top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Pierwsza taka książka! "Odkrywając wolontariat" Rozmowy

Przełomowa publikacja ukazująca różne oblicza wolontariatu.


We wstępie autorzy zapewniają, że wolontariat to wspaniały temat do rozmowy i… rzeczywiście tak jest.


To pierwsza taka książka na polskim rynku: mądre, głębokie rozmowy osób, dla których wolontariat to suma doświadczeń, a nie książkowa definicja. 13 różnych spojrzeń na jedną, piękną ideę bezinteresownego pomagania. Można śmiało powiedzieć, że to praca zbiorowa a autorami książki są nie tylko Paweł Łukasiak i Małgorzata Mazur -Łukasiak, ale wszyscy niezwykli rozmówcy: 13 ekspertów i praktyków wolontariatu.


Ta książka to dawka konkretnej wiedzy wzbogacona ludzkimi historiami i doświadczeniami. Czytelnik ma szansę poznać punkt widzenia, motywacje i doświadczenia, min. Naukowca- Profesor Socjologii, Aktorki, od lat zaangażowanej w działania charytatywne, Małżeństwa, które zaraża swoim zapałem do wolontariatu, Polityka społecznego, który uczestniczył m.in. w pracach nad projektem ustawy o wolontariacie, Członka Zarządu dużej spółki, organizującej wolontariat pracowniczy, Prezeski dużej organizacji pozarządowej i Wolontariuszki hospicyjnej, która po latach pracy w korporacji znalazła swoje miejsce w onkowolontariacie.


Jacek Jac Jakubowski, Sławomir Brzózek, Tomasz Schimanek, Agata Stafiej-Bartosik, prof. dr hab. Anna Giza, Aleksandra Belina, Jacek Kowalski, Joanna Sadzik, Tamas Scsaurszki, Krzysztof i Barbara Margolowie, Magdalena Różczka, Ewa Szuster i Artur Nowak-Gocławski... Wszyscy rozmówcy wnieśli wielką wartość, dzieląc się swoimi refleksjami. Dzięki temu czytelnik otrzymuje publikację przekrojową, ukazującą cały wachlarz wolontariackich postaw.


Bohaterami książki są również wolontariusze, Ci przywołani przez rozmówców i opisani na stronach tej ciekawej książki.


To pozycja obowiązkowa zarówno dla praktyków, jak i laików. Może okazać się przełomowa zarówno dla osób, dla których wolontariat to naturalny element dnia, jak i dla tych, którzy dopiero planują swoje społeczne zaangażowanie. Dla tych, którzy codziennie wykonują jakiś drobny pomocowy gest, jak i dla osób, które zajmują się tym zawodowo, np. zarządzając wolontariatem pracowniczym”.


„W 2024 r. perfekcyjny lider biznesu będzie miał na półce przełomową książkę P. Łukasiaka i M. Mazur-Łukasiak. Najważniejsze fragmenty zaznaczy żółtymi karteczkami, a idee z nich wynikające wdroży we własnym przedsiębiorstwie. Będzie również sam dawać przykład, na czym polega wolontariat pracowniczy, a także prawdziwie realizowana zasada społecznej odpowiedzialności biznesu”.

Tak o książce napisał w jej okładkowe recenzji Dr hab. Adam Bodnar.


Sięgnijcie po tę lekturę i… odkryjcie wolontariat.


Partnerzy wydania (dzięki którym możliwy był druk i bezpłatna dystrybucja książki „Odkrywając wolontariat”) Fundacja Orange, Fundacja BNP Paribas, Fundacja Unum, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Ikano Bank, Job Solutions Sp. z o.o., Wiener TU SA Vienna Insurance Group


Patroni medialni: ngo.pl, NNO (Nienieodpowiedzialni)


Więcej informacji:


bottom of page