News

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce to główne cele programu „Agrafka Agory”. Fundacja Agory i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w ciągu ośmiu lat przyznały ponad milion złotych na ten cel. W VIII edycji „Agrafki Agory” kolejne 8 lokalnych organizacji pozarządowych, przyznających stypendia, otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 68 400,00 zł. Stypendia Programu „Agrafka Agory” to dla wielu młodych ludzi „przepustka na studia”, bez której trudno byłoby im podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki na uczelni w większym mieście.

 

Do konkursu w ramach VIII edycji Programu startowało 30 organizacji. Komisja oceniła nadesłane zgłoszenia i wybrała osiem, które spełniły kryteria merytoryczne i tym samym przyznała im dotacje na stypendia dla studentów pochodzących z małych miejscowości. Jedno stypendium w roku akademickim 2013/2014 wyniesie 380,00 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez 9 miesięcy, począwszy od października 2013 r.

Wśród lokalnych organizacji stypendialnych, które uzyskały dofinansowanie w VIII edycji Programu „Agrafka Agory”są:


1.    Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego - Wieluń - 6 840,00 zł
2.    Fundacja Pokolenia - Janiszewko - 6 840,00 zł
3.    Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak - Brzozów - 13 680,00 zł
4.    Regionalna Fundacja Rozwoju "Serce" - Kolbuszowa - 6 840,00 zł
5.    Stowarzyszenie "Czajnia" - Tomaszów Lubelski - 6 840,00 zł
6.    Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego - Solec Kujawski - 6 840,00 zł
7.    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno - Dębno - 13 680,00 zł
8.    Towarzystwo Samorządowe - Konin - 6 840,00 zł

Komisja oceniając tegoroczny poziom Konkursu „Agrafka Agory” jako bardzo wysoki, zauważyła, że coraz więcej lokalnych programów stara się związać stypendystów z organizacją i włączyć ich w zbieranie środków na kolejne edycje konkursów stypendialnych. Słabym punktem wielu wniosków było nieangażowanie w realizację programów stypendialnych przedstawicieli szkół, parafii, samorządu lokalnego. Komisja zwróciła uwagę, że w niewielu wnioskach obecna jest rzetelna, poparta statystykami diagnoza potrzeb lokalnych (np. stworzona w partnerstwie z lokalnymi szkołami) analiza, jak wiele młodych osób chciałoby rozpocząć studia). Co ciekawe, tylko kilka organizacji wskazywało wykorzystanie narzędzi social media, blogów stypendystów jako jedną ze ścieżek promocji programów stypendialnych.

„Agrafka Agory” to partnerski program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce realizowany od 2006 r. Do tej pory w ośmiu edycjach Programu przyznano prawie 120 dotacji na realizację lokalnych programów stypendialnych na sumę ponad 1 000 000 zł.

Więcej informacji o Programie można znaleźć TUTAJ

 

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza szóstą edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

 

 W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:

 

  • Ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej) – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 2-5 lat mieszkających na wsiach i w miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które są objęte już edukacją. Przez nowatorskość rozumiemy działanie projektowe wykraczające poza bieżącą, stałą działalność podmiotu zgłaszającego projekt, rozwijające u dzieci takie cechy jak wymienione w § 2 ust 2. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/ opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

  • Ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nie uczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) – projekty mające na celu ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-4 lata) zamieszkującym tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie uczestniczą w edukacji przedszkolnej. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. W konkursie udział brać mogą również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną i działającym na terenie do 20 tys. mieszkańców oraz filie, oddziały podmiotów, mieszczące się w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem, przygotować projekt, wypełnić formularz wniosku wraz z budżetem, a następnie dostarczyć wydrukowany w 3 egzemplarzach do 10 września 2013 r. na adres:

 

Fundacja im. J.K. Steczkowskiego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

 

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku intencyjnego znajdują się na stronie internetowej Fundacji, w zakładce:

http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz%C4%85tek!/Edycja_2013-2014/dokumenty_programowe/

 

Informacji o konkursie udziela Katarzyna Grzegorczyk, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

 

 

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agory i Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich zapraszają lokalne organizacje partnerskie do udziału w kolejnej edycji Programu Stypendialnego AGRAFKA na rok szkolny/akademicki 2013/2014. Termin nadsyłana zgłoszeń trwa tylko do 29 lipca 2013 r.

