News

 

Orlen S.A., Tikurilla Polska, Votum S.A., Totalizator Sportowy, Kalter Sp. z o.o., Mondelez Europe Services Oddział w Polsce, Grupa Allegro, Zefir – Tomasz Szeszycki, Ogólnopolskie Centrum Medyczne,  zwycięzcami XIX edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Po raz pierwszy przyznano też nagrodę w kategorii Fundacja korporacyjna – projekt społeczny. Otrzymała ją Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. Nagrody wręczono 8 czerwca br. podczas Gali Finałowej w Warszawie. "Dobroczyńca Roku" to największy i najdłużej działający w Polsce konkurs nagradzający społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw.

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce to główne cele programu „Agrafka Agory”. Fundacja Agory i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w ciągu dziesięciu lat przyznały ponad milion złotych na ten cel. W XI edycji „Agrafki Agory” kolejne 10 lokalnych organizacji pozarządowych, przyznających stypendia, otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 68 400,00 zł. Stypendia Programu „Agrafka Agory” to dla wielu młodych ludzi „przepustka na studia”, bez której trudno byłoby im podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki na uczelni w większym mieście.

Do konkursu w ramach XI edycji Programu startowało 20 organizacji. Komisja oceniła nadesłane zgłoszenia i wybrała dziesięć, które spełniły kryteria merytoryczne i tym samym przyznała im dotacje na stypendia dla studentów pochodzących z małych miejscowości. Jedno stypendium w roku akademickim 2016/2017 wyniesie 380,00 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez 9 miesięcy, począwszy od października 2016 r.

Wśród lokalnych organizacji stypendialnych, które uzyskały dofinansowanie w XI edycji Programu „Agrafka Agory” są:

Fundacja Fundusz Lokalny SMK – 6840 zł

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego – 6840 zł

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak – 6840 zł

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta – 6840 zł

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór – 6840 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Bez barier" – 6840 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno – 6840 zł

Stowarzyszenie Światowid – 6840 zł

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek – 6840 zł

Żywiecka Fundacja Rozwoju – 6840 zł„Agrafka Agory” to partnerski program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce realizowany od 2006 r. Do tej pory w jedenastu edycjach Programu przyznano ponad 120 dotacji na realizację lokalnych programów stypendialnych na sumę ponad 1 170 000 zł.

 

Aktywność, pasja, zaangażowaniu w pracę, korzystanie z ciekawych metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi to cechy szczególnie dziś cenione i potrzebne u bibliotekarek. Już po raz piąty panie pracujące w bibliotekach w całej Polsce mają szansę na stypendium w Konkursie im. Olgi Rok. Dzięki swojej aktywności mogą wygrać pieniądze na spełnienie marzeń związanych z rozwojem osobistym. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 8 lipca.


Kobiety niezwykłe, lokalne liderki, zaangażowane w swoją pracę i przełamujące stereotypy – takie są laureatki i wyróżnione w dotychczasowych edycjach naszego Konkursu.  Jestem pewna, że takich kobiet jest w Polsce jeszcze bardzo wiele i chcemy dać im szanse na spełnienie większych i mniejszych  marzeń. Zależy nam również na docenieniu roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka – mówi Karolina Muzal koordynatorka konkursu im. Olgi Rok.


Bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych: placówka biblioteczna jednoosobowa oraz placówka biblioteczna wieloosobowa. Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5 000 zł. Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę: zaangażowanie kandydatki w działalność biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki oraz z jej innymi partnerami, ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium oraz całokształt doświadczeń życiowych kandydatki, w kontekście pracy w bibliotece i poza nią.


Stypendium w Konkursie im. Olgi Rok jest finansowane ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 roku z inicjatywy wnuczki Olgi Rok – Ani, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę babci – bibliotekarki z Warszawy. Jego celem jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z całej Polski oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności.


Stypendium jest współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Operatorem Funduszu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, promująca ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych w ramach kampanii „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”. Partnerem Merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego prowadząca Program Rozwoju Bibliotek skierowany do placówek bibliotecznych w małych miejscowościach.

