top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Trwa nabór na afiliowane Ośrodki Działaj LokalnieCelem Programu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na wsiach i w małych miastach poprzez wspieranie projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego. Działania kierowane są przede wszystkim do mieszkańców miejscowości liczących do około 20 tys. osób. W ramach Programu funkcjonuje Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, które prowadzą lokalne programy grantowe i organizują coroczne konkursy na dofinansowywanie inicjatyw obywatelskich, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby społeczności.

Kogo szukamy? Prężnie działających organizacji, których celem jest rozwój lokalnego otoczenia, z miejscowości nie liczących więcej niż ok. 50 tys. mieszkańców. Ważnym zadaniem Ośrodków Działaj Lokalnie jest zapewnienie stabilności finansowej Programu, dlatego niezbędną kompetencją organizacji starającej się o status ODL jest umiejętność pozyskiwania środków. Szczegółowe informacje na temat wymagań konkursowych znajdziecie w regulaminie (PDF, 0,4 MB).

Dlaczego warto? Program „Działaj Lokalnie” jest największym programem grantowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest najstarszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce, służącym za wzór dla innych modeli dystrybucji środków finansowych. Z udziałem w Programie wiąże się szereg korzyści zarówno dla organizacji, która staje się ODL jak i dla jej partnerów (w szczególności samorządów, lokalnego biznesu oraz innych organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje).

Nabór na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie trwa w trybie ciągłym. Kolejny najbliższy termin wyłonienia Afiliowanych ODL to koniec 2018 roku. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

Informacji w sprawach naboru udziela Paweł Zań, pod numerem telefonu 22 622 02 09 wew. 15, oraz poprzez e-mail: p.zan@filantropia.org.pl.

Comments


bottom of page