top of page

Komisja rewizyjna

Filip Dopierała

Adwokat, założyciel oraz Partner Kancelarii LTA Doradztwo Prawne

Witold Salwach

Doktor ekonomii w dziedzinie Nauk o Zarządzaniu, ekspert we wdrażaniu programów doskonałości operacyjnej

Joanna Staręga-Piasek

Doktor Pedagogiki, była doradca społeczny Prezydenta RP, posłanka na sejm I, II i III kadencji, była wiceminister pracy

Członkowie i członkinie Stowarzyszenia

 • Rafał Antczak,

 • Dorota Brewczyńska,

 • Tomasz Bruski,

 • Filip Dopierała,

 • Aleksander Galos,

 • Piotr Gliński,

 • Grzegorz Lindenberg,

 • Marta Łazarowicz,

 • Elżbieta Łebkowska,

 • Paweł Łukasiak,

 • Małgorzata Mazur-Łukasiak,

 • Iwona Olkowicz,

 • Ryszard Praszkier,

 • Witold Salwach,

 • Tomasz Schimanek,

 • Agata Stafiej- Bartosik,

 • Joanna Staręga-Piasek,

 • Jerzy Szmagalski.

bottom of page