News

Lokalne organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie programów stypendialnych skierowanych do studentów.

 „Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach dziesięciu edycji Programu do tej pory przyznano ponad 130 dotacji na realizację lokalnych programów stypendialnych, na łączną kwotę ponad miliona złotych. Główne cele Programu to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.

 

O dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych skierowanych do studentów mogą się ubiegać lokalne organizacje pozarządowe, które zgodnie ze swoim statutem mogą prowadzić programy stypendialne. Preferowane są organizacje mające siedzibę na terenie wsi i miast do około 100 tys. mieszkańców. Minimalna dotacja jaką można otrzymać w ramach Programu „Agrafka Agory" wynosi 6840,00 zł, a maksymalna - 13680,00 zł.

 

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu „Agrafka Agory”.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2016 r. na adres:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa

Oraz wersję elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu:  22 622 01 22 wew.16
Dokumenty aplikacyjne:

Regulamin

Wniosek

 

Jesteś doktorem nauk humanistycznych? Twoja praca doktorska dotyczy współczesności i została obroniona w zeszłym roku? Masz szanse na nagrodę w Konkursie imienia prof. Aliny „Inki ” Brodzkiej-Wald.  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na zgłoszenia do 29 lutego 2016 r. Patronat merytoryczny nad Konkursem sprawuje Fundacja Tygodnika Polityka.


Aby upamiętnić życie i zasługi profesor Aliny Brodzkiej - Wald, powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej imieniem. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Od czterech lat organizowany jest Konkurs na najciekawsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki, poświęcone współczesności, obronione w roku poprzedzającym nabór w Konkursie.


W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to:prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, prof. Jan Kordys i  prof. Marek Zaleski pracujący w Instytucie Badań Literackich PAN oraz dr Tomasz Żukowski, adiunkt w tymże Instytucie. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.


Nabór zgłoszeń w III edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: nagrodainki[at]funduszewieczyste.pl. Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.

Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki:
•    opinie recenzentów,
•    inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2016 r.

 

Sylwetka prof. Aliny Brodzkiej-Wald
Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego. W 1949 roku opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł.  Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę


w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne. W 1952 roku uzyskała magisterium, w 1960 - doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966 - stopień doktora  habilitowanego. W 1989 roku została profesorem zwyczajnym. Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych. Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści mają szanse zdobyć nagrodę za obronioną w 2014 r. pracę doktorską dotyczącą współczesności. Jako jurorka programu stypendialnego POLITYKI "Zostańcie z nami!" od samego początku jego istnienia - wskazywała do nagród naukowych najzdolniejszych młodych języko- i literaturoznawców, okazując im także prywatnie swoje zainteresowanie i życzliwość.

Więcej informacji na www.funduszewieczyste.pl

 

 

 

 

Olga Bończyk, Marcin Dorociński, Artur Żmijewski, Szymon Majewski i reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn to tegoroczni laureaci Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”. Kapituła przyznała w tym roku dwie Honorowe Gwiazdy Dobroczynności  - Irenie Santor i Jerzemu Stuhrowi. Nagrodę specjalną Magazynu SHOW odebrała Małgorzata Kożuchowska. Nagrody wręczono 23 stycznia podczas VII Balu Charytatywnego „Gwiazdy Dobroczynności” w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie.

W kategorii EKOLOGIA zwyciężył nominowany przez WWF Polska Marcin Dorociński. Aktor otrzymał nagrodę za wszechstronną działalność na rzecz ochrony przyrody, przede wszystkim zagrożonych gatunków zwierząt: wilków, rysi, łosi, niedźwiedzi, bałtyckich morświnów, za udział w wielu kampaniach, w tym „Godzina dla ziemi”, „1% podatku”, użyczanie swego głosu w spotach społecznych i fundraisingowych, działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie ekologii , szczególnie wśród dzieci. 

Za działania wpisane w kategorię EDUKACJA nagrodę otrzymała aktorka i wokalistka Olga Bończyk, już od 9 lat wspierająca program „Dźwięki Marzeń”, realizowany przez Fundację Orange. Gwiazda konsekwentne wspiera w rozwoju dzieci niesłyszące, apeluje o umożliwianie im dostępu do edukacji i uczestniczenia w życiu społecznym na równi ze słyszącymi. Pomaga rodzinom dzieci z wadami słuchu w procesie terapii i angażuje się w działalność informacyjną i edukacyjną mającą na celu poszerzenie wiedzy o problemach osób niesłyszących.

