top of page
 • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Znamy laureatów XXIII edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

9 września, w warszawskim Teatrze Syrena, odbyła się XXIII Gala Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”, w czasie której wyłoniono 11 laureatów – firm, które w 2019 roku zrealizowały najciekawsze projekty społeczne. Dodatkowo, przyznano 6 wyróżnień specjalnych dla społecznych inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby wydarzenie odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Ze względu na obecną sytuację, ilość uczestników tegorocznej Gali musiała zostać znacznie ograniczona. Wzięli w niej udział jedynie laureaci, wyróżnieni, organizacje nominujące, kapituła, eksperci oraz partnerzy. Relację z Gali można obejrzeć na profilu Dobroczyńcy Roku na Facebooku.


Laureaci XXIII edycji Konkursu „Dobroczyńca Roku”:

 • Rozwój lokalny: Mondi Świecie SA, nominowana przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej. Nagrodzona za wieloletnią i konsekwentną współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a zwłaszcza za zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia służące społeczności gminy Świecie.

 • Fundacja korporacyjna: Fundacja LPP, nominowana przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Fundacja wsparła program Streetworkerski bonami upominkowymi o wartości 6 tys. zł do wykorzystania w salonach sieci LPP, w celu wyposażenia pracowników terenowych w ubrania ochronne, oraz przeprowadzenie zbiórki odzieży używanej, która w 2019 roku w ilości ponad 3. ton trafiła do prawie tysiąca podopiecznych Towarzystwa.

 • Ekologia – duża firma: PwC, nominowana przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy. We współpracy ze Stowarzyszeniem firma podjęła działania na rzecz systematycznej edukacji zwiększającej świadomość ekologiczną Polaków. Stworzyła program wolontariatu pracowniczego „Biznes kontra smog” i przeprowadziła bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży.

 • Edukacja – mała i średnia firma: Little Frog, nominowana przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej. Nagrodzona za wspieranie organizacji w przeciwdziałaniu bezrobociu i rozwijaniu przedsiębiorczości w regionie Dolnego Śląska, w tym m.in. wspieranie dzieci z grupy cyrkowej Kids New Circus Wrocław, zakupienie i uszycie strojów, sfinansowanie posiłków, a także wsparcie logistyczne podczas występów.

 • Edukacja – duża firma: Nationale - Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., nominowana przez Fundację Digital University. Nagrodzona za wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych wśród młodzieży. Firma współpracowała z i wsparła finansowo projekt „Uniwersytet Sukcesu”, zaprojektowany z myślą o wchodzących w dorosłość dziewczynach pochodzących z domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak i rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej.

 • Pomoc społeczna – mała i średnia firma: Wena Biuro Rachunkowe Maria Jaśkiewicz-Marciniak, nominowana przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej Świetlikowo. Nagrodzona za wieloletnie wsparcie działań Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych działającej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, Firma m.in. zorganizowała bezpłatne sesji rozliczania się z podatku oraz nieodpłatnie przekazała materiały biurowe i papiernicze na potrzeby lokalnego Klubu Rodzica.

 • Pomoc społeczna – duża firma: FM Logistic, nominowana przez Fundację Samodzielni Robinsonowie. Nagrodzona za objęcie opieką młodzieży z instytucji opieki zastępczej, w tym organizację staży dla 22 młodych osób podczas których pracownicy firmy byli ich mentorami, dzielili się wiedzą i doświadczeniem i pokazywali możliwe ścieżki kariery.

 • Zdrowie – mała i średnia firma: Provalliance Poland Sp. z o.o., nominowana przez Fundację Gajusz. Nagrodzona za wspieranie działań Fundacji na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin, w tym regularne przekazywanie funduszy na bieżącą pomoc rodzinom będącym pod opieką fundacji, finansowanie leków i drobnego sprzętu medycznego dla hospicjum stacjonarnego i domowego oraz tworzenie fryzur dla mam opiekujących się swoimi ciężko chorymi dziećmi z okazji Dnia Matki.

 • Zdrowie – duża firma: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., nominowana przez Fundację Kapitan Światełko. Nagrodzona za działania na rzecz profilaktyki męskich nowotworów, w tym przekazanie 80 tys. złotych na działania związane z badaniami przesiewowymi pod kątem nowotworów jąder i prostaty, dzięki czemu zrealizowano 85 godzin wykładów, a także zorganizowano 43 wydarzenia z bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi dla prawie 5 tysięcy mężczyzn.