 

Więcej informacji, regulamin konkursu im. Olgi Rok oraz wniosek znajdują się na stronie www.projektbabcia.pl

Dzięki opracowaniu i rozpowszechnianiu modelu regrantingu dla samorządów, od kilku lat wzrasta w Polsce znajomość tego mechanizmu. Coraz więcej samorządów zna i stosuje go w realizacji zadań publicznych. Mimo to wciąż jeszcze są w kraju samorządy, które potrzebują wiedzy i wsparcia w zakresie regrantingu i innych mechanizmów współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi.

 


Rozwój trzeciego sektora stawia przed organizacjami pozarządowymi wyzwania związane z zapewnieniem trwałego finansowania prowadzonej działalności. W szczególności dotyczy to lokalnie działających organizacji, które z reguły z jednej strony nie korzystają ze środków europejskich czy innych, dużych ogólnopolskich programów dotacyjnych, z drugiej nie decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej. Głównym źródłem finansowania dla wielu organizacji pozostaje samorząd lokalny.


Kontynuując działania rozpoczęte przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach projektu „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie”, od 2016 roku ARFP realizuje projekt „Możemy więcej i lepiej – Akademia Współpracy Finansowej NGO-JST”. Jego celem jest zwiększenie kompetencji osób działających w lokalnych organizacjach obywatelskich w zakresie regrantingu oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.


Przede wszystkim chodzi nam o przygotowanie lokalnych organizacji pozarządowych do budowania trwałych relacji z samorządem lokalnym, w tym współpracy finansowej. Oparcie działań organizacji na dobrych relacjach z samorządem i lokalnych źródłach finansowania sprzyja budowaniu trwałych więzi organizacji ze społecznościami lokalnymi. Dlatego oprócz regrantingu projekt uwzględnia inne formy współpracy finansowej NGO z JST takich jak: inicjatywa lokalna, budżet partycypacyjny, pożyczki czy inwestycje – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju filantropii w Polsce.


Projekt przewiduje przeprowadzenie cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych we współpracy z siecią Ośrodków Działaj Lokalnie i Federacją Funduszy Lokalnych oraz doradztwo we wdrażaniu konkretnych mechanizmów. W ramach projektu ARFP stworzy między innymi kompleksowe materiały edukacyjne dotyczące współpracy finansowej NGO-JST, a także przygotuje aktualizację publikacji „Podręcznik regrantingu, czyli jak wdrażać regranting w samorządach gminnych i powiatowych”.


Projekt potrwa do listopada 2017 roku i jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

 

 

 

Pierwsza czytelnia Praskiej Biblioteki Sąsiedzkiej na Bazarze Różyckiego, dogoterapia z labradorką Zuzią, lekcje szkolne z paraolimpijczykami oraz laboratorium nowych technologii i rzemiosła tradycyjnego  Sokołowsku to cztery pomysły, które mają szansę na sfinansowanie w ramach pierwszego w Polsce spotkania giving circle 19 maja, w Dzień Dobrych Uczynków w Warszawie.

W czasie spotkania przedstawiciele czterech organizacji zaproszonych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, wraz ze swoimi ambasadorami, zaprezentują na scenie niezwykłe projekty i będą się starać o ich sfinansowanie, zachęcając zgromadzonych darczyńców do wpłacania dowolnej kwoty na ich realizację. Wśród nich będzie FUNDACJA ZMIANA z warszawskiej Pragi, która chce zrealizować letnią „Czytelnię na Bazarze” Różyckiego oraz debatę oksfordzką „Czy czytanie to dobry interes?” organizowaną we współpracy z osadzonymi z Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. W czasie spotkania fundację będzie wspierać Szymon Majewski, ambasador projektu.

