top of page

Elżbieta Łebkowska

CZŁONKINI ZARZĄDU

Socjolożka, wydawca. W latach 1990 - 1998 współwłaścicielka i prezeska Wydawnictwa Tenten. Od 1999 roku związana z pracą w organizacjach pozarządowych. Członkini Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz spółki Inwestycje Społeczne, której  jest również dyrektorką zarządzającą, członkini Rady Fundacji "Dobra Sieć". Właścicielka firmy doradczej zajmującej się m.in. badaniem i propagowaniem stosowania zasad odpowiedzialności społecznej w biznesie. Ma dwie pasje: książki i wulkany.

Please reload

(22) 622 01 22

bottom of page