News

Popularyzacja współpracy samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w formie kontraktowania zadań publicznych, to główny cel konferencji „Kontraktowanie zadań samorządu organizacjom pozarządowym sposobem na zwiększenie aktywności obywatelskiej i skuteczności działań administracji publicznej”, która odbyła się 9 grudnia 2014 r. w Warszawie. W programie znalazły się dobre przykłady współpracy w zakresie regrantingu, inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego, wymiana doświadczeń oraz wspólne rozmowy o tym, jak można skutecznie i efektywnie wykorzystywać te instrumenty w realizacji zadań publicznych. Honorowym patronatem konferencję objął  Minister Pracy i Polityki Społecznej pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Specjalnymi gośćmi konferencji byli: pan Henryk Wujec, doradca prezydenta RP, pan Zbigniew Rękas, zastępca prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz pan Piotr Choroś, kierownik referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej Miasta Lublin, członek Lubelskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Konferencję poprowadził pan Tomasz Schimanek, polityk społeczny, ekspert ds. kontraktowania zadań publicznych. Gościem konferencji był także Senator RP Witold Gintowt-Dziewałtowski, który zachęcał przedstawicieli samorządów do wdrażania instrumentów współpracy  przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Obecnie wiele samorządów coraz bardziej interesuje się partycypacyjnymi instrumentami zarządzania środkami publicznymi. Dobrą praktyką staje się konsultowanie z mieszkańcami budżetu i włączanie ich w proces decyzyjny, a także angażowanie w realizację zadań publicznych. Ważną rolę odgrywają przy tym organizacje pozarządowe. Jak mówił Henryk Wujec: „Mamy system demokratyczny, który zobowiązuje do uczestnictwa, do podziału, a także do dawania możliwości. Wydaje mi się, że jest to trwała tendencja wśród mieszkańców.”
Od 2010 roku Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozwala samorządom zlecać prowadzenie konkursów dotacyjnych organizacjom pozarządowym. Mechanizm, w którym samorząd lub inna instytucja znajduje pośrednika w dystrybucji dotacji, nazywany jest regrantingiem. Z powodzeniem stosowany jest od kilku lat przez organizacje pozarządowe, na przykład w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Samorządy dotychczas wykorzystują go w niewielkim stopniu. Dlatego Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce od 2012 roku upowszechnia wiedzę na temat regrantingu, a w tym roku opracowała modelową procedurę jego stosowania, zawartą w dwuczęściowym podręczniku, który wraz z filmem jest dostępny na stronie internetowej: www.filantropia.org.pl

Korzyści dla wielu

Wprowadzenie regrantingu wiąże się z licznymi korzyściami. Dla mieszkańców danego terenu to przede wszystkim więcej dobrych projektów odpowiadających na ich potrzeby i więcej pieniędzy przeznaczonych na projekty realizowane w społeczności lokalnej. Dla organizacji pozarządowych realizujących te projekty to łatwiejszy dostęp do samorządowych dotacji, a dla organizacji pozarządowych będących operatorami konkursów samorządowych to prestiż, uznanie, zaufanie oraz możliwość pokrycia kosztów stałych prowadzonej działalności. Dla samorządów to przede wszystkim zmniejszenie obciążeń organizacyjnych i ludzkich związanych z przeprowadzeniem otwartych konkursów ofert, monitorowaniem i rozliczeniem wykorzystania przyznanych dotacji oraz budowanie dobrego wizerunku. Regranting umożliwia nie tylko skuteczniejsze i efektywniejsze wydatkowanie samorządowych pieniędzy – stwierdza Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, specjalista ds. regrantingu – ale stymuluje również aktywność obywatelską, wzmacnia współpracę samorządów i organizacji pozarządowych, a także daje znakomite możliwości zaproszenia do tej współpracy innych partnerów, np. lokalnych przedsiębiorców.