Nominacje do programu mogą nadsyłać fundusze lokalne i lokalne organizacje grantowe (organizacje partnerskie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce). Lista organizacji uprawnionych do przesyłania nominacji znajduje się w Regulaminie Programu Stypendialnego Agrafka.

Program AGRAFKA adresowany jest do młodzieży wybitnie utalentowanej w dziedzinach humanistycznych i ścisłych, przede wszystkim gimnazjalnej i licealnej pochodzącej ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie. Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna, brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy) oraz sytuacja socjalno- bytowa kandydatów (z uwzględnieniem dochodu za 2012 rok).

Stypendium wynosić będzie do 300 zł miesięcznie (przez okres 10 m- cy).

W roku 2012/2013 dzięki wieloletniemu wsparciu Fundacji Agory i wsparciu Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich przyznamy około 20 stypendiów.

Nominacje do Programu Stypendialnego Agrafka można nadsyłać do 29 lipca 2013 r. na adres:

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
ul. Marszałkowska 6/6,
00-590 Warszawa, tel. +4822 622 01 22.

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*Obowiązkowe jest także przesłanie zeskanowanego oryginału wniosku w wersji jpg.lub pdf - bez załączników - do dnia 29 lipca 2013 r.

 

 

 

Teatr Kamienica, Orange Polska, Bałtycki Bank Spółdzielczy, Fundacja Orange, RÖBEN POLSKA oraz Scanmed Multimedis S.A. - to laureaci Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2012”. Nagrody przyznano 20 maja br. podczas Gali Finałowej w Warszawie. „Dobroczyńca Roku” to największa i najstarsza w Polsce inicjatywa nagradzająca i promująca społeczne zaangażowanie firm. Tegoroczna Gala Finałowa została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Małżonki Prezydenta Anny Komorowskiej.

 

W kategorii „Współpraca firmy z organizacją pozarządową. Duża firma” zwyciężył w tym roku Teatr Kamienica – za liczne akcje dobroczynne, koło teatralne osób bezdomnych, cykl warsztatów o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz naukę pierwszej pomocy dla kilku tysięcy dzieci ze szkół podstawowych w Warszawie.  W kategorii „Mała i średnia firma” wygrała Fundacja Orange. Nagrodę przyznano m.in. za przekazanie aparatów słuchowych do banku aparatów w Krośnie oraz wyposażenie przez pracowników-wolontariuszy poczekalni dla małych pacjentów ośrodka diagnostyczno-rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim. W obu kategoriach Laureatów wybierali Internauci. Także dzięki ich głosom, za realizację długofalowych projektów angażujących pracowników-wolontariuszy w działalność społeczną, dostosowaną do ich potrzeb i oczekiwań, nagrodę otrzymała firma Orange Polska w kategorii „Wolontariat Pracowniczy”.

W pozostałych kategoriach – „Lokalne zaangażowanie społeczne firmy” oraz "Strategia społecznego zaangażowania firmy" – zwycięzców wybierali członkowie Kapituły Konkursu. W pierwszej kategorii w tym roku nagrodzono dwóch laureatów. Pierwszym był Bałtycki Bank Spółdzielczy, który otrzymał nagrodę za wieloletnie zaangażowanie w lokalne inicjatywy i realny wkład w zrównoważony rozwój regionu oraz za wsparcie finansowe, rzeczowe i organizacyjne dla licznych lokalnych instytucji, klubów sportowych oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych w regionie. Drugim laureatem w kategorii "Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy” została firma RÖBEN POLSKA SP. Z O.O.  Kapituła konkursu nagrodziła tę firmę za wsparcie merytoryczne, organizacyjne i rzeczowe na rzecz programu „Mała architektura, duża sprawa”, pomoc kadrze Lokalnej Grupy Działania w zakresie poradnictwa budowlanego i public relations oraz wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich.

