top of page

wt., 27 lis

|

Business Centre Club

VI Konferencja Koalicji "Prezesi - wolontariusze"

Wolontariat opiera się na takich wartościach, jak empatia, życzliwość, zaangażowanie, odpowiedzialność i solidaryzm społeczny. To wartości wpisane w program Koalicji Prezesi-wolontariusze i realizowane przez różne akcje, podczas których wolontariusze dzielą się swoim czasem, wiedzą, doświadczeniem.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia
VI Konferencja Koalicji "Prezesi - wolontariusze"
VI Konferencja Koalicji "Prezesi - wolontariusze"

Czas i lokalizacja

27 lis 2018, 09:30

Business Centre Club, plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, Polska

O wydarzeniu

Jeżeli spojrzymy na relacje między darczyńcami i przedsiębiorcami a organizacjami wspierającymi działania na rzecz społeczeństwa, to zauważymy, że ci pierwsi koncentrują się w większości na osiągnięciu celu społecznego. Zabiegające o wolontariuszy i wsparcie organizacje również komunikują głównie, że chcą zrealizować cel społeczny. Często jednak jest zaniedbywana bardzo istotna kwestia rozwoju samej organizacji. Jeśli bowiem w obszarze jej zainteresowania – nawet gdy doskonale rozumie i analizuje potrzeby społeczne, proponuje świetne rozwiązania i skutecznie działa na rzecz zmiany – znajdzie się wyłącznie cel społeczny, a zostaną pominięte rozwój i usamodzielnianie się, to w dalszej perspektywie może doprowadzić to do jej osłabienia. Zaniedbanie działań usprawniających funkcjonowanie organizacji może spowodować, że jej zasoby wkrótce się wyczerpią bez możliwości odtworzenia. Tym samym znajdzie się ona w kryzysie.

Odpowiedzią na opisane wyzwanie jest koncepcja zwana venture philanthropy, czyli ekosystem wsparcia zorientowany na dwa cele – zmianę społeczną i wzmocnienie organizacji, która tę zmianę wprowadza. W polskich realiach, gdzie organizacje pozarządowe posiadają niewielkie zasoby, a ich zaangażowanie często graniczy z poświęceniem, zbudowanie takiego ekosystemu wsparcia jest niezwykle potrzebne, ale też wymaga ogromnych zasobów. Stajemy więc przed wyzwaniem rozwijania wolontariatu nie tylko nawołującego do pomagania w imię wcześniej wspomnianych wartości, lecz także do metodycznej pracy nad budową ekosystemu wsparcia dla organizacji pozarządowych.

W tym celu w 2017 roku powołaliśmy fundusz venture philanthropy Podwójne Wyzwanie, a tematem tegorocznej konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze jest wolontariat kompetencji i właśnie koncepcja venture philanthropy.

PROGRAM KONFERENCJI

  • 9.30-10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
  • 10.00 -10.10 OFICJALNE POWITANIE UCZESTNIKÓW
  • 10.10-10.40 MINIWYKŁADY
  • 11.00-11.40 FINAŁ 2. EDYCJI NAGRODY „CZŁOWIEK WIEDZY I DOŚWIADCZENIA”
  • 11.40-12.00 PRZERWA KAWOWA
  • 12.00-12.30 PRZYKŁADY VENTURE PHILANTHROPY W POLSCE I ZA GRANICĄ
  • 12.30-12.50 WPROWADZENIE DO PANELU DYSKUSYJNEGO
  • 12.50-14.00 PANEL DYSKUSYJNY
  • 14.00-15.00 LUNCH I ROZMOWY KULUAROWE

NAGRODA

2. EDYCJA NAGRODY „CZŁOWIEK WIEDZY I DOŚWIADCZENIA”

Wiedza i doświadczenie to cenny kapitał. Staje się on wręcz bezcenny, kiedy w ramach wolontariatu kompetencji liderzy, menedżerowie, eksperci w różnych dziedzinach dzielą się nim z organizacjami pozarządowymi, z młodymi przedsiębiorcami, ze studentami, z uczniami, innowatorami społecznymi. Na ogół nie brakuje im zapału i chęci do zmieniania świata, ale potrzebują oni wiedzy osób doświadczonych, inspiracji i impulsu do rozwoju. Potrzebują mentorów i doradców.

Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia” powstała po to, by uhonorować tych, którzy dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z innymi. Robią to bezinteresownie, w ramach wolontariatu kompetencji, swoim zaangażowaniem i motywowaniem przyczyniają się do rozwoju i sukcesu wielu nowych przedsięwzięć i projektów społecznych.

Konkurs zainicjowała grupa liderów biznesu skupionych w Koalicji Prezesi-wolontariusze. Nagroda jest przyznawana za takie działania, jak mentoring, doradztwo (m.in. w formie konsultacji), prowadzenie warsztatów, wspieranie wiedzą i doświadczeniem innowacyjnych rozwiązań społecznych i przedsiębiorczości społecznej. Konkurs ma też na celu promowanie idei wolontariatu kompetencji i dobrych praktyk w tej dziedzinie oraz inspirowanie innych menedżerów do podejmowania podobnych działań.

Celem nagrody przyznawanej w 2018 roku po raz drugi jest:

– symboliczne nagrodzenie i podziękowanie aktywnym wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas, dzielą się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi,

– wyróżnienie dobrych praktyk w wolontariacie kompetencji,

– promowanie wolontariatu kompetencji i społecznej odpowiedzialności menedżerów i liderów biznesu,

– informowanie o realizowanych inicjatywach i programach wolontariatu kompetencji,

– inspirowanie i zachęcanie liderów biznesu do przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia, np. organizacjom realizującym misję społeczną.

Koalicja Prezesi-wolontariusze przy wsparciu organizacyjnym Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Inwestycji Społecznych przyznaje Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” osobom, które w ciągu ostatnich trzech lat aktywnie angażowały się wolontariacko, przekazywały swoją wiedzę i umiejętności innym.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, fundacje firm) oraz inne instytucje, w których ramach jest realizowany wolontariat kompetencji.

Nagrodą w konkursie jest medal i honorowy tytuł „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 27 listopada 2018 roku, podczas VI Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze.

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page