News


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza nagrodzili trzy prace doktorskie oraz przyznali trzy wyróżnienia. I nagrodę w wysokości 3000 zł otrzymała Natalia Gruenpeter za pracę pt. „Czas, ciało, pamięć. Fotografia w paradygmacie kina”, której promotorem był prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź. II nagrodę (Ex aequo) i po 2000 zł otrzymali: Tatiana Wojtas, za pracę  Problemy w polsko-rosyjskim komunikowaniu się na przykładzie mieszanych związków małżeńskich i nieformalnych, której promotorem był prof. dr hab. Lech Jacek Mróz oraz Olga Kaczmarek za pracę Inaczej niż pisać. Tekst i kontrtekstowość jako problem metodologiczny i etyczny: Lévinas i antropologia postmodernistyczna, obronioną pod opieką prof. dr hab. Grzegorza Godlewskiego.
 
Wyróżnienia otrzymali:
    Anna Mach - Poetyka postpamięci i etyka świadka-spadkobiercy Zagłady w polskiej literaturze najnowszej  - promotor: prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski
    Marcin Dzikowski -  Projekty „nowego człowieka” w wybranych powieściach końca XIX i początku XX wieku w kręgu kulturalizmu. Próba rozpoznania - promotor: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska
    Katarzyna Taczyńska - Obraz Goli otok w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku - promotor:  prof. dr hab.. Jolanta Sujecka

 
Zwycięską pracę doktorską wybierała Kapituła Konkursu, w skład której weszli  przedstawiciele środowiska humanistycznego weszli  przedstawiciele środowiska humanistów : prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska, prof. Grażyna Borkowska, prof. Jan Kordys i  prof. Marek Zaleski pracujący w Instytucie Badań Literackich PAN, dr Tomasz Żukowski, adiunkt w tymże Instytucie oraz dr hab. Wincenty Cesluk-Grajewski - pracownik Instytutu Literatury Polskiej UW. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.  Partnerem uroczystości jest Instytut Badań Literackich PAN.

Imieniny Inki były również okazją do spotkania z Mają Komorowską, która odczytała fragment eseju prof. Inki Brodzkiej-Wald. Wśród gości byli również Magdalena Tulli i Wiesław Myśliwski.

 

 

Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać finanse z różnorodnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z różnymi partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców i przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie? Zgłoś się do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”,  w którym poszukujemy nowych kandydatów na Ośrodki Działaj Lokalnie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na wnioski do 10 września.


Do konkursu na Ośrodki Działaj Lokalnie mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje, zainteresowane prowadzeniem lokalnych programów grantowych na obszarze od 4 do kilkunastu gmin z wyłączeniem obszarów, na których działają dotychczasowe ODL.  


Od zainteresowanych organizacji oczekujemy między innymi umiejętności pozyskiwania środków finansowych oraz doświadczenia w realizacji projektów społecznych. Ważne jest również, aby misja organizacji była zbieżna z celami Programu „Działaj Lokalnie”, dlatego też szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnego – zachęca koordynatorka Programu Iwona Olkowicz.

Zasady rekrutacji
We wrześniu br. spośród nadesłanych zgłoszeń około 10 organizacji (kandydatów na ODL), przejdzie do drugiego etapu rekrutacji. Będzie to spotkanie z zespołem powołanym przez PAFW i ARFP służącemu poznaniu bliżej potencjału organizacji i planu uruchomienia konkursu. W drugim etapie ostatecznie wybranych zostanie 3-5 organizacji, które w listopadzie 2015 przejdą cykl szkoleń poświęconych prowadzeniu lokalnych programów grantowych w ramach „Działaj Lokalnie”. Począwszy od 2016 roku nowe ODL będą corocznie realizowały lokalne konkursy grantowe wspólnie z obecnymi członkami Sieci ODL.  Ponadto w lipcu PAFW i ARFP uruchomią pilotażowo nabór na tzw. Afiliowane ODL.

