top of page

Kontakt

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6
00-590 Warszawa
tel.: 22 622 01 22
22 622 02 08
22 622 02 09
faks: 22 622 02 11
e-mail: arfp@filantropia.org.pl

Dane rejestrowe:

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000118794
Numer REGON: 012988835
Numer NIP: 526-21-71-840

Numery kont: VeloBank S.A.

Nr rachunku w zł:

PL89 1560 0013 2000 1706 4021 0901

Nr rachunku w €:

PL13 1560 0013 2366 2499 7000 0013

BIC / SWIFT: GBGCPLPK

Statut Stowarzyszenia [plik do pobrania]

  • Black Facebook Icon
  • Czarny Instagram Ikona
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon

Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego i z tego powodu nie może być odbiorcą wpłat pochodzących z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

bottom of page