News

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce do 28 lutego 2015 r. czeka na zgłoszenia prac doktorskich z dziedziny humanistyki, poświęconych współczesności, obronionych w 2014 roku.


W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to: prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, prof. Jan Kordys  i  prof. Marek Zaleski pracujący w Instytucie Badań Literackich PAN oraz dr Tomasz Żukowski, adiunkt w tymże Instytucie. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.


Sylwetka prof. Aliny Brodzkiej-Wald
Alina Brodzka-Wald pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych historyków i teoretyków literatury. Ta rodowita warszawianka urodziła się 11 listopada 1929 roku w rodzinie inteligenckiej pochodzenia żydowskiego. W Warszawie ukończyła szkołę powszechną, tajne komplety gimnazjalne. Razem z bratem i rodzicami udało jej się przetrwać okupację. Po zakończeniu wojny kontynuowała naukę w liceum w Łodzi, potem na polonistyce Uniwersytetu Łódzkiego. W 1949 roku opublikowała w „Polonistyce” pierwszy artykuł.  Rok później wróciła do rodzinnego miasta i rozpoczęła pracę w Instytucie Badań Literackich PAN, z którym była związana do końca życia, pełniąc funkcje formalne i nieformalne. W 1952 roku uzyskała magisterium, w 1960 - doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1966 - stopień doktora  habilitowanego. W 1989 roku została profesorem zwyczajnym. Alina Brodzka-Wald wypromowała liczne grono doktorów, kierowała wieloma przedsięwzięciami badawczymi. Jak wspominają Jej uczniowie, przyjaciele i współpracownicy, była osobą o wielkiej erudycji i niewiarygodnym wyczuciu cudzej indywidualności - ukształtowała wielu badaczy, historyków, krytyków średniego i młodego pokolenia. Laureaci i finaliści Olimpiady Polonistycznej, doktoranci i przyjaciele, współpracownicy i młodzi badacze zawsze mogli liczyć na pomoc i radę Inki. Pomagała w rozwiązywaniu spraw zawodowych i życiowych. Teraz, dzięki funduszowi wieczystemu Jej imienia, młodzi zdolni humaniści mają szanse zdobyć nagrodę za obronioną w 2014 r. pracę doktorską dotyczącą współczesności.

 

Nabór zgłoszeń w III edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z wersją elektroniczną pracy i autoreferatem należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty należy przesłać także na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa. Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki:
•    opinie recenzentów,
•    inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 czerwca 2015 r.

Więcej informacji (w tym wniosek i regulamin do pobrania): funduszewieczyste.pl


Kontakt:
Emilia Dmochowska
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
tel.  22 622 01 22 (wew. 16)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Chcesz podziękować firmie, która w minionym roku wspierała Twoją organizację? A może Twoja firma angażowała się społecznie i zrobiła coś dobrego dla innych? Wiemy, że w Polsce jest coraz więcej małych i dużych firm, które mają głowę do pomagania, współpracują z organizacjami pozarządowymi albo rozwijają wolontariat pracowniczy. Chcemy, żeby dowiedziała się o tym cała Polska, bo firmy, które nie siedzą z założonymi rękami to przykłady godne naśladowania. Na złożenie wniosku masz jeszcze tydzień - nabór został przedłużony do 20 stycznia.

 

Nie wiesz jeszcze, w której kategorii złożyć wniosek? Kilka podpowiedzi poniżej:


•    Działalność Twojej organizacji wspierała firma? - zgłoś ją w kategorii "Projekt społeczny";
•    Twoja firma ma szeroki wachlarz działań społecznie zaangażowanych? - zgłoś ją w kategorii "Strategia społecznego zaangażowania";
•    W firmie, w której pracujesz jest ciekawy program wolontariatu pracowniczego? - wypełnij wniosek w kategorii "Wolontariat pracowniczy";
•    Twoja organizacja uczestniczy w programie "Działaj Lokalnie" i otrzymała wsparcie od firmy? - nominuj tę firmę w kategorii "Zaangażowanie lokalne";
•    Firma, w której pracujesz silnie wykorzystuje nowoczesne technologie w swojej działalności społecznej? - wyślij wniosek w kategorii "Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu"

 

Wypełnij wniosek na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl - pamiętaj, że masz czas jeszcze do 20 stycznia!

 

W razie pytań, skontaktuj się z nami pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i listą najczęściej zadawanych pytań.

Laureatów Konkursu poznamy na uroczystej Gali Finałowej w maju 2015 roku! Wkrótce odbędzie się losowanie zaproszeń wśród Internautów - jeśli chcesz wiedzieć więcej, obserwuj nas na facebooku.


Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem tegorocznej edycji Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor - firma EY.


