych i jednym z bardziej cennych sposobów na walkę z przemijaniem, goście posłuchali też o tym, czym są fundusze wieczyste i dlaczego tradycja ich zakładania odradza się po latach. Poznali konkretne przykłady funduszy wieczystych z Polski i zagranicy m.in. Fundacji Nobla, Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok dla bibliotekarek, Funduszu „Inki” Brodzkiej-Wald dla doktorantów oraz Fundusz Pawła Kryszczyszyna dla dzieci pracowników Microsoft. 

 

Więcej informacji o projekcie: www.funduszwieczysty.pl, zakładka „Dobrze inwestuj w dobro!

 

 

 

Brak dostępu do kina, teatru, muzeów, brak aktywności i inicjatyw lokalnych, konflikty od pokoleń lub brak tożsamości regionalnej skutkujący emigracją młodych to tylko kilka spośród wielu problemów gmin w Polsce. W odpowiedzi na takie zjawiska od wielu lat powstają programy dla lokalnych społeczności, których zadaniem jest wyzwolenie stłumionej energii obywatelskiej i kreatywności. Jednym z nich jest Program Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego trzecia edycja właśnie się kończy. Spośród siedmiu Lokalnych Partnerstw biorących udział w III edycji, trzy otrzymały nagrodę w konkursie na najefektywniejsze spośród nich. Nagrody wręczono 17 października w SKWERZE - filii Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny w Warszawie. Była to niezwykła okazja, aby poznać lepiej tych, którzy są liderami zmian w społecznościach lokalnych.


7 partnerstw, jeden cel: dobro wspólne


W Biłgoraju mieszkańcy odnowili „Park Solidarności” w centrum miasta. W Dwikozach uatrakcyjniono szlaki turystyczne. W Słubicach i Cybince powstał musical o mieszkańcach zrobiony przez mieszkańców dla mieszkańców. W Grodzisku Mazowieckim działa obywatelska telewizja internetowa, a w Rucianem-Nida na Mazurach mieszkańcy biorą udział w grze terenowej. Gmina Czerwionka-Leszczyny może pochwalić się „Klubem Seniora”, przy którym działa młodzieżowe koło wolontariatu. Po rekonstrukcji bitwy o armatę przyjaźń między Złocieńcem a Drawskiem Pomorskim zacieśniła się jeszcze bardziej, choć przed zawiązaniem partnerstwa miasta te były jak Kargul i Pawlak. Symbolem pojednania stała się armata odlana na wzór tej, przez którą rozpoczął się konflikt między miasteczkami. Każde z siedmiu partnerstw opiera się na korzyściach wszystkich partnerów a motywem przewodnim jest dobro wspólne, rozumiane  jako dobro, które przynosi członkom społeczności realne korzyści. Działania mieszkańców gmin objętych programem wspierane są przez nowe technologie, oparte są na współpracy z mediami i samorządem. Efekty trzech edycji są materiałem na wiele reportaży.

 

Nagrody dla Lokalnych Partnerstw za wyzwalanie społecznej energii

Trzy najefektywniejsze partnerstwa, spośród siedmiu uczestniczących w III edycji, które w najwyższym stopniu przyczyniły się do budowania lokalnego kapitału społecznego, to:


- Lokalne Partnerstwo PAFW, którego liderem jest Stowarzyszenie Europa i My, działające na obszarze sześciu gmin: Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Podkowy Leśnej, Żabiej Woli, Jaktorowa, Baranowa. Partnerzy wspólnie zrealizowali projekt „TV-oja okolica”, w ramach którego powstała lokalna internetowa telewizja obywatelska współtworzona przez mieszkańców i wolontariuszy.


- Lokalne Partnerstwo PAFW, którego liderem jest Biłgorajski Fundusz Ziemi Lokalnej, działające na obszarze Biłgoraja i Złocieńca, gdzie zrealizowany został projekt „Przestrzeń S.O.W.A” (Solidarni, Otwarci, Wolni, Aktywni) na rzecz zagospodarowania publicznego parku i stworzenia na jego terenie wspólnej przestrzeni dla mieszkańców.


- Lokalne Partnerstwo PAFW, którego liderem jest LGD Partnerstwo Drawy działające na obszarze Drawska Pomorskiego i Złocieńca. W ramach projektu „Wystrzałowa przyjaźń drawsko-złocieniecka” udało odbudować się przyjazne stosunki między mieszkańcami dwóch miejscowości, których kiedyś podzieliła bitwa o prawo do armaty. Przez kilka miesięcy mieszkańcy wspólnie przygotowywali się do rekonstrukcji historycznej bitwy, podczas której burmistrzowie zawarli sojusz.