 

Czym są ODL-e?
Ośrodki Działaj Lokalnie (60 w całej Polsce) to wyłaniane w otwartych konkursach stowarzyszenia oraz fundacje organizujące konkursy grantowe dla mniejszych organizacji i grup nieformalnych. Jednocześnie pozyskują dodatkowe fundusze na dotacje lokalne, przekazują pieniądze na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem. Wśród osób będących w składzie komisji grantowych są niezależne autorytety i darczyńcy. Gwarantuje to, że dotacje przyznawane są organizacjom i grupom nieformalnym, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców. Wspólnym mianownikiem wspieranych inicjatyw jest dobro wspólne oparte na lokalnej aktywności oraz angażowaniu do projektów różnych środowisk i partnerów. Jak mówi Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju filantropii w Polsce: 15 lat temu wyszliśmy z założenia, że „z bliska widać lepiej” i powierzyliśmy przeprowadzenie małych konkursów grantowych lokalnym organizacjom, które znają najlepiej potrzeby i zasoby swoich społeczności. Wiedzą, jak dotrzeć do naprawdę potrzebujących, kogo wesprzeć, z kim współpracować.

 

 

 

O „Działaj Lokalnie”
Działaj lokalnie” to niezwykłe projekty, pełne wyobraźni, nowych idei, powstające w małych miastach i wsiach. W działania włączają się  obywatele, wspierają je samorządy lokalne, przedsiębiorcy. Zmienia się życie całych społeczności. Poprzez wspieranie projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do  budowania kapitału społecznego. Działania kierowane są przede wszystkim do mieszkańców miejscowości liczących do około 20 tysięcy osób.

 

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Więcej informacji oraz lista ODL na www.dzialajlokalnie.pl

Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku

 

 

 

 

Społeczeństwo się starzeje. Wkrótce na rynku pracy będzie brakować wysoko kwalifikowanych pracowników. Nawet, jeśli dotychczas stosowane strategie zarządzania świetnie się sprawdzały, to teraz ich skuteczność może być wątpliwa. Co zrobić, żeby zmiany nie utrudniły prowadzenia biznesu? Jak w nowych warunkach zdobyć przewagę nad konkurentami?

 

Akademia Rozwoju Filantropii oraz Konfederacja Lewiatan zapraszają pracodawców z Mazowsza, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na konferencję 19 czerwca 2015 r. do Zespołu Rezydencji Belweder Klonowa, ul. Flory 2, Warszawa


Jak mówią organizatorzy: Chcemy się wspólnie zastanowić, gdzie szukać szansy na rozwój firmy i jej pracowników. Zaprezentujemy też narzędzia, które pozwolą przekuć zagrożenia demograficzne w trwały element sukcesu firmy.


Gospodarzem spotkania jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, która w ramach projektu „ACTIV 50 ” przygotowała i przedstawi najnowszy podręcznik zarządzania wiekiem. Partnerem i współgospodarzem konferencji jest Konfederacja Lewiatan.

PROGRAM


10.00 – 10.30
Rejestracja uczestników

 

10.30 – 10.45
Otwarcie konferencji
Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

 

10.45 - 11.00
"Jak administracja wspiera pracodawców w zarządzaniu wiekiem? Program „Solidarność Pokoleń. Działania na rzecz aktywizacji osób 50”
Małgorzata Sarzalska, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

11.00 – 12.00
Zarządzanie wiekiem – narzędzia i sposoby ich wykorzystania prezentacja podręcznika dla MŚP
Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - moderator
Małgorzata Sarzalska, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dyskusja z udziałem pracodawców

12.00 – 12.15
Przerwa kawowa

 

12.15 - 13.00
Jak wykorzystać Krajowy Fundusz Szkoleniowy do rozwoju kompetencji dojrzałych pracowników?
Grzegorz Baczewski, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy, Konfederacja Lewiatan - moderator
Aleksander Drzewiecki, Prezes Zarządu, House of Skills
Hanna Świątkiewicz-Zych, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dyskusja z udziałem pracodawców

13.00 - 13.45
Co firmy zyskują zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami?
Małgorzata Lelińska, Zastępczyni Dyrektorki Departamentu Funduszy, Konfederacja Lewiatan - moderatorka
Alina Wojtowicz-Pomierna, Zastępca Dyrektora Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Renata Cięszczyk, specjalista d/s rynku pracy, Fundacja Aktywizacja

