top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Gala podsumowująca X edycję programu „Działaj Lokalnie” i Konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2018”

W dniu 21 marca 2019 roku w Warszawie odbyła się gala podsumowująca X edycję programu „Działaj Lokalnie” połączona z wręczeniem nagród w konkursie o tytuł „Społecznika Roku 2018” tygodnika „Newsweek Polska”. W wydarzeniu wzięło udział 220 uczestników, związanych w różny sposób z aktywnością społeczną.


Uroczystość otworzył Ambasador Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który wspomniał o przypadającym w tym roku 30-leciu pierwszych częściowo wolnych wyborów, zachęcając Ośrodki Działaj Lokalnie do udziału w obchodach rocznicowych. Podkreślił, przy tym, że dla Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, która świętowała w ubiegłym roku swoje 18-lecie, program „Działaj Lokalnie” był od samego początku bardzo ważnym przedsięwzięciem, które dało początek innym programom i inicjatywom, ukierunkowanym na potrzeby społeczności lokalnych.


Pierwsza część gali poświęcona była Konkursowi o tytuł „Społecznika Roku” i rozpoczęła się wystąpieniem Tomasza Lisa, Redaktora Naczelnego Tygodnika „Newsweek Polska”, który podzielił się z publicznością osobistą refleksją, że społecznik nie skupia się na pomaganiu szeroko rozumianemu społeczeństwu, ale wspiera konkretne osoby, zaglądając drugiemu człowiekowi prosto w oczy.


W refleksyjny nastrój wprowadziła publiczność recytacja wiersza Wisławy Szymborskiej „Przyczynek do statystyki” w interpretacji pisarki Krystyny Kofty, oraz przemówienie Michała Rusinka, prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej, który zauważył że poezja polskiej noblistki jest zrozumiała, ale nie prosta, miesza się w niej ironia z ważnym morałem, odnoszącym się do wartości społecznikowskich. Dlatego też wiersze Szymborskiej są ciągle aktualne i dają wsparcie w trudnych czasach.


Następnie ogłoszono wyniki konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska”, którego partnerem głównym jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – merytorycznym.


Minęło już 10 lat od ogłoszenia pierwszej edycji Konkursu. Z okazji jubileuszu, po raz pierwszy w historii Kapituła postanowiła przyznać nagrodę honorową – tytuł Społecznika Dziesięciolecia. Wyróżniono w ten sposób ś.p. Piotra Pawłowskiego, założyciela Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja za wytrwałą, konsekwentną i skuteczną walkę o świat bez barier w obszarze architektonicznym, cyfrowym oraz społecznym, a także za stworzenie standardów prawnych i obyczajowych ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami. Nagrodę odebrała żona laureata, Ewa Pawłowska.


Tytuł „Społecznika Roku 2018” otrzymały dwie osoby: Elżbieta Krajewska-Kułak, założycielka Stowarzyszenia Pro Salute, która została uhonorowana za wszechstronną aktywność w obszarze ochrony i promocji zdrowia dzieci i osób starszych, a przede wszystkim za ogromny wkład w utworzenie Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka, jak również za zaangażowanie szerokiej rzeszy wolontariuszy do pomocy osobom potrzebującym oraz Krzysztof Marciniak, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom „SPiNKa”, który odebrał nagrodę za wieloletnią działalność na rzecz umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami pełnej mobilności motoryzacyjnej oraz za propagowanie tej idei jako skutecznego wsparcia ich rehabilitacji społecznej i zawodowej.


Oprócz nagród głównych Kapituła konkursu przyznała dwie nagrody specjalne. Pierwszą z nich dla Katarzyny Koneweckiej-Hołój, prezes Stowarzyszenia „Piękne Anioły” za inicjowanie i angażowanie innych do aktywności na rzecz dzieci z ubogich rodzin poprzez tworzenie bezpiecznych i zdrowych warunków do ich życia i rozwoju, a także za realizację kampanii społecznej „Słoneczne Pokoje”, w ramach której remontowane są dziecięce pokoje w prywatnych mieszkaniach, domach dziecka i hospicjach. Drugą nagrodę specjalną otrzymał Marek Lisiński, Prezes Fundacji „Nie lękajcie się” za objęcie wsparciem psychologicznym i prawnym osób, które w dzieciństwie doświadczyły przemocy seksualnej ze strony duchownych, jak również za pomoc niesioną ich rodzinom.


