top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

„Działaj Lokalnie – razem silniejsi!” Przeciwdziałamy skutkom epidemii

Zaktualizowano: 10 wrz 2020

Prawie 3,5 miliona złotych w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przeznaczone zostanie na inicjatywy przeciwdziałające skutkom epidemii COVID-19. Granty przyznane w tegorocznej konkursach „Działaj Lokalnie 2020” będą wspierać zarówno działania mające na celu walkę z epidemią „tu i teraz”, jak i projekty nastawione na rozwiązywanie lokalnych problemów będących jej skutkiem.

Utrudniony dostęp do edukacji, sportu, kultury, aktywności społecznych, pogłębiona izolacja osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami, wzrost bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego to wyzwania, z jakimi mierzy się cała Polska. Dlatego teraz, w obliczu epidemii, program „Działaj Lokalnie” otwiera się na lokalne inicjatywy przeciwdziałające skutkom epidemii. Na ten cel zostaje przekierowana większość środków w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2020”, łącznie prawie 3,5 miliona złotych.


Działamy zgodnie z naszym podejściem, wspieramy aktywnych obywateli, którzy mają odwagę działać i zmierzyć się z tak trudnymi zadaniami. Wierzymy, że lokalnie powstają najlepsze recepty na wyjście z sytuacji kryzysowych. Dlatego stańmy ramię w ramię, aby w tych trudnych czasach nikt nie pozostał sam – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.


Zakres tych rozwiązań jest bardzo szeroki. Z jednej strony mogą być to działania edukacyjne czy kulturalne prowadzone w Internecie. Z drugiej strony, w odpowiednim czasie, może to być także uruchomienie na nowo aktywności społecznych przerwanych lub mocno ograniczonych przez epidemię: świetlic wiejskich, spotkań klubów, kół gospodyń wiejskich i organizacji. Istotne jest także wsparcie inicjatyw obywatelskich skupionych na wzajemnym wsparciu, niesieniu pomocy osobom wykluczonym, przeciwdziałaniu bezrobociu czy ubóstwu.


Wiele Ośrodków Działaj Lokalnie już teraz włącza się w lokalne grupy samopomocy, wspiera i tworzy inicjatywy mające na celu zapobieganie skutkom epidemii, często razem z grantobiorcami poprzednich konkursów „Działaj Lokalnie”. Organizują akcje szycia maseczek, uruchamiają pomoc sąsiedzką, organizują zbiórki publiczne w celu zakupienia sprzętu medycznego dla szpitali. Pojawiły się także inicjatywy przekazywania środków ochronnych Ośrodkom Pomocy Społecznej czy wspierania ubogich rodzin poprzez przekazywanie im paczek żywnościowych oraz udostępnianie dzieciom sprzętu niezbędnego do zdalnej nauki – dodaje Paweł Łukasiak.


Czas wyzwań i solidarności


Epidemia COVID-19 dotyka wszystkich, bez wyjątku. Prawdziwa walka z epidemią i jej skutkami toczy się w społecznościach lokalnych: to siła lokalnych organizacji i społeczników, wzajemne wsparcie i współpraca pomogą w przetrwaniu obecnej sytuacji oraz odbudowywaniu społeczeństwa po kryzysie.


Reakcja aktywnych mieszkańców powiatu tczewskiego była natychmiastowa. Razem z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego zaczęli skrzykiwać się w małe grupy szyjące maseczki, wykonywali prace indywidualnie w domu, podzielili zadania, opracowali harmonogram, pchnęli całą machinę w ruch. Do akcji oczywiście włączyła się także Fundacja Pokolenia i nasze przedsiębiorstwa społeczne. Aktualnie Tczewscy Kurierzy Rowerowi wspierają seniorów i osoby z niepełnosprawnościami pomagając im w zakupach. Kilkanaście grup dostarcza uszyte samodzielnie maseczki do różnych instytucji. W najbliższych dniach wystartujemy z kolejnym naborem w ramach „Działaj Lokalnie”. Już teraz zachęcamy do składania wniosków. Obecny czas to czas wyzwań. Myślę, że mieszkańcy powiatu tczewskiego na razie zdają ten egzamin – mówi Małgorzata Peplińska, animatorka z Fundacji Pokolenia, Ośrodka Działaj Lokalnie z powiatu tczewskiego.


Społeczna moc przeciw epidemii


Konkursy grantowe w ramach „Działaj Lokalnie 2020” ogłosiło już 59 Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym 41 trwających konkursów lokalnych zostanie zamkniętych do 31 maja 2020 roku. W konkursach o dofinansowanie swoich pomysłów mogą ubiegać się lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, OSP, czy niezrzeszeni aktywiści: jednym słowem wszyscy, którzy chcą zrobić coś dla dobra wspólnego.


W czerwcu będzie jeszcze możliwość aplikowania w konkursach prowadzonych przez około 30 Ośrodków Działaj Lokalnie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Ośrodków, których wykaz można znaleźć na stronie Działaj Lokalnie.


W obliczu obecnej sytuacji zastosowano szereg ułatwień związanych ze składaniem wniosków: spotkania w sprawie konkursu odbywają się online, dofinansowanie mogą uzyskać projekty trwające nawet jeden miesiąc, a projekty, które nawiązują do walki z epidemią lub przeciwdziałają jej skutkom nie muszą mieć własnego wkładu finansowego.

Jednocześnie, aby pomóc lokalnym organizacjom w tym okresie, program „Działaj Lokalnie” uruchomił wsparcie instytucjonalne dla Ośrodków Działaj Lokalnie, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z epidemią. W ramach Funduszu Wsparcia Instytucjonalnego dla Ośrodków Działaj Lokalnie każdy ODL miał możliwość aplikowania o środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie najpilniejszych wydatków, niezbędnych dla dalszego efektywnego funkcjonowania. Celem Funduszu jest wsparcie ODL w przetrwaniu czasu epidemii i dostosowaniu do nowych warunków. Przyznano w sumie 31 dotacji na łączną kwotę 210 tysięcy zł.


Już wkrótce Ośrodki Działaj Lokalnie będą mogły skorzystać również ze środków Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego celem jest zarówno pomoc instytucjonalna jak i wsparcie w realizacji działań minimalizujących skutki pandemii w dłuższej perspektywie. Doceniając w sposób szczególny wartość wypracowanego w ciągu 20 lat kapitału społecznego, staramy się wspierać współpracujące z nami organizacje. Dlatego już w marcu Fundacja udzieliła pomocy kilkunastu organizacjom pełniącym rolę Realizatorów programów PAFW w postaci środków finansowych o łącznej kwocie 200 tysięcy zł na bieżące potrzeby związane z ochroną pracowników, czy zakupem sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej. Konkurs grantowy dla regionalnych realizatorów programów PAFW, m.in. dla Ośrodków Działaj Lokalnie na dotacje do 15 tysięcy zł zostanie ogłoszony w czerwcu – zapowiada Joanna Lempart, dyrektor Programowy PAFW.


***


„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią 77 Ośrodków Działaj Lokalnie, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich.


W ramach programu przez 20 lat wsparto już ponad 11,5 tysiąca lokalnych projektów. Ich odbiorcami było ponad 4 miliony uczestników, a w realizację zaangażowanych było prawie 230 tysięcy wolontariuszy. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności na realizację programu przekazała ponad 50 mln złotych, a łączna wartość zrealizowanych projektów wyniosła ponad 95 mln zł.Kommentare


bottom of page