 

13.45 – 14.00
Podsumowanie


14.00 – 14.30
Lunch

 

 

 

Magdalena Tulli, Maja Komorowska i Wiesław Myśliwski to tylko kilku ze znakomitych gości Imienin Inki. 16 czerwca w Pałacu Staszica odbędzie się na wyjątkowy wieczór, w czasie którego Maja Komorowska zaprezentuje fragment eseju prof. Aliny Brodzkiej-Wald. Poznamy również laureatów III edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepszą pracę doktorską z dziedziny humanistyki, poświęconą współczesności. Imieniny Inki poprowadzi dziennikarka Joanna Szczęsna.

Zwycięską pracę doktorską wybrała Kapituła Konkursu, w skład której weszli  przedstawiciele środowiska humanistów : prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska, prof. Grażyna Borkowska, prof. Jan Kordys i  prof. Marek Zaleski pracujący w Instytucie Badań Literackich PAN, dr Tomasz Żukowski, adiunkt w tymże Instytucie oraz dr hab. Wincenty Cesluk-Grajewski - pracownik Instytutu Literatury Polskiej UW. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

O Konkursie

Konkurs, w którym przyznawana jest Nagroda im. Inki Brodzkiej-Wald za pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki, prowadzony jest od 2013 roku. Biorą w nim udział autorzy prac obronionych w roku poprzedzającym ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu. W minionych dwóch edycjach nagrody otrzymało 6 osób, 3 zostały wyróżnione. Nagrody są finansowane z Funduszu Wieczystego założonego przez przyjaciół zmarłej w 2011 roku prof. Alinki Brodzkiej Wald przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Sylwetka prof. Aliny Brodzkiej-Wald

Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego. W 1949 roku opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł.  Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne. W 1952 roku uzyskała magisterium, w 1960 - doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966 - stopień doktora  habilitowanego. W 1989 roku została profesorem zwyczajnym. Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych. Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści mają szanse zdobyć nagrodę za obronioną w 2014 r. pracę doktorską dotyczącą współczesności. Jako jurorka programu stypendialnego POLITYKI "Zostańcie z nami!" od samego początku jego istnienia - wskazywała do nagród naukowych najzdolniejszych młodych języko- i literaturoznawców, okazując im także prywatnie swoje zainteresowanie i życzliwość.

 

Więcej informacji na: www.funduszwieczysty.pl  

 

T-Mobile Polska, Radisson Blu Hotel Kraków, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, Transition Technologies, DB Schenker Logistics, Bayer i Piekarnia RYNEK to tegoroczni laureaci Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Nagrody przyznano 26 maja br. podczas Gali Finałowej w Warszawie, objętej Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej – Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

 

W kategorii Projekt społeczny – duża firma nagrodę, dzięki głosowaniu internautów, otrzymała T-Mobile Polska S.A., m.in. za akcję „Pomoc mierzona kilometrami” - program CSR, w którym każdy może wesprzeć niepełnosprawne ruchowo dzieci. Wystarczy być aktywnym fizycznie i korzystać ze smartfona. Podczas pierwszej edycji akcji, dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy wspólnie pokonali 40 milionów kilometrów, firma przekazała na rehabilitację i protezy dla podopiecznych fundacji TVN „Nie jesteś sam” milion złotych. Jako Projekt społeczny - średnia firma internauci wybrali Radisson Blu Hotel Kraków (UBM – HPG Sp. z o. o.). Hotel od początku swojego istnienia angażuje się w akcje społeczne. Jedną ze wspieranych instytucji jest Dom Małego Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie, związany z Fundacją dla Dzieci "Uśmiech Dziecka". Z kolei Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy (DTBJ) angażuje się społecznie wspierając Stowarzyszenie Gwara Warszawska w organizacji plenerowego "Kina pod Minogą", warsztatów gwary warszawskiej, koncertów kapeli podwórkowej i przedstawień teatralnych. Za to m.in. internauci nagrodzili firmę w kategorii Projekt społeczny - mała firma.