 

W kategorii SPOŁECZEŃSTWO zwyciężył Szymon Majewski, od 3 lat twarz kampanii Książki w Pudle.   Nagrodę otrzymał za odwagę włączenia się w tę jedną z najtrudniejszych kampanii społecznych w Polsce, medialne i fizyczne wspieranie zbiórki książek do bibliotek więziennych. W ramach kampanii „Książki w pudle” zebrano już i przekazano osadzonym ponad 400 000 książek. Nagroda to również efekt długofalowego, osobistego zaangażowania w upowszechnianie czytelnictwa w zakładach karnych, poprzez  wspólne czytanie, spotkania dyskusyjne, pracę w radiowęźle i włączanie osadzonych w krwiobieg ogólnopolskich wydarzeń kulturalnych, takich jak Narodowe Czytanie, Rok Tuwima.

 

Gwiazdę Dobroczynności w kategorii POMOC CHARYTATYWNA odebrał Artur Żmijewski - Ambasador Dobrej Woli UNICEF od 2007 roku. Zawsze świetnie przygotowany, merytoryczny i wiarygodny. Aktor odwiedzał ośrodki dla niedożywionych dzieci w Etiopii i pomógł w zbiórce funduszy na wyposażenie dziesięciu takich ośrodków, wspierał akcje pomocowe w  Kongo, Sudanie Południowym, Mali. Brał udział w Błękitnym Marszu Pokoju ONZ. Artur Żmijewski wsparł także akcję pozyskiwania funduszy na szczepienia ratujące życie dzieciom „Reszta w twoich rękach”, opartą o Dobrego Dukata. Na każdym kroku szerzy  idee UNICEF i propaguje przestrzeganie praw dziecka.

 

Zwycięzcą Plebiscytu jest również reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Sportowcy otrzymali statuetkę w kategorii ZDROWIE za wieloletnie wszechstronne zaangażowanie w działalność Fundacji Herosi pomagającej dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz podopiecznym z domów dziecka. Sportowcy angażują się w liczne zbiórki, przekazują zyski z własnych projektów, pomagają w stworzeniu kalendarza charytatywnego, poświęcają swój prywatny czas na spotkania, zapraszają dzieci na mecze i treningi, przekazują pamiątki na aukcje i nagrywają filmiki dla dzieci przebywających w szpitalu. Z licznych zbiórek i akcji charytatywnych przeprowadzonych przez Fundację wspólnie z reprezentacją udało się zakupić sprzęt medyczny o wartości 250 000 zł. 

 

Swoją specjalną Gwiazdę Dobroczynności przyznał główny partner plebiscytu – SHOW – luksusowy magazyn o gwiazdach i stylu życia. Otrzymała ją Małgorzata Kożuchowska, od sześciu lat zaangażowana w inicjatywy dobroczynne Fundacji Mam Marzenie. Aktorka prowadzi Galę Spełnionych Marzeń, zaangażowała się w akcję „Nie pękam – spełniam marzenia”, zgodziła się na udział w projekcie „Kolacja Marzeń”. Małgorzata Kożuchowska angażowała się również w działania innych organizacji pozarządowych, na rzecz akcji „Wielcy Małym” (wsparcie dla zwierząt), wspiera Fundację  Iskierka,  a także „Szlachetną Paczkę” i wiele innych wydarzeń charytatywnych i dobroczynnych. 

 

Honorową „Gwiazdę Dobroczynności” odebrał w czasie Balu Jerzy Stuhr, nominowany przez Stowarzyszenie UNICORN. Aktor włączył się w budowanie pierwszego w Polsce stacjonarnego Centrum Psychoonkologii i wraz z żoną zostali jego ambasadorami. Jego działalności publicznej, wykorzystywaniu osobistych doświadczeń, udziałowi w kampaniach medialnych zawdzięczamy zmianę w podejściu do choroby nowotworowej, odwagę coraz większej liczby osób w mówieniu o niej, wzrost wiedzy, gdzie szukać pomocy i wsparcia w świadomym przechodzeniu przez proces leczenia i powrotu do zdrowia.

 

Decyzją Kapituły Honorową „Gwiazdę Dobroczynności” otrzymała również Irena Santor. Artystka została nominowana przez Polskie Amazonki Ruch Społeczny m.in. za wspieranie od momentu powstania stowarzyszenia PARS. Piosenkarka nagłaśnia i skutecznie propaguje profilaktykę raka piersi, którego sama pokonała. Nie odmawia "Amazonkom" prywatnego czasu ani "twarzy", aktywnie i z pełnym zaangażowaniem bierze udział w kampaniach społecznych. Artystka uczestniczy także w spotkaniach z kobietami i prowadzi działalność edukacyjną.

