top of page
  • Zdjęcie autoraPaulina Kamyk

Liderzy Pro Bono nagrodzą wolontariuszy dzielących się wiedzą i doświadczeniem

Zaktualizowano: 27 wrz 2022

Po raz 6. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do zgłaszania kandydatów do Nagrody Koalicji Liderzy Pro Bono przyznawanej za wolontariat kompetencji. Celem Nagrody jest docenienie ekspertów, mentorów i doradców zaangażowanych społecznie. Wnioski ze zgłoszeniem kandydatów mogą składać osoby indywidualne, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, fundacje korporacyjne) oraz inne instytucje, w których realizowany jest wolontariat kompetencji. Nabór trwa do 11 października br.


Nagroda Koalicji Liderzy Pro Bono „Wolontariat kompetencji” (w poprzednich edycjach pod nazwą Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia”) została zainicjowana w 2017 roku przez liderów biznesu zrzeszonych w Koalicji Liderzy Pro Bono, dla których idea wolontariatu kompetencji jest bliska sercu. Przyznawana jest osobom, które dzielą się swoimi kompetencjami, czasem, wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Działając jako wolontariusze są bezcennym wsparciem merytorycznym i siłą napędową wartościowych przedsięwzięć. Wspierają rozwój zawodowy liderów organizacji pozarządowych oraz ich zespołów . Wdrażają innowacje w działania organizacji i instytucji, doradzają, czy prowadzą szkolenia.


W gronie dotychczasowych laureatów Nagrody znalazły się zarówno osoby z wielkim dorobkiem zawodowym - prawnicy, ekonomiści, lekarze, jak i młode osoby,, takie jak zeszłoroczna laureatka - studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, od 2015 roku zaangażowana w działalność na rzecz walki z depresją szczególnie wśród dzieci i młodzieży - której zaledwie kilkuletnia wolontarystyczna praca na rzecz organizacji miała ogromne znaczenie.


Nagroda ma również za zadanie propagowanie koncepcji wolontariatu kompetencji i społecznego zaangażowania ekspertów oraz liderów biznesu i organizacji pozarządowych. Przyznawana jest przez Koalicję Liderzy Pro Bono, wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.


Oceny i wyboru laureatów dokonuje Kapituła. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie laureatom honorowych medali nastąpi podczas 10. Konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono 1 grudnia br.


Wniosek zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: www.liderzyprobono.pl


Partnerami medialnymi konkursu są: NGO.pl, magazyn i blog NNO (Nienieodpowiedzialni) oraz niepelnosprawni.pl - portal prowadzony przez Fundację Integracja.


O Koalicji


Koalicja Liderzy Pro Bono (dawniej Prezesi-wolontariusze) powstała w 2011 roku. Tworzą ją prezesi/ski i członkowie/kinie zarządów firm i organizacji działających w Polsce. Łączy ich przekonanie o wartości wolontariatu i społecznego zaangażowania biznesu. Misją Koalicji Liderzy Pro Bono jest pokazywanie korzyści i możliwości jakie wolontariat daje pracownikowi, menedżerowi, liderowi oraz całej firmie. Wspólnie stworzyli pierwszą w Polsce Kartę Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Projekt koordynowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.


Członkowie Koalicji:


Marzena Atkielska, Prezes Zarządu, Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego

Przemysław Furlepa, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A.

Adam Kalbarczyk, Prezes Zarządu, Altix

Jacek Kowalski, Członek Zarządu ds. Human Capital, Orange Polska S.A.

Marek Kuzaka, Prezes Zarządu, AMS S.A.

Artur Nowak-Gocławski, Prezes Zarządu, Grupa ANG S.A.

Ewa Pawłowska, Prezes Zarządu, Fundacja Integracja

Sylwester Pedowicz, Dyrektor Oddziału Ikano Bank AB (publ) S.A. Oddział w Polsce

Aneta Podyma, Prezes Zarządu, Unum Życie TUiR S.A.

Krzysztof Prasał, Prezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion

Marek Rybiec, Prezes Zarządu, iWealth Management

Agnieszka Servaas, Prezes Zarządu, VIVE Management

Anna Włodarczyk-Moczkowska, Prezes Zarządu, Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Leszek Zieliński, Prezes Zarządu, Job Solutions

bottom of page