 

Głosujący przez internet wybrali również zwycięzcę w kategorii Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu. Laureatem została polska firma Transition Technologies S.A. od wielu lat zaangażowana w działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym z projektów rozwijanych w ramach CSR jest „Seeing Assistant” dedykowany osobom niewidomym i słabowidzącym. Aktualnie jest to pakiet 6 aplikacji dostępnych na całym świecie i  działających na urządzeniach mobilnych firmy Apple. Ich użycie pozwala  przezwyciężać problemy osób z poważnymi dysfunkcjami narządu wzroku. Ostatnim laureatem wybranym przez internautów jest DB Schenker Logistics, zwycięzca w kategorii Wolontariat pracowniczy. Firma aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, prowadzi program wolontariatu pracowniczego „Czas Pomagania w DB Schenker Logistics”, inspirując swoich pracowników i partnerów biznesowych do działania na rzecz lokalnych społeczności. Co roku odbywają się dwie edycje programu – „Zielony Czas Pomagania” w okresie wiosenno-letnim i „Świąteczny Czas Pomagania” w okresie bożonarodzeniowym.

 

W dwóch pozostałych kategoriach zwycięzców wybrała Kapituła Konkursu. Za Strategię społecznego zaangażowania tytuł „Dobroczyńca Roku 2015” otrzymał Bayer Sp. z o.o. Firma prowadzi program popularyzacji nauki Making Science Make Sense. Jego elementem jest m.in. „Salon multimedialny BayLab”, w którym organizowane są spotkania popularyzujące naukę, m.in. w formule warsztatów dla szkół. W 2014 program rozszerzono familijne spotkania - „Naukowe Czwartki”. Wśród tematów spotkań są m.in. profilaktyka chorób układu krążenia, profilaktyka okulistyczna, a także zajęcia dotyczące roślin uprawnych, witamin oraz zdrowia zwierząt domowych. Dotychczas w spotkaniach udział wzięło 3 500 uczestników. Udział w zajęciach jest bezpłatny. W kategorii Zaangażowanie lokalne Kapituła nagrodziła Piekarnię RYNEK. Firma razem z Żywiecką Fundacją Rozwoju stworzyła projekt „Bułka z pasją”. Pod tą nazwą w sieci sklepów piekarni i współpracujących z piekarnią sprzedawana jest codziennie świeża, ciepła bułka z której zysk ze sprzedaży przekazywany jest na rzecz Funduszu Stypendialnego wspierającego rozwój pasji mieszkańców Żywiecczyzny.

 

 

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 18 lat towarzyszy dużym i małym firmom, promuje te najbardziej odpowiedzialne i zachęca do pójścia w ich ślady.Jak mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: Konkurs stoi na progu dojrzałości. Większą dojrzałością wykazują się także firmy biorące udział w Konkursie, prezentując coraz bardziej przemyślane, rozważne, systematyczne działania społecznie zaangażowane. W tym roku szczególnie bliskie są nam małe firmy, gdyż po raz pierwszy wyodrębniliśmy dla nich osobną kategorię. To właśnie firmy z sektora MŚP są największym pracodawcą w Polsce i dlatego tak ważna jest ich rola w społeczeństwie.

 

Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem tegorocznej edycji jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor – firma EY. Partnerem merytorycznym Konkursu i opiekunem kategorii „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu” jest firma Orange. Partnerem technologicznym Konkursu jest Code&Pepper. Konkurs organizowany pod patronatem PARP. Partnerami wspierającymi są: Business Centre Club, Konfederacja „Lewiatan”, Pracodawcy RP, Związek Firm PR, UNGC, Freshmail. Patroni medialni: Manager, PURPOSE, CSRinfo.org, CRnavigator, Marketing przy kawie, ngo.pl, kampaniespoleczne.pl, odpowiedzialny biznes.pl, Businesswoman&life, PRoto.

 

Więcej o konkursie w raporcie do pobrania na www.dobroczyncaroku.pl oraz www.facebook.com/DobroczyncaRoku

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się