top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Program stypendialny 2020/21 Funduszu Agrafka i Funduszu im. Pawła Kryszczyszyna

Zaktualizowano: 10 wrz 2020


Młodzi i zdolni po raz kolejny mają szansę na zdobycie stypendium. Na wnioski przesłane przez organizacje stypendialne czekamy do 15 lipca 2020 roku.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich i Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna zapraszają lokalne organizacje (z zamkniętego katalogu organizacji partnerskich) do nominowania kandydatów – utalentowanej młodzieży, do Programu Stypendialnego.

Program skierowany jest do wybitnej młodzieży – uczniów szkół podstawowych i liceów, wykazujących się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mających pomysł na własny rozwój oraz pochodzących ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.

Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa kandydatów oraz ich pomysły na rozwój osobisty. W tej edycji dodatkowym celem jest wsparcie tych uczniów, których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania. Stypendium wynosić będzie do 300 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy).

Nominacje kandydatów do stypendium przesyłają organizacje, zwane dalej Nominatorami, które:

  • realizują programy stypendialne zgodnie z celami statutowymi,

  • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji programów stypendialnych,

  • posiadają status Ośrodka Działaj Lokalnie (ODL) lub są zrzeszone w Federacji Funduszy Lokalnych.


W wyjątkowych sytuacjach nominacje mogą składać inne organizacje pozarządowe, o podobnym profilu jak wyżej wymienione, jednakże każdorazowo muszą posiadać zgodę Akademii. Lista ODL znajduje się na stronie: dzialajlokalnie.pl/osrodki-dzialaj-lokalnie/. Lista Funduszy Lokalnych: www.ffl.org.pl/pl/czlonkowie.

Nominacje do Programu Stypendialnego organizacje mogą nadsyłać do 15 lipca 2020 r.

Nominacje prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e.dmochowska@filantropia.org.pl. Wnioski przesłane pocztą tradycyjną nie będą przyjmowane! Każdy Nominator może przesłać maksymalnie 5 wniosków.

Prosimy Nominatorów o wsparcie w złożeniu wniosków także przez tych kandydatów, którzy mają utrudniony dostęp do komputera i/lub nie są w stanie samodzielnie wypełnić wniosku o stypendium.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu - do pobrania poniżej wraz z pozostałymi dokumentami.


Regulamin_Program stypendialny 2020
.pdf
Pobierz PDF • 174KB
wniosek_Program stypendialny 2020
.doc
Pobierz DOC • 1.95MB
Karta przewodnia_Program stypendialny 20
Pobierz • 1.93MB
Zgoda na przetwarzanie danych 2020
.docx
Pobierz DOCX • 24KB

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page