W skład Kapituły konkursu „Społecznik Roku” wchodzą: Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce; Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”, Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”; Przemysław Radwan-Röhrenschef, wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów; Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia i znany ekspert kulinarny, Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej oraz Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.


Konkurs nawiązuje do inicjatywy Wisławy Szymborskiej z 1996 roku, podjętej przez Jacka Kuronia i Fundację „Pomoc Społeczna SOS”. Jego celem jest nagradzanie działalności społecznej w Polsce i promowanie aktywności pojedynczych ludzi, którzy w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych oraz w placówkach samorządowych zmagają się z rozmaitymi problemami społecznymi.


Drugą część gali rozpoczęto zaprezentowaniem animacji podsumowującej X edycję programu „Działaj Lokalnie”. Następnie w swoim przemówieniu Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce podkreślił, że w sytuacji coraz większych społecznych podziałów, program „Działaj Lokalnie” pełni bardzo istotną funkcję łączenia ludzi, dając im odwagę i energię do działania. Podkreślił również, że szczególnie warto się dzielić się zasobami z własną społecznością.


Kolejnym punktem wieczoru było rozdanie nagród w konkursie „Dobre praktyki w Działaj Lokalnie”, w którym i nagrodzono najlepsze praktyki Ośrodków Działaj Lokalnie, zrealizowane w latach 2017-2018, w obszarach: pozyskiwanie środków finansowych, efektywna komunikacja oraz działania ukierunkowane na wzrost kompetencji beneficjentów Programu.


W gronie laureatów znaleźli się:

· Fundacja Pokolenia, za trzy dobre praktyki pt. „Nie samym regrantingiem ODL żyje”, „Milionerzy Działaj Lokalnie”, „Kurs Animacji Społecznej 2.0”;

· Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem”, za dwie dobre praktyki pt. „Działaj Lokalnie – w powiecie płockim”, „Medialnie o Działaj Lokalnie”;

· Centrum Społecznego Rozwoju, za dobrą praktykę pt. „Filmy z projektów realizowanych w ramach Działaj Lokalnie oraz plakaty przedstawiające zrealizowane projekty”;

· Stowarzyszenie Kraina św. Anny, za dobrą praktykę pt. „Nie taki diabeł straszny jak go malują”;

· Fundacja Bieszczadzka, za dobrą praktykę pt. „Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych”;

· Fundacja „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku, za dobrą praktykę pt. „Jak pozyskiwać fundusze?”;

· Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, za dobrą praktykę pt. „Społeczny portal internetowy poświęcony projektom Działaj Lokalnie w ODL redagowany przez samych grantobiorców”;

· „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej, za dobrą praktykę pt. „GPS III Sektora, czyli Białobrzeskie Centrum Obywatelskie”.


Ostatnim elementem gali było wręczenie nagród w konkursie „Opowiedz…” za lata 2017 i 2018. Konkurs ten ma na celu zachęcenie uczestników projektów do atrakcyjnego prezentowania działań podejmowanych w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Nadesłane prace oceniała Komisja Selekcyjna w składzie: Edyta Wróblewska - reżyserka filmowa; Dariusz Mól - dziennikarz Mateusz Miłobędzki – psycholog społeczny, specjalista ds. promocji; Kalina Grzeszuk-Zajączkowska – kierownik programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;

Za rok 2017 nagrody otrzymali:

· w kategorii „CZŁOWIEK” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za krótki film pt.: „Mój przyjaciel robot”, otrzymała grupa nieformalna „Robot”, zgłoszona przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich


