top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Aktywistki, innowatorki, pocieszycielki, ekspertki, serca społeczności lub po prostu: bibliotekarki.

Zaktualizowano: 19 lis 2018

Znamy laureatki Stypendium im. Olgi Rok!


Na co dzień zabiegane, otoczone ludźmi i robiące dziesięć rzeczy na raz. Dziś w świetle reflektorów odbierały Stypendium im. Olgi Rok, wyjątkową nagrodę dla bibliotekarek, które nie boją się zmian.. 15 listopada w łódzkiej Fabryce Sztuki, w ramach jubileuszowego Kongresu Bibliotek pod hasłem „Brawo Wy! Brawo My!“ do grona laureatek i wyróżnionych dołączyło 6 kolejnych, wspaniałych kobiet. Naszym gościem specjalnym była pani Urszula Kopeć-Zaborniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie, laureatka pierwszej edycji Stypendium im. Olgi Rok.


A oto wyniki tegorocznej, siódmej już edycji!


W kategorii „placówka biblioteczna większa” stypendium w wysokości 5.000 PLN zdobyła pani Agnieszka Batorek z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. Kapituła konkursu doceniła szczególnie partnerskie, innowacyjne podejście do współpracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi: od warsztatów dla dzieci widzących, które uczą się empatii poruszając się z białą laską lub czytając brajlem, po konkurs książki dotykowej, dzięki któremu dzieci niewidome i słabowidzące mogą doświadczyć przyjemności obcowania z ilustracjami, nie tylko tekstem. Pani Agnieszka organizuje również od 8 lat Festiwal Dekonstrukcji Słowa “Czytaj”, i – jak sama mówi – “w czasie tygodnia festiwalowego staram się pokazać Bibliotekę jako miejsce przyjazne, otwarte na niekonwencjonalne działania i różnego typu współpracę. Oprócz spotkań autorskich odbywają się wtedy wystawy, warsztaty, koncerty, gry fabularne (LARP). Festiwal włączył w promocję literatury zarówno większość częstochowskich instytucji kultury, jak i prywatne kluby, puby i kawiarnie. Wyzwolił ogromne zaangażowanie ludzi kultury, artystów, mieszkańców miasta.“


W kategorii “placówka biblioteczna mniejsza” stypendium w wysokości 5.000 PLN zdobyła pani Sylwia Drząszcz z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiszni Małej. „Ojczysty – dobrze zaprogramowany”, to jej pomysł na łączenie nauki języka polskiego i nowych technologii, np. zachęcając dzieci do stworzenia gry ortograficznej w języku Scratch. Kolejny jej projekt, który niedawno ruszył to “Rozkwitam, bo czytam”: osoby czytające są nagradzane cebulkami kwiatowymi i zachęcane do wspólnego sadzenia i upiększania terenu gminy. Pani Sylwia wierzy także w siłę sieci, uczenia się od siebie nawzajem i dlatego zorganizowała pierwszą konferencję dla bibliotekarzy i bibliotekarek powiatu trzebnickiego. Spotkania odbywają się regularnie do dziś, a sąsiadki-bibliotekarki pomagają sobie nawzajem np. w organizacji spotkań autorskich.


Wyróżnienia w postaci książek ufundowanych przez Wydawnictwo Czarne otrzymały panie:

- Jolanta Janiec z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie za fantastyczną pracę z młodzieżą w ramach pOBUDZONYCH,

- Magdalena Mazik z Biblioteki Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK za stworzenie pierwszej w Polsce muzealnej biblioteki publicznej,

- Dorota Telega-Łosek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za projekt #IKnowaLibrarianWho odczarowujący wizerunek osób pracujących w bibliotekach, oraz

- Katarzyna Czarkowska z Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej za świetne łączenie działania w bibliotece z zaangażowaniem społecznych, m.in. w ramach Kongresu Kobiet.


Stypendium im. Olgi Rok od 2012 roku wspiera rozwój osobisty bibliotekarek oraz, zbierając ich historie, zwraca uwagę na kluczową rolę kobiet jako liderek w swoich społecznościach. Partnerami stypendium są Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Wszystkie osoby, którym bliska jest wiara w siłę kobiet i wagę kobiecych historii oraz poczucie odpowiedzialności za naszą wspólną przyszłość zapraszamy do wsparcia funduszu wieczystego im. Olgi Rok.


Więcej informacji na stronie internetowej www.projektbabcia.pl


Comentários


bottom of page