top of page
  • Katarzyna Klatt-Koryszewska

Znamy laureatów VII edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald

17 czerwca w siedzibie Polskiej Akademii Nauk miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów laureatom oraz wyróżnionym w VII edycji Konkursu im. prof. Aliny "Inki" Brodzkiej-Wald.Oto lista laureatów oraz wyróżnionych: I miejsca (równorzędnie) dr Agata Zborowska, za pracę pt.: „Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944–1949) – ich pochodzenie, praktyki, znaczenia w perspektywie kulturoznawczej.” dr Jan Borowicz, za pracę pt.: „Perwersje holokaustowe. Pozycja polskiego świadka.” dr Justyna Schollenberger, za pracę pt.: „Konceptualizacja granicy między człowiekiem a zwierzęciem w wybranych dziełach Karola Darwina.” II miejsca (równorzędnie) dr Joanna Rydzewska-Siemiątkowska, za pracę pt.: „Wykładniki modalności deontycznej w polskim i fińskim języku prawa.” dr Michał Przeperski, za pracę pt.: „Mieczysław F. Rakowski. Zarys biografii politycznej.” dr Rozalia Słodczyk, za pracę pt.: „Ekfraza i hypotypoza. Interferencje literatury i malarstwa w prozie włoskiej i eseistyce polskiej XX wieku.” Wyróżnienia dr Olga Szmidt, za pracę pt.: Autentyczność: stan krytyczny. Problem autentyczności w kulturze XXI wieku.” dr Olga Kielak, za pracę pt.: „Językowo-kulturowy obraz zwierząt domowych w polskiej tradycji ludowej.” dr Łukasz Moll, za pracę pt.: „Granice europejskiego uniwersalizmu w perspektywie poststrukturalistycznej filozofii politycznej.” dr Agnieszka Cierpich, za pracę pt.: „Status i funkcje elementów angielskich w języku Polaków zatrudnionych w wybranych korporacjach międzynarodowych.” dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak, za pracę pt.: „Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku.” dr Kamil Pietrowiak, za pracę pt.: „Świat po omacku. Społeczne i kulturowe ramy relacji, praktyk i odczuć osób niewidomych.” Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! O Funduszu Aby upamiętnić życie i zasługi profesor Aliny Brodzkiej - Wald, powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej imieniem. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Od sześciu lat organizowany jest Konkurs na najciekawsze prace doktorskie z dziedziny humanistyki, poświęcone współczesności, obronione w roku poprzedzającym nabór w Konkursie. W skład Kapituły Konkursu wchodzą znani przedstawiciele środowiska humanistów. Są to: prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska oraz prof. Grażyna Borkowska, prof. Jan Kordys i  prof. Marek Zaleski pracujący w Instytucie Badań Literackich PAN oraz dr Tomasz Żukowski, adiunkt w tymże Instytucie. Nagrodę przyznawaną z Funduszu Wieczystego im. Aliny Brodzkiej-Wald, ustanowiło grono bliskich Jej osób wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Kontakt: Bernadeta Brodawka Koordynatorka Konkursu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce tel.  22 622 01 22 b.brodawka@filantropia.org.pl

Comments


bottom of page