top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Dołącz do Lokalnych Partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – ścieżka pilotażowa

Zaktualizowano: 10 wrz 2020Jesteście grupą minimum trzech organizacji i instytucji? Chcielibyście zbudować partnerstwo oparte na dobru wspólnym? Wasze organizacje i instytucje działają w aktywnej gminie do 50 tys. mieszkańców? Zrealizowaliście co najmniej jeden program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ostatnich czterech latach? Zgłoście się do pilotażowej ścieżki programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, dowiedzcie się więcej o metodzie animacji wypracowanej w Programie i ubiegajcie się o grant do 20 tys. zł na Wasz partnerski projekt. Nabór trwa do 8 kwietnia 2020 r.


„Lokalne Partnerstwa PAFW” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowany od 2009 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Celem przedsięwzięcia jest inicjowanie i rozwój współpracy między uczestnikami rożnych programów PAFW na rzecz tworzenia partnerstw realizujących projekty ważne dla lokalnych społeczności. W podejmowanych działaniach wykorzystywana jest metoda animacji społeczności lokalnych służąca budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę społeczną. Powstają partnerstwa składające się beneficjentów programów PAFW – tworzą oni Grupę Inicjatywną stanowiącą trzon koalicji. Dołączają do niej samorządy, firmy, lokalne media oraz organizacje pozarządowe i instytucje, które dotychczas nie brały udziału w programach Fundacji.


Nabór do głównego komponentu Programu jest zamknięty – najaktywniejsze gminy, w których realizowane były minimum trzy programy PAFW w ostatnich czterech latach otrzymują zaproszenie do Programu. Dotychczas zawiązało się 45 partnerstw i 3 start-upy na rzecz dobra wspólnego, których działania objęły 97 gmin. Łącznie wzięło w nich udział prawie 150 tysięcy mieszkańców i 780 partnerów. Udało się im, między innymi, stworzyć lokalną, internetową telewizję obywatelską w Grodzisku Mazowieckim, zagospodarować publiczny park w Biłgoraju, wypromować lokalne produkty – karpia w Dolinie Baryczy, jabłka w Warce, chleb w Szadku. Powstały też miejsca przyjazne młodzieży na Podkarpaciu, przeprowadzono kampanię na rzecz czystego powietrza w Żywcu, a w Chrzanowie nieistniejąca już, pierwsza w Polsce fabryka lokomotyw „Fablok” SA, stała się wizytówką miasta.


Program, idea budowania lokalnych partnerstw opartych na dobru wspólnym i metoda animacji społeczności lokalnych cieszą się ogromnym zainteresowaniem – dlatego uruchamiamy nabór do pilotażowej ścieżki adresowanej do samo-zawiązujących się Grup Inicjatywnych/partnerstw spełniających następujące kryteria:


  • działają w gminie do 50 tys. mieszkańców;

  • co najmniej jeden z członków Grupy Inicjatywnej/partnerstwa brał udział w minimum jednym z programów PAFW w ostatnich czterech latach (są to, między innymi programy: „Działaj Lokalnie”, „Równać Szanse”, „English Teaching”, Program Rozwoju Bibliotek, „Liderzy PAFW”, „Seniorzy w Akcji”, „Szkoła Ucząca Się” oraz „Przemiany w Regionie” (RITA));

  • potrafią wykazać, że działania, które dotychczas podejmowali są spójne z wartościami i misją PAFW;

  • chcą korzystać z metody animacji na rzecz społeczności lokalnych opartej na dobru wspólnym;

  • są przekonani co do potencjału lokalnych organizacji i instytucji do zaangażowania się w partnerskie działania na rzecz lokalnych społeczności, tak aby do Grupy Inicjatywnej dołączyły także inne podmioty (szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, przedsiębiorcy, lokalne media).


Ścieżka pilotażowa przeznaczona jest zarówno dla Grup Inicjatywnych/partnerstw, które już wcześniej rozpoczęły współpracę, jak i tych, które pierwsze wspólne działania planują zrealizować w ramach programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”.


Oferujemy:


  • udział w programie tutoringu dla 6 wybranych przez Komisję Rekomendacyjną Programu Grup Inicjatywnych; program tutoringu obejmuje szkolenie z metody animacji społeczności lokalnych oraz indywidualne wsparcie doświadczonych animatorów;

  • mini-granty w wysokości 3 tysięcy złotych dla 6 wybranych przez Komisję Rekomendacyjną Programu Grup Inicjatywnych na przeprowadzenie lokalnej diagnozy i konsultacji społecznych;

  • możliwość ubiegania się o start-up grant do 20 tysięcy złotych dla Grup Inicjatywnych, które ukończą program tutoringu, przeprowadzą diagnozę społeczną i przygotują partnerski projekt; Komisja Rekomendacyjna wybierze do 3 projektów;

  • stałe wsparcie ekspertów i animatorów, udział w szkoleniach, webinariach, możliwość wymiany doświadczeń dla wybranych do udziału w programie maks. 3 partnerstw.


Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie.


Aby zgłosić się do udziału w tutoringu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go w wersji elektronicznej na adres e.dmochowska@filantropia.org.pl w terminie do 8 kwietnia 2020 r.


Dodatkowych informacji na temat konkursu oraz programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” udzielają:

Emilia Dmochowska: e.dmochowska@filantropia.org.pl, (22) 622 01 22 wew. 16, Stanisław Głąbski: s.glabski@filantropia.org.pl, (22) 622 01 22 wew. 24.


AKTUALIZACJA !!! (25-03-2020):

Ze względu na ogłoszony w Polsce stan epidemii, nabór do ścieżki pilotażowej zostaje przedłużony. Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia 2020 r. 

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem Pracy Online, opisującym możliwości komunikowania się na odległość.  Zawarte w nim narzędzia mogą być pomocne w komunikacji z innymi instytucjami/organizacjami, które są zainteresowanie udziałem w Grupie Inicjatywnej.

Comments


bottom of page