· wyróżnienie w kategorii „CZŁOWIEK” w wysokości 1000 zł, za krótki film pt.: „Babskie zetpety. I trochę teorii”, otrzymali AKF „Klaps” i grupa nieformalna Wiedźmy, zgłoszeni przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej· w kategorii „MIEJSCE” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za reportaż multimedialny pt.: „Zakwieć Się”, otrzymała Fundacja #Kultura, zgłoszona przez Fundację Nauka dla Środowiska· wyróżnienie w kategorii „MIEJSCE” w wysokości 1000 zł, za krótki film pt.: „Wspólnie Od Nowa z Rodziną w Soli”, otrzymało Stowarzyszenie Wspólnie Od Nowa, zgłoszone przez Żywiecką Fundację Rozwoju· równorzędne wyróżnienie w kategorii „MIEJSCE” w wysokości 1000 zł, za krótki film pt.: „Bo w kurniku jest moc”, otrzymała Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challange Odział w Winiarczykówce, zgłoszona przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy· w kategorii „MOTYW” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za reportaż multimedialny pt.: „Wiedźmuchowe bajanie”, otrzymała Fundacja Kłobuk, zgłoszona przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”· wyróżnienie w kategorii „MOTYW” w wysokości 1000 zł, za reportaż multimedialny pt.: „Dzieci Natury”, otrzymała grupa nieformalna „Dzieci Natury”, zgłoszona przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa· równorzędne wyróżnienie w kategorii „MOTYW” w wysokości 1000 zł, za krótki film pt.: „Szyciomaniacy”, otrzymała grupa nieformalna „Zaczytani”, zgłoszona przez Żywiecką Fundację Rozwoju· w kategorii „FILMOWY PRODUKT PROJEKTU” nie przyznano nagrody. Komisja zdecydowała, że nie zostały zgłoszone filmy, które spełniłyby wymagania Konkursu „Opowiedz…”.

· wyróżnienie w kategorii „FILMOWY PRODUKT PROJEKTU” w wysokości 1000 zł, za krótki film pt.: „Brzydkie Kuglątko”, otrzymała Fundacja Human „Lex” Instytut, zgłoszona przez Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”· równorzędne wyróżnienie w kategorii „FILMOWY PRODUKT PROJEKTU” w wysokości 1000 zł, za krótki film pt.: „Most”, otrzymali The Pryzmats & Miejska Orkiestra Dęta, zgłoszeni przez Żywiecką Fundacja RozwojuZa rok 2018 w konkursie „Opowiedz…” nagrody otrzymali:

· w kategorii „CZŁOWIEK” nie przyznano nagrody. Komisja zdecydowała, że nie zostały zgłoszone filmy, które spełniłyby wymagania Konkursu „Opowiedz…”

· wyróżnienie w kategorii „CZŁOWIEK” w wysokości 1000 zł, za krótki film pt.: „Pierwsza Pomoc Ratuje Życie. Nie bądź obojętny”, otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Osiu, zgłoszona przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”· równorzędne wyróżnienie w kategorii „CZŁOWIEK” w wysokości 1000 zł, za krótki film pt.: „Bezcenne chwile spędzone w Klubie Przyjaźni dla Juniora i Seniora”, otrzymała grupa nieformalna Koło Emerytów w Wołczynie, zgłoszona przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”· równorzędne wyróżnienie w kategorii „CZŁOWIEK” w wysokości 1000 zł, za reportaż multimedialny pt.: „Akcja świąteczna. Warszawiacy i Górale”, otrzymała grupa nieformalna Teatr Radosnej Jesieni, zgłoszona przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego· w kategorii „MIEJSCE” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za krótki film pt.: „Niezwyczajni.pl”, otrzymała grupa nieformalna „ARTFANI”, zgłoszona przez Żywiecką Fundację Rozwoju· w kategorii „MOTYW” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za krótki film pt.: „Ptaki i my”, otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku, zgłoszone przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej· w kategorii „FILMOWY PRODUKT PROJEKTU” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za krótki film pt.: „Zawzdym Ci Godała”, otrzymało Stowarzyszenie Grupa Przyjaciół Historii Ziemi Tokarskiej, zgłoszone przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS· w kategorii „FILMOWY PRODUKT PROJEKTU” nagrodę główną w wysokości 2500 zł, za krótki film pt.: „Głodni marzeń”, otrzymała grupa nieformalna „Sonbird”, zgłoszona przez Żywiecką Fundację RozwojuWarto zaznaczyć, że konkurs „Opowiedz…” zmienia się, przyjmuje formy i stawia akcenty zgodnie ze zmieniającym się otoczeniem społecznym, starając się obserwować i przewidywać najważniejsze trendy. W tegorocznej edycji na ocenę prac dodatkowo wpłynęły: innowacyjność zastosowanych form, atrakcyjność rozwiązań plastycznych i technicznych, a także trafność ujęcia samego tematu. W ostatnim, mało uchwytnym kryterium, jury zwracało uwagę na to, na ile przedstawiona praca jest opowieścią i czuć w niej prawdziwą historię, a na ile ogranicza się tylko do relacji z przeprowadzonych działań.
Comments


bottom of page