 

W trakcie konferencji został także zaprezentowany model regrantingu, który w sposób kompleksowy opisuje procedury przygotowania, wdrożenia i oceny jego mechanizmu.  Więcej informacji na temat mechanizmu regrantingu na stronie http://www.filantropia.org.pl/newsy/229-podr%C4%99cznik-regrantingu-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-i-do-pobrania

 

Kontakt: Dorota Stronkowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 22 622 01 22 wew. 24

 

Galeria zdjęć: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153018803692240.1073741846.134444952239&type=3

 

 

Świat ma przed sobą wspaniałą przyszłość - tej tezy, w czasie debaty 15 grudnia w Kinotece w Warszawie, będą bronić ks. Adam Boniecki, Maria Rotkiel oraz Henryk Wujec. Przeciwko niej opowiedzą się: prof. Jacek Hołówka, Janusz Kaniewski, Ilona Łepkowska. Wydarzenie będzie kolejną debatą z cyklu "Zderzenia" organizowaną przez Towarzystwo Absolwentów Oxford i Cambridge oraz Polskie Radio RDC. Partnerami wydarzenia są Ośrodki Działaj Lokalnie, które razem z siecią kin „Kina za rogiem” zadbają, aby transmisja dotarła do lokalnych społeczności.


Przebieg debat z cyklu „Zderzenia” oparty jest na zasadach panujących w klubach dyskusyjnych Oxfordu i Cambridge. Zaproszeni mówcy, przy udziale publiczności, dyskutują nad zadaną tezą dotyczącą życia społeczno-politycznego. Debata rozpoczyna się głosowaniem, po którym następują wystąpienia obrońców i przeciwników tezy. Kolejne, zamykające spotkanie głosowanie, wskazuje zwycięzców i liczbę uczestników, którzy zmienili zdanie pod wpływem argumentacji mówców. W debacie głos może zabrać każda chętna i obecna na sali osoba, mając na wypowiedź maksymalnie 2 min.


Debata w Kinie Kinoteka w Warszawie będzie transmitowana w ogólnopolskiej sieci kin „Kino za rogiem”. Cztery z nich wesprą Ośrodki Działaj Lokalnie: Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” (kino w Urzędzie Gminy Strachówka), Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” (kino w Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach), Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” (kino w Czterdzieści Plus Restauracja i Pub Catering Piotr Balcerzak) oraz „STUK-PUK” Radzyńskie Stowarzyszenie dla Kultury (kino w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury). Ośrodki Działaj Lokalnie to organizacje, które animują lokalne społeczności, pobudzają je do działania i poruszają ważne dla nich tematy. Dzięki włączeniu sieci ODL w realizację ogólnopolskich debat oksfordzkich, z wykorzystaniem nowych technologii, mieszkańcy małych miejscowości nie tylko będą mieli okazję do spotkania, ale również wyrażenia swojego zdania na temat będący przedmiotem najbliższej debaty. Ta współpraca ma jeszcze jeden walor -  lokalna społeczność będzie ważną częścią wydarzenia na żywo prosto z Warszawy – mówi Joanna Lempart-Winnicka, Kierownik Programowy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.


Dyskusji będzie można wysłuchać również na antenie Polskiego Radia RDC. Jak mówi Grzegorz Nawrocki, współorganizator wydarzenia: Głos w dyskusji będzie mogła zabrać nie tylko każda chętna i obecna na sali osoba, ale również słuchacze RDC, którzy nie zdecydują się na osobisty udział. Dzwoniąc pod numer 22 645 56 65 w dniach 10-15 grudnia, mogą zostawić swoją opinie, dotyczącą naszej tezy. Najciekawsze wypowiedzi zostaną wyemitowane w trakcie debaty.


Transmisja na antenie RDC oraz w sieci kin „Kino za rogiem” w poniedziałek, 15 grudnia od godz. 19:00. Moderatorami dyskusji będą Ewa Wanat i Grzegorz Nawrocki. Partnerami wydarzenia są Ośrodki Działaj Lokalnie www.dzialajlokalnie.pl

 

 

 

Ukraiński Majdan czy protesty ACTA-wistów to bardzo ważny kontekst dla dzisiejszego przywództwa. Dzięki nowym technologiom pojedynczy człowiek ma większą możliwość dotarcia do większych grup, które chce zmobilizować w wybranym celu. Ludzie coraz bardziej się indywidualizują i oczekują zmiany podejścia do nich, począwszy od miejsca pracy. W Polsce niestety, w dużej części organizacji, nadal mamy strukturę folwarku. Oznacza to, że prezes realizuje model ekonoma, który batem zagania swój zespół do osiągnięcia celów. Jaki zatem powinien być współczesny przywódca? Jakie główne cechy wskazali uczestnicy wczorajszej Konferencji Koalicji „Prezesi-wolontariusze 2011” w Warszawie?

