News

W tym roku wszystkie osoby, którym bliskie są idee działania Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna mogą przekazać 1% swojego podatku na stypendia jego imienia:

Więcej informacji o działaniach Funduszu www.funduszwieczysty.pl

Kto może chcieć poświęcić swój wolny czas innym? Ten, komu zależy na wspólnych przeżyciach. Dokładnie taki ma być „Wolontariat Rodzinny - lokalnie”. Właśnie ruszył nabór wniosków do programu Fundacji PZU realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizacje i instytucje społeczne mogą zdobyć grant w wysokości do 7 tys. zł na realizację projektu angażującego całe rodziny. Nabór potrwa do końca miesiąca. Więcej informacji na stronie www.wolontariatrodzinny.pl

 

 

 

To już II edycja programu, w 2014 roku w 18 nagrodzonych, najbardziej wartościowych projektach polskie rodziny zmieniały lokalne społeczności na lepsze. „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” to okazja do współdziałania całego lokalnego środowiska – rodzin, organizacji i instytucji samorządowych. Chcemy wspierać pozytywną zmianę w społecznościach lokalnych. Zmianę, której motorem napędowym będzie właśnie rodzina – przekonuje Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. – Rodzina to najwyższa wartość. Zawsze i wszędzie powinna przecież stanowić oparcie dla nas. W domu, w pracy, ale także wtedy, gdy chcemy nieść pomoc innym – dodają przedstawiciele Fundacji PZU.

W mediach masowych aż roi się od superbohaterów, którzy coś wyremontowali, albo kupili okazyjnie. My chcemy pokazać, że dzieci mogą być dumne z rodziców, a rodzice z dzieci, bo wspólnie komuś lub w jakiejś sprawie pomogli. Bo wspólnie starali się naprawić nie zawsze przecież perfekcyjny świat. Chcemy pokazać, jak ważna jest rodzina. Zawsze. Nie tylko po pracy lub w niedzielę – tłumaczy Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor Fundacji PZUWnioskodawcami są organizacje, ale dla nas wszystkich najważniejsze jest by przekonać te wszystkie fantastyczne rodziny, by pokazały swą moc, by swym ciepłem i energią podzieliły się z innymi.  Takie przykłady są najbardziej inspirujące. Wystarczy aby  tylko znalazł się ten pierwszy odważny i pomysłowy: zaangażowana społecznie mama, przedsiębiorczy tata lub niesamowicie skuteczna lokalna organizacja. My chcemy Was wesprzeć w realizacji pomysłów, ale to Wy macie to co jest kluczem - silną rodzinę! – podkreśla Izabela Rakuć-Kochaniak.


Zapraszamy do kontaktu!

Beata Borowiecka, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

W związku z realizacją projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Starostwo Powiatowe w Nidzicy i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce poszukują osoby na stanowisko doradcy/konsultanta dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) z zakresu wdrażania modelu regrantingu.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Doradca lokalny odpowiedzialny będzie za wykonywanie następujących zadań:

a.       doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw) w zakresie wdrażania mechanizmu regrantingu według modelu przygotowanego w ramach projektu,

b.      kandydat na doradcę musi zgłosić ofertę udzielenia doradztwa dla przynajmniej 10 jednostek samorządu terytorialnego (wskazując je w ofercie) z następujących  województw:

1)         województwo dolnośląskie,

2)         województwo kujawsko pomorskie,

3)         województwo lubuskie,

4)         województwo podlaskie,

5)         województwo łódzkie,

6)         województwo mazowieckie,

7)         województwo opolskie,

8)         województwo pomorskie,

9)         województwo śląskie,

10)     województwo wielkopolskie,

11)    województwo zachodniopomorskie.

 

c.       organizowanie spotkań doradczych dla pracowników jst (gmin, powiatów, województw) z zakresu wdrażania mechanizmu regrantingu według modelu przygotowanego w ramach projektu,

d.      wsparcie jst przy realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 oraz planowaniu programu współpracy na 2016 rok (maksymalnie 2 osobodni doradztwa na jst).

 

 

Termin wykonania zamówienia

15.02.2015 – 15.03.2015

 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu

Osoba ubiegająca się o stanowisko eksperta lokalnegomusi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania powierzonych zadań oraz spełniać poniższe wymagania:

1)      wykształcenie wyższe,

2)      co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego i/lub w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

3)      wiedza w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych,

4)      wiedza i doświadczenie w zakresie współpracy samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych i ich współpracy z samorządami terytorialnymi.

5)      Doświadczenia w zakresie doradztwa i/lub szkoleń dotyczących regrantingu

 

 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków:

 

1. CV zawierające:

§  informacje potwierdzające wymagane wykształcenie, opisane w p. 1 (nazwa uczelni, uzyskany tytuł),

§  informacje potwierdzające doświadczenie opisane w p. 2: temat doradztwa/szkolenia, adresat, miejsce świadczenia usług, okres świadczenia usług.

