top of page
  • kpetryka

Transnational Giving Europe - webinar promujący ideę filantropii ponad granicami!

Zaktualizowano: 28 kwi 2021

4 czerwca odbył się webinar promujący ideę TGE adresowane do potencjalnych beneficjentów w Polsce. Wydarzenie zorganizowane zostało przez nową organizację partnerską TGE – Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerskich TGE z Belgii (King Baudoin Foundation), Polski (ARFP) oraz beneficjenta - greckiej organizacji Lesvos Solidarity.Pierwszym prelegentem był Pan Ludwig Forrest, Head of International Philanthropy at the King Baudouin Foundation, jednej z największych fundacji w Europie, która pełni role koordynatora projektu TGE. Pan Forest przedstawił krótko genezę powstania idei filantropii „ponad granicami”: TGE stanowi odpowiedź na potrzeby obywateli Unii Europejskiej, dla których brak możliwości wspierania różnych celów i organizacji działających w ramach wspólnoty stanowi znaczącą przeszkodę w realizacji celów filantropijnych. TGE nie tylko jest „pośrednikiem”, dzięki któremu darczyńcy mogą wspierać cele w każdym z krajów uczestniczących w programie TGE, ale także lobbuje na rzecz ujednolicenia odpowiednich przepisów w krajach członkowskich UE. Póki jednak nie ma odpowiednich, spójnych przepisów pozwalających na korzystanie z ulg podatkowych dla darczyńców, przy coraz większej mobilności obywateli UE, którzy uczą się, pracują i zakładają rodziny, a także prowadzą biznesy w różnych krajach - TGE jest optymalnym rozwiązaniem.


Następnie głos zabrała Pani Anne-Laure Paqout (TGE – Network Manager), która przedstawiła krok-po-kroku procedury przystąpienia organizacji do grona beneficjentów TGE oraz przekazywania darowizn podmiotom działającym w krajach innych niż miejsce zamieszkania podatnika. Anne-Laure przedstawiła także kilka praktycznych rad niezbędnych potencjalnym beneficjentom: np. gdzie i jak szukać darczyńców zagranicznych i opowiedziała o korzyściach płynących z korzystania z mechanizmu filantropii ponad granicami.


Beneficjentami TGE są oczywiście organizacje non-profit, ale także, co dla polskich odbiorców jest nieco mniej oczywiste – uczelnie, muzea, szpitale czy instytucje opiekuńcze prowadzone przez organizacje pozarządowe. Darczyńców należy zatem szukać wśród absolwentów, miłośników sztuki osób zainteresowanych jakimś konkretnym tematem, np. ekologią. Organizacje działające na rzecz społeczności lokalnych, takie jak fundusze lokalne powinny swoje strategie fundrasingowe adresować do licznych diaspor i miast, gdzie osiadły osoby i rodziny z danych miejscowości.


Jako ostatnią uczestnicy usłyszeli przedstawicielkę beneficjenta – organizacji Lesvos Solidarity, zajmującej się głównie imigrantami, którzy bardzo licznie przybywają drogą morską z Turcji do tej niewielkiej greckiej wyspy. Organizacja prowadzi obóz, który stara się zapewnić uchodźcom – oprócz zaspokojenia najpilniejszych potrzeb - bezpieczeństwo, spokój i integrację z lokalną społecznością. Pani Chryssa Panousiadou opowiedziała jak z powodzeniem pozyskiwać środki na rzecz uchodźców od darczyńców z różnych krajów.


W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 osób: przedstawicieli organizacji non-profit z całej Polski.


Kolejne wydarzenia, tym razem dla osób prywatnych i przedstawicieli firm zainteresowanych przekazywaniem darowizn transgranicznych już w kwietniu


Więcej informacji o Transnational Giving Europe - https://www.transnationalgiving.eu/Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page