 

Honorowe Gwiazdy Dobroczynności przyznała Kapituła, w której zasiadał Paweł Łukasiak - prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – inicjatora Plebiscytu, a z ramienia SHOW - głównego partnera Plebiscytu – Monika Krokiewicz, wydawca czasopism kobiecych luksusowych, poradnikowych i młodzieżowych Wydawnictwa Bauer. W Kapitule w 2015 roku zasiedli również przedstawiciele organizacji pozarządowych: Krystyna Aldridge-Holc – prezes Fundacji Polsat, Jerzy Koźmiński – prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Piotr Pawłowski – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Jerzy Karwelis – mentor Fundacji Dobra Sieć oraz przedstawiciele świata mediów - patronów medialnych Plebiscytu: Nina Terentiew - członek zarządu i dyrektor programowy Telewizji Polsat, Edward Miszczak - dyrektor programowy TVN, Anna Popek - dziennikarka telewizyjna i radiowa, prezenterka Telewizji Polskiej Programu 2, Ewa Wojciechowska  –  dziennikarka, założycielka portalu www.ewawojciechowska.pl

 

Ponad podziałami

„Gwiazdy Dobroczynności” to jedyny w Polsce plebiscyt publiczności i największa kampania medialna promująca i nagradzająca zaangażowanie społeczne osób znanych. Opiekę medialną nad przedsięwzięciem sprawują wspólnie trzy największe polskie stacje telewizyjne – POLSAT, TVN oraz TVP2. Plebiscyt organizowany jest w partnerstwie z Magazynem SHOW oraz tytułami wspierającymi - miesięcznikami TWÓJ STYL oraz PANI, które należą do Wydawnictwa Bauer. Ponadto patronat nad VII edycją Plebiscytu objęły portale Styl.pl, ewawojciechowska.pl 

 

Bal Gwiazd Dobroczynności poprowadzili Paulina Sykut-Jeżyna (Polsat), Marzena Rogalska (TVP 2) i Olivier Janiak (TVN). Informacje na temat balu i plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” na www.gwiazdydobroczynnosci.pl

 

 

W Polsce jest prawie 1,8 miliona małych i średnich przedsiębiorstw i ponad 3 tysiące dużych. W obliczu ogromnej konkurencji i walki o każdego klienta, warto, aby przedsiębiorstwa były innowacyjne, dobre i… dobroczynne.  Nie wszyscy konsumenci oczekują, że firmy będą troszczyć się o społeczną odpowiedzialność, jednak te, o których konsument może powiedzieć „dobroczyńca”, wyróżniają się na rynku i zyskują wiele atutów nie do przecenienia w dzisiejszych czasach. Takie właśnie firmy startują w konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Akademia Rozwoju Filantropii zaprasza do składania wniosków do 4 lutego.

W Polsce mamy coraz więcej firm, dla których dobro jest znakiem firmowym. Dzięki temu zyskują w oczach klientów, partnerów, szeroko pojętej opinii publicznej. Tytuł „Dobroczyńca Roku” to konkretny certyfikat poszanowania wartości, rzetelności, dbania o klientów, społeczności skupione wokół marki,  otoczenie firmy i przede wszystkim zaangażowanie w zmienianie świata – począwszy od lokalnego, aż po globalny – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

 

Istotnym trendem światowym jest wybieranie przez klientów produktów i usług oferowanych przez firmy odpowiedzialne społecznie. Tak wynika z badania The Nielsen Global Survey on Corporate Social Responsibility”. Spośród przeszło 30 tys. osób kupujących przez internet w 60 krajach, ponad 50 proc. z nich stwierdziło, że chętnie zapłaciłoby więcej za produkty i usługi tych firm, które angażują się w działania społeczne i środowiskowe.


Wśród firm, które „myślą” podobnie, są te nagrodzone w konkursie „Dobroczyńca Roku” na przestrzeni 19 lat. Wśród nich, m.in., firma Avon, konsekwentne prowadząca od 7 lat kampanię społeczną „Avon Kontra Rak Piersi”, we współpracy z wieloma partnerami społecznymi i gwiazdami, rozpoznawalna praktycznie przez każda Polkę. Tytuł „Dobroczyńca Roku” otrzymała również firma Danone, za wieloletnią walkę z niedożywieniem dzieci pod znanym hasłem „Podziel się posiłkiem”. Wielokrotnie nagradzana była Orange Polska i jej fundacja. Firma konsekwentnie wspiera dzieci, społeczności lokalne i ma najpotężniejszy w Polsce wolontariat pracowniczy.