Autentyczna osobowość
Dzisiaj każde nieuczciwe postępowanie, będące próbą ogrania niewygodnej dla siebie sytuacji, skazuje lidera na porażkę – powiedział Edwin Bendyk (POLITYKA) w czasie wstępu do debaty o przywództwie w XXI wieku. Jak podkreślała Aneta Podyma (Genworth Polska), zbudowanie własnej reputacji i wiarygodności polega głównie na tym, że jak mówię, to tak robię. Jeśli nie umiem, wiem, że nie dam rady, to nie mówię, że zrobię. Zauważyła, że od dzisiejszego przywódcy oczekuje się świadomości, że jego odpowiedzialność to nie tylko firma, ale i społeczeństwo, w którym żyjemy.  Z kolei Mariusz Gaca (Orange Polska) zauważył, że kryzys przywództwa wynika z kryzysu zaufania. Dlatego też autentyczność, przestrzeganie zasad etycznych i dobra reputacja, to dziś niezbędne atrybuty przywódcy, ale nie są one, tak jak kiedyś, przypisane mu na stałe. Jak zauważył jeden z panelistów, Paweł Tomczuk (MSLGroup) w folderze wydanym z okazji Konferencji: Kiedyś z tytułu bycia szefem dostawało się duży kredyt zaufania. Dziś ludzie szybko i łatwo odrzucają tych, którym nie ufają. Może do tego doprowadzić jedna sytuacja, rozmowa, jedno wystąpienie.


Charyzma, wizja, pasja
Drugą cechą, która musi charakteryzować lidera, jest – niezmiennie - charyzma. Liczą się też wizja i pasja w angażowaniu się. Jak mówił Paweł Tomczuk: Ludziom – mam tu na myśli pracowników korporacji, firm - aby podążać za liderami, nie wystarczy już prosty cel generowania zysków. Mają podstawowe rzeczy związane z dobrobytem - smartfona, internet w domu, mnóstwo filmów. Coraz ważniejsze dla nich jest angażowanie się. Tego samego oczekują od przywódcy. Piotr Darwaj (IBM Polska), wśród kompetencji przywódcy, wyróżnił szczególnie tzw. pasję wspierania, budującą trwałe relacje i angażującą innych do działania. Zarówno on, jak i Mariusz Gaca zauważyli, że idealnym testem dla charyzmy, pasji i zaangażowania przywódcy jest wolontariat. Jak mówił Darwaj: Dzięki dzisiejszej konferencji zaczynam sądzić, że wolontariat i przywództwo to synonimy. Z kolei Mariusz Gaca stwierdził, że wolontariat to idealny test dla lidera na to, czy potrafi przekonać większą grupę do działania, to też świetny sposób dla młodych, aspirujących liderów, aby sprawdzić jak wielki mają potencjał, jest to też dobra metoda budowania swojej reputacji. Przywództwo i wolontariat są bardzo blisko siebie, można je połączyć i zrobić z tego bardzo przekonujący zestaw, korzystny dla tych, dla których wolontariat jest i dla tych, którzy w tej działalności uczestniczą – dodał.


Daje wybór
Prezes Aneta Podyma: Współczesny przywódca daje szansę swoim pracownikom na wybór działań społecznych zgodnych ze swoim charakterem i wrażliwością, słucha społeczności, które go otaczają, odpowiada na potrzeby. Według niej, współczesny przywódca ma te same atrybuty, co kiedyś, ale musiał spaść ze szczytu góry lodowej, na której się znajdował. Dziś arogancja, posiadanie jedynej słusznej „racji” nie pozwala stać się prawdziwym przywódcą.


Inteligencja informacyjna
Jak mówił Edwin Bendyk: Dobrego przywódcę charakteryzuje inteligencja informacyjna, czyli zdolność do wyciągania wniosków w sytuacji, w której nie ma pełnej informacji i podjęcie odpowiedniej decyzji, która będzie wiarygodna dla grupy, którą mobilizuje. Nie oznacza to, że musi być biegły w korzystaniu ze smartfona, komputera, aktywny na Facebooku, Twitterze. Musi wiedzieć, jak, kiedy i w jakim kontekście społecznym podjąć decyzję i umieć mądrze korzystać z informacji. W kontekście informacji i nowych technologii kontrowersję wywołał Paweł Tomczuk. Według niego ludzie, mając wokół siebie codziennie ogromną ilość komunikatów, nie są w stanie ich wszystkich zweryfikować i przetworzyć. W związku z tym przywódcą w takim świecie może być każdy. Bez względu na to, jak dziwny może być pomysł konkretnej osoby, jeśli jest ona w stanie dotrzeć do określonej grupy ludzi w jakimś kontekście i na nich wpłynąć - staje się przywódcą. Z kolei Piotr Darwaj uważa, że przywódca musi odważnie korzystać z wiedzy i słuchać swojej intuicji. Paneliści byli też zgodni, że przywódca dzieli się nie tylko informacjami, ale też sobą, tym, co w nim najlepsze, co potrafi robić najlepiej. Kluczowe wyzwanie to zbudowanie własnej reputacji i wiarygodności i otaczanie się ludźmi, którzy są dobrze poinformowani.


