top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Znamy laureatów i laureatki Nagrody „Człowiek Wiedzy i Doświadczenia”

27 listopada 2018 r. w czasie konferencji Koalicji Prezesi – wolontariusze, odbyła się gala podsumowująca drugą edycję Nagrody „Człowiek Wiedzy i Doświadczenia”. Konkurs zainicjowała grupa liderów biznesu skupionych w Koalicji Prezesi-wolontariusze. Nagroda jest przyznawana za takie działania, jak mentoring, doradztwo (w formie konsultacji), prowadzenie warsztatów, wspieranie wiedzą i doświadczeniem innowacyjnych rozwiązań społecznych i przedsiębiorczości społecznej. Konkurs ma też na celu promowanie idei wolontariatu kompetencji i dobrych praktyk w tej dziedzinie oraz inspirowanie innych menedżerów do podejmowania podobnych działań.


Wiedza i doświadczenie to cenny kapitał. Staje się on wręcz bezcenny, kiedy w ramach wolontariatu kompetencji liderzy, menedżerowie, eksperci w różnych dziedzinach dzielą się nim z organizacjami pozarządowymi, młodymi przedsiębiorcami, ze studentami, z uczniami, innowatorami społecznymi. Na ogół nie brakuje im zapału i chęci do zmieniania świata, ale potrzebują oni wiedzy doświadczonych osób, inspiracji i impulsu do rozwoju. Potrzebują mentorów i doradców.


Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia” powstała po to, by uhonorować tych, którzy dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z innymi. Robią to bezinteresownie, w ramach wolontariatu kompetencji, swoim zaangażowaniem i motywowaniem przyczyniają się do rozwoju i sukcesu wielu nowych przedsięwzięć i projektów społecznych.


Celem nagrody przyznawanej w 2018 roku po raz drugi jest:

• symboliczne nagrodzenie i podziękowanie aktywnym wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas,

dzielą się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi,

• wyróżnienie dobrych praktyk w wolontariacie kompetencji,

• promowanie wolontariatu kompetencji i społecznej odpowiedzialności menedżerów i liderów biznesu,

• informowanie o realizowanych inicjatywach i programach wolontariatu kompetencji,

• inspirowanie i zachęcanie liderów biznesu do przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia, np. organizacjom realizującym misję społeczną.


Koalicja Prezesi-wolontariusze przy wsparciu organizacyjnym Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Inwestycji Społecznych przyznaje Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” osobom, które w ciągu ostatnich trzech lat aktywnie angażowały się wolontariacko, przekazywały swoją wiedzę i umiejętności innym.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, fundacje firm) oraz inne instytucje, w których ramach jest realizowany wolontariat kompetencji.


Nagrodą w konkursie jest honorowy tytuł „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

i okolicznościowy medal.


Wyboru laureatów dokonała Kapituła Nagrody, do której weszli następujący członkowie

Koalicji Prezesi-wolontariusze:

• Michał Ciundziewicki (Jet Line)

• Magdalena Duszyńska-Walczak (Nowa Era)

• Marek Jurkiewicz (infoPraca.pl)

• Marek Kuzaka (AMS)

• Krzysztof Michniewicz (ICP Group)

• Artur Nowak-Gocławski (ANG Spółdzielnia)


LAUREATAMI 2. EDYCJI NAGRODY „CZŁOWIEK WIEDZY I DOŚWIADCZENIA”

DECYZJĄ KAPITUŁY ZOSTALI:


Agnieszka Cenzartowicz – nominowana przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym rozpoczęła swoją karierę zawodową, kontynuując ją w międzynarodowych firmach i instytucjach. Od 2014 roku jest starszym partnerem w kancelarii SWC Group i zajmuje się prawem własności intelektualnej, korporacji oraz międzynarodowym. Laureatka jest mentorką w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczości Kobiet. Już po raz czwarty bierze udział w programie Biznes w Kobiecych Rękach, w którym bezinteresownie dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami, dzięki czemu uczestniczki programu – będące w momencie zakładania nowych firm lub organizacji – poszerzają swoje kompetencje menedżersko-biznesowe, a także świadomość prawną. Firmy prowadzone przez jej podopieczne ciągle się rozwijają i umacniają swoją pozycję na rynku. Laureatka swoimi kompetencjami wspiera również m.in. Fundację Emerging Markets Researchers, Center of Competition Law and Consumer Protection w Gruzji czy Vital Voices.