§  Informacje potwierdzające posiadaną wiedzę, opisaną w p. 3 - 4; mogą być to kursy/szkolenia (nazwa kursu/szkolenia, nazwa organizatora, zakres, okres realizacji), wyciąg z suplementu do dyplomu (nazwa przedmiotu i uzyskany stopień) lub udział w projektach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i ich współpracy z samorządami terytorialnymi (tytuł projektu, realizator, okres realizacji, funkcja w projekcie, zakres odpowiedzialności).

§  Informacje potwierdzające doświadczenie opisane w p. 5: temat doradztwa/szkolenia, adresat, miejsce świadczenia usług, okres świadczenia usług.

2. Wypełniony Załącznik 1 do zapytania ofertowego.

3. Wypełniony załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do  10 lutego 2015 roku.

Projekt "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

POBIERZ FORMULARZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Dnia 17 lutego 2015 r. w siedzibie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce odbyło się spotkanie, którego celem było dokonanie wyboru doradców/konsultantów lokalnych dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw) z zakresu wdrażania mechanizmu regrantingu według modelu przygotowanego w ramach projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie".

W załączeniu zamieszczamy protokół z wyboru doradców.

W związku z realizacją projektu "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce poszukuje wykonawcy usługi polegającej na organizacji 4 konferencji upowszechniających regranting w miastach: Katowice, Kraków, Gdańsk, Poznań.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Celem projektu jest upowszechnienie regrantingu – mechanizmu, umożliwiającego  samorządom zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom zewnętrznym, np. organizacjom pozarządowym.
W ramach projektu wypracowany został modelowy mechanizm regrantingu, który upowszechniany będzie w całej Polsce. Modelowy mechanizm regrantingu opisany został w podręczniku
pt. „Podręcznik regrantingu, czyli jak wdrażać mechanizm regrantingu w samorządach gminnych
i powiatowych”.
Liderem Projektu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a partnerami: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, Starostwo Powiatowe w Nidzicy oraz Miasto Biłgoraj.

 

ZAMAWIAJACY:

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6

00-590 Warszawa

Tel. 022 622 01 22

 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego w przypadku nieotrzymania środków finansowych na realizację zamówienia.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1.       Przedmiot zamówienia:

Zorganizowanie 4 konferencji: w Katowicach, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. W każdej konferencji uczestniczyło będzie 60 osób – przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji samorządowych i samorządów.

 

2.       Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

 

3.       Szczegółowy opis zadań:

 

Konferencje odbędą się w pierwszej połowie marca 2015 roku w Katowicach, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. Dokładne terminy Zamawiający wskaże przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. Konferencje będą trwała maksymalnie 8 godzin zegarowych, wliczając w to recepcję uczestników i lunch. Zamawiający zapewnia rekrutację uczestników na spotkania oraz program merytoryczny i moderację konferencji.

Zadaniem wykonawcy jest zapewnienie na konferencji:

a.       Miejsc, w którym odbędą się konferencje, przystosowanych do swobodnego pomieszczenia co najmniej 60 osób, położonych w centrum Katowic, Krakowa, Gdańska i Poznania i umożliwiającego dotarcie z głównego dworca PKP w ciągu 15 minut komunikacją miejską. 

§  Na miejscu powinny być dostępne dla uczestników konferencji:

Ÿ  jedna sala konferencyjna duża dla co najmniej 70 i nie więcej niż 100 osób,

Ÿ  trzy mniejsze sale konferencyjne (warsztatowe), każda dla co najmniej 20 osób i nie więcej niż 30 osób, wykorzystywane równolegle.

Ÿ  foyer i szatnia wraz z jej obsługą,

Ÿ  miejsca noclegowe dla co najmniej 15 i maksymalnie 25 uczestników konferencji.

§  Każda z czterech sal powinna:

Ÿ  umożliwiać swobodne przeprowadzenie spotkań w różnych ustawieniach stołów: podkowa – kinowy – kawiarniany,

Ÿ  posiadać ogrzewanie i klimatyzację, których użytkowanie nie powoduje hałasu mogącego zakłócić komfort uczestników konferencji,

Ÿ  posiadać sprzęt komputerowy przystosowany do wyświetlania filmu
w wersji HD,

Ÿ  posiadać projektor multimedialny wraz z nagłośnieniem przystosowany do wyświetlania filmu w wersji HD,

Ÿ  posiadać ekran podłączony do sprzętu komputerowego oraz rzutnika multimedialnego do wyświetlania filmu w wersji HD,

Ÿ  posiadać stół dla prelegentów, przy czym na dużej sali stół powinien być przeznaczony dla 5 osób, w małych salach dla 3 osób,

Ÿ  posiadać mikrofony bezprzewodowe wraz z nagłośnieniem, dla dużej sali minimum 3 mikrofony, dla każdej małej sali co najmniej 2,

Ÿ  posiadać flipchart wraz z kartami i mazakami,

Ÿ  posiadać stoły i miękkie krzesła.