Partnerem technologicznym jest Code&Pepper. Konkurs wspierają: Konfederacja „Lewiatan”, Business Centre Club, Pracodawcy RP, United Nations Global Compact Poland, Związek Firm Public Relations, Orange, Freshmail. Patronami medialnymi tegorocznej edycji są: Magazyn Manager, Purpose, CSRinfo.org, odpowiedzialnybiznes.pl, kampaniespołeczne.pl, ngo.pl, Proto, CRnavigator, Marketing przy kawie, BussinessWomen&Life. Patronem Konkursu jest PARP

Bal Charytatywny „Gwiazd Dobroczynności” to wielkie święto wszystkich laureatów i nominowanych oraz organizacji pozarządowych, które zgłosiły Gwiazdy do Plebiscytu. Bal ma charakter dobroczynny. Cały dochód przekazywany jest na Fundusz Gwiazd Dobroczynności, dzięki czemu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce może wspierać cenne inicjatywy społeczne oraz promować działania dobroczynne Gwiazd. Przede wszystkim jednak, jego celem jest uhonorowanie gwiazd angażujących swój czas, energię i pieniądze w pomoc innym, bardzo tego potrzebującym.Więcej informacji na www.gwiazdydobroczynnosci.pl

 

 

 

 

 

Na cały kolejny rok życzymy wielu inspiracji i sił do pomagania!

 

Popularyzacja współpracy samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w formie kontraktowania zadań publicznych, to główny cel konferencji „Kontraktowanie zadań samorządu organizacjom pozarządowym sposobem na zwiększenie aktywności obywatelskiej i skuteczności działań administracji publicznej”, która odbyła się 9 grudnia 2014 r. w Warszawie. W programie znalazły się dobre przykłady współpracy w zakresie regrantingu, inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego, wymiana doświadczeń oraz wspólne rozmowy o tym, jak można skutecznie i efektywnie wykorzystywać te instrumenty w realizacji zadań publicznych. Honorowym patronatem konferencję objął  Minister Pracy i Polityki Społecznej pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Specjalnymi gośćmi konferencji byli: pan Henryk Wujec, doradca prezydenta RP, pan Zbigniew Rękas, zastępca prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz pan Piotr Choroś, kierownik referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej Miasta Lublin, członek Lubelskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Konferencję poprowadził pan Tomasz Schimanek, polityk społeczny, ekspert ds. kontraktowania zadań publicznych. Gościem konferencji był także Senator RP Witold Gintowt-Dziewałtowski, który zachęcał przedstawicieli samorządów do wdrażania instrumentów współpracy  przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Obecnie wiele samorządów coraz bardziej interesuje się partycypacyjnymi instrumentami zarządzania środkami publicznymi. Dobrą praktyką staje się konsultowanie z mieszkańcami budżetu i włączanie ich w proces decyzyjny, a także angażowanie w realizację zadań publicznych. Ważną rolę odgrywają przy tym organizacje pozarządowe. Jak mówił Henryk Wujec: „Mamy system demokratyczny, który zobowiązuje do uczestnictwa, do podziału, a także do dawania możliwości. Wydaje mi się, że jest to trwała tendencja wśród mieszkańców.”
Od 2010 roku Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozwala samorządom zlecać prowadzenie konkursów dotacyjnych organizacjom pozarządowym. Mechanizm, w którym samorząd lub inna instytucja znajduje pośrednika w dystrybucji dotacji, nazywany jest regrantingiem. Z powodzeniem stosowany jest od kilku lat przez organizacje pozarządowe, na przykład w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Samorządy dotychczas wykorzystują go w niewielkim stopniu. Dlatego Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce od 2012 roku upowszechnia wiedzę na temat regrantingu, a w tym roku opracowała modelową procedurę jego stosowania, zawartą w dwuczęściowym podręczniku, który wraz z filmem jest dostępny na stronie internetowej: www.filantropia.org.pl

Korzyści dla wielu

Wprowadzenie regrantingu wiąże się z licznymi korzyściami. Dla mieszkańców danego terenu to przede wszystkim więcej dobrych projektów odpowiadających na ich potrzeby i więcej pieniędzy przeznaczonych na projekty realizowane w społeczności lokalnej. Dla organizacji pozarządowych realizujących te projekty to łatwiejszy dostęp do samorządowych dotacji, a dla organizacji pozarządowych będących operatorami konkursów samorządowych to prestiż, uznanie, zaufanie oraz możliwość pokrycia kosztów stałych prowadzonej działalności. Dla samorządów to przede wszystkim zmniejszenie obciążeń organizacyjnych i ludzkich związanych z przeprowadzeniem otwartych konkursów ofert, monitorowaniem i rozliczeniem wykorzystania przyznanych dotacji oraz budowanie dobrego wizerunku. Regranting umożliwia nie tylko skuteczniejsze i efektywniejsze wydatkowanie samorządowych pieniędzy – stwierdza Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, specjalista ds. regrantingu – ale stymuluje również aktywność obywatelską, wzmacnia współpracę samorządów i organizacji pozarządowych, a także daje znakomite możliwości zaproszenia do tej współpracy innych partnerów, np. lokalnych przedsiębiorców.

 

W trakcie konferencji został także zaprezentowany model regrantingu, który w sposób kompleksowy opisuje procedury przygotowania, wdrożenia i oceny jego mechanizmu.  Więcej informacji na temat mechanizmu regrantingu na stronie http://www.filantropia.org.pl/newsy/229-podr%C4%99cznik-regrantingu-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-i-do-pobrania

 

Kontakt: Dorota Stronkowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 22 622 01 22 wew. 24

 

Galeria zdjęć: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153018803692240.1073741846.134444952239&type=3

 

 

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się