top of page

Paweł Łukasiak

PREZES ZARZĄDU

Aktywizacja społeczności lokalnych i wirtualnych, tworzenie marek społecznych, fundraising i marketing społecznie zaangażowany, bardzo mnie interesują. Tam jest energia, ciekawi ludzie, fajne pomysły.

Organizacje pozarządowe dają przestrzeń, wolność, bez której nie umiałbym już żyć :)

Please reload

(22) 622 01 22

bottom of page