top of page
  • Zdjęcie autoraKatarzyna Kunert

Wojna w Ukrainie i kryzys uchodźczy – odpowiadamy solidarnie

Zaktualizowano: 17 maj 2022

W wyniku rosyjskiego napadu militarnego na Ukrainę, w Polsce znalazło się ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy. Zmuszeni do opuszczenia swoich domów, pozbawieni środków do życia i obciążeni traumatycznymi przeżyciami, potrzebują naszej pomocy. Jako Akademia Rozwoju Filantropii, korzystając z międzynarodowej sieci kontaktów i możliwości szybkiego reagowania, we współpracy z partnerami z Polski z zagranicy wypracowaliśmy metody wsparcia dla obywateli Ukrainy.

„GCLS dla Uchodźców z Ukrainy” to specjalny program ARFP skierowany do funduszy lokalnychzaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Do 31 maja br. trwa nabór wniosków w ramach konkursu grantowego finansowanego przez Fundację Charlesa Stewarta Mott’a. Od 2016 roku, Fundacja współpracuje z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce przy projekcie „Global Challenges Local Solutions”, wspierając rozwój funduszy lokalnych w Europie. W związku z obecną sytuacją spowodowaną wojną w Ukrainie, Fundacja Mott’a podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków 300 tys. USD (około 1 300 000 zł.) z przeznaczeniem na działania pomocowe i organizacyjne związane z kryzysem uchodźczym. Fundusze lokalne mogą starać się o grant w wysokości do ok. 64 tys. złotych.


W pierwszych dniach kryzysu w Ukrainie Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zmodyfikowały założenia i procedury Programu „Działaj Lokalnie”.Organizując lokalne konkursy grantowe, Ośrodki „Działaj Lokalnie w 2022 roku będą mogły przyznawać dotacje na takie działania jak: wspieranie lokalnych społeczności przyjmujących uchodźców, działania integracyjne i adaptacyjne dla osób przybywających z Ukrainy (pomoc prawna, edukacyjna, psychologiczna, pomoc uchodźcom z Ukrainy i pomoc w organizacji ich pobytu w Polsce). Możliwe będzie tworzenie punktów kontaktowych, koordynacyjnych i informacyjnych, zakup sprzętu na czas pobytu w Polsce, takiego jak: odzież, środki czystości, wyposażenie domu, organizacja zbiórek (finansowych i rzeczowych). Dzięki takiemu rozszerzeniu celów będzie możliwość wsparcia około 200 wartościowych projektów i inicjatyw na kwotę około 1 000 000 mln zł .

Dla samych Ośrodków Działaj Lokalnie powstał Fundusz Wsparcia. Jego celem jest pomoc w działaniach na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Przewidywany budżet Funduszu wyniesie 142 tys. zł. Środki mogą być przeznaczone na koszty funkcjonowania, współpracy z gminami, partnerami biznesowymi i społecznymi, koordynację pomocy i wolontariatu, działania promocyjne i medialne, koszty sprzętu, szkolenia i działania edukacyjne. Zespół Akademii koordynujący Program Działaj Lokalnie na bieżąco weryfikuje działania poszczególnych ODLi udostępnia te praktyki w sieci 78 Ośrodków. Organizowane są regularne spotkania online w celu uzyskania informacji o bieżących problemach i potrzebach, ponieważ sytuacja jest dynamiczna, a okoliczności się zmieniają. Przeprowadzono również ankietę która ma na celu zidentyfikowanie konkretnych działań, jakie Ośrodki podejmują obecnie – np. czy są to zbiórki niezbędnych rzeczy dla uchodźców, czy logistyka z noclegami itp., a także oczekiwania odnośnie wyzwań, które mogą pojawić się w ciągu 2 miesięcy od teraz. Wspólnie z Grupą TROP zespół ARFP organizuje cykl spotkań bezpłatnych warsztatów online pt.: „Jak nie zmęczyć się pomaganiem” prowadzonych przez specjalistki i skierowanych do przedstawicieli organizacji i wolontariuszy zajmujących się pomocą uchodźcom.


W 2022 roku poszerzono również cele uruchomionych konkursów grantowych w programie „Lokalne Partnerstwa PAFW”, tak aby umożliwić realizację działań służących pomocy uchodźcom z Ukrainy. Program umożliwi zrealizowanie minimum 10 projektów na łączną kwotę 300 tys. złotych.


W 13. edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”, która ruszyła 14 kwietnia 2022 r., po raz kolejny zostaną nagrodzone osoby, które ze swojej swej rozpoznawalności i popularności tworzą narzędzie dopomagania, ratowania życia i zmieniania świata na lepsze. W tej edycji obok osób zaangażowanych w działania społeczne, charytatywne, kulturalne, czy ekologiczne, zostaną również nagrodzone osoby znane, które organizują lub wspierają pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zaplanowano nową kategorię „Gwiazdy dla Ukrainy”, w której zostaną przyznane dwie nagrody: ogólnopolska (partnerem jest Fundacja Santander Bank Polska im. I.J. Paderewskiego), i lokalna „Gwiazdy dla Ukrainy - Lokalnie”.


W przyszłym roku ruszy 26. edycja konkursu „Dobroczyńca Roku” w której w ramach specjalnej kategorii zostaną nagrodzone małe, średnie i duże firmy zaangażowane w pomoc Ukrainie.

bottom of page