top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

2. EDYCJA NAGRODY „CZŁOWIEK WIEDZY I DOŚWIADCZENIA” DO 12 PAŹDZIERNIKA MOŻNA NOMINOWAĆ KANDYDATÓW


Doradcy, mentorzy, opiekunowie projektów społecznych. Doświadczeni menadżerowie, naukowcy, lekarze i inni, którzy bezinteresownie – w ramach wolontariatu kompetencji - dzielą się swoją wiedzą, kompetencjami oraz czasem. Poprzez swoje działanie są bezcennym źródłem informacji, wsparcia i motywacji dla młodych przedsiębiorców, czy organizacji pozarządowych chcących zmieniać świat. Są także autorytetami dla studentów u progu swojej kariery zawodowej. Często działają bez rozgłosu, a dzielenie się wiedzą i doświadczeniem traktują jako rzecz oczywistą. To z myślą o nich – o wolontariuszach kompetencji – powstała Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.


To jest 2. edycja konkursu zainicjowanego przez grupę liderów biznesu skupionych w Koalicji „Prezesi-wolontariusze”. Jego ideą jest nagradzanie i wyróżnianie osób, które poprzez wolontariat kompetencji dzielą się z innymi swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, przyczyniając się do rozwoju ważnych społecznie projektów i przedsięwzięć. Nagroda przyznawana jest m.in. za takie działania jak: mentoring, doradztwo, wspieranie wiedzą i doświadczeniem innowacyjnych rozwiązań społecznych i przedsiębiorczości społecznej. Konkurs ma też na celu promowanie idei wolontariatu kompetencji i dobrych praktyk w tym zakresie oraz inspirowanie innych do podejmowania podobnych aktywności.


Kandydata może zgłosić dowolna osoba, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie, etc.) lub inna instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji. Zgłoszenia przyjmowane będę od 10 września do 12 października 2018 roku. Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, podjęte w 2016, 2017 roku oraz w pierwszej połowie 2018 roku.


Wiedza jest bardzo silnym impulsem dla rozwoju, wzmacnia motywację wewnętrzną, dodaje odwagi do działania, wspiera rozwiązywanie problemów. Doprowadzenie do spotkania ze sobą wybitnych ekspertów, liderów, ludzi z doświadczeniem z początkującymi liderami organizacji pozarządowych, czy startupów przedsiębiorczości społecznej sprawia, że wiedza przekazywana i zdobywana w działaniach wolontariackich może mieć szczególną wartość i siłę oddziaływania. - mówi Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce


Wyboru laureatów dokona kapituła nagrody, po uprzednim naborze wniosków oraz ich ocenie. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 27 listopada 2018 roku, podczas VI Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze, organizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz spółkę Inwestycje Społeczne w ramach programu Koalicja Prezesi-wolontariusze.


Nagroda wiąże się z przyznaniem laureatom tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.


Wniosek zgłoszeniowy oraz regulamin nagrody dostępne są na portalu Koalicji Prezesi-wolontariusze: www.dobrybiznes.info


Kontakt:

Koordynatorka

Paulina Kamyk

22 825 68 50

p.kamyk@inwestycjespoleczne.pl


Kontakt dla mediów:

Weronika Chrapońska-Chmielewska

22 622 01 22

w.chraponska@filantropia.org.pl


Comments


bottom of page