Alicja Chachaj – nominowana przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Pracuje w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Od ponad 25 lat działa jako wolontariuszka. Jest pomysłodawczynią i organizatorką wielu akcji popularyzujących świadome dawstwo narządów (Tak dla Transplantacji) oraz akcji o charakterze prozdrowotnym i sportowym. Współorganizuje biegi, marsze, wyprawy górskie i rajdy rowerowe, których uczestnikami są osoby po przeszczepie narządów. Twórczyni projektu „Wszystkie dzieci są nasze”, którego beneficjentami są dzieci i młodzież po transplantacji serca i płuc z całej Polski. Jest członkiem zarządu-wolontariuszem Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Współpracuje i wspiera wiele organizacji pozarządowych, m.in. Stowarzyszenie Pogodni i Aktywni z Zabrza, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu czy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Laureatka wielu wyróżnień za wieloletnią pracę na rzecz osób po transplantacji oraz zwiększanie świadomości społecznej przez promowanie idei transplantacji narządów (podpisywania deklaracji woli) i zdrowego stylu życia. prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak – nominowana przez Ogólny Szpital w Kawali (Grecja) Kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB), prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Promocji i Wolontariatu. Inicjatorka powstania m.in. Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka/Akademii Młodego Naukowca i Uniwersytetu Zdrowego Seniora. Członek zespołu koordynującego realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2020 w Białymstoku. Współzałożycielka Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, w latach 2014–2018 była przewodniczącą Rady Fundacji „Pomóż im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Białymstoku. Założycielka Stowarzyszenia Pro Salute i jego prezes. Społecznik, pomysłodawczyni i organizatorka wielu międzynarodowych konferencji naukowo-szkoleniowych. Od 2000 roku zainicjowała i współorganizowała ponad 370 akcji charytatywnych i promocyjnych. W ramach tych działań uwrażliwiana krzywdę i potrzeby innych osób – w tym chorych, niepełnosprawnych, w złej sytuacji życiowej. Uczy empatii, zasad równego traktowania, szacunku dla drugiego człowieka, życia i zdrowia. Prowadzi wykłady, szkolenia, warsztaty, akcje społeczne na temat zdrowego stylu życia. Pogłębia wiedzę prozdrowotną przedszkolaków, a także seniorów, zwracając uwagę na poprawę jakości życia, zdrowie psychiczne, przeciwdziałanie samotności i aktywizację społeczną osób starszych. Laureatka wielu wyróżnień za działania wolontariackie.


Anna Maj – nominowana przez Fundację Ashoka – Innowatorzy dla dobra publicznego Ekspert Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Odpowiada za budowanie strategii i tworzenie modeli współpracy między bankami i partnerami z branży fintech. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze usług płatniczych i bankowych (Citigroup, T-Mobile, mBank, Pay-Tel). Mentorka start-upów m.in. w programie Startup Collider by PwC CEE, Warsaw Booster. Ekspert Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) w programie SME Instrument, finansującym innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne. Angażuje się w projekty wspierające różnorodność w biznesie – ambasadorka

European Women Payments Network. Doradza przedsiębiorcom społecznym. W ramach wolontariatu kompetencji laureatka była doradcą i mentorem w projekcie Społeczny Start-Up i konkursie WzmocniONE organizowanych przez Fundację Ashoka. Zainicjowała działania doradcze i marketingowe, które przyczyniły się do uruchomienia organizacji o charakterze społecznych start--upów – Mamo Pracuj i HospiCare. Oba projekty zaistniały na rynku skutecznie i z dużym rozmachem. W procesie doradczym konkursu WzmocniONE kandydatka wspierała Fundację Carrots. Współpraca laureatki z innowatorami Ashoki trwa nieprzerwanie od trzech lat.


Krzysztof Marciniak – nominowany przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa Ekspert od systemów informacyjnych, informatycznych oraz teorii i praktyki zarządzania. Od 1999 roku w branży motoryzacyjnej – obecnie w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Projektuje i wdraża oryginalne koncepcje i rozwiązania. W 2000 roku skierował swoje motoryzacyjne pasje w kierunku niepełnosprawnych kierowców i pasażerów. W 2007 roku utworzył organizację pozarządową SPiNKa. Autor unikatowych projektów kierowanych do środowiska osób z niepełnosprawnościami, m.in. Absolwent Driver, w którego ramach dla studentów z niepełnosprawnościami były prowadzone zajęcia z nauki jazdy. Dzięki temu młodzi ludzie, kończąc studia, mieli prawo jazdy. Jest autorem pierwszego wydania „Poradnika niepełnosprawnego kierowcy i pasażera”, kompendium wiedzy o możliwościach korzystania osób niepełnosprawnych z dobrodziejstw motoryzacji. Opracował i wdraża koncepcję powołania w Polsce Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych (KOMON). Będzie to wyjątkowa placówka, w której nowoczesna wiedza medyczna, technika i inżynieria samochodowa pozwolą dostosować samochód do indywidualnych potrzeb kierowcy z konkretną niepełnosprawnością. Dzięki inicjatywom laureata tysiące niepełnosprawnych osób w istotny sposób zmieniły swoje życie – są mobilne motoryzacyjnie, przez co łatwiej im zdobyć pracę, założyć rodzinę, realizować marzenia.


Joanna Skałuba – nominowana przez firmę Lokomotywacja Aldona Kłobska Od 20 lat działa w branży public relations – obecnie związana z małą agencją PR, w której koordynuje kampanie społeczne. Jako wolontariusz powołała i zarządza Fundacją CSR Res Severa, której głównym celem jest upowszechnianie zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie i CSR (odpowiedzialności społecznej biznesu) wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Od 2016 roku CSR Res Severa organizuje Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. To autorski projekt edukacyjny i jedyny w Polsce festiwal poświęcony filmom poruszającym problematykę zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Nazwa festiwalu nawiązuje do agendy ONZ i zawartych w niej 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs). Poznaniacy uznali festiwal upowszechniający 17 SDGs za najlepszą inicjatywę pozarządową i festiwal otrzymał statuetkę Inicjatora. Dzięki swoim działaniom kandydatka zjednoczyła reprezentantów różnych obszarów i środowisk wokół idei promowania zrównoważonego rozwoju.
Comments


bottom of page