Do 4 lutego trwa Konkurs "Dobroczyńca Roku"

Jeszcze tylko do 4 lutego można nominować firmy do tytułu "Dobroczyńca Roku 2016". W konkursie „Dobroczyńca Roku” nagradzane są firmy w pięciu kategoriach, a od tego roku w nowej, szóstej kategorii osobno fundacje korporacyjne.

Firmy mogą zgłaszać się samodzielnie w kategoriach:

•    Strategia społecznego zaangażowania
•    Wolontariat pracowniczy
•    Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu

Organizacje mogą zgłaszać firmy które wsparły ich działania w kategoriach:

•    Projekt społeczny
•    Zaangażowanie lokalne

 i fundacje korporacyjne w kategorii:

•    Fundacja korporacyjna – projekt społeczny

Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem tegorocznej edycji Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor - firma EY.

Partnerem kategorii "Fundacja korporacyjna - projekt społeczny" jest Forum Darczyńców. Konkurs wspierają: PARP, Konfederacja „Lewiatan”, Business Centre Club, Pracodawcy RP, United Nations Global Compact Poland, Związek Firm Public Relations, Freshmail. Patronami medialnymi tegorocznej edycji są: CSRinfo.org, odpowiedzialnybiznes.pl, kampaniespołeczne.pl, ngo.pl, CRnavigator, Marketing przy kawie, Kompendium CSR.

 

 

 

 

Już w najbliższą sobotę, w czasie charytatywnego Balu w Warszawie dowiemy się, kto otrzyma statuetki w pięciu kategoriach Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” oraz Nagrodę Specjalną Magazynu SHOW. W trakcie balu będzie można wziąć udział w licytacji przedmiotów przekazanych na aukcję m.in. przez Edwarda Dwurnika, Natalię Partykę, Olgę Bończyk, Małgorzatę Sochę oraz firmy, fundacje i patronów medialnych. Bal poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna, Marzena Rogalska i Olivier Janiak. Gościem Honorowym wydarzenia będzie Jerzy Stuhr.


Podczas Balu odbędzie się gala finałowa Plebiscytu Gwiazdy Dobroczynności. Laureatom wybranym przez internautów zostaną wręczone statuetki w pięciu kategoriach: Edukacja, Społeczeństwo, Zdrowie, Ekologia i Pomoc Charytatywna oraz nagroda specjalna magazynu SHOW. Tegoroczny plebiscyt jest wyjątkowy, bo kapituła przyznała aż dwie Honorowe Gwiazdy Dobroczynności Irenie Santor i Jerzemu Stuhrowi.


W trakcie balu „Gwiazdy Dobroczynności” przeprowadzona zostanie licytacja przedmiotów przekazanych na aukcję przez wybitnych artystów, sportowców, firmy, fundacje i media. Wśród darów na aukcję znalazł się m.in: płyta winylowa od Ireny Santor z 1982 roku z jej dedykacją, złoty medal Natalii Partyki zdobyty w turnieju indywidualnym Mistrzostw Europy Niepełnosprawnych w Danii w 2015 roku, epizodyczna role w serialu „Singielka” (TVN) oraz „O mnie się nie martw” (TVP2), zaproszenie dla dwóch osób na próbę generalną spektaklu „Kto się boi Virginii Woolf ?” w Teatrze Polonia 28 stycznia z główną rola Ewy Kasprzyk, książka autorstwa Jerzego Stuhra „Ja kontra bas” oraz plakat do sztuki „Ich czworo” z autografami aktora, płyta CD Jean Michel Jarre’a „Electronica  1: The Time Machine z jego podpisem, kolekcja pięknych gadżetów dla kobiet i mężczyzn oraz porcelanowe filiżanki zaprojektowane przez Edwarda Dwurnika dla DESY i wiele innych.


Bal Charytatywny "Gwiazdy Dobroczynności" odbędzie się 23 stycznia 2016 roku w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria. Poprowadzą go Marzena Rogalska, Paulina Sykut-Jeżyna i Olivier Janiak. Po części oficjalnej odbędzie się zabawa karnawałowa z muzyką na żywo i licznymi atrakcjami charytatywnymi.


Organizatorem Plebiscytu "Gwiazdy Dobroczynności" jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Głównym Partnerem SHOW – luksusowy magazyn w dobrym stylu. Patroni medialni: TVN, Polsat, TVP 2, Magazyny: PANI, Twój Styl, portale ewawojciechowska.pl, styl.pl.

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się