 

 

Na scenie w warszawskiej Galerii Freta pojawi się Pani Iwona Nowak ze swoim psem zaprezentują projekt „Dogoterapia z Zuzią”. Razem z zespołem Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego będą zbierać fundusze na serię 10 spotkań dla dzieci (po 45-minut), zakup karmy i środków przeciw kleszczom dla Zuzi oraz materiały dydaktyczne i drobne nagrody na zajęcia z dziećmi. Ambasadorem tego projektu będzie aktor i satyryk Tadeusz Ross.

 

 Fot: twitter.com/TadeuszRoss

 


Trzecim projektem, który goście giving circle będą mogli wesprzeć finansowo jest „Wygraj Życie Dzięki Marzeniom”, czyli seria spotkań edukacyjnych w szkołach w całej Polsce, połączonych z pokazem szermierki lub koszykówki na wózkach. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, jak wygląda życie osób niepełnosprawnych i będą miały szansę wziąć udział w lekcji szermierczej, a nawet poczuć się jak niepełnosprawny sportowiec, biorąc udział w mini turnieju o Puchar Szkoły. Kwota zebrana w czasie giving circle pozwoli również na dofinansowanie aparatu szermierczego rejestrującego trafienia (tablica wyników) w czasie turnieju. Za ten projekt odpowiada Fundacja Akademia Integracji.

 


Ostatni projekt, który będą mogli sfinansować uczestnicy giving circle to laboratorium nowych technologii i rzemiosła tradycyjnego w Sokołowsku - małej wsi na Dolnym Śląsku. Pasjonaci ruchu „Zrób to sam” działający w Multimedialnej Pracowni Orange w Sokołowsku, stworzą miejsce rozwijania kreatywności, gdzie młodzież zdobędzie wiedzę techniczną od starszego pokolenia w zamian pomagają starszym od siebie w oswajaniu nowoczesnych narzędzi. Chcą w ten sposób wskrzesić umiejętności dawniej przekazywane z pokolenia na pokolenie i promować nieformalne szkolnictwo zawodowe.

 


Giving circle - nowa forma dobroczynności


Oblicze polskiej dobroczynności zmienia się od kilku lat. Według badań CBOS  w 2015 roku ponad ¾ Polaków pomagało potrzebującym. Najczęściej przekazujemy pieniądze na konkretne cele dobroczynne. Odpowiedzią na takie potrzeby Polaków jest spotkanie giving circle, czyli  nowoczesna dobroczynność,  forma „filantropii uczestniczącej” oraz crowdfunding w wersji „na żywo”.


„Zainspirowany”, „pełen wrażeń”, „pełen otuchy” „dumny”  to słowa, którymi goście i prezentujący projekty opisują swoje wrażenia po wieczorze giving circle. 19 maja w Warszawie będzie podobnie. Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznać ludzi pełnych pasji, energii, mistrzów dobrych uczynków i wesprzeć konkretne działania zmieniające lokalne społeczności – zachęca Karolina Muzal, koordynatorka spotkania giving circle Warszawa.


Giving circle nie ma na razie polskiego odpowiednika, dlatego posługujemy się oryginalnym określeniem. Ta forma filantropii jest to bardzo popularna w USA i Australii. W Europie funkcjonuje od kilku lat, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, gdzie tego typu wydarzenia organizowane są średnio raz w miesiącu. Pierwsze spotkania poza USA i Wielka Brytanią odbyły się w Czechach, Rumunii, Turcji i na Węgrzech – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce została partnerem The Funding Network – brytyjskiego inicjatora modelu giving circle. Akademia jest jedyną w Polsce organizacją promującą model giving circle, afiliowaną przy The Funding Network. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są The Funding Network oraz Frederick Mulder Foundation. Partnerzy spotkania: Fundacja Orange oraz Galeria Freta. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wspiera wydarzenie w ramach programu „Działaj Lokalnie”.


Wydarzenie odbędzie się 19 maja br. w Warszawie w Galerii Freta, ul. Freta 39. Więcej informacji na temat wydarzenia dostępnych jest na stronach: www.givingcircle.pl oraz www.facebook.com/GivingCirclePolska

 

 

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się