Usieciowienie
Przywódca w dzisiejszych czasach to już nie „Me, myself and I” – mówiła Aneta Podyma. Przywódca nie istnieje bez sieci. Pojawiła się obecnie sytuacja, kiedy to przywódca stał się częścią sieci otaczających go ludzi, sieci internetowej, kontaktów biznesowych, jest tym, który powinien prowadzić dialog, inspirować dzielić się wiedzą, na bieżąco komunikować. Co więcej - jak podkreślali paneliści i osoby prezentujące na scenie wolontariat pracowniczy w swoich firmach - w czasie akcji dobroczynnych, przywódca musi zapomnieć o hierarchii, staje się częścią wspólnego świata. Jest to niezwykle istotne, zważywszy na to, że - jak zauważyła Prezes Podyma - mamy pewien kryzys przywództwa, i dlatego coraz więcej o tym mówimy. Nawet w ostatnim czasie jest organizowanych coraz więcej wydarzeń związanych z tym tematem.


Inne konteksty
Wydarzenie Koalicji „Prezesi-wolontariusze 2011” dotyczyło również nowych technologii i ich wpływu na przywództwo. Jeden z uczestników stwierdził, że nowe technologie dają możliwość łatwego prześwietlenia ukonstytuowanych liderów. Z drugiej strony oferują ludziom z ideami, niedocenionym liderom, przywódcom nigdy niewyniesionym na piedestał niesłychanie proste narzędzia dotarcia do ludzi. Kompletnie anonimowi ludzie, którzy robią fajne, pożyteczne rzeczy, dzielą się tym, co potrafią, mając w swoim najbliższym otoczeniu zaufanie, stają się liderami i zaczynają zmieniać rzeczywistość.


Uczestnicy konferencji starali się znaleźć różnice między takimi pojęciami jak szef, lider, przywódca, manager. Elżbieta Łebkowska (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) stwierdziła, że można być świetnym szefem, a nie być przywódcą i odwrotnie. Uważa, że za przywódcą stoją wartości – to pokazuje przykład Majdanu, gdzie sygnał wypuszczony przez jednego człowieka w obronie wartości, jak się okazało ważnych dla tysięcy ludzi, wywołał rewolucję.


Jeszcze mocniejsze rozróżnienie wprowadził Prezes-wolontariusz Artur Nowak-Gocławski (ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych). Według niego lider, manager i przywódca to trzy kategorie ludzi. Lider i manager to ktoś, kto bierze odpowiedzialność za rezultat jakichś działań. Natomiast przywódca musi wziąć odpowiedzialność za los ludzi. Lider musi działać efektywnie z zespołem, a przywódca musi wziąć odpowiedzialność za świat.


II Konferencja Koalicji „Prezesi-wolontariusze 2011” odbyła się 3 grudnia 2014 r. w Warszawie. Partnerami głównymi wydarzenia byli Orange Polska, Bank Citi Handlowy oraz KGHM Polska Miedź. Patronat Honorowy sprawowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji na konferencja2014.dobrybiznes.info

FOTORELACJA

Ruszyła XVIII edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku". Do 13 stycznia 2015 r. firmy, organizacje pozarządowe oraz fundacje firm mogą składać wnioski na stronie www.dobroczyncaroku.pl. Zwycięzców poznamy w maju 2015 r. podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. Konkurs służy promocji dużych, średnich i małych firm zaangażowanych w rozwój lokalnych społeczności oraz upowszechnianiu informacji na temat form współpracy organizacji pozarządowych ze środowiskiem biznesu.

 

Nasz Konkurs od 18 lat nagradza duże i małe firmy, które niezależnie od swojego wieku, dojrzale angażują się na rzecz swojego otoczenia, dbają o klientów, fanów swojej marki, dostawców, a przede wszystkim o swoich pracowników. To firmy, które mają głowę do pomagania i wiedzą, jak dobro czynić cały rok  - mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.


