top of page
O Akademii

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce to wyjątkowe miejsce, w którym dzieją się rzeczy nieprzeciętne. Staramy się inspirować i pomagać działać w bardzo różnym zakresie. Mamy w swoim dorobku programy i kampanie będące markami społecznymi. Wspieramy lokalne społeczności, nagradzamy firmy zaangażowane społecznie, wyzwalamy w ludziach chęć pomagania. Nowoczesna filantropia to nie rozdawanie pieniędzy czy prezentowanie gotowych rozwiązań. To inspirowanie do działania i zmiany postaw życiowych. Właśnie taki świat pomagamy budować. Wierzymy, że dzięki rozwojowi nowoczesnej filantropii, możemy powoli tworzyć świat, w którym ludzie ufają i pomagają sobie nawzajem, potrafią dzielić się z innymi i wspólnie rozwiązywać problemy. Akademia wraz z Partnerami zmienia świat na lepsze.

Jako jedyna organizacja w Polsce, Akademia jest członkiem sieci Transnational Giving Europe.

Misja i zasady

Otwartość - jesteśmy otwarci na dialog i współpracę, wymianę idei, poszukiwanie rozwiązań.


Partnerstwo - budujemy koalicje, pracujemy poprzez sieci oparte na wspólnych celach i wartościach.


Innowacyjność - poszukujemy nierutynowych metod działania, wkraczamy na nowe obszary.


Rzetelność i przejrzystość działań - dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych nam środków, o wysoką jakość rezultatów, monitoring i ewaluację.


Wszechstronne wsparcie - udzielamy pomocy finansowej, szkoleniowej, doradczej, wydajemy publikacje, prowadzimy społeczne kampanie, zabiegamy o wprowadzenie systemowych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarach naszych działań.


Nieuzależnianie od pomocy - uczymy samodzielności, nasza pomoc to wspieranie aktywności i zaradności organizacji i obywateli.

Zespół
Zobacz też:
Fundacja_Dobra_Sieć_png.png
Zespół1
bottom of page