W kategorii „Strategia społecznego zaangażowania firmy” nagrodzono firmę Scanmed Multimedis SA . Kapituła doceniła współpracę z ponad 200 organizacjami i instytucjami niosącymi pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym, bezpłatne konsultacje i badania organizowane w trakcie imprez masowych, inicjowanie akcji prozdrowotnych dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich oraz sponsoring licznych wydarzeń kulturalnych w całej Polsce.

W tym roku, po raz drugi, na wyróżnione małe i średnie firmy czekała także dodatkowa nagroda - honorowe zaproszenie do elitarnego grona światowych liderów zrównoważonego biznesu w ramach Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ - Global Compact. Idei tej przyświeca przekonanie, że zaprezentowanie dobrych przykładów społecznego zaangażowania firm zmotywuje innych do podejmowania podobnych działań.

W kapitule konkursu zasiadali: Henryka Bochniarz (prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan"), Anna Potocka (wiceprezes Business Centre Club), Jerzy Koźmiński (prezes Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności), Zbigniew Niemczycki (prezes Polskiej Rady Biznesu), Jerzy Karwelis (dyrektor wydawniczy w wydawnictwie Gremi Media), Roman Młodkowski (dyrektor programowy TVN CNBC), Kazimierz Krupa (redaktor naczelny magazynu Forbes) oraz Kamil Wyszkowski (Dyrektor biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce).
Gala została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Małżonki Prezydenta Anny Komorowskiej.

Tegoroczną Galę poprowadziła Anna Popek, a wieczór swoim występem uświetnił Kuba Badach w repertuarze Andrzeja Zauchy.

„Dobroczyńca Roku” od 16 lat towarzyszy dużym i małym firmom, promuje najlepszych i zachęca do pójścia w ich ślady. Dąży również do tego, by już nikt nie dzielił firm według archaicznego podziału na dobre, bo osiągające sukces, i dobre, bo pomagające innym, ponieważ dobro jest jedno. Od lat pokazujemy, że w całej Polsce są przedsiębiorstwa, dla których działania społeczne są równie ważne, co sukces w biznesie. W ciągu ostatnich lat wokół „Dobroczyńcy Roku” powstała szeroka i różnorodna koalicja mediów, organizacji biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji naukowych, które wspólnie pracują na rzecz diagnozy i rozwoju roli społecznego zaangażowania biznesu w Polsce. W Konkursie wyłaniane są firmy angażujące się w najciekawsze i najbardziej wartościowe projekty społeczne. Nagradzając szczególnie interesujące inicjatywy pragniemy promować społecznie zaangażowane przedsiębiorstwa.

Konkurs jest organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 1997 roku.

FOTORELACJA Z GALI

 

 

 

Fundusz Stypendialny Natalii Partyki powstał aby wspierać młodych sportowców, którzy z powodu różnych przeciwności losu, mają trudności z rozwojem kariery. Już jesienią 2013 roku zostaną przyznane pierwsze stypendia, których celem będzie wyrównanie szans młodych sportowców pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

16 kwietnia 2013 roku, w Hotelu Bristol w Warszawie, Natalia Partyka odebrała wyróżnienie „Kobieta Roku 2012”, przyznane przez magazyn „Twój Styl”. Odbierając nagrodę Natalia Partyka oświadczyła: Często spotykam osoby, które muszą zmagać się z wieloma przeszkodami, aby móc kontynuować uprawianie sportu. Doskonale ich rozumiem, bo sama przeszłam tę drogę. Staram się być dla nich inspiracją. Postanowiłam także pomagać w bardziej wymierny, finansowy sposób. Dlatego razem z Fundacją Dobra Sieć będziemy pomagać młodym sportowcom, aby mogli stawić czoła przeciwnościom losu. Celem Funduszu jest niesienie pomocy finansowej dla osób, które z powodu niepełnosprawności, ubóstwa, trudnej sytuacji rodzinnej nie stać na kontynuowanie kariery sportowej. Szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie zostaną wkrótce ogłoszone na stronach: www.nataliapartyka.pl i www.mojestypendium.pl oraz w oświadczeniu medialnym.

Osoby zainteresowane wsparciem Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki zapraszamy do kontaktu:
Małgorzata Stradomska-Kalinka
Fundacja Dobra Sieć
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 22 825 70 22
www.mojestypendium.pl
www.nataliapartyka.pl

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się