top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Ogłoszenie Laureatów Konkursu Dobroczyńca Roku już po raz 27!
Ogłoszenie Laureatów 27. Edycji Konkursu Dobroczyńca Roku

6 czerwca 2024 r. ogłoszono zwycięzców 27. edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Członkowie Kapituły wręczyli statuetki laureatom, którzy mają teraz niepowtarzalną okazję, by szeroko zaprezentować swoje działania.


Hasło tegorocznej, 27. edycji: „Zamieniaj zysk w dobro, dobro w zysk. Dla środowiska, dla społeczności, dla biznesu”, nawiązywało do wpływu, jaki firmy mogą wywierać na otoczenie. 

 

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 27 lat nagradza firmy angażujące się społecznie i wspierające organizacje pozarządowe. To największy i najstarszy tego typu konkurs w Polsce.  


Jak podkreśla Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, 27. Edycja Konkursu przypada w roku ważnych dla Polski rocznic: „Rok 2024 jest wyjątkowym czasem dla naszego kraju. W tym roku świętujemy rocznice ważnych wydarzeń, które wpłynęły na obecną sytuację w Polsce. 12 marca przypadała 25. rocznica przyjęcia Polski do NATO. 1 maja celebrowaliśmy 20. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej, a 4 czerwca obchodziliśmy 35. rocznicę pierwszych wolnych wyborów z 1989 roku. To jest rok jubileuszy wolnej Polski.”


Kategorie i Laureaci

Do udziału w Konkursie firmy i fundacje korporacyjne mogły być nominowane przez współpracujące z nimi organizacje pozarządowe w kategoriach: „Kultura i edukacja”, „Lokalne partnerstwa”, „Ochrona środowiska i klimatu”, „Otwartość na różnorodność”, „Pomoc społeczna i charytatywna”, „Zdrowy tryb życia”, „Pomoc uchodźcom i Ukrainie”, „Dobra współpraca biznesu i organizacji pozarządowych”. „Wolontariat pracowniczy” to jedyna kategoria w której firmy mogły zgłaszać się samodzielnie.


W tegorocznej edycji Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:


Kultura i edukacja: Fundacja Empiria i Wiedza

Lokalne partnerstwa: Firma Handlowa "BAT" Sp. z o.o.

Ochrona środowiska i klimatu: Fundacja Deloitte Polska

Otwartość na różnorodność: Fundacja BNP Paribas

Pomoc społeczna i charytatywna:

Mała i średnia firma: Hand Made

Duża firma: Pepco Poland sp. z o.o.

Zdrowy tryb życia:

nagrody ex aequo Nationale-Nederlanden i Henkel Polska

Pomoc uchodźcom i Ukrainie:

Obszar lokalny: Nokia Solutions and Networks

Obszar ogólnopolski: Fundacja Biedronki

Wolontariat pracowniczy: Dr.Max

Dobra współpraca biznesu i organizacji pozarządowych:

IKEA KrakówSerdecznie dziękujemy wszystkim nominującym i nominowanym oraz gratulujemy laureatom. Dziękujemy za zaangażowanie w budowanie lepszej przyszłości dla nas wszystkich.


Warto podkreślić, że atmosferę dobra i piękna przypieczętował nastrojowy koncert Stanisława Soyki.


Konkursu Dobroczyńca Roku


Konkurs został zainicjowany w 1997 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.  Fundatorem Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku” jest Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która od wielu lat towarzyszy nam w promowaniu idei społecznego zaangażowania firm.


Proces konkursowy jest prowadzony zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i zgodnie z obowiązującymi przepisami o co dba audytor procedur konkursowych firma EY.


Partnerami wspierającymi Konkurs są: Business Centre Club, Forum Darczyńców, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Global Compact Network Poland, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Partnerzy branżowi: magazyn „Raport ESG” oraz portale: odpowiedzialnybiznes.pl, ngo.pl, raportcsr.pl, oesg.pl, marketingprzykawie.pl, niepelnosprawni.pl, witrynawiejska.pl

 

Więcej informacji:

Comments


bottom of page