 • Sport – mała i średnia firma: Ligihalowe.pl S.C. A. Świerzewski, B. Gendera, nominowana przez Stowarzyszenie Zawsze Aktywni. Nagrodzona za nieodpłatne przekazywanie sprzętu na wydarzenia sportowe, organizację zbiórek charytatywnych oraz reklamowanie inicjatyw stowarzyszenia, a także przekazanie nagród wartych kilka tysięcy złotych dla podopiecznych ośrodków szkolno-wychowawczych uczestniczących w cyklu darmowych treningów.

 • Sport – duża firma: Citi w Polsce, nominowana przez Fundację Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Nagrodzona za realizację działań́, których celem jest zmiana społecznego postrzegania niepełnosprawności i popularyzowanie sportu paraolimpijskiego, w tym za organizację spotkania z zawodnikami z Team Citi i zaangażowanie w projekty wolontariackie w 2019 r. ponad 500 wolontariuszy firmy.

Wyżej wymienione firmy mogły być nominowane jedynie przez organizacje pozarządowe.


Laureatów wybrała Kapituła w składzie: Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan; Jerzy Karwelis, publicysta; Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny; Justyna Duriasz-Bułhak, przewodnicząca zarządu Forum Darczyńców; dr Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Anna Potocka-Domin, wiceprezeska Business Centre Club; Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu; prof. ALK, dr hab. Bolesław Rok, profesor nadzwyczajny, Akademia Leona Koźmińskiego; Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact Network Poland.


„Społecznie zaangażowani w walce z epidemią COVID-19”


Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 jest bezprecedensowym sprawdzianem społecznej solidarności. W ciągu ostatniego półrocza zainicjowanych zostało wiele programów pomocowych i inicjatyw – od pomocy finansowej dla szpitali, poprzez sieci wzajemnej pomocy, po platformy ułatwiające dzielenie się wiedzą i kompetencjami.


Pandemia COVID-19 wywróciła świat do góry nogami. Jednocześnie uwypukliła też potrzebę społecznej odpowiedzialności biznesu i wzajemnego wsparcia. W sytuacji kryzysowej, gdy wiele firm boryka się z problemami finansowymi, te odpowiedzialne społecznie przechodzą na home office, minimalizują cięcia etatów, uruchamiają programy wsparcia. Podejmują współpracę z placówkami służby zdrowia i organizacjami pozarządowymi. To prawdziwy czas współpracy i działania! Warto docenić i podziękować tym wszystkim, którzy w tych trudnych chwilach, nie patrząc na koszty, zachowali się odpowiedzialnie – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.


W związku z obecną sytuacją, Organizatorzy w porozumieniu z audytorem Konkursu oraz Kapitułą Konkursu zdecydowali o przyznaniu dodatkowo 6 wyróżnień specjalnych „Społecznie zaangażowani w walce z epidemią COVID-19” dla następujących inicjatyw:

 • Jesteśmy razem. Pomagamy!, w ramach której zaangażowano ponad 70 firm i instytucji w zbiórkę środków i przekazano ponad 50 milionów złotych szpitalom i placówkom medycznym w całej Polsce na sprzęt (respiratory i łóżka), środki ochrony osobistej oraz różnorodne wsparcie rzeczowe.

 • Akcja #Niezwalniajmy, której celem jest promowanie strategii uwzględniających jak najmniejsze cięcia etatów w obliczu pandemii koronawirusa.

 • Warsaw Genomics. Spółka we współpracy z ponad 30 partnerami zebrała prawie 11 milionów złotych na wykonanie 27 293 bezpłatnych testów genetycznych na rzecz szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych.

 • Wzywamy posiłki. W akcję zaangażowało się ponad 130 mniejszych i większych firm gastronomicznych i restauracji, którewspólnymi siłami dostarczyły bezpłatnie: ponad 230 tysięcy posiłków, 153 tysięcy napojów i 100 tysięcy innych produktów spożywczych do pracowników służby zdrowia.

 • Biznes szpitalom. W akcję włączyło się 117 organizacji, które wspólnymi siłami dostarczyły sprzęt taki jak: respiratory, kardiomonitory, autoklawy, środki ochrony osobistej oraz usługi dezynfekcji do placówek medycznych, o łącznej wartości ok. 5 mln zł w ciągu czterech tygodni.

 • Eksperci pomagają. To platforma na której znalazło się ponad 200 ofert pomocy, konsultacji i doradztwa biznesowego dla firm, które w związku z pandemią znalazły się w potrzebie.

Galę uświetnił koncert Grzegorza Turnaua.


***


Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” niezmiennie, od dwudziestu trzech lat, promuje najbardziej odpowiedzialne, społecznie zaangażowane małe i duże firmy. Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem edycji Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor - firma EY.


Comentarios


bottom of page