top of page
  • Małgorzata Łukasiak

TGE – nowe możliwości

W Polsce działa ponad 143[1] tys. organizacji non-profit. Ok. 70% z nich jest aktywnych, czyli prowadzi jakiekolwiek działania. Najistotniejszą przyczyną tego, że organizacje zawieszają lub ograniczają swoje działania jest brak funduszy. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest bardzo dużo: od braku odpowiednich, kompetentnych pracowników i wolontariuszy, przez brak oferty programów pomocowych.


Taką nową możliwość oferuje Program TGE. Transnational Giving Europe (TGE) to sieć współpracujących ze sobą 21 europejskich organizacji – partnerów TGE. Pośredniczą one w przekazywaniu darowizn od darczyńców indywidualnych i przedsiębiorstw z danego kraju do organizacji pozarządowych oraz publicznych i prywatnych instytucji realizujących przedsięwzięcia o charakterze społecznym działających w krajach należących do sieci TGE. Darowizny trafiają najpierw do organizacji-partnera TGE w danym kraju, dzięki czemu darczyńca może skorzystać z dostępnych tamże ulg podatkowych.
TGE stanowi odpowiedź na potrzeby obywateli Unii Europejskiej, dla których brak możliwości wspierania różnych celów i organizacji działających w ramach wspólnoty stanowi znaczącą przeszkodę w realizacji celów filantropijnych. TGE nie tylko jest „pośrednikiem”, dzięki któremu darczyńcy mogą wspierać cele w każdym z krajów uczestniczących w programie TGE, ale także lobbuje na rzecz ujednolicenia odpowiednich przepisów w krajach członkowskich UE. Póki jednak nie ma odpowiednich, spójnych przepisów pozwalających na korzystanie z ulg podatkowych dla darczyńców, przy coraz większej mobilności obywateli UE, którzy uczą się, pracują i zakładają rodziny, a także prowadzą biznesy w różnych krajach - TGE jest optymalnym rozwiązaniem


Zdaniem Pani Marie-Noëlle Keijzer, współzałożycielki i CEO organizacji Weforest, platforma do przekazywania dotacji online TGE jest wspaniałym, bardzo użytecznym rozwiązaniem, bardzo wygodnym zarówno dla organizacji, która jest beneficjentem, jak dla darczyńców z różnych krajów. Weforest to organizacja, która zajmuje się odtwarzaniem i ochroną lasów tropikalnych, a także pomaga i edukuje społeczności zamieszkujące rejony tych lasów, tak, aby ich mieszkańcy znali wartość i znaczenie cennych zasobów naturalnych. Organizacja ma siedzibę w Brukseli, działa w Ameryce Południowej, Azji i Afryce, a środki finansowe pozyskuje na całym świecie. Dzięki modelowi TGE, filantropia ponad granicami jest prostsza, tak dla organizacji, jak i dla darczyńców indywidualnych i korporacyjnych. Dzięki TGE organizacja pozyskuje więcej środków, a jej pracownicy poświęcają mniej czasu na administrację, a więcej na realizowanie celów programowych.
Polska należy do sieci TGE; od czerwca 2020 polskim partnerem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Tym samym z możliwości jakie oferuje TGE mogą skorzystać także polskie organizacje. To dobra okazja do poszerzenia grona darczyńców i wyjścia z działaniami fundraisingowymi poza granice naszego kraju. Procedura przystąpienia do grona beneficjentów sieci TGE jest prosta i nic nie kosztuje. Zachęcamy wszystkie organizacje, w szczególności takie, które mają potencjalnych darczyńców w różnych krajach Europy.[1] https://fakty.ngo.pl/fakt/liczba-ngo-w-polsce

Comments


bottom of page