Dotychczas w programie Lokalne Partnerstwa PAFW zawiązały się 22 koalicje działające na obszarze 49 gmin z udziałem ponad 330 instytucji i blisko 5 tys. wolontariuszy, które realizowały projekty na kwotę blisko 3 mln. zł. Prowadzone były różnorodne działania między innymi na rzecz zagospodarowania przestrzeni społecznej, środowiska naturalnego, stworzenia regionalnego produktu, ocalenia dziedzictwa kulturowego regionu oraz czystego powietrza. Ich odbiorcami było łącznie ponad 55 tys. mieszkańców.


Program „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”, realizowany od 2009 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, ma na celu inicjowanie oraz rozwijanie współpracy między uczestnikami różnych programów Fundacji na rzecz tworzenia partnerstw mających realizować projekty ważne dla lokalnych społeczności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne. W gminach, w których realizowane były różne programy PAFW (m.in. „Równać Szanse”, „English Teaching”, Program Rozwoju Bibliotek), powstają partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, a ich liderami są Ośrodki Działaj Lokalnie, biorące udział w innym programie Fundacji – „Działaj Lokalnie” – jedynym ogólnopolskim przedsięwzięciu pozarządowym, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym, a nie centralnym (łącznie dofinansowano w nim ponad 6 tys. projektów).

 

 

                                                                                               

                                                                                               

 

Jak zadbać o bezpieczeństwo pieniędzy przeznaczonych na cele społeczne? Wyniki najnowszego badania CBOS, premiera książki "Dobrze inwestuj w dobro" stworzonej przy opiece merytorycznej dr Ewy Balcerowicz, unikalne video tutoriale o bezpiecznym zarządzaniu finansami w organizacjach - to wszystko już w najbliższy poniedziałek 28 października na śniadaniu prasowym! Serdecznie zapraszamy dziennikarzy zainteresowanych tematami społeczno-ekonomicznymi!

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj: https://docs.google.com/forms/d/1bjdwyDxCy26AGLRbg5_FtjMNt1YNGp6xxmjirTbGnws/viewform

 

 

17 października w Warszawie, w „Skwerze”, nagrodzone zostały najefektywniejsze Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Poznaliśmy również „Społecznika Roku 2013” tygodnika Newsweek Polska. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli Minister Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP, oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

 
Społecznikiem Roku 2013 została Aneta Obcowska, zwana „Doktor Anetą od Bezdomnych”(Wysokie Obcasy), która odebrała statuetkę z rąk Redaktora Naczelnego tygodnika Newsweek Polska Tomasza Lisa. Pani Obcowska jest członkiem zarządu Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Lekarze Nadziei i kierowniczką przychodni dla bezdomnych w Warszawie oraz chirurgiem w Szpitalu Praskim w Warszawie. Kapituła nagrodziła ją za bezinteresowną pomoc osobom bezdomnym poprzez zapewnienie im dostępu do bezpłatnej opieki medycznej i terapii, skuteczną walkę z poważnym problemem społecznym oraz za angażowanie we wspólne działania na rzecz potrzebujących studentów medycyny, lekarzy i wielu innych osób.  Kapituła Konkursu przyznała także dwa wyróżnienia:


- Krystynie Wechmann - założycielce i prezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki, trzykrotnej prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, założycielce pierwszego w Polsce klubu Amazonek, inicjatorce i wiceprezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Pani Wechmann została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz kobiet chorych na raka piersi, walkę o ich powrót do zdrowia oraz dobrą jakość życia, za działania na rzecz wprowadzenia najwyższych standardów diagnozy i terapii nowotworów oraz za skuteczność społecznego zaangażowania poprzez skupianie wokół siebie zarówno ludzi, którzy potrzebują pomocy, jak i osób i instytucji, które tej pomocy gotowe są udzielić.


- Annie Czerniak, założycielce i prezes zarządu Fundacji Dr Clown za wieloletnią działalność na rzecz chorych dzieci przebywających w szpitalach, rozwój wolontariatu, za innowacyjność i zasięg społecznego zaangażowania oraz włączanie do inicjatywy terapii śmiechem ogromnej rzeszy ludzi i instytucji w Polsce.


Do tegorocznej edycji konkursu napłynęło ponad sto zgłoszeń. W skład Kapituły Konkursu weszli Tomasz Lis, Redaktor Naczelny tygodnika Newsweek Polska, Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Bożena Walter, Prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, Przemysław Radwan-Röhrenschef, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Szkoła Liderów, Jan Kuroń, kucharz, wnuk Jacka Kuronia, Michał Rusinek, wykładowca, tłumacz, pisarz, były sekretarz Wisławy Szymborskiej, Renata Kim, szefowa działu „Społeczeństwo” Newsweek Polska. Konkurs nawiązuje do inicjatywy Wisławy Szymborskiej z 1996 roku, podjętej przez Jacka Kuronia i Fundację „Pomoc Społeczna SOS”.