§  Wyżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny i stanowić stały element wyposażenia sal.

§  Sale nie mogą posiadać elementów wnętrza lub wyposażenia, które utrudniać będą odbiór konferencji przez jej uczestników.

§  Foyer powinno umożliwić organizację przerw kawowych i lunchu (szwedzki stół) dla uczestników konferencji. Jeżeli nie jest to możliwe, to wykonawca zapewni inną salę, w której będą mogły odbyć się przerwy kawowe i lunch.

§  W miejscu konferencji powinien być dostępny parking z co najmniej 30 miejscami parkingowymi dla uczestników konferencji.

§  Miejsce konferencji powinno być dostępne dla organizatorów w dniu konferencji od godziny 8:00 do godziny 17:00.

b.      organizacyjno-technicznej obsługi sal,

c.       stołu recepcyjnego we foyer, przy którym swobodnie zmieszczą się 3 osoby,

d.      cateringu dla 70 osób, w którego skład wejdą:

§  stały serwis kawowy: kawa, herbata, woda, soki, owoce, tartinki, ciasteczka, dostępne dla uczestników w sali lub przy wejściu do niej,

§  lunch: dania gorące: zupa + II danie, deser,

§  obsługa kelnerska,

§  zastawa stołowa i sztućce inne niż papierowe i plastikowe,

§  stoliki koktajlowe lub stoły lunchowe.

e.      noclegu ze śniadaniem dla co najmniej 15 i maksymalnie 25 uczestników konferencji w pokojach jednoosobowych w obiekcie o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę nazwisk gości do celu zakwaterowania
w hotelu.

f.        Wszystkie sale, w których odbędzie się konferencja oraz pokoje hotelowe muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

g.       Wszystkie sale muszą spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom, w których będą prowadzone zajęcia.

h.      Oferent jest zobowiązany wyrazić zgodę na oznakowanie sal, m.in. naklejenie/rozwieszenie informacji o realizowanym szkoleniu oraz jego współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miejscach ogólnie dostępnych, widocznych (np. drzwi, postawienie tablic informacyjnych, roll-up).

 

4.       Warunki realizacji zamówienia:

a.       Zamawiający dostarczy Wykonawcy agendę konferencji we wspólnie uzgodnionym terminie.

b.      Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym szczegóły realizacji usługi, m.in. menu. Usługa może zostać zrealizowana tylko po uprzedniej akceptacji szczegółowych założeń realizacji usługi przez Zamawiającego.

c.       Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są do rzetelnej i terminowej jego realizacji.

 

5.       Wymagania dotyczące Wykonawcy:

a.       Realizacja w okresie ostatnich 2 lat co najmniej trzech konferencji dla liczby osób większej niż 70.

b.      Dysponowanie zasobami zapewniającymi realizację zamówienia.

 

6.       Kryteria wyboru oferty:

 

a.       Realizacja podobnych zamówień (30%)

b.      Cena (70%)

 

7.       Sposób przyznawania wag procentowych za spełnianie kryteriów:

 

a.       Kryterium realizacja podobnych zamówień (30%)

Wz = ZO/ZMAX * 30%

Gdzie:

Wz – waga procentowa za kryterium realizacji podobnych zamówień: konferencji dla co najmniej 70 osób zrealizowanych w ostatnich pięciu latach

ZO – liczba zrealizowanych podobnych zamówień znajdujących się w złożonej ofercie (zał. 3)

ZMAX – największa liczba zrealizowanych podobnych zamówień, która zaproponowana została w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

b.      Kryterium: cena (70%)

WC = CMIN/CO *70%

                 Gdzie:

WC – waga procentowa za kryterium cena

CO – cena brutto oferty (zał. 2)

CMIN – najniższa cena brutto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 

8.       Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

9.       Informacje dotyczące składania ofert:

§  Wykonawca składa Zamawiającemu:

- oświadczenie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania,

- ofertę Wykonawcy (Załącznik nr 2 do zapytania) wraz ze zdjęciami proponowanych miejsc,

-  wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 3 do zapytania).

 

§  Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy przesłać e-mailem najpóźniej do dnia
10 lutego 2015 roku, do godziny 13:00, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§  Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest Marzena Kacprowicz, tel.: 22 622 01 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

POBIERZ FORMULARZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się