top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Wyzwania globalne a działania lokalne - zjazd Sieci ODL

Zaktualizowano: 10 wrz 2020


W dniach 10-11 lutego 2020 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli sieci Ośrodków Działaj Lokalnie oraz uczestników programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, podczas których zdobywali oni wiedzę w zakresie nowych trendów i możliwości związanych z nimi działań w obszarze rozwoju lokalnych społeczności. Jednocześnie, przedstawiciele sześciu nowych Ośrodków Działaj Lokalnie mieli szansę zapoznać się z zasadami działania programu. W wydarzeniu wzięło udział łącznie blisko 200 osób.


Uczestników przywitali wspólnie gospodarze wydarzenia: Joanna Lempart, dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, którzy zachęcali do lokalnych obchodów 20-lecia programu „Działaj Lokalnie”.


Wykład inauguracyjny wygłosiła Jasmine Adams, przedstawicielka międzynarodowej platformy GlobalGiving, która łączy darczyńców z oddolnymi inicjatywami na całym świecie. Prelegentka pokazała, w jaki sposób z platformy mogą korzystać organizacje pozarządowe w Polsce, aby przy wsparciu zespołu GlobalGiving móc otrzymać wsparcie od darczyńców z różnych krajów. Pozytywnym aspektem poszukiwania takich źródeł finansowania jest m.in. możliwość zbierania środków na działania odpowiadające aktualnym potrzebom społeczności.Następnie uczestnicy wzięli udział w wykładach, których motywem przewodnim były lokalne rozwiązania w odpowiedzi na globalne problemy. Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny UN Global Compact w Polsce, przedstawił zgromadzonym Cele Zrównoważonego Rozwoju – siedemnaście przenikających się punktów, będących planem na rzecz pokoju, wolności i zrównoważonego rozwoju na świecie, przyjętych przez zgromadzenie ogólne ONZ w 2015 roku. Mówił także o nieuchronności zmian klimatycznych. Ekologia jako temat istotny dla lokalnych społeczności wybrzmiał także podczas prelekcji Mirosława Proppé, prezesa zarządu WWF Polska. Prezes Proppéomówił działalność organizacji w Polsce oraz zachęcał uczestników do włączania się w konkretne akcje ekologiczne organizowane przez WWF Polska.


Solidną dawką inspiracji była prezentacja poświęcona dobrym praktykom organizacji pozarządowych w zakresie wyzwań globalnych, które sprawdzają się w Stanach Zjednoczonych. Doświadczeniami z wizyty studyjnej organizowanej w ramach Programu „Liderzy PAFW” podzieliły się Agata Gajda z Fundacji Szkoła Liderów i Liliana Helwich, uczestniczka X edycji Programu


Dalsza część dwudniowego szkolenia miała charakter równoległych sesji warsztatowych i wykładowych. Część uczestników wzięła udział w warsztatach przeprowadzonych metodą design thinking, podczas których szukano pomysłów na świętowanie 20-lecia programu „Działaj Lokalnie”. Moderatorkami były Iga Król-Łęgowska i Aleksandra Norkowska. Pozostałe osoby zapoznawały się w tym czasie z ofertą konkursów dotacyjnych i różnymi źródłami wsparcia dla organizacji pozarządowych: Piotr Krygiel, Zestępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności zaprezentował obecnie prowadzone przez NIW programy, Anna Fedas z Fundacji Batorego i Maria Jagaciak z Fundacji Stocznia opowiedziały o programie „Aktywni Obywatele”, Dominik Mosiczuk z Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży przedstawił założenia wymiany międzynarodowej dla uczniów, a Piotr Jaśkiewicz z Fundacji Nauka dla Środowiska przedstawił program „IT - Dobre wsparcie”. Ponadto, uczestnicy mogli wysłuchać przemowy motywacyjnego youtubera Rafała Miszkiela prowadzącego kanał „Życie na wózku”, dowiedzieć się o sposobach pozyskiwania darczyńców na budowę pierwszego stacjonarnego hospicjum na Podlasiu i działaniach Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, wziąć udział w warsztatach z projektowania dobrej prezentacji i nagłaśniania ważnych społecznie tematów dzięki ciekawym danym i liczbom, a także nauczyć się ograniczać odpady podczas imprez plenerowych podczas warsztatów „Zero Waste”.


Równolegle przedstawiciele 6 nowych Ośrodków Działaj Lokalnie brali udział w warsztatach dotyczących zasad i procedur programu „Działaj Lokalnie”. Poznali historię, misję i cel Programu, omówili zadania i obowiązki ODL, system raportowania i procedury finansowe, a także zasady promocji i komunikacji. Rozmawiali także o współpracy ODL z samorządem lokalnym.***


Szkolenia dla członków Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie są częścią stałej oferty programu i służą wzmocnieniu kompetencji uczestników i potencjału rozwojowego lokalnych organizacji.


Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Dotychczas, zrealizowano w nim 11 500 przedsięwzięć lokalnych w całej Polsce, w których udział wzięło 4 mln mieszkańców i blisko 220 tysięcy wolontariuszy. Program oparty jest na współpracy z Siecią 77 Ośrodków Działaj Lokalnie obejmujących swoich zasięgiem 650 polskich gmin.

Commentaires


bottom of page