top of page

Transnational Giving Europe

Transnational Giving Europe (TGE) to sieć współpracujących ze sobą 21 europejskich fundacji i stowarzyszeń. Pośredniczą one w przekazywaniu darowizn od osób indywidualnych i przedsiębiorstw z zagranicy do organizacji pozarządowych oraz publicznych i prywatnych instytucji realizujących przedsięwzięcia o charakterze społecznym.

Program TGE jest korzystny zarówno dla obdarowywanych organizacji, jak i dla darczyńców. Darczyńcy mogą wspierać przedsięwzięcia społeczne z dowolnej dziedziny, np. kultury, sztuki, edukacji, sportu w wybranym przez siebie kraju i skorzystać z ulg podatkowych w kraju zamieszkania. Organizacje pozarządowe mają zaś możliwość otrzymania darowizn z zagranicy

na działalność statutową.

Od czerwca 2020 roku Akademia jest jedynym w Polsce członkiem TGE.

Nagłówek 2

Od tego czasu udało nam się zrealizować kilka wspólnych inicjatyw. Oprócz standardowego działania członków TGE jakim jest pośredniczenie w przekazywaniu środków od polskich darczyńców do europejskich beneficjentów wsparliśmy m.in. Fundację Ocalenie oraz Fundację Pokolenia darowizną w wysokości 35 tys. euro dzięki otrzymaniu środków z EU Staf COVID-19 Solidarity Response Fund.

Zapraszamy do kontaktu z nami, zarówno zainteresowane organizacje, jak i potencjalnych darczyńców: m.lukasiak@filantropia.org.pl

Więcej informacji o TGE - https://www.transnationalgiving.eu/

Dane do wpłaty darowizny:

Tytuł przelewu: TGE [nazwa organizacji] 

Numer konta: 89 1560 0013 2000 1706 4021 0901 (dla wpłat w PLN)
 
PL13 1560 0013 2366 2499 7000 0013
SWIFT CODE: GBGCPLPK (dla wpłat w EUR)

Odbiorca: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

bottom of page