top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

VI Konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze już 27 listopada

Wolontariat kompetencji, nowoczesna filantropia i przykłady venture philantrophy

Konferencja będzie wyjątkową okazją do poznania wartości wolontariatu kompetencji, czyli kultury dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. To właśnie kapitał wiedzy ekspertów, liderów biznesu jest bezcenny dla przedsiębiorców społecznych, innowatorów i organizacji realizujących społeczne cele. Wolontariat kompetencji jest też kluczowym elementem nowoczesnej filantropii, w tym szczególnie modelu venture philanthropy – łączącego wsparcie finansowe oraz niefinansowe - merytoryczne i stymulującego organizacje do rozwijania i usamodzielniania się.


VI konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze pt. „Wolontariat kompetencji w nowoczesnej filantropii. Skills Volunteering &Venture Philanthropy”, odbędzie się 27 listopada 2018r., w godz. 10.00-15.00, w siedzibie Business Centre Club, pl. Żelaznej Bramy 10 w Warszawie.

Organizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz spółka Inwestycje Społeczne.

Rejestracja na konferencję, program i więcej informacji - dostępne pod adresem: www.konferencja2018.dobrybiznes.info


Nowoczesna filantropia w Polsce i za granicą

Wśród prelegentów i uczestników panelu są prezesi i członkowie zarządów firm z Koalicji Prezesi-wolontariusze, zaproszeni goście z Polski oraz z zagranicy - przedstawiciele European Venture Philanthropy Association (EVPA).

W programie konferencji, m.in.: wykład prof. Anny Gizy-Poleszczuk, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. rozwoju, o odwadze i autonomii liderów biznesowych i społecznych; wykłady o ekosystemie venture philantrophy i przykłady polskich przedsięwzięć tego typu - Fundusz Podwójne Wyzwanie łączący wyzwania sportowe ze wsparciem dla organizacji społecznej i Fundusz Valores; panel dyskusyjny o tym czy liderzy biznesu mogą porozumieć się ze społecznikami poprzedzony wykładem Jamy Goewie, dyrektor ds. rozwoju rynku European Venture Philatophy Association (EVPA).


Z inicjatywy Koalicji Prezesi-wolontariusze po raz drugi zostaną wręczone Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. Celem przyznawanych nagród jest symboliczne wyróżnienie i podziękowanie aktywnym wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas, dzielą się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi. Nagrodzie przyświeca również idea promowania wolontariatu kompetencji i społecznej odpowiedzialności menedżerów i liderów biznesu.

Konferencja skierowana jest do koordynatorów wolontariatu pracowniczego, kadry zarządzającej, członków zarządów, osób z działów HR, CSR, managerów, którzy planują wdrożenie wolontariatu, przedstawicieli NGO, ekspertów, przedsiębiorców społecznych i wszystkich zainteresowanych nowoczesną filantropią, a szczególnie przedsięwzięciami typu venture philanthropy.

Partnerami VI konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze są: Orange Polska (partner główny), ANG Spółdzielnia i Leaders Island, a także: Agencja Rozwoju Przemysłu, Sieć Otwartych Innowacji oraz nienieodpowiedzialni.pl (partnerzy merytoryczny).

Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Patronami medialnymi wydarzenia są portale NGO.pl, odpowiedzialnybiznes.pl, Magazyn Integracja, niepełnosprawni.pl.Kontakt: Paulina Kamyk, p.kamyk@inwestycjespoleczne.pl , tel. 22 825 68 50

Dla mediów: Weronika Chrapońska-Chmielewska, w.chraponska@filantropia.org.pl, tel. 22 622 01 22

Comentários


bottom of page