top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Informator i poradnik dla organizacji społecznych na czas epidemii

Zaktualizowano: 10 wrz 2020


Ze względu na panującą epidemię wirusa COVID-19 wiele organizacji pozarządowych musiało zawiesić lub poważnie ograniczyć swoją działalność. Epidemia oraz jej konsekwencje zmieniają również sposób świadczenia wolontariatu oraz innych form pomocy osobom potrzebującym wsparcia.


Wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych w tym trudnym okresie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przygotowała dwie bezpłatne, dostępne dla wszystkich publikacje:

Autorem publikacji jest Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Poradnik skierowany jest zarówno do organizatorów wolontariatu, jak i samych wolontariuszy. Opisuje on aktualne regulacje prawne dotyczące wolontariatu, oraz radzi, jak w obecnej sytuacji świadczyć lub organizować pomoc w sposób bezpieczny.


Informator zawiera zestawienie rozwiązań prawnych, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Wyszczególnia on nie tylko rozwiązania adresowane do organizacji pozarządowych, ale także m. in. te stosowane w praktyce przez samorządy, jak i zestaw źródeł, w których można szukać dalszych informacji.


Publikacje w formacie PDF dostępne są do pobrania na stronie programu „Działaj Lokalnie”. Są one na bieżąco aktualizowane, wraz z wprowadzaniem w życie nowych rozporządzeń.

Poradnik i informator są częścią Pakietu Wsparcia Antykryzysowego Programu „Działaj Lokalnie”.


„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią 77 Ośrodków Działaj Lokalnie. W ramach Programu, przez 20 lat, wsparto już ponad 11,5 tysiąca lokalnych projektów. Ich odbiorcami było ponad 4 miliony uczestników, a w realizację zaangażowanych było prawie 230 tysięcy wolontariuszy. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności na realizację Programu przekazała ponad 50 mln złotych, a łączna wartość zrealizowanych projektów wyniosła ponad 95 mln zł.


Więcej informacji: dzialajlokalnie.pl

Comments


bottom of page