Kto może zostać „Dobroczyńcą Roku”?

W Konkursie mogą wziąć udział zarówno duże, jak i małe firmy, w zależności od kategorii. Zgłoszenia mogą być przesłane przez organizacje pozarządowe, pracowników zgłaszanej firmy lub jej kierownictwo. Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie www.dobroczyncaroku.pl.

Kategorie konkursowe:
1. Projekt społeczny – firmę zgłasza organizacja pozarządowa.
2. Strategia społecznego zaangażowania – firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
3. Wolontariat pracowniczy – firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama.
4. Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu – firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
5. Zaangażowanie lokalne – firmę zgłasza organizacja pozarządowa, uczestnicząca w Programie Działaj Lokalnie.

Procedury

Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. To oni wskażą najlepsze zgłoszenia, a spośród nich Kapituła Konkursu wybierze laureatów w kategoriach „Strategia społecznego zaangażowania” oraz „Zaangażowanie lokalne”, a także finalistów w kategorii „Projekt społeczny” i „Wolontariat pracowniczy”, „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu”, którzy wezmą udział w otwartym głosowaniu online w marcu i kwietniu 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe technologie nie tylko ułatwiają komunikowanie się, lecz także zmieniają relacje między ludźmi. Ogromnym wyzwaniem jest bycie liderem w społecznościach wirtualnych. Czy zatem charyzmatyczni przywódcy mają szansę nie być w opozycji do samoorganizującego się w sieci tłumu? A jeśli tak, to jak lider łączy w praktyce swoje przywództwo ze społeczną odpowiedzialnością, w oparciu o nowe technologie? O tym i więcej dowiemy się w czasie jutrzejszej konferencji „#przywództwo #wolontariat #nowetechnologie”, która odbędzie się w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria. Na wydarzenie zaprasza 31 Prezesek i Prezesów zrzeszonych w Koalicji Prezesi-wolontariusze 2011. Honorowy patronat nad Konferencją objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

W programie wydarzenia m.in. debata o przywództwie w XXI wieku uwzględniającym komunikację w social media, kalejdoskop wolontariatów pracowniczych 9 firm zrzeszonych w Koalicji (Aviva, ING Życie, BGK, Capgemini, KGHM, Nowa Era, PZU, T-Mobile, ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie), warsztaty dotyczące zaangażowania pracowników w różne rodzaje wolontariatu i e-wolontariatu oraz prezentacja raportu z  debaty w Pałacu Prezydenckim pt. „25 lat wolności. 25 lat zaangażowania biznesu w budowę społeczeństwa obywatelskiego”.

E-lider czyli nowoczesne przywództwo

W czasie wydarzenia odbędzie się panel dyskusyjny. Uczestnicy zastanowią się nad tym, kim jest lider XXI wieku,  jak w epoce nowych technologii powinna wyglądać jego komunikacja z pracownikami oraz czym jest odpowiedzialne przywództwo. W panelu udział wezmą: Mariusz Gaca, Edwin Bendyk, Aneta Podyma, Paweł Tomczuk, Piotr Darwaj, a dyskusje poprowadzi Grzegorz Nawrocki.


Ważnym punktem będą cztery warsztaty dotyczące angażowania społeczności internetowych do działań wolontariackich, włączania rodzin pracowników w działania dobroczynne, współpracy organizacji pozarządowych z samorządem przy organizowaniu działań wolontariuszy oraz motywowania pracowników do społecznego zaangażowania. Warsztaty poprowadzą Antonina Bojanowska (Fundacja Orange), Marzena Kacprowicz i Beata Borowiecka (Fundacja Dobra Sieć), Agnieszka Kazimierska (Fundacja PZU), Dariusz Pietrowski (Centrum Wolontariatu), Marta Dermańska (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy), Krzysztof Kaczmar (Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy), Marek Jurkiewicz (Infopraca).


Wśród uczestników Konferencji znajdą się koordynatorzy wolontariatu pracowniczego, pracownicy działów HR, CSR, managerowie, który planują wdrożenie wolontariatu w swoich firmach, kadra zarządzająca, członkowie zarządów, osoby odpowiedzialne za rozwój zawodowy i osobisty managerów, osoby z NGOs odpowiedzialne za wolontariat, eksperci. Szczegółowe informacje i program dostępne są na stronie: www.konferencja2014.dobrybiznes.info. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo przez stronę konferencji, w godz. 10.00 – 16.15.

Partnerzy

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się