top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Paweł Łukasiak członkiem Społecznej Rady ds. Funduszu Sprawiedliwości


Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce otrzymał, z rąk Ministra Sprawiedliwości, Adama Bodnara, powołanie do Rady ds. Funduszu Sprawiedliwości.


W skład, powołanej 1 lutego 2024, Społecznej Rady ds. Funduszu Sprawiedliwości wchodzą: Antoni Bielewicz, dr hab. Michał Bilewicz, Piotr Frączak, ks. Adam Jabłoński, Lidia Kołucka-Żuk, prof. Witold Klaus, prof. Zbigniew Lasocik, Paweł Łukasiak, dr hab. Monika Płatek, Anna Rozicka, Marta Tomkiewicz-Januszewska, dr Cezary Trutkowski, prof. Barbara Stańdo-Kawecka, Hanna Waśko, prof. Dagmara Woźniakowska, prof. Mirosław Wyrzykowski. Przewodniczącym Rady został Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.


Rada ma być organem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości, który będzie pełnił rolę opiniodawczą oraz doradczą. Rada pomoże w opracowywaniu zasad przeprowadzania konkursów, określaniu reguł dotyczących transparentności oraz skutecznych mechanizmów nadzoru i kontroli wykonawców umów finansowanych z Funduszu.


bottom of page