top of page
  • Zdjęcie autoraKatarzyna Kunert

„Lokalne marzenia do spełnienia” Ruszyły nabory wniosków w programie „Działaj Lokalnie”

Zajęcia z robotyki, gry miejskie, nowy plac zabaw, warsztaty zero waste i gotowania, nauka przerabiania starych mebli, kino plenerowe, zajęcia dla osób niepełnosprawnych, zajęcia sportowe dla seniorów i tysiące innych pomysłów mają szanse na realizację dzięki programowi „Działaj Lokalnie”. W całej Polsce ruszyły nabory wniosków w konkursach grantowych 2021, prowadzonych przez Ośrodki Działaj Lokalnie. Grupy nieformalne, instytucje gminne, organizacje pozarządowe mogą otrzymać do 6 000 zł na działania na rzecz dobra wspólnego. Tegoroczna pula na granty to 3.5 miliona złotych pochodzących ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


W programie „Działaj Lokalnie” dofinansowanie otrzymują projekty, które przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu, są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, promują lokalne tradycje, historię czy atrakcje turystyczne, wprowadzają nowoczesne rozwiązania w życie społeczności, pomagają rozwijać kompetencje mieszkańców i zwiększyć ich szanse na edukację i rozwój, odmieniają lokalne otoczenie i uatrakcyjniają gminę.


Kto może składać wniosek?


O grant na lokalne działania mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości liczących do mniej więcej 20 tysięcy mieszkańców. Muszą być one realizowane w gminie będącej w zasięgu Ośrodka Działaj Lokalnie. Można to sprawdzić na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce „Zasięg programu”.


Jak mówi Paweł Zań, koordynator programu: Ważne w Działaj Lokalnie jest to, aby projekt wspólnie realizowali mieszkańcy i instytucje lokalne, włączali się wolontariusze, samorządy lokalne, przedsiębiorcy i media. Zasady udziału w programie są tak opracowane, aby były przyjazne dla mniej doświadczonych organizacji i grup obywatelskich.
Na co można uzyskać dotację?

W ramach każdego z konkursów ODL przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych, w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

W 2021 roku szczególnie warto realizować projekty przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii oraz eko-inicjatywy.


Oprócz tego projekty mogą dotyczyć takich tematów, jak m.in.: pomoc społeczna, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Może to tez być ochrona dziedzictwa przyrodniczego, porządek i bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja i organizacja wolontariatu, działalność charytatywna oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Decyzje o tym, czy projekt otrzyma dofinansowanie, zapadają na poziomie lokalnym. Każdy Ośrodek Działaj Lokalnie powołuje komisję grantową, w której biorą udział niezależni eksperci i darczyńcy.

Kiedy i jak wypełnić wniosek?


Termin składania wniosków to maj i czerwiec – zależnie od konkursów ogłoszonych przez poszczególne ODL. Lista wszystkich terminów dostępna jest na stronie Działaj Lokalnie: http://dzialajlokalnie.pl/nabory-w-lokalnym-konkursie-grantowym-dzialaj-lokalnie-2021/


Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem naboru wniosków wybranego Ośrodka Działaj Lokalnie. Znajduje się on na stronie każdej z naszych organizacji. Wnioski można składać tylko i wyłącznie poprzez generator, dostępny pod adresem www.system.dzialajlokalnie.pl – dodaje Paweł Zań.


Program „Działaj Lokalnie”

„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią 78 Ośrodków Działaj Lokalnie. Celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, ważne dla mieszkańców, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.


Przez 21 lat, wsparcie otrzymało ponad 12 tysięcy lokalnych projektów. W ich realizację zaangażowano ponad 4 miliony uczestników, w tym około 230 tysięcy wolontariuszy.

Ośrodki Działaj Lokalnie to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje program „Działaj Lokalnie”.


Więcej o Programie i szczegółowe odpowiedzi na pytania na http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page