top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Nowe Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie dołączyły do sieci!W styczniu 2018 roku do Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie dołączyło 5 nowych organizacji, które otrzymały status Afiliowanego Ośrodka Działaj Lokalnie. Sieć ODL liczy obecnie 71 organizacji, (w tym 9 Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie), które obejmą swoim zasięgiem blisko 620 gmin. Nowi członkowie sieci to:

W najbliższych miesiącach nowe ODL wezmą udział w szkoleniu, poznają zasady pracy w Programie, a wiosną przeprowadzą pierwsze lokalne konkursy grantowe.

Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie to organizacje pozarządowe, które mają siedzibę na terenie miejscowości do 50.000 mieszkańców i są gotowe, w oparciu o doświadczenia i dokumenty Programu „Działaj Lokalnie”, ufundować dotacje w lokalnym konkursie grantowym w całości z własnych środków lub ze środków pozyskanych lokalnie. Ośrodki te stają się pełnoprawnymi członkami Sieci ODL i mogą korzystać ze wszystkich jej zasobów. Afiliowane ODL otrzymują tzw. „seed granty” w wysokości 5.000 lub 10.000 złotych, z przeznaczeniem m in. na organizację konkursu grantowego.

Zależy nam na systematycznym powiększaniu Sieci ODL. W ten sposób możemy docierać do kolejnych społeczności lokalnych, pomagać im działać. Za pośrednictwem nowych organizacji obejmujemy swoim zasięgiem kolejne 33 gminy. Mamy nadzieję, że to początek owocnej współpracy. Z naszej strony mogę obiecać, że dołożymy starań, by pomóc naszym nowym partnerom w osiąganiu celów i zamierzeń Programu, mówi Paweł Zań, koordynator Działaj Lokalnie.

Nabór na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie trwa w trybie ciągłym. Kolejny najbliższy termin wyłonienia Afiliowanych ODL to koniec 2018 roku. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Więcej informacji.


Program „Działaj Lokalnie” wspiera i aktywizuje lokalne społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego.

Comments


bottom of page