top of page
  • Zdjęcie autoraKatarzyna Kunert

„Społecznik Roku 2020” – znamy laureatów

Zaktualizowano: 28 kwi 2021

Aleksandra Czarna-El Baz, założycielka Fundacji „Senior w Koronie”, Oliwia Łysiak ze Stowarzyszenia Instytut Potencjału i Sebastian Górniak, prezes Fundacji Balian Sport to „Społecznicy Roku 2020”. Kapituła doceniła m.in. pomoc seniorom w czasie pandemii, akcje charytatywne dla młodych i wspieranie niepełnosprawnych miłośników sportu. Konkurs jak co roku zorganizował tygodnik „Newsweek Polska” w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Od lat pokazujemy cichych i głośnych bohaterów społecznego zaangażowania, pomysłodawców i organizatorów oddolnych działań, akcji społecznych, ludzi rozwiązujących problemy, które są ignorowane latami. Pandemia szczególnie pokazała, jak niewiarygodnie ważne są osoby mające gen społecznikowski, aktywne, pełne pasji i odwagi. Tacy są właśnie laureaci i wyróżnieni w tegorocznej edycji konkursu – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.


W kategorii ogólnopolskiej zwyciężył Sebastian Górniak, prezes Fundacji Balian Sport. Nagroda została przyznana za wspieranie osób z niepełnosprawnościami w przełamywaniu własnych ograniczeń. Podopieczni jego fundacji mogą uczestniczyć w zajęciach i wydarzeniach sportowych takich dyscyplin jak boks, rugby czy nurkowanie. Mają również zapewniony dostęp do wyspecjalizowanej pomocy lekarskiej. Organizacja nawiązując kontakty ze wszystkimi klubami sportowymi w kraju, umożliwia chętnym osobom trenowanie w ich miejscowości.
Tytuł „Społecznika Roku 2020” w kategorii lokalnej otrzymała zaledwie osiemnastoletnia Oliwia Łysiak zeStowarzyszenia Instytut Potencjału. Została ona doceniona za organizację akcji charytatywnych na rzecz dzieci i seniorów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także za mobilizowanie olsztyńskiej młodzieży do: działań proekologicznych, walki o prawa człowieka i pielęgnowania pamięci historycznej. Za wszystkie dotychczasowe działania na rzecz drugiego człowieka i swojej społeczności została już wcześniej doceniona w plebiscytach "Osobowość roku 2019", "Barwy wolontariatu" oraz "8 wspaniałych".
Kapituła Konkursu zauważyła również osoby, które najskuteczniej odpowiedziały na wyzwania związane z epidemią Covid -19. Tytuł „Społecznika Roku 2020” za działania w tym wyjątkowym czasie odebrała Aleksandra Czarna-El Baz, założycielka Fundacji „Senior w Koronie. Razem z Martą Białkowską utworzyła na Facebooku grupę „SENIOR W KORONIE - wsparcie dla starszych osób w czasie pandemii Covid-19.”. Jej działania przyczyniły się do objęcia wsparciem rzeczowym, medycznym i psychologicznym setek najbardziej potrzebujących warszawskich seniorów. Laureatka Konkursu włączyła w akcję kilka tysięcy wolontariuszy i zaangażowała licznych darczyńców.
Obok nagród głównych przyznano trzy nagrody specjalne. Dwie z nich otrzymali Joanna Czerska-Thomasoraz Kosma Kołodziej – koordynatorzy programu „Wsparcie dla Szpitala” w Bydgoszczy. Wspólnie zorganizowali i prowadzili wzorowy system pomocy, dzięki któremu zapewniono środki ochrony osobistej oraz wyżywienie dla personelu 19 szpitali oraz licznych placówek opiekuńczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Nagrodą specjalną doceniono również Aleksandrę Smolińską – prezeskę Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. W werdykcie podkreślono jej konsekwentne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z warszawskiej Pragi oraz pobudzanie mieszkańców do działania poprzez prowadzenie „Praskiej Światoteki” i społecznego „Radiopraga.pl”, a także za zaangażowanie lokalnej społeczności w rewitalizację podwórek i tworzenie miejskich pasiek.
O konkursie

Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację "POMOC SPOŁECZNA SOS" w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla.


W skład Kapituły Konkursu wchodzą: Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce; Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”, Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”; Przemysław Radwan-Röhrenschef, wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów; Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia i znany ekspert kulinarny, Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej oraz Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.


Organizator Konkursu: tygodnik Newsweek Polska

Partner Główny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partner Merytoryczny: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Comments


bottom of page