top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Znamy laureatów XXI edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku”


6 czerwca, w warszawskim Teatrze Kamienica, odbyła się XXI gala Konkursu „Dobroczyńca Roku”, w czasie której do grona laureatów tytułu dołączyło dziewięć firm. To wyjątkowe święto odpowiedzialności społecznej.

XXI gala Konkursu „Dobroczyńca Roku” za nami. Wyróżniliśmy dziewięciu wspaniałych laureatów, łączących pomaganie z kreatywnością, nowymi technologiami oraz z tym, co w naszym Konkursie jest najważniejsze: dobrocią, miłością, ciepłem. Tu, na tej sali nie było toksycznych ludzi, nerwowości, rywalizacji. Było to, czego szukamy: radość, spokój, dobra atmosfera. W tegorocznej edycji (XXI!) otrzymaliśmy najwięcej wniosków zgłoszeniowych od dziesięciu lat. To dowód na to, że Konkurs jest potrzebny. Takich miejsc, w których spotykają się Ci, którzy pomagają i Ci, którzy pomoc otrzymują i wspólnie świętują efekty swojej współpracy, powinno być w Polsce jak najwięcej, dlatego zachęcam Państwa do organizacji lokalnych edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku”, mówił po zakończeniu wydarzenia Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii.

Laureaci XXI edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku”:

  • Innowacje dla społeczności: ENERIS Ochrona Środowiska, za współpracę z organizacjami pozarządowymi w zapobieganiu wykluczeniu osób niewidomych i słabowidzących z procesu aktywnego dbania o środowisko naturalne.

  • Projekt społeczny – Fundacja korporacyjna: Fundacja Orange, za współpracę ze Stowarzyszeniem Robisz.to, która zaowocowała stworzeniem FabLab powered by Orange – pierwszego w Warszawie otwartego laboratorium cyfrowej fabrykacji.

  • Projekt społeczny – duża firma: Samsung Electronics Polska Sp. z o. o., za stworzenie nowoczesnego inkubatora technologicznego dla kilkudziesięciu start-upów i wyposażenie obiektu w sprzęt pozwalający na realizację projektów.

  • Projekt społeczny – średnia firma: Jelenia Plast Sp. z o.o., za wieloletnią współpracę z organizacjami pozarządowymi na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

  • Projekt społeczny – mała firma: ANTOJA Sp. z o.o., za wsparcie projektu Kropla Słodyczy, w ramach którego odwiedzane są dziecięce oddziały onkologiczne i hospicja.

  • Strategia – duża firma: Tesco Polska, za dojrzałą i konsekwentną strategię działań społecznych, która zakłada m.in. wspieranie lokalnych społeczności, udział w projektach przeciwdziałających marnowaniu żywności i przekazywanie jej nadwyżek, promowanie wiedzy o zdrowym odżywianiu i pochodzeniu żywności wśród dzieci.

  • Strategia – mała firma: KAREDENT Kamil Chorąży Sławomir Ławicki Sp. j., za spójną i przemyślaną strategię działań społecznych, zakładającą stworzenie stomatologicznego programu profilaktycznego dla dzieci „Akademia zdrowego uśmiechu”, za całoroczne zaangażowanie w pomoc zarówno ludziom jak i zwierzętom żyjącym na terenie województwa podlaskiego.

  • Wolontariat pracowniczy: Grupa Essilor, za zachęcenie 100 wolontariuszy-pracowników do udziału w projekcie oraz za okazane im wsparcie a także za przeprowadzenie w ramach wolontariatu prawie 4 tys. badań przesiewowych wzroku wśród dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przekazanie dla nich 950 par okularów ze szkłami korekcyjnymi.

  • Zaangażowanie lokalne: Zakład fotograficzny u Jarka – Jarosław Deka, za wieloletnią współpracę z organizacjami pozarządowymi i zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia służące społeczności lokalnej, w tym cykle warsztatów dla ponad 1000 dzieci i młodzieży.

Niezmiennie, nieprzerwanie od 21 lat Konkurs nagradza firmy odpowiedzialne społecznie. „Dobroczyńca Roku” stał się inspiracją dla wielu lokalnych i regionalnych konkursów realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i lokalną administrację publiczną. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji (najbardziej doświadczonych  w działaniach z zakresu CSR i CCI), ale i na równi przedstawia działania dobroczynne małych i średnich firm. Konkurs nie dzieli firm na lepsze i gorsze, tylko pokazuje, że dobro jest jedno - bez względu na wielkość firmy i wydatków poniesionych na dobroczynność.

Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, stowarzyszenie działające od 1998 r. Misją Akademii jest inspirowanie i pomaganie w działaniu. W swoim dorobku ma programy i kampanie będące markami społecznymi. Wspiera lokalne społeczności, nagradza firmy zaangażowane społecznie, wyzwala w ludziach chęć pomagania. Fundatorem Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor - firma EY. Konkurs wspierają: Business Centre Club, Forum Darczyńców, Forum Odpowiedzialnego Biznesum, Global Compact Network Poland, Konfederacja „Lewiatan”, Pracodawcy RP, Freshmail.

Tegoroczną galę uświetnił koncert Sławomira Uniatowskiego.

Comments


bottom of page