Konkurs „Społecznik Roku” jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację POMOC SPOŁECZNA SOS w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla. Jak sam mówił: (…) zupy wymyślił człowiek, kiedy tylko zrobił garnek. Byle garnek i już jest zupa. A skoro już wymyślił zupę, to zaczął się nią dzielić. I to jest jeden z najstarszych wynalazków ludzkości. Natomiast ja nadałem tej akcji rangę. W pierwszej edycji w kapitule zasiadali Wisława Szymborska, siostra Małgorzata Chmielewska, Jacek Kuroń, Janina Ochojska, Jan Józef Szczepański oraz Jerzy Turowicz.  Od 5 lat inicjatywa jest kontynuowana dzięki tygodnikowi „Newsweek Polska”.

Jego celem jest nagradzanie działalności społecznej w Polsce i promowanie aktywności pojedynczych ludzi zmagających się z rozmaitymi problemami społecznymi w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych oraz w placówkach samorządowych. Partnerem głównym konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności a Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce merytorycznym.

 

Lokalne Partnerstwa – bitwa o armatę, lokalna telewizja i rekord Guinnessa w gotowaniu zupy pomidorowej


Podczas uroczystości podsumowano również trzy dotychczasowe edycje programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i wręczono nagrody trzem najefektywniejszym partnerstwom, które w najwyższym stopniu przyczyniły się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Są to:


- Lokalne Partnerstwo PAFW, którego liderem jest Stowarzyszenie Europa i My, działające na obszarze sześciu gmin: Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Podkowy Leśnej, Żabiej Woli, Jaktorowa, Baranowa. Partnerzy wspólnie zrealizowali projekt „TV-oja okolica”, w ramach którego powstała lokalna internetowa telewizja obywatelska współtworzona przez mieszkańców i wolontariuszy.
- Lokalne Partnerstwo PAFW, którego liderem jest Biłgorajski Fundusz Ziemi Lokalnej, działające na obszarze Biłgoraja i Złocieńca, gdzie zrealizowany został projekt „Przestrzeń S.O.W.A” (Solidarni, Otwarci, Wolni, Aktywni) na rzecz zagospodarowania publicznego parku i stworzenia na jego terenie wspólnej przestrzeni dla mieszkańców.
- Lokalne Partnerstwo PAFW, którego liderem jest LGD Partnerstwo Drawy działające na obszarze Drawska Pomorskiego i Złocieńca. W ramach projektu „Wystrzałowa przyjaźń drawsko-złocieniecka” udało odbudować się przyjazne stosunki między mieszkańcami dwóch miejscowości, których kiedyś podzieliła bitwa o prawo do armaty. Przez kilka miesięcy mieszkańcy wspólnie przygotowywali się do rekonstrukcji historycznej bitwy, podczas której burmistrzowie zawarli sojusz.


Dotychczas w programie „Lokalne Partnerstwa PAFW” zawiązały się 22 koalicje działające na obszarze 49 gmin z udziałem ponad 330 instytucji i blisko 5 tys. wolontariuszy, które realizowały projekty na kwotę blisko 3 mln. zł. Prowadzone były różnorodne działania między innymi na rzecz zagospodarowania przestrzeni społecznej, środowiska naturalnego, stworzenia regionalnego produktu, ocalenia dziedzictwa kulturowego regionu oraz czystego powietrza. Ich odbiorcami było łącznie ponad 55 tys. mieszkańców.

Program „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”, realizowany od 2009 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, ma na celu inicjowanie oraz rozwijanie współpracy między uczestnikami różnych programów Fundacji na rzecz tworzenia partnerstw mających realizować projekty ważne dla lokalnych społeczności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne. W gminach, w których realizowane były różne programy PAFW (m.in. „Równać Szanse”, „English Teaching”, Program Rozwoju Bibliotek), powstają partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, a ich liderami są Ośrodki Działaj Lokalnie, biorące udział w innym programie Fundacji – „Działaj Lokalnie” – jedynym ogólnopolskim przedsięwzięciu pozarządowym, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym, a nie centralnym (łącznie dofinansowano w nim ponad 6 tys. projektów).


Podczas uroczystości odbyła się także debata „Społecznik - lider czy tylko entuzjasta?”, w której udział wezmą: Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia, Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, oraz laureaci poprzednich edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” – Krzysztof Margol (prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida) i Ks. Jacek Stryczek (prezes Stowarzyszenia Wiosna).


Uroczystość poprowadziła Justyna Dżbik, dziennikarka Polskiego Radia.

Więcej o programie „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności” na www.lokalnepartnerstwa.org.pl
Więcej o Konkursie o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska na www.spolecznikroku.newsweek.pl

 

 

 

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się