top of page
  • sglabski

Znasz kogoś, kto zmienia świat na lepszy? Zgłoś go do konkursu "Społecznik Roku 2021"

Znasz osobę, która bezinteresownie pomaga innym? A może kogoś, kto od lat udziela się społecznie, wspierając najbardziej potrzebujących, aktywizując społeczności lokalne czy walcząc o ochronę przyrody? Zgłoś ją do trzynastej edycji konkursu o tytuł „Społecznik Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Termin składania wniosków upływa 30 września 2021 r.
Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację "POMOC SPOŁECZNA SOS" w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla.


Celem przedsięwzięcia jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w podejmowaniu różnych społecznych wyzwań, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną.


Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” można zgłaszać w trzech kategoriach: zaangażowanie ogólnopolskie, zaangażowanie lokalne oraz zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19. Wnioski w Konkursie mogą składać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).


Wnioski z nominacjami można przesyłać od 6.09 do 30.09.2021 r. (włącznie) na adres: spolecznikroku@filantropia.org.pl.


Pliki do pobrania:


Regulamin Konkursu:

REGULAMIN_SPOŁECZNIK_ROKU_2021
.pdf
Pobierz PDF • 596KB

Wniosek: zaangażowanie lokalne, zaangażowanie ogólnopolskie:

Wniosek zgłoszeniowy - Społecznik Roku 2021_kategorie ogólnopolska i lokalna
.docx
Pobierz DOCX • 284KB

Wniosek: zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19:

Wniosek zgłoszeniowy - Społecznik Roku 2021_kategoria COVID-19
.docx
Pobierz DOCX • 284KB

Informacja prasowa:

Społecznik Roku_informacja o konkursie 2021
.docx
Pobierz DOCX • 229KB


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2022 r. Sylwetki i działalność laureatów zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika „Newsweek Polska”.


Wyboru laureatów dokona Kapituła, w skład której wchodzą: Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”, Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia, Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”, Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, Przemysław Radwan-Röhrenschef, Prezes Fundacji Szkoła Liderów, Michał Rusinek, Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej.


Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.


Tytułem „Społecznika Roku” uhonorowani zostali dotychczas między innymi:


Aleksandra Czarna–El Baz – w odpowiedzi na trudną sytuację osób starszych w czasie epidemii Covid-19, zaangażowała setki wolontariuszy do udzielania im pomocy. Założycielka Fundacji „Senior w Koronie”, która objęła wsparciem aprowizacyjnym, medycznym i psychologicznym najbardziej potrzebujących seniorów.


Sebastian Górniak – wspiera osoby z niepełnosprawnościami w przełamywaniu własnych ograniczeń. Podopieczni jego fundacji Balian Sport mogą uczestniczyć w zajęciach i wydarzeniach sportowych takich dyscyplin jak boks, rugby czy nurkowanie. Mają również zapewniony dostęp do wyspecjalizowanej pomocy lekarskiej.


Elmi Abdi - walczy o poprawę warunków życia i wizerunku migrantów w Polsce, znając ich sytuację z własnego doświadczenia. Prezes Fundacji dla Somalii, która udziela wszechstronnego wsparcia cudzoziemcom oraz prowadzi działalność edukacyjną, taką jak lekcje wielokulturowe dla dzieci i młodzieży.


Janusz Owsiany - varsavianista, prezes Stowarzyszenia Monopol Warszawski, zaangażowany w działania na rzecz rewitalizacji warszawskiej Pragi. Podejmuje starania o poprawę losu kombatantów, przyczynił się do utworzenia Dziennego Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich.


Elżbieta Krajewska-Kułak – od lat działa w obszarze ochrony i promocji zdrowia dzieci i osób starszych. Współzałożycielka Białostockiego Hospicjum dla Dzieci, inicjatorka Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka oraz założycielka Stowarzyszenia Pro Salute, które pomaga dzieciom z dystrofią mięśniową.


Ewa Błaszczyk – współzałożycielka fundacji „Akogo?” działającej na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po ciężkich urazach neurologicznych oraz ich rodzin. Doprowadziła do utworzenia przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie pierwszej w Polsce Kliniki Neurorehabilitacyjnej „Budzik” oraz kliniki „Budzik dla dorosłych” w Olsztynie.

Ś.p. Piotr Pawłowski – założyciel Fundacji Integracja, działającej na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Inicjator kampanii społecznych, był zaangażowany w działania na rzecz zmiany przepisów oraz likwidacji barier architektonicznych, cyfrowych i społecznych, które utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami.


Barbara i Krzysztof Margolowie - zmieniają życie lokalnej społeczności w Nidzicy poprzez liczne działania własne oraz organizacji, w które są zaangażowani. Ożywiają region m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i organizację programów stypendialnych.


Comments


bottom of page